Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel sv. Vavřince - Chleby
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Vavřince - Chleby (kostel) Pozdně barokní kostel byl vystavěný v letech 1780-1782. V letech 1855-1856 byla přistavěna kostelní věž, r. 1889 zvýšena. Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem a s hranolovitou věží v západním průčelí. Zajímavostí interiéru jsou dva toskánské sloupy, které pod...

velký nárůst
Kostel Sv. Vavřince - Církvice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Sv. Vavřince - Církvice (kostel) Od nepaměti byl kostelík církvický - ze dřeva stavěný - osazen plebánem, ale r. 1344 je již zmínka o tamním farním chrámu, kterýž byl původně katolický, později utrakvistický i luteránský. Od r. 1655 je opět katolickým. Založení jeho spadá zajisté do doby Cyrillo-Metodějské, kdy rytus slovanský vládl v Čechách. V době přechodu slohu románského do gotického byl vystavěn z kamene ve slohu gotickém,...

střední nárůst
Kostel sv. Vavřince - Černovičky
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Vavřince - Černovičky (kostel) Kostel původně románský, z pol. 12. stol., přestavěný v r. 1764 a 1905-10. Roku 1901 byly objeveny gotické nástěnné malby. Z původně románské stavby jsou patrná jen dvě polokruhová sklenutá okna. Presbytář má gotickou klenbu a okna s kružbami. Náhrobní desky ze 14. a 16. stol. Jde o ohrazen&...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vavřince - Čistá u Bělé pod Bezdězem
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel byl vystavěn v letech 1697 - 1700 na starém hřbitově. Na jeho stavbu byl použit materiál ze starého pobořeného kostelíka. ...

mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Kaňk
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Vavřince - Kaňk (kostel) Kostel sv. Vavřince v obci Kaňk je starý hornický kostel s freskami z počátků patnáctého století. Původní dřevěný kostel byl postaven v hornické obci Kaňk roku 1369, kamenný pak v letech 1489 až 1506. Stavba byla hrazena z podílu z těžby rudy a daně z piva. Autorem kamenné kazatelny a senktonári...

obrovský nárůst
Kostel Sv. Vavřince stojí na místě kostela, který byl postaven již v roce 1352....

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Mukařov
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel svatého Vavřince v Mukařově se skládá z lodi z počátku 18. století, která nese již barokní rysy. Ta byla postavena na místě původní lodi dřevěné. Gotický presbytář je ještě ze 14. století a patří mezi nejstarší v okolí. Loď je dlouhá 17 a široká...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vavřince - Sedlec-Prčice
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Vavřince v Prčici je původně románský, založen byl ve 12., možná však již v 11. století. Jeho zakladateli byli s největší pravděpodobností Vítkovci. Byl postaven v románském slohu, jak se tehdy všechny kostely stavěly a zřejmě plnil i obrannou funkci. Nasvědčuje tomu dolní část věže, která se z původní stavby dochovala. V jejích útrobách se ukrývá kobka o 3,6m2 se zdmi 1,45 m silnými se...

střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Senomaty
 kostel v okrese Rakovník
Svatému Vavřinci, patronu ohnivých povolání, který zemřel mučednickou smrtí upečen na rozžhaveném rožni, je zasvěcen gotický kostel, který v Senomatech založil pravděpodobně duchovní řád německých rytířů, jemuž ves daroval v první polovině 13. století král Václav I. Určité zprávy o kostele sv. Vavřince však pochází až z první poloviny 14. století. Kostel byl během staletí několikrát poničen, přest...

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Vavřinec
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel byl původně románský. V roce 1420 byl přestavěn do gotické podoby. Ve 2. polovině 19. století proběhla další změna - přestavba do pseudogotiky.   Bohoslužby se konají: NE  11:00 mše sv.  ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vavřince - Veliká Ves
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Vavřince je situován uprostřed obce na trojúhelné návsi. Kostel stojí na severní straně, zvonice na jižní straně areálu. Nepravidelný půdorys pozemku hřbitova s kostelem a zvonicí obklopuje ohradní zeď. Areál kostela tvoří zděný jednolodní kostel s polygonálním presb...

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Zbraslavice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Vavřince - Zbraslavice (kostel) Kostel sv.Vavřince v jádře románský z 12.st. mnohokrát přestavěn. Pozdně gotická věž zvýšena r.1767.V podvěží raně gotický portál kolem r.1300....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Vavřince - Žebrák
 kostel v okrese Beroun
Kostel pochází z první poloviny 18. stol. V r. 1780 stavebně upraven. Vnitřní vybavení je cenné a pochází z různých uměleckých období. Nejstarší je gotická dřevořezba Madony s Ježíškem na hlavním oltáři, která pochází z let 1380-90. Barokní zař...

střední nárůst
Kostel sv. Víta - Kojetice
 kostel v okrese Mělník
Kostel sv.Víta je nejstarší památkou v obci. Stavba kostela je odbornou literaturou datována přibližně do r.1260, údajně vznikl z podnětu děkana svatovítské kapituly. Kostel se skládá z presbytáře, který je orientován na východ a širší lodi, která je na západní straně zakončena 21,6m vysokou věží. Na severní straně je sakristie a vstupní síň s přilehlou komorou. V roce 2010 slaví velké výročí - 75...

střední nárůst
Kostel sv. Víta - Kostelec nad Labem
 kostel v okrese Mělník
Kostel sv. Víta. Pozdně gotická stavba, presbytář postavený do roku 1492, trojlodí z počátku l6. století. V letech 1566-67 byl kostel renesančně přestavěn, upraven v l7.století a v roce 1728. Jižní předsíň z poloviny l8.století, zvonice upravena roku 1829. - Trojlodní prostor zužující se směrem k ob...

mírný pokles
Kostel sv. Víta - Kounov
 kostel v okrese Rakovník
Původem románský kostel pocházející patrně již ze 2. poloviny 12. stol. Přestavěn v období gotiky a v 18. stol. upravován v barokním slohu. U kostela se nachází pozdně barokní dvoupatrová zvonice. Jednolodní obdélná stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem. Hlavní olt&aacu...

střední pokles
Kostel sv. Víta - Kvílice
 kostel v okrese Kladno
Dominantu vesnice tvoří novorománský kostel sv. Víta, o němž pocházejí první zmínky z roku 1366. Po úderu blesku v roce 1884 vyhořel a na jeho základech byl v letech 1886 a 1887 vystavěn podle plánů Rudolfa Štecha chrám nový. Bohužel v posledních letech se stal několikrát terčem nájezdů nenechavců. Ke kvílickému kostelu se váže pověst o pánovi Odolenu starším Pětipeském z Chýš a Egerburka, jenž s...

mírný pokles
Kostel sv. Víta Mučedníka - Kolín
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Víta Mučedníka - Kolín (kostel) Mše svatá: neděle 9:30...

střední pokles
Kostel sv. Vojtěcha - Neratovice
 kostel v okrese Mělník
Kostel byl vybudován ve druhé polovině 17. století. Podle pověsti se nachází na místě, kde byl r. 987 biskup Vojtěch dostižen a obrán převozníky o boty, kterým nemohl zaplatit za převoz (jen jim požehnal).  Obdélná stavba s půlkruhovým závěrem, členěná soklem, pilastry, podstřešní...

střední nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram (kostel)   Kostel sv. Vojtěcha je nejvýznamnější stavbou na náměstí J. A. Alise v Příbrami VI - Březových Horách. Byl vybudován v novorenesančním slohu v letech 1887 - 1889 podle plánů renomovaného architekta B. Münzbergera. Má pilířové stejnolodí, obdélníkový presbytář s apsidou a hranolovitou věž. Okna se vyznačují pseudorenesanční malbou od J. Z. Quasta, která představuje P. Marii Bolestnou. V průčelí ...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kostel sv. Vojtěcha - Skalsko
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Barokní, několikrát upravovaný kostel sv.Vojtěcha - z původního, zasvěceného sv.Havlu, zůstala pouze věž s erbovní deskou se jmény Jana a Bohuslava z Kunvaldu a Dražic ze 2.poloviny 15. století....

mírný pokles
Kostel sv. Vojtěcha - Slatina
 kostel v okrese Kladno
Barokní mohutný jednolodní orientovaný kostel vystavěný na místě středověké stavby po roce 1700. Sakrální areál dotváří samostatně stojící výrazná barokní zvonice a vymezuje ohradní zeď s branami. Areál se nachází na návší jižně ...

mírný pokles
Kostel sv. Zikmunda - Velká Hraštice
 kostel v okrese Příbram
Nevelký chrámový areál se rozkládá téměř ve středu (je posunut mírně k jihu) rozlehlé rovinaté, jen neznatelně k severu se svažující návsi severně od návesního rybníčku. Vlastní kostelík zaujímá většinu plochy malého recentního hřbitova,...

střední pokles
Kostel sv.Jakuba - Příbram
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv.Jakuba - Příbram (kostel) Obdélný jednolodní kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem orientovaným na východ. Kostelu na protější straně dominuje vysoká hranolová třípatrová věž s portikem, ve kterém je vstup do kostela. Těsně nad portikem je viditelná kruhová rozeta. V nárožích věže v &u...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
Kostel Sv.Mikuláše - Vrapice
 kostel v okrese Kladno
Původně románská rotunda z počátku 13. století, přestavěná kolem roku 1400 v gotickém slohu....

střední pokles
Kostel sv.Václava - Mcely
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv.Václava se zvonicí, která má dřevěné patro a hřbitovem stojí na výrazné ploché ostrožně v jižním svahu místního návrší, zvaného dříve Vinice a zasazeného do malebné polohy v rámci zalesněné terénní vlny Loučeňského hřbet...

velký pokles
Kostel svatého Jiljí - Nymburk
 kostel v okrese Nymburk
Kostel svatého Jiljí - Nymburk (kostel) Gotický chrám pochází z roku 1280 a původně byl zasvěcený sv. Mikuláši. Pravděpodobně v roce 1370 byla přistavěna kaple sv. Doroty. V roce 1686 postihl kostel velký požár, ale již v roce 1693 je uváděn jako opravený v raně barokní podobě.  V polovině 19. století byl regotizován podle ná...

obrovský nárůst
Kostel svatého Klimenta - Lštění
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel svatého Klimenta - Lštění (kostel) V místě kostela bývalo slovanské hradiště, o kterém se zmiňuje již Kosmas. Kostel sv. Klimenta postaven v románském slohu, byl naposledy barokně přestavěn v roce 1730....

mírný pokles
Kostel Svatého Martina - Tochovice
 kostel v okrese Příbram
Roku 1624 přidělen kostel jako filiální k Bubovicům, potom k Březnici r. 1788, načež r. 1837 zřízena v Tochovicích expozitůra, r. 1858 na faru povýšená. Ze starého kostela zbylo presbyterium, k němuž přistavěna nová loď s vysokou věží v letech 1899 až 1904. Gotický portál ponechán. Staré náhr...

střední nárůst

    Strana: 1, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)