Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Břeclav

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 635                Mapa
Klobouky u Brna
 město v okrese Břeclav
Klobouky u Brna (město) Malebné údolí, kopce Nedánov a Zumperk jsou okolím města, v pohledu od Brna nesmí v zorném poli chybět kloboucký "větřák". Původně tři větrné mlýny odedávna doplňovaly ráz kraje, na konci druhé světové války však poslední z nich vyhořel. Klobouky by si však nikdo bez "větřáku" nedokázal představit a tak obětaví občané mlýn zrekonstruovali a v roce 1985 opět otevřeli.V hloubce města pak najdeme klo...

střední pokles
HODNOCENÍ
80 %
Klobouky u Brna
 větrný mlýn v okrese Břeclav
větrný mlýnKlobouky u Brna, ...

mírný pokles
Klub vojenské historie - Břeclav
 muzeum v okrese Břeclav
Klub vojenské historie - Břeclav  (muzeum) Klub (KVH Břeclav) je sdružení, tzn. nevládní nezisková kulturní nepolitická a samosprávná dobrovolná organizace sdružující nadšence z Břeclavska zajímající se o vojenskou historii, se zaměřením na období 1914 - 1989. Jeho cílem je sdružovat zájemce o danou problematiku, umožnit členům aktivně trávit svůj volný čas a seznamovat veřejnost s historií československé armády. V současné době se věnuje...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kobylí
 obec v okrese Břeclav
Kobylí (obec) Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zve k pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, skromněji, zkrátka jinak než ve městě. Možná právě proto stojí zato Kobylí a jeho okol...

mírný pokles
Kobylí na Moravě
 železniční stanice v okrese Břeclav
Kobylí vrch
 vrchol v okrese Břeclav
Kolonáda Reistna - Valtice
 kolonada v okrese Břeclav
Kolonáda Reistna - Valtice (kolonada) Tato stavba je bezesporu dominantní stavbou nad Valticemi v nadmořské výšce 291 m, tedy vyšší o 100 m jako je náměstí. Ve všech knižních pojednání je  tato stavba spojována jako imitace Glorietty vídeňského Schőnbrunnu. Reistna byla postavena jako vzpomínka na otce kn...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Původní filiální borkovanský kostel byl malý a stál na obezděném hřbitově uprostřed obce. Dnešní kostel, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, pochází z r. 1746. V kostele se nachází hlavní oltář dva boční zasvěcené sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně. Kostel je jednolodní stavba ve stylu venkovského baroka s půlkruhově ukončeným kněžištěm. Z konce 18. stol. je kostelní kazatelna, na jejímž baldac...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Diváky
 kostel v okrese Břeclav
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Diváky (kostel) Jeho první stavba se připomíná již ve 14. století. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel romantické pojetí z roku 1873. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jedná se o farní kostel farnosti římskokatolické patřící diecéziv Brně . Chr&...

střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Velké Pavlovice (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie je postaven v barokním slohu. Nechal jej zde vystavět majitel velkopavlovického a hodonínského panství, hrabě Bedřich z Oppersdorfu (r.1670–80). Kostel byl původně bez věže, v pozdějším období měl pouze menší dřevěnou věž, až v roce 1883 byla postavena dnešní 35 m vysoká věž a byly zavěšeny zvony. Nad vchodem kostela je dodnes k vidění reliéf hrabat z Oppersdorfu. Ol...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Navštívení Panny Marie - Poštorná (kostel) Kostel dal postavit kníže Jan II z Lichtenštejna v roce 1898 na nově budovaném náměstí obce. Autoren objektu i jeho interiérového vybavení byl knížecí dvorní architekt Karel Weinbrenner. Vlastní stavební materiál, tvořený dvěma sty druhů cihel, dlaždic a glazované keramické kryt...

mírný nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Drnholec
 kostel v okrese Břeclav
Kostel Nejsvětější Trojice - Drnholec (kostel) V Drnholci ke svým bohoslužbám využívá chrám Nejsvětější Trojice, který byl postaven v letech 1750 - 1757. Stavitelem byl František Grim z Brna. Byl postaven ve stylu barokním, zjednodušených architektonických tvarů podle stylu z doby krále Ludvíka XVI. Kostel je dlouhý 36 metrů, &scar...

střední nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Kostel Panny Marie Vítězné - Moravský Žižkov (kostel) Stavba kostela Panny Marie Vítězné zahájena r. 2000. Vysvěcení provedeno17. srpna 2002. Skládá se z kostelní lodi a samostatně umístěné věže, zakončené křížem. Ve věži zvonová stolice pro tři zvony. Vchod do kostela, oltář a věž umístěny v jedné ose. Kostel se skládá z kosteln&...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Anny - Bořetice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Anny - Bořetice (kostel) Farní kostel sv. Anny, stojící na nejvyšším místě v obci, je považován za přirozenou dominantu Bořetic a je zde zároveň také nejvýznamněší církevní památkou. Jedná se barokní stavbu z konce 17. stol., jednoduchých, ale ušlechtilých forem, klasického malebného vesnického charakteru. Interiér kostela je vymalován příjemnými pastelovými barvami. Ozdobou celého svatostánku je bohatý, avšak ne kýčovitě...

střední nárůst
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Archanděla Michaela - Ladná (kostel) Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
92 %
Kostel sv. Augustina - Valtice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Augustina - Valtice (kostel) Klášterní kostel Řádu Milosrdných bratří byl vysvěcen v roce 1671....

velký nárůst
Kostel sv. Barbory - Pavlov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Barbory - Pavlov (kostel) Uprostřed návsi stojí kostel sv. Barbory a svou orientací se přizpůsobuje terénní situaci. Jeho presbytář tudíž není obrácen k východu, nýbrž k jihozápadu, a za ním stojí ještě věž. Ta je dík svému středověkému původu nejstarší částí kostela. J...

velký nárůst
Kostel sv. Barbory - Šakvice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Barbory - Šakvice (kostel) Kostel sv. Barbory, který stojí v horní části návsi, má gotické jádro. Při opravě kostela v březnu 2000 byly objeveny malby a prvky sahající až do 12. století. Památkovou ochranu požívá ještě socha sv. Isidora - patrona rolníků z roku 1748 a sousoší sv. Jana Nepomuck...

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Hlohovec
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Bartoloměje - Hlohovec (kostel) Kostel byl vybudován v letech 1832–1835 v klasicistním stylu, na počátku 20. stol. rozšířen. Původně zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Jednolodní orientovaná podélná stavba. V interiéru obrazy sv. Rodiny, Kristovy smrti a Glorifikace sv. Jana Křtitele z konce 18. stol.   Bohoslužby se konají:...

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Hrušky
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Bartoloměje - Hrušky (kostel) Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje z roku 1861, který zdobí zvon s českým nápisem ze 17. stol. a také škola věnovaná koncem 19. stol. obci knížetem Liechtensteinem za pronájem obecní honitby na 20 let....

stgnace
Kostel sv. Bartoloměje - Krumvíř
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Bartoloměje - Krumvíř (kostel) Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje z roku 1870. Jedná se o jednolodní stavbu se segmentovanou klenbou kněžiště. Na věži jsou umístěny čtyři zvony, dva železné, jeden ze zvonoviny a umíráček, který pochází ze zrušené evangelické zvonice....

velký nárůst
Kostel sv. Cecilie - Dobré Pole
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Cecilie - Dobré Pole (kostel) Kostel sv. Cecílie, který je v jádru pozdně gotická a renesanční stavba s pozdějšími úpravami, představuje výraznou dominantou obce. Do areálu kostela patří i kamenný kříž umístěný po levé straně vstupu do kostela. ...

mírný pokles
Kostel sv. Jakuba Staršího Nikolčice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jakuba Staršího Nikolčice (kostel) Dominantou obce je farní kostel sv. Jakuba Staršího postavený v roce 1777 na místě staré zchátralé stavby.Kostel je postaven na místě svatyně staršího data. Roku 1777 byl v renesančním slohu znovu postavený. Má 3 oltáře - hlavní se starobylými sochami sv. Šebestiána, sv. Rocha a s obrazem sv. Jakuba od Jana Chambreza. Dva vedlejší sv. Cyrila a Metoděje, Panny Marie....

mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Boleradice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Boleradice (kostel) Nejstarší a největší památka obce. Jeden ze čtyř nejstarších kostelů na okrese Břeclav. Byl postaven na ostrožně nad návsí a jeho původní podoba měla pozdně románský půdorys. To dosvědčuje románské okno na jižní stěně kostela. Jeho počátky by byly mohly zjistit archeologické sondy, ale i tak se lze domnívat, že je možné je hledat kolem roku 1210. V té době totiž vlastník Boleradic, tedy rod pánů z...

střední pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Březí
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Březí (kostel) První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v románském slohu bez ozdob, byl vysvěcen r.1860 a je památkově chráněn,stejně jako fara s bránou a hospodárským stavěním. V kostele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největ&sca...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Kurdějov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Kurdějov (kostel) Opevněný kostel v Kurdějově je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečská. Původní kostel zde stál již v roce 1350, kdy byl filiálkou kostela v Polehradicích. V roce 1390 byl povýšen na kostel farní. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru . Prvním farářem v Kurdějově se stal premonstránsky řeholník Mikuláš.Stávající kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli pochází z první poloviny patnáctého ...

střední pokles
HODNOCENÍ
95 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Mikulov
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Mikulov (kostel) Barokní kostel sv. Jana Křtitele, patřící k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, skrývá nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století. Kostel byl vysvěcen v roce 1679 a od roku 1784...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice (kostel) Původně to byla kaple sv. Ondřeje. Kaple byla konsekrována biskupem Bohušem ze Zvole. V roce 1604 byla Bočkajovci zbořena, zůstala jen věž a holé zdi. Kostel byl roku 1700 obnoven a zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Pro malou kapacitu byl kostel v roce 1875 rozšířen. Výška věže, včetně báně, činí 33,66 metru. ...

velký pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Týnec
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Týnec (kostel) Poutní kostel "Stětí sv. Jana Křtitele", dominanta obce, majitelem je římsko-katolická církev, je to stavba ze 3. čtvrtiny 18.století a je dokladem přechodného období z baroka ke klasicismu, objekt je zapsán v seznamu kulturních památek, je významným poutním místem....

střední pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Zaječí
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Zaječí (kostel) Již na počátku psané historie obce se zde zmiňuje kostel a fara. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotická stavba pocházející z roku 1508 s některými architektonickými články z doby jejího vzniku. Roku 1848 kostelní střecha a věž shořely. Roku 1860 byl kostel opraven, avšak loď záhy nevyhovovala svému účelu, a proto byl kostel roku 1912 přestavěn. Dne 19. srpna 1913 byl znovu vysvěcen. Při přestavbě...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Brod nad Dyjí (kostel) Kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1770 představuje architekturu přechodu od barokních forem ke klasicismu. Kostel patří k architektonickým památkám obce. ...

velký nárůst
Kostel sv. Jiljí - Vrbice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jiljí - Vrbice (kostel) Farní kostel svatého Jiljí je dominantou obce. Vrbičtí neměli vlastní kostel, byli přifařeni do Čejkovic a později do Kobylí. Po vlastním kostele a faře však neustále toužili. Nezůstalo jen u toho. Ke slovu přišla velká obětavost a štědrost pana Václava Hubáčka a mnohých dalších věřících. Stavba kostela byla dlouho připravována a svého zahájení se dočkala v roce 1913. Stavba však byla přerušena vá...

mírný pokles
Kostel sv. Jiří - Klentnice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jiří - Klentnice (kostel) Dnešní kostel sv. Jiří pochází z let 1783 - 1785. Je to jednolodní orientovaná starvba s půlkruhově ukončeným kněžištěm se sakristií při evang. straně a věží s dvojitou bání v západním průčelí kostela. Kněžiště je zaklenuto konchou a valenou klenbou, loď českou plackou. Hlavn&ia...

mírný pokles
Kostel sv. Jiří - Kobylí
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jiří - Kobylí (kostel) Významnou a dominantní památkou obce je kostel sv. Jiří s věží. Gotický presbytář kostela pochází z 15. století. Unikátní je věž - kampanila, umístěná mimo loď kostela. Projdete-li kampanilou kolem kostela, otevře se Vám nezapomenutelný výhled na siluetu Pálavy a okolní vesnice obklopené vinorodými stráněmi. Je to jedinečné vyhlídkové místo. Zajímavostí jsou dřevěné vyřezávané kříže, se kterými s...

střední pokles
Kostel sv. Jiří - Starovice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jiří - Starovice (kostel) Starovický kostel je nejvýraznější dominantou obce. První písemná zmínka pochází již z roku 1476. Uvádí se v ní: „kaple hrubých rozměrů 12 x 5 sáhů“ (1 sáh je 180 cm). Druhý záznam je z roku 1494, kde lze již vyčíst komu byl kostel zasvěcen. Je zde uvedeno: „Kaple sv. Jiří se zvonem sv. Jiří“. Rok 1592 znamenal pro kostel výraznou optickou změnu. Ke kapli byla přistavěna hranolovitá věž, čímž se ...

střední nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Bavory
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Kateřiny - Bavory (kostel) Farní kostel svaté Kateřiny leží uprostřed obce. Je její dominantou a také nejhodnotnější památkou. Kostel byl vysvěcen v roce 1742 a byl postaven na místě starší gotické stavby. Až v roce 1791 k němu byla přistavěna věž. Věž, spolu s dvěma ratolestmi vinné révy, se později stala také souč&aa...

velký nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Starovičky
 kostel v okrese Břeclav
Nejzajímavější z kulturně historických památek je ve Starovičkách jednolodní kostelík zasvěcený sv. Kateřině s věží krytou stanovou střechou. Jeho tvar připomíná románské jednolodní kostelíky. Před kostelem stojí památkově chráněná socha sv. Jana Nepomuckého....

mírný pokles
Kostel sv. Kunhuty - Jevišovka
 kostel v okrese Břeclav
Původní kostel sv. Kunhuty byl v roce 1836 renovován a v letech 1929 – 1932  zásadně přestavěn, takže  ze starších fází stavby zůstala pouze věž. Památkově chráněná je ještě socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou....

velký nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, max - 16,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)