Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Tábor

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 518                Mapa
Ratibořice jsou obec starší než Ratibořské hory a také kostel zde stál dřív. Gotický opevněný kostel stál na konci 13. století, byl přestavěn roku 1849 po požáru. Kostel stojí na hřbitově na vyvýšenině nad rybníkem uprostřed obce, je také jednolodní, se zaklenutým presbyt...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Filipa a Jakuba stojí na vršku nad návsí a rybníkem a je obklopený malebným hřbitovem. Kostel byl vystaven jako raně gotická stavba v  polovině 13. století a přestavěn v osmdesátých letech století 14. Tehdy měl šest svěcenců na kněze a&...

velký pokles
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor (kostel) Kostel středověkého původu. Současný stav má charakter pozdně gotický. Předsíň přistavěna někdy v 17. století, patrně po třicetileté válce, klenba presbyteria snad z roku 1742. Není vyloučeno, že kostel náležel předhusitskému osídlení, které je možno předpokládat na ostrohu pod hradem, v bezp...

mírný pokles
V pondělí 13. listopadu 2000 v 16.30 hod se konalo za přítomnosti českobudějovického biskupa Mons. Antonína Lišky a starosty města Veselí nad Lužnicí Petra Hynka slavnostní otevření kostela sv. Floriána po generální opravě.Od poslední generální opravy uplynulo téměř 40 let a proto bylo skutečně na místě přistoupit k renovaci této krásné dominanty malého náměstí. Oprava byla započata 1. června leto...

velký pokles
Kostel sv. Františka Xaverského byl postaven v letech 1732 – 35, věž byla zbudována kol. r . 1748. Bezpochyby nejvýznamnější je bývalý klášterní, nyní farní kostel sv. Františka Xaverského, který je dílem významného architekta Kiliána Ignác...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jana Křtitele - Dražice
 kostel v okrese Tábor
Na návrší, uprostřed hřbitova, stojí kostel sv. Jana Křtitele. Konkrétní rok výstavby kostela není znám. Presbytář postavili pravděpodobně páni z Ústí, soudě podle oken s trojlistou růží. Předpokládá se, že mohl vzniknout současně s hradem, který stával poblíž a že...

velký nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Janov
 kostel v okrese Tábor
Kostel zasvěcený Janu z Nepomuku byl postavěn na místě dřívější kaple. Kostel se stal náboženským centrem okolních obcí (Roudná, Sedlečko, Myslkovice, Košice, Doubí), u něho byl zřízen hřbitov a postavena fara....

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Kateřiny - Mlýny
 kostel v okrese Tábor
Nejvýznamnější památkou Mlýnů je kostel sv. Kateřiny s dosud používaným hřbitovem a okolní hřbitovní zeď. Kostel se nachází na malém návrší v horní části obce. Jedná se o jednolodní, původně gotický kostel z poloviny 14.století, na jehož třech oknech ...

velký nárůst
V obci stojí gotický, částečně barokizovaný chrám sv. Kateřiny ze 13. století. Když v Čechách převládlo náboženství pod obojí, býval spravován farářem  téhož vyznání. Po jeho odchodu roku 1624 se dostal pod správu faráře vožického a v roce 166...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Marka - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Marka - Soběslav (kostel) Pozdně renesanční hřbitovní kostel, doplněný barokními přístavbami. V současnosti galerie. Stojí na břehu Černovického potoka, u cesty od nádraží do historického centra. Hřbitovní kostel nechal postavit roku 1650 soběslavský primátor Zachariáš Markovský. Roku 1729 přistavěna sakristie,...

mírný pokles
Kostel sv. Martina - Mladá Vožice
 kostel v okrese Tábor
Kdy a kým byl tento nejstarší vožický kostel postaven se neví. Z jeho názvu „na voborách" se dá pouze usuzovat, že kdysi stál vmístech, kde byl les soborou. Víme, že roku 1348, kdy je prvně připomínána Mladá Vožice, kostel již stál. Faráře do něj tehdy dosazoval sám Karel IV., jenž kostel daroval vyšehradské kapitule. Chrám má jen jednu loď strojím valeným, o osm polosloupů se opírajícím klenutím...

mírný pokles
Kostel sv. Matěje - Bechyně
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Matěje - Bechyně (kostel) Původní stavba, jejíž vznik byl kladen do konce 13. a začátku 14. století, změnila po několika přestavbách zcela svoji podobu, takže v současné době prezentuje nejvíce slohových prvků z období baroka. Základ stavby tvoří pozdně gotické síňové dvoulodí s pětiboce zakončeným presbytářem s opěráky, hranolovou věží na severní straně a s obdélnou patrovou oratoří na jižní straně. Patrně ze 16. století ...

mírný nárůst
Původní kostelík z r. 1347 nechal vystavět Petr I. z Rožmberka. Současná novorománská svatyně pochází z r. 1861. ...

mírný pokles
Gotický kostel sv. Michala byl postaven v letech 1380-1385....

velký pokles
Kostel sv. Ondřeje - Hlavatce
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Ondřeje - Hlavatce (kostel) V Hlavatcích se nachází kostel sv. Ondřeje. Kdy byl kostel původně postaven, není přesně známo. Je však jisté, že původní stavba byla gotická. Nejstarší částí chrámu je presbytář, který stavebně pochází pravděpodobně z počátku 14. století. Roku 1354 se totiž...

střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Petra a Pavla - Soběslav (kostel) Kostel svatého Petra a Pavla byl vybudován v letech 1380 - 1390 na místě původního raně gotického kostela z období kolem roku 1280, z něhož se zachovala sakristie na severní straně presbytáře. Roku 1444 byla zbourána původní věž a po vypálení roku 1485 byl kostel opraven a nově zaklenut. Nad presbytářem by...

mírný pokles
Kostel sv. Prokopa - Pohnání
 kostel v okrese Tábor
Farní kostel Sv. Prokopa v Pohnání je připomínán už roku 1360 jako farní. Roku 1714 byl zbarokozován, z původní románské stavby se zachovala mohutná hranolová věž s osmi (částečně zazděnými) podvojnými okénky. Kostel stojí na vyvýšenině uprostřed obce, na místě bývalého hřbitova, obehnaný zídkou, ve které je výklenková kaple sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. Kostel je jednolodní s pravoúhlým pres...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Dráchov
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Václava - Dráchov (kostel) Kostel vystavěn na téměř nejvyšší ploše obce, na náhorní rovině v sousedství středověkého hradiště, z něhož zachována hranolová tvrz. Původně raně gotický kostel ze 14. st., přestavěn v 16. a dále v 19. st. Jde o jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem, sakristi&iacu...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Hodušín
 kostel v okrese Tábor
Kostel vybudován na SZ okraji obce, na dohled od hlavní silnice Písek –Tábor. Je obklopen hřbitovem, na JV stavba farní budovy se zahradou. Na malé travnaté ploše SV od kostela mimo plochu hřbitova vystavěna kaplička sv. Jana Nep. Budova kostela je orientována, presbytář s pětibokým závěrem, loď na obd&eacu...

mírný pokles
Areál kostela s pozemkem bývalého hřbitova stojí přibližně uprostřed protáhlé obce, mezi hlavním silničním tahem Tábor – České Budějovice a pravým břehem řeky Lužnice. Areál je obklopen ohradní zdí v úplnosti jen z jižní strany, severní ohraničení pozemku je pouze n...

střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Dírná
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Vavřince - Dírná (kostel) Nejstarší zmínka o Dírné vůbec je z konce XIV. století. Tehdy měla Dírná faru pod vikariátem Chýnovským. Připomíná se i kostelík. Jak vypadal a komu byl zasvěcen není přesně známo, pravděpodobně byl již zasvěcen sv. Vavřinci, jak naznačuje zápis z roku 1630. Kostel v Dírn...

stgnace
Kostel sv. Víta - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Víta - Soběslav (kostel) Špitální kostel sv. Víta v Soběslavi byl založen kolem roku 1375 potomky Vítkovců, pánů z Růže. Vystavěn byl v období Oldřicha I. z Rožmberka, jenž spravoval město v letech 1374 - 1390. Současně s kostelem byl pravděpodobně stavěn také špitál při severní zdi kostela. Během husitských válek byl kostel využ&...

obrovský nárůst
Obec je písemně připominána 1528 a to díky svý stříbrným dolům. Kostel byl původně gotický z 2. poloviny 14. století, byl však úplně přestavěn v letech 1720- 1722 za Adama. F. ze Schwarzenbergu. Kostel stojí na náměstí uprostřed obce, je jednolodní, s pravoúhlým presbytářem, sakristií při severní straně a mohutnou hranolovou věží předsazenou v západním průčelí. Loď je plochostropá, presbytář zakle...

mírný pokles
Kostel Všech svatých - Sudoměřice u Bechyně (kostel) Kostel nepochybně vznikl na samém počátku 14. století (dochován krov nad oběma částmi) Loď byla přestavěna patrně v roce 1826. Další úpravy proběhly patrně v 90. létech 20. století Kostel na výšinné poloze na SV straně návsi, jednolodní, orientovaný. Hřbitov, kdysi obklopujíc&i...

velký nárůst
Koupaliště - Soběslav
 akvapark v okrese Tábor
Koupaliště - Soběslav (akvapark) Občerstvení V areálu koupaliště najdete stánek s prodejem ledové tříště pro osvěžení a dále srub, kde si můžete zakoupit teplé, i studené nápoje a něco k snědku - např. smažený sýr, párek v rohlíku, pizza, hranolky, langoše, zeleninový salát a další....

velký nárůst
CENA OD
40
Koupaliště - Turovec
 koupaliště v okrese Tábor
Koupaliště Pohoda - Sezimovo Ústí
 koupaliště v okrese Tábor
Podstata přírodního koupacího biotopu spočívá v biologickém způsobu udržování čisté vody, bez chemie, za působení vodních rostlin a mikroorganismů v čistících lagunách. Jde o čisté koupání bez chlóru, tedy ne v takové vodě, na jakou jsou lid&eac...

obrovský nárůst
CENA OD
40
Kovárna s chlévem - Bečice
 zajímavost v okrese Tábor
Kovárna s navazujícím chlévem je datována do přelomu 18. a 19. století. Objekty dochovány v autentickém stavu včetně technického zařízení (výheň, měch, pec v patře) a historických konstrukcí (klenby, krovy). Kovárna čp. 16 má vysokou historickou hodnotu. Jedná se o velmi dobře d...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max - 13,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)