Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Makotřasy
 tvrz v okrese Kladno
Tvrz pochází z počátku 15. století, poté počátkem 16. století zpustla. ...

mírný pokles
Malá Amerika
 zatopený lom v okrese Beroun
Malá Amerika (zatopený lom) Místo, kde se filmoval Limonádový Joe, ale také někdejší cílová stanice nepohodlných politických vězňů. To všechno jsou vápencové lomy Velká a Malá Amerika, Hodně motorizovaných návštěvníků již tuto lokalitu nenavštěvuje, protože k ní musíte jít ještě další dva kilometry po žluté turistické značce pěšky. Bezesporu však patří k  úchvatnému místu, které stojí za to vidět. Prakticky celé dno Malé Am...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Malá Bělá
 železniční stanice v okrese Mladá Boleslav
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Malá Hraštice
 obec v okrese Příbram
Obec Malá Hraštice se v současnosti skládá ze dvou částí tj. z Malé Hraštice a Velké Hraštice. Obecně je známo, že Velká Hraštice se nachází v polích okolo kostela sv. Zikmunda, cca 1 km od Malé Hraštice. Velká Hraštice však začíná již o...

velký nárůst
Malá Hraštice
 železniční stanice v okrese Příbram
Malá Lečice
 osada v okrese Praha-západ
Nejstarší zmínka o obci Malá Lečice je z 21. 5. 1304, v potvrzení výsad pro Zbraslavský klášter králem Václavem II. Originál listiny se nachází někde ve Vídni, text listiny je k dispozici v Státním archivu v Příbrami. Historie této vesnice je nedílně spjata s dobříšským krajem i přes příslušnost k zbraslavskému klášteru. Lze se domnívat, že i tudy vedla „Zlatá stezka z Pasova. V obci byla v sedmd...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Malá Víska
 obec v okrese Beroun
Obec Malá Víska vznikla původně asi jako osada dřevařů (sekáčů) a uhlířů, již pracovali v okolních lesích hořovického panství pro Komárovské huti. Jeden uhlíř byl i "obr" (Obermeister). Také tu bydleli havíří, již dolovali v okolí železnou rudu pro zmíněné hutě. Jediným p...

střední pokles
Malé asijské muzeum - Ledce
 muzeum v okrese Kladno
V obci Ledce, nedaleko Slaného, můžete navštívit Malé asijské muzeum a jeho Pamětní síň obce Ledce. Muzeum se specializuje na tradice a současnost poznávání vybraných zemí Asie našimi předky i současníky. V Pamětní síni obce Ledce zas můžete zhlédnou historii regionu Ledec. N&aa...

velký pokles
CENA OD
20
Malé Kyšice
 obec v okrese Kladno
Do roku 1923 byly Malé Kyšice jednou z částí obce Horní Bezděkov. K osamostatnění obcí došlo výnosem ministerstva vnitra č. 73611 z 10. listopadu 1923, kdy vznikly tři samostatné obce – Horní Bezděkov, Dolní Bezděkov a Malé Kyšice. V letech 1986-90 byla obec jednou z částí města ...

velký nárůst
Malé Kyšice
 vodní mlýn v okrese Kladno
Malé Kyšice (vodní mlýn) Kyšický /Šmídův/ mlýn na potoce Loděnici,kterému se říká Kačák je krásný. Stojí sám v louce pod lesem. Poblíž se nachází maličký hřbitůvek původních majitelů.U vchodu do mlýna je upevněn mlynářský znak. V jeho levé polovině je vyobrazeno palečné kolo. Nad palečným kolem jem vyobrazeno rozevřené kružidlo. ...

velký pokles
Malé Přítočno
 obec v okrese Kladno
Malé Přítočno se nachází ve středních Čechách. Ve vzdálenosti 4 km severně od obce leží statutární město Kladno, 14 km severně město Slaný, 17 km jižně město Beroun a 20 km severovýchodně město Kralupy nad Vltavou. Investiční výstavba Po roce 1989 došlo k ...

střední pokles
Malejovice
 osada v okrese Kutná Hora
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Malešov
 městys v okrese Kutná Hora
Malešov (městys) Místní název obce se odvozuje z pověsti o bohatém kutnohorském měšťanovi Malešovi, který zde založil dřevorubeckou kolonii. Osadníci zásobovali nedaleké stříbrné doly dřevem a dřevěným uhlím z milířů. První písemná historická zmínka o Malešovu je z roku 1303, kdy tvrz vlastnil jakýsi Přibyslav. Z dalších četných a známějších majitelů je to rodina Ruthardů z Kutné Hory, pověstný husitský hejtman On...

mírný pokles
Malešov
 železniční stanice v okrese Kutná Hora
Malíkovice
 obec v okrese Kladno
Obec se rozkládá v severozápadní části okresu Kladno mezi obcemi Drnek a Řisuty - cca 7 km západně od města Slaný. Zemědělské družstvo bylo v obci po roce 1989 zrušeno a na pozemcích v okolí obce hospodaří soukromí zemědělci. Pracovní příležitosti pro obyvatele obce nejsou prakticky žá...

střední pokles
Malíkovice
 tvrz v okrese Kladno
Bývalá tvrz, dnes dům čp. 13, byla dle písemných pramenů nově vystavena, případně radikálně upravena kolem roku 1599. V tomto roce byla prodána Jaroslavu Bořitovi z Martinic. Při příležitosti prodeje je o stavu tvrze zmínka v pramenech. Dva renesanční portály se znakem Žďárských pocházejí z d...

obrovský nárůst
Malín
 městská část v okrese Kutná Hora
Místo dnešního Malína bylo průběžně osidlováno již od mladší doby kamenné. Obec ležela na křižovatce raně středověkých cest. Rod Slavníkovců vystavěl Malín jako své hradiště a mimo jiné zde zřídil mincovnu na stříbrné denáry. Po vyvraždění Slavníkovců zůst&a...

mírný pokles
Malinová
 obec v okrese Rakovník
...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Málkov
 obec v okrese Beroun
Vzrostlé traviny na loukách v mírných kopečcích se vlní ve vánku, slyšíme z nich cvrkot cvrčků a ze stromů zpěv ptáků, na loukách se popásají koně… Nenacházíme se kdesi v Toskánsku, nýbrž v malé vesničce jménem Málkov v malebn&eacu...

střední pokles
Malotice
 obec v okrese Kolín
Malotice
 tvrz v okrese Kolín
Tvrz byla postavena ve 14. století, v 15. století byla v majetku Rohlíků z Malotic. Zpustla ve třicetileté válce....

mírný pokles
Malvíny
 pískovna v okrese Praha-východ
Mezi obcemi Čelákovice a Lázně Toušeň najdeme pískovnu Malvíny. Západní část slouží rybářům a koupání je tu zakázáno. Ve východní části pískovny podél levého břehu řeky Labe se nalézají pláže, které díky pozvoln&e...

mírný pokles
Malý Blaník
 přírodní rezervace v okrese Benešov
V oblasti s přirozenou bučinou se vyskytují chráněné druhy rostlin i živočichů. Z fauny zde můžeme vidět dřepčíka, krutihlava obecného, výra velkého a další. Z flory lze narazit na kapradiny sleziník červený, osladič obecný, nebo na ohroženou plavuň pučivou, či jedovaté vraní oko čtyřlisté. ...

mírný pokles
Malý Blaník - Louňovice pod Blaníkem
 vrchol v okrese Benešov
Malý Blaník leží nedaleko Louňovic pod Blaníkem nad vesničkou Býkovice ...

mírný pokles
Malý dvorský rybník
 rybník v okrese Rakovník
Malý hoděmyšlský rybník - Hoděmyšl
 rybník v okrese Příbram
Malý hoděmyšlský rybník se rozkládá v severní části katastru Hoděmyšl. ...

velký pokles
Malý rybník
 rybník, přírodní koupaliště v okrese Praha-západ
Malý rybník (rybník, přírodní koupaliště) Rybník s travnatou pláží. ...

střední nárůst
Malý Tok - Brdská vrchovina
 vrchol v okrese Příbram
Malý Tok je třetí nejvyšší hora Brdské vrchoviny (po Toku a Praze). Nachází se v tzv. Středních Brdech, 1.2 km vzdušnou čarou od obce Nepomuk u Rožmitálu p.T. Přes svoji značnou výšku v terénu příliš nevyniká, samotný vrchol je identifikovatelný v terénu jen...

mírný pokles
Malý Újezd
 obec v okrese Mělník
Žádné ze sídel obce nikdy nemělo významnější funkci v osídlení – nebylo sídlem feudální vrchnosti, fary apod., byly založeny vrchností jako běžné poddanské zemědělské obce. Malý Újezd patřil panstvím i farou do Mělníka, Jelenice a Vavřineč do Liblic. Historicky k obcím patřívaly dnes zaniklé vesničky Školka a Mikov (ves poblíž poplužního dvora ve Vavřinči, náležela se sousední vsí Zábořím probošts...

velký nárůst
Mandava u Velkých Popovic
 rozhledna v okrese Praha-východ
Mandava u Velkých Popovic (rozhledna) Rozhledna Mandava je zároveň i památníkem, o jehož záměru postavit jej bylo rozhodnuto členy Okresního osvětového sboru v Jílovém roku 1929. Památník měl připomínat události z roku 1419, kdy se na tomto místě událo setkání stoupenců husitského hnutí pod vedením V&a...

mírný pokles
Mančice
 osada v okrese Kutná Hora
První písemná zmínka o sídle, jehož původní název byl Mančice Kozí, je z roku 1316. V 16. století tu byla tvrz, na níž byl vladyka Jan Špetle z Pardubic. Z této tvrze se nic nedochovalo., není ani známé její umístění. Farností náležely k Uhlířským Janovicím. Kaplička Nanebevzetí Panny Marie byla postavena roku 1884 a tvoří přirozený střed nepravidelné návsi sídla, rozděleného na dvě části Mančický...

mírný pokles
Maníkovice
 osada v okrese Mladá Boleslav
Maníkovice
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Mariánská kaple - Hořany
 kaple v okrese Nymburk
Mariánská kaple je výraznou dominantou obce Hořany. ...

obrovský nárůst
Mariánské poutní místo Hrádek
 zajímavost v okrese Benešov
Hrádek u Vlašimi sice nepatří k nejznámějším poutním místům v Čechách, ale odedávna je oblíbeným poutním místem. Osada na ostrohu nad řekou Blanicí (357 m), kde bylo původně hradiště, stojí za návštěvu. F.A.Dobrovský ve společné práci spi...

velký nárůst
Mariánský sloup - Kozomín
 sloup v okrese Mělník
Mariánský sloup (Velc uvádí zasvěcení Nejsvětější Trojici, které se pak dále chybně opakuje) se sousoším sv. Františka Xaverského? a sv. Rocha postavený podle tradice r. 1751 (Velc uvádí r. 1777) na památku odvrácení moru, se nachází v S části ...

mírný pokles
Pískovcový mariánský sloup z počátku 18. století je umístěn západmě od radnice na travnaté ploše náměstí. Základnu díla tvoří šestiboká podstava, která je přístupná po jednom schodě, téměř splývajícím s terénem. Je obehn&aa...

velký nárůst
Markův rybník
 rybník v okrese Rakovník

    Strana: 1, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)