Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel sv. Václava - Hrusice
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Václava - Hrusice (kostel) Původně zde stával románský kostel. Ale ve 2. polovině 16. století byly provedeny vnitřní stavební úpravy - zvýšení podlah, nahrazení původních románských a gotických oken současnými a náhrada dřevěného stropu klenbou. Později prováděny drobné barokní...

stgnace
Kostel sv. Václava - Jažlovice
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Václava - Jažlovice (kostel) Kostel sv. Václava v Jažlovicích vznikl ve 13. století přistavěním obdélníkové lodi k původní románské rotundě. Později byl barokně upraven a při asanaci Prahy sem byl přenesen oltář z kostela sv. Michala v Podskalí. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Václava - Ledčice
 kostel v okrese Mělník
Kostel sv. Václava - Ledčice (kostel) Kostel svatého Václava naleznete v Ledčicích je chránená kulturní památka. První písemná zmínka o puvodním gotickém kostele sv. Václava, jako jednom ze 34 kostelu ripského dekanátu, najdeme u Bohuslava Balbína, který píse, ze býval jiz; v roce 1384...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Loděnice
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Václava - Loděnice (kostel) Kostel sv. Václava a fara na náměstí v Loděnici - historicky a esteticky nejcennější dominanta obce. Kostel má románský původ z 12. století, spolu s barokní farou je zapsán jako chráněná kulturní památka. Chrámový prostor pak pochází z roku 1725. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Václava - Malešov
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Václava - Malešov (kostel) Barokní ozdobný kostel z let 1731-33 je jednolodní obdélná zaoblená stavba s polygonálně ukončeným presbytářem a hranolovou jednopatrovou zkosenou věží se znakem Jindřicha Karla z Oštejna v západním průčelí. Presbytář sklenut křížově a konchou na nakupených pilastrech, loď sklen...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Milín
 kostel v okrese Příbram
Vznikl úpravou kontribuční sýpky. Vybudován v letech 1887-90 příbramským stavitelem Antonínem Bastlem. Jednoduchá stavba s plochými štíty, na západní straně se nachází věž, která je nad střechou osmiboká. Poškozen náletem v r. 1945, po kterém probíhal...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Nehvizdy
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Václava - Nehvizdy (kostel) Historie kostela a faryFarní chrám sv. Václava je jako farní připomínán již v první zmínce z roku 1361. Jedná se o drobnější gotickou budovu s charakteristickou věží a zvonicí stojící uprostřed městečka.První zdejší známý farář byl Jakeš, jehož...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Nová Ves I
 kostel v okrese Kolín
...

mírný pokles
HODNOCENÍ
70 %
Kostel sv. Václava - Ovčáry
 kostel v okrese Kladno
Kostel sv. Václava - Ovčáry (kostel) Původně gotický kostel patřil spolu s obcí Ovčáry benediktinskému klášteru v Ostrově u Davle. Poničen patrně během třicetileté války, v r. 1672 uváděn jako zpustlý. R.1674 za Bernarda Ignáce z Martinic zásadně upraven, opravován v r. 1819. Další úpravy kostela v r. 1880 podle ná...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Pečky
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Václava - Pečky (kostel) Pseudorománský kostel, postavený v letech 1906 – 1912 podle plánů Bohumila Štěrby z Prahy stavitelem Janem Sklenářem z Kolína, slavnostně byl vysvěcen v roce 1913. Vnitřek kostela byl vymalován obrazy ze života sv. Václava podle návrhu Františka Urbana. Zařízení je z počátku 20. století...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
20 %
Kostel sv. Václava - Petrovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Základní kámen současné novogotické svatyně byl položen v květnu r. 1891. Dokončen r. 1892. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby.    ...

velký nárůst
Kostel sv. Václava - Přistoupim
 kostel v okrese Kolín
První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352 v rejstříku papežských desátků, upraven byl renesančně kolem roku 1590. Jeho dnešní podobu však určila radikální raně barokní přestavba, k níž podle dochovaných záznamů došlo v le...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Ratboř
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Václava - Ratboř (kostel) Barokní hřbitovní kostel středověkého založení, sousoší a fara se nacházejí ve střední části obce, východně od zámku. Fara s hospodářským zázemím stojí na křižovatce jižně od areálu kostela. Soubor se sestává z kostela sv. Václava, fary a souso&scaro...

velký nárůst
Kostel sv. Václava - Stará Boleslav
 kostel v okrese Praha-východ
...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Václava - Svojšice
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Václava - Svojšice (kostel) Dominantou obce Svojšice, je farní kostel sv. Václava. Původně gotický kostel, připomínaný už v roce 1352, je částečně dochován ve zdivu současné stavby. Raně barokně byl kostel v roce 1678 přestavěn hrabětem Michaelem Osvaldem z Thunu, prodloužen a upraven pak byl rokokově za Althanů v roce 1773, prokazatelně podle plánu Jana...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Sýčina
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Občanské sdružení Kostel Sýčina založili v roce 2002 manželé Václava a Vlastislav Kopřivovi ze Sýčiny a Milan Matoušek z Mladé Boleslavi s cílem pomoci zachránit ohroženou kulturní památku kostel sv. Václava v Sýčině. Tento goticko-renesanční kostel z druhé poloviny 16.století p...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Václavice
 kostel v okrese Benešov
Raně gotický kostel ze 13. století byl poprvé zmiňován v r. 1359. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem, se sakristií na jižní straně a předsíňce na západě. V kostele je hrobka Straků z Nedabylic. Vybavení je převážně barokní. Bohoslužby se konají: NE  ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
45 %
Kostel sv. Václava - Veleliby
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Václava - Veleliby (kostel) Kostel byl postaven v letech 1876-1878 v Novorománském stylu, ale nezvykle ve směru jih-sever na místě starého, podstatně menšího kostela, orientovaného ve směru východ - západ. V součastnosti jsou vněm jednou měsíčně konány bohoslužby. (Leoš Jeřábek)...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Vranov
 kaple v okrese Benešov
Kostel: jednolodní obdélný s půlkruhovou apsidou (kostel z 1. pol 13. st.), k níž na severu přiléhá sakristie s apsidou (původní kostelík z 11. stol.). Loď kostela plochostropá, vítězný oblouk půlkruhový, obě apsidy zaklenuty konchou. V 18. stol. loď prodloužena a přistavěna západní věž, krytá...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Vrbčany
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Václava - Vrbčany (kostel) Písemné doklady o historii tohoto kostela jsou velice skromné. První zprávu nám podává pokračovatel kronikáře Kosmy, Kanovník vyšehradský, a je o tom, jak r. 1126 kaplan Vít knížete Soběslava I. vyzdvihuje z kostelíku svatovojtěšský praporec. Ten byl připevněn na kopí sv....

střední pokles
Kostel sv. Václava - Vysoká
 kostel v okrese Mělník
Kamenný kostel sv. Václava byl postaven v roce 1757.  ...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Žabonosy
 kostel v okrese Kolín
Kostel v Žabonosích (popis dr. Papíka ze dne 15.6.2007)   V souvislosti s nejasným datováním slavníkovského panství v okolí Kouřimi vyvstává otázka Cibulkova a Menclova původního předatování otonského kostela v Ž. Podle nálezu tordov...

mírný pokles
Kostel sv. Václava a Božího Těla - Křečhoř (kostel) Původně gotický kostel z počátku 14. stol. V letech 1846-48 empírově přestavěn a nově zasvěcen. R. 1863 zvýšena kostelní věž. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým kněžištěm a hranolovou věží nad západním průčelím. Zařízení kostela je převážně novorenesanční...

střední nárůst
HODNOCENÍ
75 %
Kostel sv. Vavřince - Nezabudice
 kostel v okrese Rakovník
Kostel sv. Vavřince -  Nezabudice (kostel) Mezi historicky významné budovy obce Nezabudice patří nepochybně kostel sv. Vavřince. První kostel je v Nezabudicích zmiňován již v roce 1250 a fara až roku 1352. První nezabudický kostel byl pravděpodobně kostel dřevěný o velikosti dnešního presbytáře, podobu i rozsah současného kostela pravděpodobně získal až v roce 1577. V dnešní době je nově zrekonstruovaný kostel sv. Vavřince právem dominanto...

velký pokles
Kostel sv. Vavřince - Brandýs nad Labem
 kostel v okrese Praha-východ
Původně románský kostel. Při gotické přestavbě ve 14. století byl vyzdoben freskami, které se částečně dochovaly dodnes. Za josefínských reforem byl zrušen, sloužil jako sýpka a později také jako provizorní tělocvična Sokola. O jeho zásadní opravu se zasloužila Okresní jednota muzejní ...

mírný pokles

    Strana: 1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)