Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Loreta - Kosmonosy
 poutní místo v okrese Mladá Boleslav
Loreta patří k architektonickým skvostům Kosmonos. Byla postavena v letech 1702-1708 podle návrhu italského architekta Giovanni Alliprandiho na místě dřevěného kostelíka svatého Martina. Loreta je tvořena střední obdélníkovou budovou Santa Casa. Jejím vzorem byla první stavba tohoto typ...

velký nárůst
Lošánky
 část obce v okrese Kolín
Lošany
 obec v okrese Kolín
Obec Lošany se svou místní částí Lošánky patří k poměrně starým sídlům. První písemná zmínka o Lošanech pochází z roku 1259 a o Lošánkách z roku 1385. Obě obce leží na protilehlých mírných svazích, které jsou spojeny rybníkem, kterým protéká Pekelský potok. Kulturní památkou v Lošanech je tvrz, Boží muka při silnici na Kolín a Boží muka při silnici na Polní Voděrady. V Lošánkách je to kaplička s...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Lošany
 tvrz v okrese Kolín
Sídlem vladyků z Lošan byla tvrz, pravděpodobně pochází z 2. pol. 14. stol. Je to mohutná čtyřhranná věž o čtvercové základně 8.2 x 8.3 m, zbudovaná z domácího lámaného kamene. Nejníže je klenutý sklep se zdmi 1,82 m silnými. V horní místnosti se zdi zeslabují na 1,42 m. Celá věž je vysoká 16,5 m, před požárem r. 1867 byla o málo vyšší. Patrná je nástavba z jiného typu světlejšího kamene. Typologi...

obrovský nárůst
Loucká
 obec v okrese Kladno
Obec Loucká se nachází v severovýchodní části okresu Kladno na samé hranici s okresem Litoměřice. První písemná zmínka pochází ze 13.století, kdy se začalo s kácením místních lesů a byl zde založen dvůr,, Loučka" jako majetek pražských biskupů. Nová dominik&...

velký nárůst
Loučeň
 městys v okrese Nymburk
První písemná zpráva pochází z roku 1223. Obec se nachází v nadmořské výšce 195 metrů. Na území žije 1097 obyvatel. ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
75 %
Loučeň
 tvrz, zámek v okrese Nymburk
Loučeň (tvrz, zámek) Zámek postavil roku 1704 zřejmě F. M. Kaňka na místě tvrze (původní připomínána rokem 1223, v 16. století byla znovu postavena). Upraven ve 2. čtvrtině 18. století F. I. Préem. Zámecký kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1710 - 1713 je rovněž dílem Kaňkovým. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Loukov
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Loukov leží 6 km od Mnichova Hradiště na pravém břehu řeky Jizery. Ves je připomínána již v roce 1352. Zajímavostmi v obci je z let 1610 až 1612 pozdně gotickorenesanční kostel stojící na místě původního kostela datovaného od 14. století.... V roce 1819 objekt stihl požár, v roce 1836 byl obno...

střední pokles
Loukov u Mnichova Hradiště
 železniční stanice v okrese Mladá Boleslav
Loukovec
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Loukovec, dříve nazývaná Malý Loukov, leží od tzv. Velkého Loukova, nyní Loukova, v severovýchodní části okresu Mladá Boleslav na hřbetě, táhnoucím se od Svijan a sklánějícím se k pravému břehu Jizery a k levému břehu strouhy, která se jmenovala Lukavice. Louk...

střední nárůst
Loukovec
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Budova zámku byla postavená kolem roku 1600 na místě, kde dříve stávala středověká tvrz. Budova byla přestavěná barokně koncem 17. století a dále upravená roku 1910. První zmínka o  Loukovci pochází z roku 1225, kdy byl zámek ve vlastnictví křižovníků sv. Jana v Praze, v jejichž majetku zůstal až do husitských válek. Dalšími majiteli byli Kryštof Šof z Helfenburka, Petr Zvířetický z Vartemberka, V...

velký nárůst
Louňovice
 obec v okrese Praha-východ
Obec Louňovice leží na západním okraji Mikroregionu Černokostelecko. Její centrum se nalézá v pramenné pánvi v nadmořské výšce 443 m n.m. V katastru obce začíná přírodní rezervace Voděradské bučiny a kaskáda jevanských rybníků. Geologicky patří pod soustavu středočeského plutonu. Historie Louňovic sahá do 14. století. Staré osídlení bylo nalezeno v zalesněné jižní části katastru. Vznik názvu Louňo...

střední pokles
Louňovice pod Blaníkem
 městys v okrese Benešov
Louňovice pod Blaníkem, nacházející se jihovýchodně od Benešova u Prahy, leží v typické pahorkovité krajině středních Čech. V krajině se mozaikovitě střídají pole, lesy a louky, časté jsou i menší rybníky. Charakteristickým znakem jsou menší obce rozptýlen&e...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Loutkářský spolek Před branou - Rakovník
 divadlo v okrese Rakovník
Pořádání loutkových divadelních představení pro děti....

střední pokles
Loutkové divadlo Lampion - Kladno
 divadlo v okrese Kladno
Divadlo Lampion (původně Oblastní divadlo loutek v Kladně, posléze Krajské oblastní loutkové divadlo) vzniklo z amatérského souboru a nemělo to na počátku své existence příliš lehké. Svou profesionální činnost zahájilo v roce 1950 jako pobočka pražského Ústředního loutkového divadla, stejně jako řada dalších loutkových scén. První premiéra se odehrála 8. ledna 1950 a jednalo se o dva tituly "Tonda...

mírný pokles
Lovecká restaurace U Kamene - Šestajovice
 restaurace v okrese Praha-východ
Nabízídka teplých pokrmů a možnost pořádání rodinných oslav. K dispozici je salónek s kapacitou 35 míst....

mírný pokles
Lovčice
 část obce v okrese Příbram
Asi 4 km na jihovýchod od Kosovy Hory se rozkládá malá vesnice Lovčice o výměře 7,88 km². První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1520. Dnes je částí obce Kosova Hora v okrese Příbram. Obcí protéká Lovčický potok a je zde evidováno 30 adres ...

střední pokles
Lštení
 železniční stanice v okrese Benešov
Lštění
 obec v okrese Benešov
Obec Lštění se nachází na levém břehu Sázavy, v těsném sousedství s obcí Čerčany. Obec je rozdělena do dvou samostatných sídelních útvarů, a to „Lštění“ a „Zlenice“. Údolí Sázavy, v němž leží obec Lštění, patří se svými třemi historickými atributy - Kostelík na Hradišti, zbytky hradů Dubá a zlenická Hláska - k nejpůvabnějším koutům naší země. Obec postupně vznikala v místě, kde prý původně stával...

velký pokles
Lubná
 obec v okrese Rakovník
Obec leží 4 km jihozápadně od okresního města Rakovníka na silnici spojující Rakovník s Kralovicemi a na silnici spojující Rakovník s významnou památkou celonárodního věhlasu Krakovcem.Do povědomí široké veřejnosti se Lubná dostala v souvislosti s objevem prvního paleolitického sídliště v Čechách v roce 1890. K nálezu došlo na sprašových svazích při Černém potoce a tento objev se řadí k nejvýznamn...

střední nárůst
Lucern na schůdkách - Dobřichovice
 restaurace v okrese Praha-západ
V naší Restauraci Lucern na schůdkách si můžete vybrat z nabídky jídel, desertů i kvalitních vín. Příjemné a klidné posezení na zastřešené zahrádce s dětským koutkem, je ideálním místem pro občerstvení rodiny s dětmi. Okolí Restaurace Lucern je vyhledávaným místem pro výlety, cyklistiku, skálolezení, koupání v nedaleké Berounce. Naši zahradní restauraci již řadu let navštěvují lezci z nedalekých Č...

mírný pokles
Luhy
 část obce v okrese Příbram
Ve staré češtině znamenalo slovo luh vlhké, bažinaté místo, zvláště křovím a stromovím porostlé, ale znamenalo také lesní louku. Roku 1384 připomínají se tu bratři Vítek a Ješek. Kolem roku 1460 získal ves Kuneš Vidlák ze Slavkova, majitel Neustupova, která ...

mírný pokles
Luka pod Medníkem
 železniční stanice v okrese Praha-západ
Luna Restaurant - Černošice
 restaurace v okrese Praha-západ
Vyhlášená restaurace rodinného typu s více jak 17-ti letou tradicí, poskytuje svým zákazníkům příjemné posezení s výhledem na brdské lesy. Celková kapacita restaurace je 60 míst v hlavní části a 20 v odděleném salonku. V letním období je k dispozici z...

mírný pokles
Luštěnice
 obec v okrese Mladá Boleslav
Osídlení obce Hojné archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení prostoru kde se nyní nachází obec Luštěnice. V nejstarších dokumentech z r. 1268 je připomínán Pavel z Luštěnic jako zakladatel kláštera pod Mělníkem. V r. 1387 byl pánem na Luštěnicích Mikuláš z Potštejna. Ke konci století byl majitelem Vilém ze Zvířetic, v létech 1402 až 1424 pak Ctibor ze Stakor, jinak z Luštěnic. Ze stejného mí...

mírný pokles
Luštěnice
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Postaven kolem roku 1760, kdy byl v majetku Scherzerů z Kleinmühle, na místě tvrze při kostele sv. Martina, původně gotického, pozdně zbarokizovaného. Trojkřídlý patrový objekt na půdoryse U. Na hlavní západní fasádě dvoupatrové rizality, střední trojosý, nárožní jednoosé. Mansardové střechy s vikýři. Dnešní luštěnický zámek patří k nejlepším ukázkám pozdního baroka. Postupem času ale začal upad...

mírný pokles
Luštěnice
 železniční stanice v okrese Mladá Boleslav
Lužce
 obec v okrese Beroun
První písemná zpráva o obci Lužce pochází z roku 1224, kdy se zde uvádí Mstidruh z Lužce. V dějinách podbrdského kraje je zmínka o Lužcích z r. 1224, jako místo bažinatého kraje a s částečně zatopeným územím, které zúrodnil šlechtic Mstidruh. Lužce jako ves byla vlastně hospodářská základna pro ostatní vsi, protože nejdříve bylo potřeba odvodnit veškeré pozemky, zřídit hospodářskou základnu pro z...

mírný pokles
Lužec nad Vltavou
 obec v okrese Mělník
První písemná zmínka o Lužci nad Vltavou, jako o dvoře poplužním, kapituly mělnické, pochází z roku 1223. Lužec má své jméno po Luhu, který se dosud rozkládá na levém břehu Vltavy. Za vlády Boleslava II. náležela část Lužce panenskému klášteru u sv. Jiří v Praze. 18. září 1760 vznikl v obci požár, který v krátké době zachvátil celou obec. Žárem vyschly i všechny prameny vody. Zrušení nevolnictví v...

mírný pokles
Lužec nad Vltavou
 železniční stanice v okrese Mělník
Lužná
 obec v okrese Rakovník
Kdy přesně Lužná vznikla nám sice není známo, víme však, že je nejstarší osadou starodávného Rokytenska, jehož obyvatelé náleželi k hlavní větvi českého národa a byla poddána přímo knížeti Krokovi. Lužná byla jměním komorním, patronátní ...

mírný pokles
Lužná u Rakovníka
 železniční stanice v okrese Rakovník
Lužná u Rakovníka (železniční stanice) Ze stanice jezdí osobní a spěšné vlaky a rychlíky směr Rakovník, Kladno, Praha-Masarykovo nádraží, Jirkov, Praha-Bubny a Kladno-Ostrovec. ...

obrovský nárůst
Lysá nad Labem
 město v okrese Nymburk
Lysá nad Labem leží v úrodné nížině na řece Labi. Nachází se 30 km severovýchodním směrem od hlavního města Prahy. První historická zmínka o městu je z 11. století v souvislosti s knížetem Jaromírem, kterého na lyském hradě věznil, oslepil a později nechal zavraždit jeho...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
81 %
Lysá nad Labem
 železniční stanice v okrese Nymburk
Ze stanice jezdí osobní vlaky a rychlíky směr Kolín, Benešov u Prahy, Praha hl.n., Praha-Masarykovo nádraží, Praha-Vršovice, Milovice, Nymburk hl.n., Ústí nad Labem západ, Hradec Králové hl.n., Poděbrady, Trutnov hl.n.,  Říčany, Lysá nad Labem, Strančice a Mělník.  ...

střední pokles
Macháčovský rybník - Štětkovice
 rybník v okrese Příbram
Rybník v jižní části obce Štětkovice ...

velký nárůst
Mačovice
 část obce v okrese Benešov
První písemná zpráva o obci je z roku 1387. Původně to bylo sídlo vladyky z Mačovic, později pak dvůr a od 16. století vesnice. . Nachází se asi 1 km na jih od Vranova jehož je jeho části. U usedlosti čp. 4 zde najdeme 300 let starou památnou lípu. V roce 2001 zde trvale žilo 36 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Magnolia*** - Průhonice
 hotel v okrese Praha-západ
HOTEL MAGNOLIA*** se nachází nedaleko Prahy v poklidném městečku Průhonice, které jsou známy svým zámkem, s půvabnou zámeckou zahradou patřící do seznamu chráněných památek UNESCO,ale také pro jedinečnou a rozsáhlou botanickou zahradu. Náš hotel nabízí ubytování jak pro individuální, tak i pro pracovní kolektivy nebo skupiny, cestovní kanceláře. Kapacita hotelu skýtá 30 POKOJŮ,jedno až čtyřl...

obrovský nárůst
Mako - Nový Knín
 restaurace v okrese Příbram
Makolusky
 osada v okrese Kutná Hora
Obec leží na západ od silnice Uhlířské Janovice - Kácov, asi 8 km od Uhlířských Janovic. Místní škola zde byla postavena za války, avšak v roce 1953 byla pro nedostatek dětí zrušena, po roce 1990 byla provedena její přestavba na bytový dům se 4 bytovými jednotkami, které jsou obydleny převážně mladými lidmi. V obci je v současné době 43 domů, z nichž pouze 10 je trvale obydlených, ostatní plní fun...

mírný pokles

    Strana: 1, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)