Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel sv. Matouše - Hrádek u Vlašimi
 kostel v okrese Benešov
Kostel sv. Matouše - Hrádek u Vlašimi (kostel) Kostel je poprvé zmiňován v roce 1356. Současný barokní kostel pochází z konce 17. stol. Jednolodní stavba, před chórem je loď uzavřena do obdélných rozlehlých kaplí. Hlavní oltář je barokní, pochází asi z první poloviny 18. stol., s novým obrazem sv. Matouš...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Matouše - Rataje nad Sázavou
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Matouše - Rataje nad Sázavou (kostel) Kostel svatého Matouše z let 1675-1691, snad podle plánů Ondřeje de Guarde, je obdélná stavba s valenou klenbou, půlkruhovým presbytářem a kaplí na severní straně. Zvenčí náhrobek z roku 1576. Jednotné původní raně barokní zařízení, hlavní a boční oltáře, mramorov&...

velký pokles
Kostel sv. Matouše - Třebonín
 kostel v okrese Kutná Hora
Původně románský kostel je hodnotný zejména svým stavebním vývojem, poznamenaným všemi hlavními slohovými etapami. Je nejvýznamnější památkou v obci a nepřehlednutelnou dominantou, zvláště patrnou při dálkových pohledech od východu. Poslední úp...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Máří Magdalény - Bohutín u Příbramě (kostel) Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel Sv. Maří Magdaleny (1887-1950) stojící na nejvyšším místě v obci , návrší vysokém 567 m.n.m. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem a poté znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Současné v...

stgnace
Kostel sv. Maří Magdalény - Chlumín
 kostel v okrese Mělník
Farní kostel sv. Maří Magdalény - vysoká rozložitá stavba velmi složitého půdorysu. Na místě dnešního kostela původně stál gotický kostel doložený již k roku 1362, společně s bývalou tvrzí byl poničen za husitských válek.Zcela zničen byl společně s takřka celým městečkem za války třicetileté. Roku 1732 jej na původním místě znovu vystavěla v barokním slohu majitelka panství kněžna Anna Marie Toská...

velký nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Kunice
 kostel v okrese Praha-východ
Založení kunického kostela spadá podle kroniky do roku 970, tedy za panování druhého nástupce svatého Václava - Boleslava druhého. Na věži kostela jsou dva zvony, a sice zvon zvaný umíráček z roku 1509, dar pravděpodobně pánů Slavatů a velký zvon z roku 1573 se znakem Zděnka ze Štenberka na Blatné a Lnářích. I v tomto případě dárce není znám. V době druhé světové války byly oba zvony německou arm...

velký pokles
Kostel sv. Maří Magdaleny - Rohozec
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Maří Magdaleny - Rohozec (kostel) Kostel Svaté Maří Magdaleny byl postaven v roce 1372. Z původní gotické kaple z 13. století je dnes presbytář. V 18. století byl kostel výrazně zvětšen do dnešní podoby v barokním duchu. Do Rohozce dojížděl kaplan ze Žehušic. Mezi nejstarší obytnou stavbu v obci určitě patří chalupa čp. 25 z doby kolem poloviny 19. století . Roubená část je skryta pod silnou vrstvou vápenných nátěrů. Rozšiřující s...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Máří Magdalény - Semice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Máří Magdalény - Semice (kostel) První zmínka o zdejším kostele spadá již do roku 1352, tedy do dob Karla IV.,kdy byl připomínán jako kostel farní. V bouřlivých dobách třicetileté války byl však švédským vojskem pod velením generála Bannera roku 1641 rozbořen a vyp&aacu...

střední pokles
Kostel sv. Michaela - Svrkyně
 kostel v okrese Praha-západ
Původně gotická stavba pocházející nejpozději z počátku 14. stol. Kostelík byl přestavován r. 1856 a následně pak i v letech 1862 a 1897. Jednolodní stavba s polygonálním presbytářem, na západní straně před hlavním vchodem je představena obdélníková předsíň. Zař&ia...

velký nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Borek
 kostel v okrese Beroun
Barokní areál kostela s hřbitovem, farou, hospodářským dvorem a solitérní hrobkou. Areál kostela a fary je situovaný na jihozápadním okraji obce. Celý soubor památek sestává ze tří hlavních částí - areálu kostela, areálu fary a hrobky. Areál kos...

velký nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Horky nad Jizerou
 kostel v okrese Mladá Boleslav
První zpráva o kostele nad brodem přes Jizeru pochází z roku 1357. Kostel však již tehdy stával na horeckém břehu Jizery a dá se předpokládat, že zprvu dřevěná stavba byla farním kostelem pro blízké okolí. Vyvýšené místo nad řekou skýtalo vhodnou polohu pro obě dom...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Jince
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Mikuláše - Jince (kostel) Symetricky řešený longitudinální kostel byl postaven na místě středověkého kostela po r. 1728. Dispozice je půdorysně pozměněnou a zjednodušenou variantou venkovských kostelů Františka Ignáce Préea ze 30. let 18. stol. Chrámový areál, situovaný ve střední části městečka na n&ia...

velký pokles
Kdo kostel založil se s určitostí neví. Pravděpodobně byl kostel založen některým z opatů Bílého řádu premonstrátského z kláštera milevského. Podle pověsti stával kostel na jiném místě, kde, to pověst nepraví. Kostel tu stál již před rokem 1350, kdy se připomíná mezi farními kostely v desátku vltavském a odváděl od roku 1383 půlroční královský desátek 18 grošů....

mírný nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Nechvalice
 kostel v okrese Příbram
Areál kostela sv. Mikuláše se nachází uprostřed vsi Nechvalic, na svažité, k východu skloněné návsi, formované křížením několika cest. Sestává z budovy vlastního kostela a z někdejšího hřbitova obklopeného ohradní zdí se třemi branami. V interiéru je...

velký nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Otice
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Mikuláše - Otice (kostel) Kostel byl zmiňován už ve 14. století. Jedná se o jednolodní stavbu s čtyřúhelníkovým presbytářem a hranolovou věží. Kostel prošel barokní přestavbou, dochovaly se však i některé gotické prvky např. lomený triumfální oblouk. Oltář pochází z 18. století...

velký pokles
Kostel sv. Mikuláše - Svatý Mikuláš
 kostel v okrese Kutná Hora
Původ zřejmě ve 13. století, úpravy v 17. století, loď z části odbourána v roce 1790, další úpravy proběhly v 19. století.   Kostel sv. Mikuláše je umístěný na návsi uprostřed obce. Je obklopen rozsáhlou zatravněnou plochou s několika vzrostlými stromy. Orientovaný kostel...

střední pokles
Kostel sv. Mikuláše - Vidice
 kostel v okrese Kutná Hora
Dominantu obce tvoří kostel sv. Mikuláše se zvonicí, který již stál na začátku 14. století. Kostel v současné době svítí novotou. Jeho oprava byla provedena za vydatné finanční pomoci Obce Vidice....

velký nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Vinec
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Románský tribunový kostel svatého Mikuláše patří ke skvostům českého románského stavitelství. Podle všeho byl postaven jako panský, tzn. že byl součástí panského sídla. Kdy byl kostel sv. Mikuláše postaven, není přesně známo.  ...

velký nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Zálezlice
 kostel v okrese Mělník
Uprostřed obce stojí kostel sv. Mikuláše z druhé poloviny 18.st., který byl před lety rekonstruován. Část vnitřku kostela byla též opravena po velké povodni v roce 2002....

mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše -Třtice
 kostel v okrese Rakovník
Starobylý kostel sv. Mikuláše stojí ve Třtici na mírném návrší uprostřed návsi. Kdy byl založen, nevíme. Původní stavba bývala obehnána zdí, takže kostel se nalézal v centru ohraničené plochy, do níž vedly tři vchody. Bezpochyby tu býval hřbitov, neboť na východní straně kostela stávala kostnice. Dnešní barokní podobu získal sv. Mikuláš kolem roku 1840, kdy byl zcela přestavěn podle návrhu archite...

mírný pokles
Kostel sv. Ondřeje - Chlístovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Ondřeje - Chlístovice (kostel) Kostel sv. Ondřeje z počátku 15. století, je příkladem barokně přestavěného venkovského kostelíka, pozdně gotického založení. Jeho přestavba započala v 18. století. Ohrazený kostel sv. Ondřeje s pozemkem hřbitova je situován severně od silnice Chlístovice-Týniště-Malešov. Na západn&iac...

obrovský nárůst
Kostel sv. Ondřeje - Sány
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Ondřeje - Sány (kostel) Původně připomínán r. 1352, dnešní empír, z let 1824–25, vnitřek opraven roku 1900, vnějšek roku 1909. Obrácen k západu, jednolodní, obdélníkový, se segmentem uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží nad východním průčelím. Bosovanému hla...

mírný pokles
Kostel sv. Ondřeje - Starý Kolín
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Ondřeje - Starý Kolín (kostel) Cenný kostel sv. Ondřeje gotického původu barokně přestavěn r. 1740, ojedinělý příklad nesantiniovské barokní gotiky. Fara u kostela pochází z 18. stol., ve zdi býv. hřbitova dvě výklenkové kapličky z r. 1740. ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)