Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
U návesní kaple Panny Marie Sněžné litinový kříž. ...

střední pokles
Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého - Netřebice
 kaple v okrese Český Krumlov
Síňová kaple (r.1825) obdélného půdorysu, vstupem orientovaná k východu. Zdivo kamenné, omítané - plochy okrové, detaily bílé, sokl šedý. Kaple stojí na vyšším omítaném soklu, jehož kraje jsou lemovány vystupujícími lisénový...

mírný pokles
Návesní kaple z roku 1892 je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. ...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Návesní kaple sv. Petra a Pavla - Ohrazení
 kaple v okrese České Budějovice
Návesní kaple sv. Petra a Pavla je situována ve středu obce. Vznikla v 19 století. Před kaplí stojí kamenný kříž, který je datován rokem 1938. ...

mírný pokles
Návesní kaple sv. Vojtěcha - Mladíkov
 kaple v okrese Prachatice
Výtvarně mimořádně hodnotná stavba s 18 století. Je to tradiční šumavská architektura na rozhraní zvonice a kaple. Zděná stavba postavená na pravidelném šestihranném půdorysu, orientovaná k severu. Zděná část stavby poměrně malá, stěny hladké, nečleněné, ukončen&ea...

mírný pokles
Návesní kaple.- Jemnice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple ve středu obce. Nedaleko kaple je litinový kříž z roku 1861. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Návštěvnické centrum - Kvilda
 zajímavost v okrese Prachatice
Návštěvnické centrum - Kvilda (zajímavost) Nově otevřené návštěvnické centrum je věnované jelenovitým. Návštěvnické centrum: Energeticky pasivní dům s rekuperací vzduchu a technologiemi příznivými k životnímu prostředí Energie je získávána z obnovitelných zdrojů. Návštěvníci s pohybov&...

mírný pokles
Nebahovy
 obec v okrese Prachatice
První písemná zpráva pochází z roku 1317. Na území žije 497 obyvatel. ...

mírný pokles
Nebřehovice
 obec v okrese Strakonice
V roce 1253 je zde doložen Petr z Nebřehovic, služebník Bavora ze Strakonic. Pozdější zprávy jsou až z konce 14. století, kdy se připomíná Zdeněk z Nebřehovic a současně jeho příbuzný Mikuláš Žáček s ženou Dorotou (1397). Později na zdejší tvrzi žili, či měli tu podíly: Jetřich (1408), Stř&ia...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Nebřehovický vrch
 vrchol v okrese Strakonice
Nedabyle
 obec v okrese České Budějovice
Nedabyle patřila k panství komářickému, jehož držiteli byli zemané z rodu majícího střelu (erb šípu) ve svém znaku jako Bavoři ze Strakonic, Poříčtí, Boršovští, Újezdečtí aj. Roku 1346 dává Havel, řečený Kron z Nedabyle, nadaci kostelu ve Střížově. Po roce t...

velký pokles
Nedvědice
 osada v okrese Tábor
Nemyšl
 obec v okrese Tábor
Tvrz v Nemyšli kdysi stávala na místě dnešního zámku. Ves je původním sídlem hrabat Mitrovských z Nemyšle, kteří měli v erbu červený štít a v něm kůl stříbrné barvy, v klenotu pak červenostříbrné rohy střídavých barev a na každém rohu šest...

mírný pokles
Nemyšl
 tvrz v okrese Tábor
Tvrz Nemyšl se poprvé uvádí v roce 1373 jako majetek Litvína z Nemyšle.  ...

mírný pokles
Nemyšl
 zámek v okrese Tábor
Renesanční zámek, původně tvrz, je obklopen anglickým parkem. Zámek byl přestavován v 17.století, kdy byla dřevěná část nahrazena kamenem - dole zařízená klenutá síň a předsíň, nahoře 2 světnice a 2 komory, nad nimi obilnice. Následující rok byla shozena část naproti rybní...

velký nárůst
Neplachov
 obec v okrese České Budějovice
Neplachov (obec) Neplachov je jihočeskou obcí s cca 375 obyvateli, která leží v nadmořské výšce 433 m na silničním tahu E 55 a na hlavní železniční trati z Č. Budějovic do Prahy. Výměra jejího katastru činí 1094 ha. Při reformě veřejné správy v roce 1868 byl Neplachov zařazen do soudního okresu Lomnice nad Lu...

střední pokles
HODNOCENÍ
70 %
Nerestce
 obec v okrese Písek
Naši obec tvoří Horní a Dolní Nerestce. Jsou na dohled od silnice č. 4 – „Strakonické“ při cestě z Prahy směrem na Strakonice, asi 3 km od křižovatky se silnicí č. 19. Krátce z historie O původ jména naší obce vedli diskuze známí jazykovědci, ale k jednoznačnému výkladu nedospěli. Podle jedněch vznikl původní název vsi „Neřestce“ přiléhavým označením někdejší osady neřestníků. V počátcích křesťa...

velký pokles
Nespice
 část obce v okrese Prachatice
Nespice je vesnice, část obce Vacov v okrese Prachatice, která se nachází asi 2,5 km na jihovýchod od Vacova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1400. Prochází tudy silnice II/171. Je zde evidováno 56 adres a trvale zde žije 62 obyvatel. Nespice je také název katastrá...

střední pokles
Netěchovice
 část obce v okrese České Budějovice
Netěchovice je vesnice asi 3,5 km na severovýchod od Týna nad Vltavou dnes jako jeho součást. První zmínka o vsi Netěchovice je z r. 1268, kdy obec, do té doby majetek vltavotýnského arcibiskupského panství, postoupil biskup Jan III. výměnou za državy na Lounsku králi Přemyslu Otakarovi II. V té době se ve...

mírný pokles
Netolice
 město v okrese Prachatice
Město Netolice leží ve zvlněné krajině obklopené rybníky, v šumavském podhůří v nadmořské výšce 427 m, zhruba na poloviční cestě z metropole jižních Čech, Českých Budějovic, do Prachatic. O starobylosti osídlení svědčí množství mohyl a pohřebišť v okolí, poch&aacu...

velký pokles
Netolice
 železniční stanice v okrese Prachatice
Netolice zast.
 železniční stanice v okrese Prachatice
Netřebice
 obec v okrese Český Krumlov
Netřebice se rozkládají po obou stranách silnice E55, vedoucí z Prahy do Lince. Jsou vystavěny na kopci 642 m vysokém, z něhož je krásný pohled do údolí řeky Malše, na Budějovickou kotlinu, na Novohradské hory, Blanský les s největším vrcholem Kleť a na výběžky Šumavy. První zm&...

mírný pokles
Nevězice
 obec v okrese Písek
Nevězice snad nejvíce vešly do obecného povědomí vyhlášenou řemeslnou zručností nevězických zedníků. Jejich věhlas a proslulost je poprvé zmiňována již v roce 1444, přetrvala celá staletí a trvá dodnes. Lidová píseň o nevězických zednících se objevuje i v "Českých národních písních" od K. J. Erbena. Zájem o Nevězice stoupl po napuštění orlické přehrady v roce 1960. V generálním plánu Vodního díla ...

obrovský nárůst
Nicov
 obec v okrese Prachatice
Obec pod vrchem Královský kámen (něm. Königstein) 1058 m.n.m. BpV., při silnici č. 145 z Kašperských Hor do Stach. Nicov (něm. Nitzau) leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava, 2 km od Národního parku Šumava. První písemné zmínky o obci Nicov pocházejí z roku 1295. Do roku 1420 patřila klášteru v Ostrově, poté připadla do majetku hradu Kašperk (něm. Karlsburg). Podléhala tedy panovníkovi, ...

mírný pokles
Nihošovice
 obec v okrese Strakonice
Obec leží 3 km severozápadně od Volyně a rozkládá se podél potoka Peklov, mezi vrchy Ostrý (591m) a Chrastava (523m). První písemný záznam je z 1. poloviny 14. století, držitelem majetku byl pravděpodobně Buden. Další doklad – ze 7. září 1352 – uvádí obec jmén...

velký nárůst
Němče
 část obce v okrese Český Krumlov
Vesnice Němče, část obce Větřní v okrese Český Krumlov se nachází asi 1 km na sever. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1293. Obec s 248 obyvateli na 89 adresách leží v katastrálním území Větřní o výměře 5,88 km². ...

obrovský nárůst
Němčice
 obec v okrese Prachatice
První písemná zpráva pochází z roku 1220....

velký pokles
Němčice
 obec v okrese Strakonice
Obec Němčice se nachází v okrese Strakonice, kraj Jihočeský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 110 obyvatel. Vesnice leží jihozápadně od Strakonic a je obklopena převážně poli a loukami. Přibližně uprostřed Němčic se nachází rybník. První písemná zmínka o obci pochází z roku 12...

mírný pokles
Němčice
 osada v okrese Strakonice
Vesnička ležící 2,5 km severozápadně od Sedlice. V roce 1862 mají Němčice 11 domů a 59 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Němčický rybník
 rybník v okrese Strakonice
Rybník je situován ve středu obce.  ...

obrovský nárůst
Němětice
 obec v okrese Strakonice
Okolní krajina byla osídlena již v pravěku. Archeologické průzkumy Hradce u Němětic dle B. Dubského dokazují, že tato lokalita byla po stránce strategické jako přední stráž a sloužila zároveň trvalejšímu, pokojnému životu za míru. Hradec u Němětic mohl být snad rezidencí vládců...

velký nárůst
Nišovice
 obec v okrese Strakonice
První zmínka o vsi pochází z roku 1400, kdy patřila do vlastnictví Svatovítské kapituly. Lze předpokládat, že vlastnictví vsi se vyvíjelo stejně jako nedaleké Volyně a okolních obcí. Vyjdeme-li z tohoto předpokladu, pak tedy až do poloviny 14. století byl zdejší prostor střídavě...

mírný pokles
Nišovice
 železniční stanice v okrese Strakonice
Nová Bystřice
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Novobystřicko leží na území historického Vitorazska, které zaujímalo oblast jihovýchodních Čech a přilehlé části dnešního Rakouska. Ještě před osidlováním novobystřicka vedly touto oblastí staré obchodní stezky. V literatuře najdeme odkazy na řadu archeologických n...

mírný pokles

    Strana: 1, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)