Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Boží muka - Smilovice
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Smilovice (boží muka) Boží muka je situována na severním konci obce v blízkosti usedlosti č.p.26. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Srnín
 boží muka v okrese Český Krumlov
Muka stojí mimo obec ve východní části. ...

střední nárůst
Boží muka - Štěkře
 boží muka v okrese Český Krumlov
Pilířek s konce 15 století stojí na křižovatce v jižní části obce. Náleží do souboru pozdně gotických kamenických prací souvisejících pravděpodobně s rožmberskou kamenickou hutí. Na čtvercové základně je vztyčen žulový tesaný postament, jež má zkosené hrany s ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Štěkře
 boží muka v okrese Český Krumlov
Nachází se u cesty do Zlaté Koruny. Na čtvercové základně je vztyčen vyšší žulový tesaný kvádrový postament, z něhož vybíhá dřík, jenž má zkosené hrany s drápky. Ukončení dříku je obdobné. Hlavice chybí. Datace: r. 1768- v obdéln&ea...

mírný pokles
Boží muka - Suš
 boží muka v okrese Český Krumlov
Kamenná boží muka se nachází na okraji obce Suš, při silnici na Svéráz, při výjezdu z vesnice po levé straně. Původní boží muka pocházela pravděpodobně ze 16. století, doplněná pozdně barokní kaplice. Dnešní podoba objektu vznikla několika etapami. Původní je pravděp...

mírný pokles
Boží muka - Světlík
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka jsou situována u ohradní zdi kostela sv. Jakuba. ...

velký nárůst
Boží muka - Třísov
 poklona v okrese Český Krumlov
Velmi ojedinělá boží muka, patrně přelom 15. a 16, století vytvořena z pozdněgotických muk z rožmberské huti. Obdobná jsou na území okresu jen boží muka u Suchého Dvora, u bývalé obce Lověšice, tato nejsou zatím registrována. Čtyřboký hranol se skosenými nárožími,...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Uzenice
 boží muka v okrese Strakonice
Jižním směrem od obce Uzenice, při cestě do obce Nevželice se na pravé straně silnice nacházejí kamenná boží muka s kovovým křížkem. Sloupková boží muka tvoří cenný krajinotvorný prvek při jižním extravilánu obce. Boží muka jsou tvořena podstavce, sloupem a kovovým křížem...

velký nárůst
Boží muka - Vahlovice
 boží muka v okrese Strakonice
Pilířková boží muka s drobnou polokruhovou nikou, byla postavena v roce 1764 při západním okraji vsi Vahlovice, u hlavní komunikace z Blatné do Myštic. Nacházejí se na úpatí kamenného tarasu místního lesa. Boží muka jsou situovány v blízkosti usedlosti čp. 19. Boží...

střední pokles
Boží muka - Velešín
 boží muka v okrese Český Krumlov
Ve Velešíně, při cestě na západ, na malém travnatém trojúhelníku v rozcestí tří silnic stojí Boží muka pocházejí z poloviny 17. století. Nemají horní odsazení na samotném pilířku, tento detail nese až část, která je tesána společně s ...

mírný pokles
Boží muka - Velešín
 boží muka v okrese Český Krumlov
Na křižovatce u odbočky k osadě Dlouhá stojí masivní pilířek, který se zčásti formálně podobá pilířkům v trhosvinenské oblasti. Kaplice zachovává působivý průnik sedlových stříšek, opracování i celková hmota jsou však jaksi zatíženy, postrádaj&...

velký nárůst
Boží muka - Velký Ratmírov
 boží muka v okrese Jindřichův Hradec
Na téměř zaniklé cestě, vedoucí dnes vzrostlým lesem z Velkého Ratmírova do Děbolína, stojí boží muka s bohatým nápisem datovaná „1682“: „ALDA RVET IN DI/SER ERDT DER / STA DT PRAG BVR/GER VND KVPFER/SHMIT MATHE VS/STOKHERT GESTORBEN / DARVMB SAG CHR(I)/ST(L)ICHE SEELLE MEIN. / GODT WOLL SEINER ...

mírný pokles
Boží muka - Velký Ratmírov
 boží muka v okrese Jindřichův Hradec
Boží muka severně od Velkého Ratmírova ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Vitějovice
 boží muka v okrese Prachatice
Muka stoji u hlavní brány hřbitova v severní části obce. ...

mírný pokles
Boží muka - Vyšší Brod
 boží muka v okrese Český Krumlov
Barokní boží muka s toskánským sloupkem stojí při cestě na poutní místo Maria Rast. Muka jsou datována do roku 1747. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Záblatí
 boží muka v okrese Prachatice
Jedná se o pozdně gotická kamenná Boží muka, stojící u cesty ve vsi.  Kamenná sloupková boží muka tradičních tvarů. Hladký hranolový dřík se zkosenými rohy vyrůstá z krychlově rozšířeného soklu, tvarově shodná hlavice sloupu. Zkosení probíh&aacu...

mírný pokles
Boží muka - Zálesí
 boží muka v okrese Strakonice
Kamenná boží muka ve středu obce. ...

mírný pokles
Boží muka - Zálezly
 boží muka v okrese Prachatice
Boží muka stojí v severní části obce u usedlosti čp.68. ...

střední pokles
Boží muka - Záluží
 boží muka v okrese Český Krumlov
Typický představitel rožmberských božích muk s 16 století stojí na podstavci, patce a dříku, jež můžeme označit za téměř shodné s původní podobou božích muk z Kamenné (CB), vysoký hranolový podstavec, patka na čtvercové základně a vysoké drápky, zdobící okosen&iacu...

obrovský nárůst
Boží muka - Zlatá Koruna
 boží muka v okrese Český Krumlov
Pilířková boží muka se nacházejí poblíž silnice Třísov - Srnín, u odbočky na Novou Korunu, poblíž železniční stanice a výletní restaurace. Jedná se o žulový tesaný pozdně gotický sloupek na podstavci a s hlavicí, která je zřejmě barokní. Žulový, tesaný...

mírný pokles
Boží muka - Zvíkov
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka Krista Trpitele - Srlín
 boží muka v okrese Písek
Barokní boží muka se nacházejí při severovýchodním okraji vsi, při staré cestě směr Zběšičky. Boží muka jsou situovány na travnatém prostranství před domem čp. 58, jsou pohledově exponovaná a tvoří významný krajinotvorný prvek. Barokní boží muka jsou cenným ...

obrovský pokles
Boží muka na Malé Straně - Týn nad Vltavou
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka na Malé Straně - Týn nad Vltavou (boží muka) Nachází se v Žižkově ulici nedaleko nového mostu. Stávala původně při ústí starého mostu na malostranském břehu ve čvrti "Bojiště". Připomínala místo krvavého střetu mezi rakouskými a francouzskými vojsky roku 1742. Podle lidové tradice byli padlí pohřbeni přímo na místě ...

mírný pokles
Boží muka s křížem - Sedlice
 boží muka v okrese Strakonice
Kamenná boží muka datovaná do roku 1849 jsou tvořena hranolovým podstavcem a kruhovým dříkem s patkou a hlavicí, do které je zasazen kovový kříž s Kristem. Boží muka se nacházejí na rozcestí k Blatné, u čp. 215. Boží muka s křížem jsou cenným dokladem drobné sakr&...

mírný pokles
Boží muka se sousoším Piety - Blansko
 boží muka v okrese Český Krumlov
Jedná se o žulový tesaný pilířek na čtyřbokém podstavci z období pozdní gotiky, který patrně souvisí s produkcí rožmberské kamenické huti, se sochou Piety z 19. století. Žulový tesaný pilířek je nesen dvěma čtyřbokými ustupujícími podstavci, dřík je posl&ea...

mírný pokles
Boží muka sv. Jana Nepomuckého - Krty-Hradec
 boží muka v okrese Strakonice
Netradičně pojatá boží muka sv. Jana Nepomuckého nad studánkou v lokalitě Na Bělíčku jsou datována do 18. století. Boží muka tvoří významný krajinotvorný prvek Jsou situována SV směrem od obce Krty-Hradec, v lokalitě "Na Bělíčku". Zděná stavba stojí nad pramenem. Sokl je upraven jako z...

velký nárůst
Boží muka sv. Josefa - Osek
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka stojí asi 700 metrů za obcí u komunikace do Jemnice. ...

mírný pokles
Boží muka sv. Prokopa - Osek
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka sv. Prokopa pocházející z první poloviny 19. století stojí u bývalé cesty z Oseka do Radomyšle. V současné době jsou opravena. ...

mírný pokles
Boží muka sv. Tekly - Osek
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka sv. Tekly jsou situovány cca 1 km jižním směrem od obce Osek. Boží muka se nacházejí podél hlavní komunikace směr Kbelnice. Jedná se o poměrně hrubou, velmi hmotnou zděnou stavbu, která je postavená na příčně obdélném půdorysu. Památková ochrana se vztahuje na boží muk...

mírný pokles
Boží muka u č.p.44 - Kájov
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka jsou součástí souboru kapliček a božích muk doprovázejících poutní cesty směrem k poutnímu místu Kájov. Jde o pozoruhodný, mnohočetný soubor velmi kvalitní drobné sakrální architektury s nejrůznější štukovou výzdobou. Zděná, om&iacut...

mírný pokles
Bořanovice
 část obce v okrese Prachatice
Asi 3,5 km na severovýchod od města Vimperk je malá vesnice Bořanovice, část města Vimperk v okrese Prachatice. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1389. Leží v katastrálním území Bořanovice u Vimperka o rozloze 2,13 km2.  Mezi pamětihodnosti obce patří dům čp. 13 (kulturn&iac...

mírný pokles
Bořetín
 obec v okrese Jindřichův Hradec
První písemná zpráva pochází z roku 1404. ...

střední pokles
Bořkův kopec . Úlehle
 vrchol v okrese Strakonice
Vrchol se nachází v jižní části katastru obce Úlehle. ...

střední pokles
Bradáčov
 obec v okrese Tábor
První písemná zpráva pochází z roku 1393. Na území žije 62 obyvatel.  ...

mírný pokles
Brána - Předslavice
 zajímavost v okrese Strakonice
Brána u čp. 18 je situována na východní straně návsi, mírně zastrčená do širší soudky, zprava přiléhá vyšší dům, vlevo na ní navazuje nižší ohradní zeď usedlosti. Jedná se o jednu z nejlepších prací Jakuba Bursy z Vlachova Březí z...

velký nárůst
Brána - Předslavice
 zajímavost v okrese Strakonice
Brána u čp. 4 je situována na západní straně návsi. Předmětem památkové ochrany je krátká ohradní zeď se štítem s bránou a brankou, tvořící jeden architektonicky pojatý celek. Úsek ohradní zdi s bránou a brankou je umístěn mezi obytným stavením...

velký pokles
Branice
 obec v okrese Písek
Obec Branice leží v okrese Písek v Jihočeském kraji. Nachází se na železniční trati Tábor – Písek, nedaleko města Milevska. Převážnou většinu zástavby obce Branice tvoří rodinné domky. Zatím posledním popisným číslem je č. p. 111. V roce 2009 se obec rozrostla o dal&scaron...

obrovský nárůst
Branice
 železniční stanice v okrese Písek
Ze stanice jezdí osobní vlaky směr Tábor, Ražice, Protivín a Vlastec. ...

velký nárůst
Branišov
 obec v okrese České Budějovice
První zmínky o obci jsou z roku 1391. Do dnešní doby se bohužel dochovalo jen málo údajů. Většina osudů obce je spjata se sousední obcí Dubné. Jméno obce je odvozeno od  názvu Branišův dvůr, který vznikl zkrácením jména Branislav. Od roku 1850 je Branišov připojen k ...

střední pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)