Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel sv. Jiljí - Vlašim
 kostel v okrese Benešov
Pozdně gotický kostel je jednoduchá jednolodní obdélná stavba s polygonálním presbytářem. Hlavní pseudogotický oltář sv. Jiljí z r. 1886 zdobí obraz od J. V. Myslivečka.   Bohoslužby se konají: NE  09:30 mše sv.NE  11:00 mše sv. - pro rodiny s...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jiří - Lubná u Rakovníka
 kostel v okrese Rakovník
Dominantou starší části obce je kostel zasvěcený sv. Jiří. První písemné zmínky o kostele jsou již z počátku 14. století....

mírný pokles
Kostel sv. Jiří - Dolní Krnsko
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Areál (dnes je souborem kdysi 2 samostatně uzavřených areálů - fary a kostela), který je dokladem historického vývoje farního centra obce se nachází ve svahu (nedaleko železničního mostu), nad hlavní silnicí spojující Dolní a Horní Krnsko. Kostel sv. Jiří stojí přibližně ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jiří - Dušníky
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Jiří - Dušníky (kostel) Novogotický kostel byl postaven počátkem 20. stol. na místě zchátralé barokní stavby. Největší pozoruhodností místa je pahorek, zvaný Homole, na němž kostel sv. Jiří stojí. Je to uměle nasypaná mohyla záhadného původu, patrně starověká s rituálním určením. Váže se k ní pověst o tom, že kníže Soběslav zde nechal po vítězné bitvě u nedaleké Loděnice zaživa zasypat zajatého rytíře Helicha i s jeho ko...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jiří - Libušín
 kostel v okrese Kladno
Kostel. Sv. Jiří u Libušína je gotický kostel z konce 13. století....

mírný pokles
Kostel sv. Jiří - Lošany
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Jiří - Lošany (kostel) Kostel byl vystavěn v 90. letech 19. století v novogotickém stylu dle projektu Ing. Ludvíka Láblera. Nahradil tak původní gotickou svatyni, která zde byla připomínána už v roce 1355. Z původního zařízení vyniká kalich ze 16. století a sluncová monstrance z poloviny 18. století. Na věži jsou z...

velký nárůst
Kostel sv. Jiří - Malejovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jiří - Malejovice (kostel) Původně gotický kostel z 1. poloviny 14. století byl zbarokizován roku 1686. Věž byla přistavěna roku 1884. Je to jednolodní stavba s čtvercovým presbytářem, nad kterým je dvoupatrová věž s plechovým jehlancem a s čtvercovou sakristií. ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
40 %
Kostel sv. Jiří - Nymburk
 kostel v okrese Nymburk
Kostel původně postaven na nově založeném hřbitově na tzv. Svatojiřském předměstí. Vysvěcen byl pravděpodobně v roce 1569. Jeho stavební sloh nese prvky pozdní gotiky ačkoliv stavba probíhala v době vzestupu renesančního umění. Stavitelem byl Jan Honzar z Českého Brodu. V 18.století byla za jeho presbytářem postavena ještě zvonice. Původně malý předměstský hřbitov byl roku 1787 rozšířen a kostelík...

mírný pokles
HODNOCENÍ
55 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jiří mučedníka - Pertoltice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Jiří mučedníka - Pertoltice (kostel) Pertoltický kostel sv. Jiří pochází pravděpodobně ze 12. století. Dle některých pramenů byl stavěn mnichy ze sázavského kláštera. Původně šlo o panský tribunový kostel s kruchtovou tribunou pro šlechtu a půlkruhovou apsidou. Ke kostelu patřil též dvorec, který byl spojen chodbičkou, po...

mírný pokles
Kostel sv. Josefa - Obořiště
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Josefa - Obořiště (kostel) Barokní klášterní kostel vystavěný na půdorysu tří prolínajících se oválů. Dílo Kryštofa Dientzenhofera, jehož stavba trvala 10 let. Vysvěcen byl 21. března 1712. Od poloviny 20. stol. je areál kláštera využíván jako výchovný ústav. Iluzívní v&...

střední pokles
Kostel sv. Kateřiny - Dolní Bousov
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Barokní kostel byl vystavěn v letech 1759 – 1760. Rozsáhlé rekonstrukce proběhly v roce 1909. Dominantou budovy je barokní centrála elipsovitého půdorysu s velkým čtvercovým presbytářem a s oratořemi. Směrem za presbytářem je hranolová věž (přistavěna v roce 1832), v prostoru pod ní je sakristie. Stěny budo...

mírný pokles
Kostel sv. Kateřiny - Pavlíkov
 kostel v okrese Rakovník
Od roku 1776 byl na místě bývalé kaple sv. Vojtěcha ze 14. století postaven kostel svaté Kateřiny za přispění patrona Karla Egona Fürstenberka. ...

mírný pokles
Kostel sv. Kateřiny - Svatá Kateřina
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Kateřiny - Svatá Kateřina (kostel) Dominantu vsi tvoří kostel Svaté Kateřiny. Vystavěli ho v roce 1307 cisterciáci kláštera sedleckého.Presbytář má hrubé gotické klenutí,na oltáři je obraz Svaté Kateřiny....

střední pokles
Kostel sv. Kateřiny - Velvary
 kostel v okrese Kladno
Kostel sv. Kateřiny - Velvary (kostel) Kostel vznikl přestavbou původního gotického kostela, který byl poprvé zmiňován v roce 1337. Později několikrát upravován. Jedná se o jednolodní orientovanou stavbu s odsazeným presbytářem a věží. Presbytář je sklenut síťovou klenbou.   Bohoslužby se konají: NE  08:00 m&scar...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Pseudogotický kostel byl založen na místě bývalé kaple, připomínaný kolem poloviny 14. století.   Bohoslužby se konají: SO  11:00 mše sv. - poslední sobota v měsíci ...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Kateřiny v Milovicích byl postaven roku 1907 podle návrhu doposud neznámého stavitele jako náhrada za kostel ve vsi Mladá, která byla z vojenských důvodů srovnána se zemí. Tvářnost interiéru je zcela určena expresivně pojatou výmalbou, u níž jsou patrné znaky secese a východ...

velký nárůst
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Mšec
 kostel v okrese Rakovník
V sousedství zámku na vynikajícím místě stojí kostel sv. Kateřiny s farou. Kdy a kým byl kostel zbudován neví se určitě, ale můžeme se domnívat že tak učinil rod Kolovratský, kterému náleželo panství mšecké a srbečské, a který patronátní právo těchto kostelů provozoval. Víme, že Albrecht z Kolovrat s manželskou svou Annou z Žeberka založil roku 1373 též klášter pod Ročovem a ze srbečského dvoru 10...

velký nárůst
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Tetín (kostel) Kostel sv. Kateřiny je románksá stavba. Uměleckohistorické datování zařazuje jeho počátek do XII. stol., ale může stát na místě staršího předchůdce, např. kostela, jehož existence se předpokládá již v době života sv. Ludmily (10. stol. n. l.).   Kněžiště zaklenuté původní kř&i...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Kiliána - Davle
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Kiliána - Davle (kostel) Kostel sv. Kiliána. Podle nejstarší dochované zmínky z r. 1352 dlouho považován za gotický. Při opravách na konci 80. let 20. století bylo náhodně odkryto románské zdivo lodi s okénky a torzem portálu, které jej datuje do poloviny 12. století. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Klimenta - Chržín
 kostel v okrese Kladno
Na vyvýšenině severně nad obcí Chržín stojí kostel sv. Klimenta, který byl zbudován původně zřejmě v raně gotickém stylu, barokně přestavěný a upravený v letech 1691 a 1761. Roku 1781 byla přistavěna věž, 1879 kostel regotizován. Kostel je obklopen hřbitovem. Před kaplí se nachází chráněná lípa malolistá. Na hřbitově je také hrob Antonína Strnada, bývalého rektora Univerzity Karlovy a známého astr...

velký pokles
Kostel sv. Leonarda - Úmyslovice
 kostel v okrese Nymburk
Klasicistní stavba z roku 1812, obsahující částečně zdivo staršího kostela, upravená koncem 19. století neogoticky. Kostel se zrušeným hřbitovem se nachází na jižní straně protáhlé návsi. Jednolodní orientovaná stavba s užším presbytářem a sakristi&i...

střední nárůst
Kostel sv. Ludmily - Tetín
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Ludmily - Tetín (kostel) Dnešní kostel sv. Ludmily byl postaven v barokním slohu v 80. letech XVII. stol. Součástí kostela jsou varhany, postavené v r. 1771 Guthem z Čisté u Rakovníka.  Samotný kostel stojí na místě staršího gotického kostela ze 14.století. Ten současný...

stgnace

    Strana: 1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)