Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Boží muka - Chřešťovice
 boží muka v okrese Písek
Boží muka jsou datována do 19. století. Nacházejí se při východním okraji vsi Chřešťovice, podél komunikace, která vede ke kostelu sv. Jana Křtitele. Boží muka jsou umístěna na úpatí teréního předělu mezi dvěma stromy. Boží muka jsou cenným dokladem drobné lidov&ea...

střední pokles
Boží muka - Dehtáře
 drobná památka v okrese České Budějovice
Boží muka - Dehtáře (drobná památka) Zděná pilířková boží muka v Dehtářích jsou umístěna na východním okraji vsi na rozcestí Žabovřesky - Břehov na mírně vyvýšeném místě ve svažitém terénu. Jejich celková výška bez soklu je cca 4,9 m. Pocházejí z 1. poloviny 19. století. Kl...

střední pokles
Boží muka - Desky
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka u usedlosti č.p.2 ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Desky
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka v jižní části obce. ...

mírný pokles
Boží muka - Dobšice
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Dobšice (boží muka) Boží muka je situována na rozcestí v jižní části obce Dobšice. ...

velký nárůst
Boží muka - Černěves
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka se nacházejí jihovýchodním směrem od obce Libějovice, podél komunikace do Černěvesi.  Zděná stavba postavená na trojúhelném půdorysu s konkávně prohnutými stěnami a zaoblenými nárožími. Stěny ohraničují před nárožími štukové ploché pil...

velký nárůst
Boží muka - Čertyně
 boží muka v okrese Český Krumlov
Pilířek z roku 1608 s jedinečnou výzdobou náleží do souboru pozdně gotických kamenických prací a souvisí patrně s produkcí rožmberské kamenické huti. cové základně je vztyčen žulový tesaný hranol, jenž se kónicky zužuje směrem vzhůru. Postament je téměř ve tvaru krychle, dř&iac...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Hluboká nad Vltavou
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Hodonice
 boží muka v okrese Tábor
Boží muka - Hodonice (boží muka) Boží muka je situována na vyvýšeném místě u usedlosti č.p.54. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Horní Třebonín
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka mimo obec v jižní části katastru Horní Třebonín. ...

střední nárůst
Boží muka - Horní Záblatí
 boží muka v okrese Prachatice
Umístění: Severní část obce u křižovatky cest. ...

mírný pokles
Boží muka - Hosín
 boží muka v okrese České Budějovice
Zděná hranolová boží muka z 1. poloviny 19. století se nachází asi 350 m východně od návsi. Kaplička v horní části je oddělena od dříku obíhající římsou. Niky mají půlkruhové ukončení. Boží muka jsou zakončena stanovou stříškou krytou prejzy. Jde o do...

mírný pokles
Boží muka - Hořice na Šumavě
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka jsou jedněmi z těch prostších, jen velmi nepatrně zdobených. Kaplice ani na čelní straně ani vzadu hmotově nepřesahuje profil dříku, po stranách její přesah uzavírá malá sešikmená plocha. Kaplice je otevřena jedinou nikou na přední straně, zasahující až do trojúheln&ea...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Hubenov
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka stojí v severovýchodní části obce u hlavní komunikace I/3. ...

mírný pokles
Boží muka - Kájov
 boží muka v okrese Český Krumlov
Pozdně gotický pilířek je patrně součástí souboru prací souvisejících s produkcí rožmberské kamenické huti nebo z ní přímo plynoucí. V současné době stojí boží muka u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kájově, dříve však stály v Kladenském Rovn&...

mírný pokles
Boží muka - Koryto
 boží muka v okrese Prachatice
Muka stojí v ohrazeném prostoru ve středu obce. ...

střední pokles
Boží muka - Kváskovice
 boží muka v okrese Strakonice
Při silnici do Radějovic se nacházejí kamenná boží muka postavená v roce 1842. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Křemže
 boží muka v okrese Český Krumlov
Žulový toskánský sloupek na kamenném podstavci stojí částečně vestavěn do hřbitovní zdi při silnici na Chlumeček. Na čelní stěně dnes již nečitelný původní letopočet, tesaný, v tomto místě rovněž datace vztahující se patrně k přenesení sloupku či jiné úpravě. Sloupek je uko...

mírný pokles
Boží muka - Lhotka
 boží muka v okrese Český Krumlov
Žulový pilířek, kámen patrně řezaný katrem, nikoliv tesaný, je nesen čtyřbokým podstavcem. Dotesané jsou některé detaily - zúžení horního rozměru soklu, obdobné tvarování krytu hlavice a mělká obdélná nika na čelní straně hlavice. Na čele soklu je negativní linkou ...

mírný pokles
Boží muka - Loučej
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka na východnín konci obce. ...

střední pokles
Boží muka - Mahouš
 boží muka v okrese Prachatice
Jde o mimořádně hodnotnou, výtvarně působivou, pozdně gotickou boží muku s dochovanou profilací. Pravděpodobné zhotovení je okolo r.1500. Vzhledem k umístění v prostoru otevřené rozlehlé návsi je zcela mimořádná jejich urbanistická funkce pro charakter celého intravilánu obce. Žulov&a...

mírný pokles
Boží muka - Malenice
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka na křižovatce u cesty Zámostí - Pod Pržma v jižní části obce. ...

mírný pokles
Boží muka - Malonty
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka na počátku obce při cestě od Jaroměře ve svém tvarosloví propojují dva různé typy – mají poměrně štíhlý osmiboký dřík, završena jsou masivnější krycí deskou a kaplicí. Boží muka propojují dva různé typy – mají poměrně št&i...

mírný pokles
Boží muka - Meziříčí
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka je situována u komunikace v jižní části katastru. ...

mírný pokles
Boží muka - Mlynářovice
 boží muka v okrese Prachatice
Muka stojí v severní části obce. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Netěchovice
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Netěchovice (boží muka) Boží muka_za vsí směrem na Týn nad Vltavou  ...

mírný pokles
Boží muka - Nišovice
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka jsou datována do 17. století a situována při cestě do Volyně. Zděná sloupová boží muka. Hladký válcový dřík stojí na nízkém kruhovém soklu, připojeném dvakrát odstupněnou římsou. Dřík ukončuje drobná oblounová římsička nesoucí ...

střední pokles
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Strakonice
Mohutná pilířková boží muka sv. Jana Nepomuckého s hmotnou nástavbou zakončenou trojúhelníkovými štítky a členěná nikami jsou datována do prvrní poloviny 19. století.  Boží muka se nacházejí při západník okraji obce, při komunikaci do Volenice. Hmotn&a...

mírný pokles
Boží muka - Omlenička
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka za obcí ve východní části katastru u komunikace do města Kaplice. ...

mírný pokles
Boží muka - Opařany
 drobná památka v okrese Tábor
Boží muka jsou umístěna na okraji vsi při silnici do Skrýchova. Zděná pilířková boží muka na trojúhelném půdorys pochází pravděpodobně kolem poloviny 18. století. Zděná stavba ze smíšeného omítaného zdiva, postavená na trojúhelném půdorysu, orien...

obrovský nárůst
Boží muka - Pištín
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Pištín (boží muka) Boží muka stojí v severozápadní části obce na rozcestí staré silnice na Vodňany.Zděná pilířková boží muka postavená v pseudogotickém slohu. Cihlová pilířková boží muka,hladce omítaná, nově opatřená bílým nátěrem. Postavena v pseudogotick...

střední pokles
Boží muka - Pohoří na Šumavě
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka v západní části obce. ...

mírný pokles
Boží muka - Předmíř
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka - Předmíř (boží muka) Boží muka je situována na jižním konci katastru u silnice Lnáře - Mladý Smolivec a autobusové zastávky. ...

velký nárůst
Boží muka - Přední Výtoň
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka ve východní části obce u domu e.č.22. ...

mírný pokles
Boží muka - Přední Zborovice
 boží muka v okrese Strakonice
Pilířková boží muka na návrší severně od Předních Zborovic. Pilířková zděná boží muka. Štíhlý hranolový dřík dělí jednoduchá hranolová římsa, obě poloviny bez výzdoby a členění, pouze na severní straně horní poloviny je umí...

mírný pokles
Boží muka - Přídolí
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka za městysem v jeho severozápadní části. ...

mírný pokles
Boží muka - Radošovice
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Radošovice (boží muka) Archaická kamenná sloupková boží muka byla postavena v roce 1630 na paměť morové nákazy. Je miimořádnou ukázkou kamenných pilířkových božích muk s přežívajícím pozdně gotickým tvaroslovím, s doloženým původem spojeným s historickou událostí (morov&aac...

mírný nárůst
Boží muka - Sedlo
 boží muka v okrese Strakonice
Žulová sloupková boží muka stojící na hranolovém soklu. Stěny soklu zdobí tesaný rám s probranými rohy. Na sokl dosedá štíhlý válcový dřík, v horní polovině zbytky reliéfní výzdoby, která měla patrně podoby kanel. Dřík zakončuje čtvercov...

mírný pokles
Boží muka - Skály
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka na jihu za obcí. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)