Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel Sv. Prokopa - Semčice
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Prokopa - Svémyslice
 kostel v okrese Praha-východ
Pozdně barokní kostel sv. Prokopa pochází ze 70. let 18. století. Patří mezi kulturní památky a jeho vlastníkem je Římskokatolická farnost Svémyslice. Kostel je využíván pro Bohoslužby a kulturní akce. Bohoslužby zajišťuje Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem. Z místní kroniky: "Někdy ve 12. století zde byl zbudován farní chrám k poctě sv. Prokopa, opata slovanského na Sázavě. Chrám byl již ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Prokopa - Záboří nad Labem
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Prokopa - Záboří nad Labem (kostel) Jeden z nejvýznamnějších románských kostelů sv. Prokopa se nachází v obci Záboří nad Labem. Původně zde byla vystavěna kaple Panny Marie, čtvercového půdorysu z doby kolem roku 1150 s apsidou a věží. Později byla na jižní straně přistavěna rozměrná obdélná předsíň. V 17. století...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Šimona a Judy - Plazy
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Nejstarší písemná zmínka o kostelu se váže k roku 1394, kdy byl kostel farním. Za husitských válek se stal kališnickým, a způsob přijímání podobojím se zde udržel až do 18. století. V roce 1525 zakoupila Mladá Boleslav od Markvarta Fryčka z Daliměřic volenovické panstv&ia...

mírný pokles
Kostel sv. Šimona a Judy - Skřipel
 kostel v okrese Beroun
Přímo v centru obce se nachází skřipelský kostelík sv. Simona a Judy, který je skutečně významnou památkou, neboť patří mezi čtyři nejstarší původně románské kostelíky okresu Beroun. Byl postaven v 11. století a dnešní rokokovou podobu získal v polovině 18. století na náklady tehdejšího majitele osovského panství Jana Adolfa z Kaunic....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Šimona a Judy - Vitice
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Šimona a Judy - Vitice (kostel) Kostel pochází ze 13. století. K přestavbě došlo roku 1380. Pak v 17. století upraven v raně barokním stylu. Kostelní věž přistavěna kolem r. 1687. Jednolodní obdélná stavba s polygonálním presbytářem, se sakristií a předsíní na severní straně, se čtyřpatrovou hranolovou věž&iac...

střední nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Kostel sv. Stanislava - Mořina
 kostel v okrese Beroun
Areál s gotickým jádrem přestavěný do dnešní podoby barokně v 18. století. Jedná se o klasický kostelní areál, umístěný ve východní části rozlehlé návsi. Kolem kostela se rozprostírá hřbitov, vymezený kamennou ohradní zdí, kter&aacu...

mírný pokles
Kostel sv. Štěpána - Kouřim
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Štěpána - Kouřim (kostel)   Chrám založený krátce po vzniku města v polovině 13. století se řadí k nejcennějším památkám evropského raně gotického stavitelství. V jeho prostorách se nachází krypta sv. Kateřiny s unikátní hvězdicovitou klenbou (vznikla kolem roku 1260) a gotickými nást...

velký nárůst
Kostel sv. Štěpána - Pchery
 kostel v okrese Kladno
Od roku 1354 je zde připomínán farní kostel sv. Štěpána. Byl goticky rozšířen na trojlodi a v roce 1709 barokně upravován. Další úpravy pocházejí z let 1894-1895. Sv. Štěpán je patronem koní, pacholků u koní, kočích, zedníků, krejčích, kameníků, tkalců, tesařů, bednářů. Zemřel v roce 40 v Jeruzalémě jako první mučedník křesťanství a proto je nazýván Prvomučedníkem. Byl dobrým kazatelem a při jedno...

střední pokles
Kostel sv. Štěpána - Senomaty
 kostel v okrese Rakovník
Nejcennější památkou hřbitovního kostela svatého Štěpána, postaveného před rokem 1562, je náhrobní deska vezděná do sloupu v podloubí před kostelem. Deska původně kryla uvnitř kostela hrob Anny Hochhauzarové z Krásného Dvora, manželky někdejšího majitele městečka Václava Hochhauzera, který Senomaty koupil roku 1589. Anna zemřela roku 1613. Poslyšme, jak desku popsal spisovatel Zikmund Winter při n...

mírný pokles
Kostel sv. Štěpána - Řitonice
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Areál se nachází ve střední části obce. Gotický kostel ze 2. poloviny 14. stol., který byl na přelomu 17. a 18. stol. zbarokizován. stojí uprostřed hřbitova, ohraničeného původně hřbitovní zdí. V jihozápadním rohu hřbitova stojí proti průčelí kostela nízká bedněn&aac...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Bílé Podolí
 kostel v okrese Kutná Hora
Dominantou obce je kostel sv. Václava s gotickým portálem ze 13. století....

velký nárůst
Kostel sv. Václava - Boseň
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Václava - Bratčice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel pochází pravděpodobně z konce 13. stol. V 16.stol. rozšířena chrámová loď a překlenut presbytář. Kolem r. 1800 rozšířen o hranolovou věž. R. 1885 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí, další větší opravy byly provedeny v 90. letech 20. stol. ...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Chlum
 kostel v okrese Příbram
Jeden z nejvýraznějších barokních sakrálních areálů Sedlčanska. V jádře gotický, v 18. st. upravený, jednolodní kostel s pravoúhlým odsazeným kněžištěm doplňuje ohradní zeď s branami a hodnotné, osově komponované křídlové schodiště s plastikami. Are&...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Chotusice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Václava - Chotusice (kostel)  Kostel je poprvé zmiňován v registru papežských desátků v roce 1352 jako farní. Koncem 16. století je zde zmiňován farář podobojí, taktéž roku 1620. Zpráva, mající souvislost přímo se stavbou, se váže k roku 1718. Dle ní "farní kostel sv. Václava jest nový, nemá ještě nového oltáře, kazatelny, lavic, ale mše svaté se již mohou konat". (na portále v západním průčelí lodi je letopočet 1716.) Inform...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Chvojínek
 kostel v okrese Benešov
Kostel sv. Václava - Chvojínek (kostel) Hřbitovní kostel sv. Václava je raně gotická svatyně pocházející z konce 13. stol. Vnější úprava kostela je novorománská. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

mírný nárůst
Kostel sv. Václava - Dobřeň u Kutné Hory
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Václava - Dobřeň u Kutné Hory (kostel) Původně gotický kostelík ze 14. stol. V 16. stol. přestavěn renesančně a rozšířen o jižní loď (dnešní presbytář) a předsíň. R 1717 byla k západní stěně přistavěna věž. Ve 2. polovině 18. stol. upraven v barokním slohu. Z původního mobiliáře se téměř nic nedochovalo, pouze dřevěná pseud...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Dřetovice
 kostel v okrese Kladno
Kostel sv. Václava - Dřetovice (kostel) Kostel stojí osamoceně na návrší na jižním okraji obce. Orientovaný jednolodní kostel má pětiboký jen mírně odsazený presbytář a hranolovou věž situovanou v západním průčelí. Dnešní podoba byla dotvořena v 2. třetině 18. století. K severní straně lodi přileh&aacut...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Černochov
 kostel v okrese Kladno
Kostel byl poprvé zmiňován v roce 1361. V 18. století byl k původnímu gotickému presbytáři přistavěn barokní kostel s hranolovou věží. V interiéru dochované fragmenty nástěnných maleb s legendou o svatém Václavovi. Bohoslužby se konají: SO  17:00 mše sv. - 2. sobota v ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
20 %
Kostel sv. Václava - Činěves
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Václava - Činěves (kostel) První zprávy o kostele v Činěvsi, který ovšem stával níže než dnešní farní chrám, pocházejí ze sedmdesátých let 14. století. Po vystavení barokního kostela se jeho středověkému předchůdci dostalo nového zasvěcení sv. Janu Nepomuckému; definitivně byl ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Václava - Horní Kruty
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Václava v Horních Krutech byl již před rokem 1361 farním. Bezpochyby byl postaven sázavskými mnichy, jimž Kruty ve 14. a 15. století náležely. Sázavští opatové dosazovali do Krut faráře až do husitských válek. Po husitských válkách sem byli dosazováni kně...

mírný pokles

    Strana: 1, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)