Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel sv. Petra - Křivoklát-Amalin
 kostel v okrese Rakovník
Kostel sv. Petra - Křivoklát-Amalin (kostel) V jádru pozdně gotický kostel z první poloviny 16. stol., později rozšířen v barokním slohu. Novogotická přestavba z konce 19. stol. od významného českého architekta Josefa Mockera. Nad hlavním vchodem znak knížat Fürstenberků, donátorů stavby. Jednolodní kostel s hranolovou věží m&aacut...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Petra - Slivice
 kostel v okrese Příbram
Původně raně gotická stavba s dochovanou žebrovou klenbou, okny a portálem. Pozdně gotická věž pochází z přelomu 15. a 16. stol. Následně byl kostel barokně upravován kolem r. 1696 a dále v 18. stol. Areál kostela je položen v sev. části malé vísky a bezprostředně navazuje na komorní trojúheln&iacu...

velký nárůst
Kostel sv. Petra - Velenka
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Petra - Velenka (kostel) Hřbitovní barokní kostel pochází z let 1733-1734. Byl postavený podle plánů K. I. Dientzenhofera. Náklady na jeho stavbu nesl dvorský stavební úřad. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Petra a Pavla - Borovnice
 kostel v okrese Benešov
Jednolodní, z části neomítaná pseudoslohová románsko-gotická stavba obdélného půdorysu s hranolovou věží v západním průčelí, s pětiboce uzavřeným presbytářem a se sakristií při severní straně pochází z let 1850-1855. Horní část věže je pětiboká...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Petra a Pavla - Chvatěruby
 kostel v okrese Mělník
Kostel sv. Petra a Pavla zasvěcený svatým apoštolům Petru a Pavlu, byl bezpochybně založen spolu s chvatěrubskou tvrzí, o níž je první zmínka z roku 1141, kdy Ida, příbuzná knížete Vladislava II., věnovala Chvatěruby doksanskému klášteru. ( Arch. Pam. V 166 ).Farářovo obydlí původně bylo ve tvrzi a potom na hradě. Proto osudy jeho byly spojeny s osudy hradními. Jinak dějiny fary od 15. století do ...

velký nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Dolní Chvatliny (kostel) Na terasovitém výstupku uprostřed starého hřbitova stojí farní kostel svatého Petra a Pavla. Zevně tvoří kříž 21,60 m x 10,50 m, k němuž na severní straně přiléhá otevřená předsíň o čtyřech pilířích. Vnitřek obsahuje osmibokou loď průměru 6,80 m, na níž spočívá na vysok&e...

střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Čáslav
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Petra a Pavla - Čáslav (kostel) Kostel svatého Petra a Pavla je římskokatolický chrám v Čáslavi. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jedná se o nízkou, orientovanou, jednopodlažní stavbu; obvodové zdivo presbytáře (se sedlovou střechou) a trojlodí (se stanovou střechou) dosahuje stejné výš...

mírný nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Jesenice
 kostel v okrese Rakovník
Původní románský opevněný kostel pochází pravděpodobně již z 11. stol. Po ničivém požáru v r. 1684, kdy shořel kostel, fara, archiv, škola a 43 stavení byla nahrazen svatyní barokní. R. 1725 přestavěn do dnešní podoby, a to rozšířením bočních kaplí na křížov...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Petra a Pavla - Jirny
 kostel v okrese Praha-východ
Farní chrám sv. Petra a Pavla stojí na vysokém návrší uprostřed obce. Původně gotický kostel pochází ze 14. století, první zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728 - 1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď. Gotický presbytář se skládá ze čtvercové základny ukončené pěti stranami pravidelného osmiúhelníka s žebrovou klenbou. Původně hrotitá okna byla při přestavbě ...

velký pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Kněžice
 kostel v okrese Nymburk
Dřevěný kostel v Kněžicích je zmiňován již v 16. století. V letech 1774–1777 byl kostel nákladem hraběte Kamila Colloreda přestavěn do nynější pozdně barokní podoby s půlkruhově uzavřeným presbytářem a hranolovou věží. Nástropní malby interiéru pochází z roku 1852, kdy ...

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Načeradec
 kostel v okrese Benešov
Románská část kostela sv. Petra a Pavla je asi z r. 1120 a první písemná zpráva o chrámu se nachází v kronice kláštera Želivského ze dne 19. února 1184, kdy byla v kostele v Načeradci vystavena rakev opata Želivského – Gotšalka. Vedle kostela stojí jako pozůstatek opevnění kostela stará bašta z r. 1278, která je proměněna ve zvonici. Na této baště visí krásný zvon z r. 1512 vážící 15q....

střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Nebovidy
 kostel v okrese Kolín
Nejstarší stavbou obce Nebovidy je kostel svatého Petra a Pavla s věží vysokou 20 metrů. Součástí kostela je i farní úřad. První zmínka o kostele je již z roku 1352....

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Neumětely
 kostel v okrese Beroun
V Neumětelích byl kostel vystavěn ve 14. století. Dnes památkově chráněný, farní kostel sv. Petra a Pavla, ohrazený kamennou hřbitovní zdí, je v jádře gotický, barokně byl přestavěn v polovině 18. století. Nejstarší částí stavby je na východní straně presbytář s úzkými gotickými okny po stranách hlavního oltáře. Původně byl sklenut paprsčitou žebrovou klenbou, žebra však byla osekána. U severní zd...

mírný pokles
Typická ukázka tribunového kostela z poloviny 12. století. Vnitřek kostela je částečně pokryt zbytky středověkých nástěnných fresek, ale většina výzdoby byla zničena r. 1420 husity. Z barokní úpravy se dodnes zachovalo vitrážové okno, sledující však svým vzhledem celkový románský styl....

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Rosovice
 kostel v okrese Příbram
Rosovický kostel byl postaven na místě, kde dříve stávala malá kaplička. Nadaci na jeho stavbu (respektive na stavbu kaple, jak byl kostel původně nazýván) založil zdejší rodák Josef Žáček. Před svou smrtí v roce 1890 odkázal ve své poslední vůli na tento účel 13 000 zlatých. P...

střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Slavošov
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Petra a Pavla - Slavošov (kostel) Kostel byl poprvé zmiňován v polovině 14. století. V 19. století přestavěn. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Petra a Pavla - Snět
 kostel v okrese Benešov
Kostel sv. Petra a Pavla - Snět (kostel) Barokní kostel....

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Všetaty
 kostel v okrese Mělník
Původní kostel vystavěn ve 14. stol., zbořen r. 1780. Na jeho místě zbudován kostel nový. R. 1885 přistavěna věž a na jižní straně další sakristie. Jednolodní obdélná stavba zakončená polygonálním presbytářem, s průčelní věží. Zařízení pochází převážn...

velký pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Zlatníky
 kostel v okrese Praha-západ
Zlatníky byly vsí farní s kostelem sv. Petra a Pavla, který se připomíná poprvé v roce 1377. Po prodeji vsi pražské kapitule si páni z Pardubic ponechali ke kostelu právo podací, které nakonec držel v letech 1367-1380 Vilém z Pardubic....

střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Řevničov
 kostel v okrese Rakovník
Původně gotický kostel ze 14. stol. Později barokně přestavěn. Jednolodní stavba s polygonálním presbytářem a mohutnou hranolovou věží v západním průčelí. Vnitřní zařízení svatyně je převážně barokní. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

obrovský nárůst
Z původně románské stavby z přelomu 10. a 11. století byl koncem 15. století přestavěn Johanem Spiessem z Frankfurtu, dvorním stavitelem krále Vladislava II. Jagelonského, ve slohu pozdní gotiky....

střední nárůst
Kostel sv. Prokopa - Budiměřice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Prokopa - Budiměřice (kostel) Novorománský kostel sv. Prokopa v Budiměřicích postavil v letech 1879-1881 poděbradský stavitel J. Kalous. Je to obdélná jednolodní orientovaná stavba s půlválcovou apsidou pro presbytář. Z jihu i severu k apsidě přiléhají půlkruhové přístavky jako sakristie, zatímco západnímu p...

střední pokles
Kostel sv. Prokopa - Chyňava
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Prokopa - Chyňava (kostel) Kostel sv. Prokopa, který je filiálním kostelem fary v nedaleké Železné, má ve věži druhý nejstarší zvon v berounském okrese (odlit v r. 1518). Kostel, původně ze 14. století, byl v létech 1779 - 1782 zbarokizován, do současné podoby byl dostavěn roku 1914. Stávající zařízení kostela je novodobé pseudobarokní z roku 1876 s obrazy od J. Helicha. V letech 1343 - 1364 měla Chyňava i vlastní faru, kt...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Prokopa - Libušín
 kostel v okrese Kladno
Velký novogotický kostel sv. Prokopa byl postaven v roce 1908 místní školní radou především pro školní děti. V té době už nevyhovovalo docházení do kostela sv. Jiří na hradišti. Za 30 let rozvoje hornictví Libu-šín vzrostl z 500 obyvatel na 4082 a do dvou škol obecných a školy měšťanské chodilo více než 1000 dětí. Obec nebyla samostatnou farností, kostel mohl mít jen statut kaple. Stavbu proto zař...

mírný pokles

    Strana: 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)