Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46642                Mapa
Boží muka - Moravské Budějovic
 boží muka v okrese Třebíč
Architektonicky náročnější zděná barokní boží muka v zahrádkářské kolonii spočívají na hranolové základně, z níž vyrůstá válcový sloup členěný prstencem a ukončený čtvercovou hlavicí. Na ni je umístěna čtyřboká kaplice s nikami a sedlovou stř&i...

mírný pokles
Boží muka - Moravské Budějovice
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Moravské Budějovice (boží muka) Kamenná pozdně gotická sloupková boží muka se čtyřbokou kaplicí jsou situována v jihozápadní části města. Kaplice umístěná na polygonálním dříku je otevřena ze tří stran otvory tvaru oslího hřbetu. Stanová střecha je završena kovovým křížkem. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Moravské Budějovice
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Moravské Budějovice (boží muka) Pozdně gotická kamenná sloupková boží muka jsou umístěna v SZ části města. Na hranolovém dříku s výrazně zkosenými hranami spočívá časově mladší kruhová hlavice, na níž se nachází torzo lucernové kaplice, otevřené do tří stran sedlovým port&aac...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Mostkovice
 Boží muka v okrese Prostějov
Boží muka - Mostkovice (Boží muka) V obci Mostkovice, při zastávce před mostem  s  posezením U čápa, stojí Boží muka. Vedle nich jsou i pomníky obětem světových válek. Opravená stavba však dnes postrádá obrazovou výzdobu....

velký nárůst
Boží muka - Mysletín
 boží muka v okrese Pelhřimov
Kamenná barokní sloupková boží muka s novodobým kovovým křížem na vrcholu stojí v severní části obce. Jsou velmi jednoduchá a svým tvarem odpovídají typu božích muk hojně rozšířených v této části Vysočiny. Není na nich datace ani žádný j...

mírný pokles
Boží muka - Nejdek
 drobná památka v okrese Břeclav
Čtyřboká boží muka z 18. století výrazně umístěna v krajině. Drobný objekt je důležitým krajinotvorným prvkem, orientačním bodem a dokladem dobové zbožnosti.  V roce 1985 provedeny drobné opravy. omítka zavlhlá, opadává, jsou neudržovaná a prostředí kolem rovněž zanedban&ea...

velký nárůst
Boží muka - Nejdek
 drobná památka v okrese Břeclav
Původně barokní hranolová boží muka z 18. století, která byla v průběhu 20. století zničena a na počátku 21. století byla opět obnovena. Hranolovitá boží muka na čtvercové odstupňované podnoži a s čtyřbokým soklem. Dřík je na všech čtyřech stranách a členěn vpadlými pravo&uacut...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Neslovice
 boží muka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Neslovice (boží muka) Boží muka - za vsí směrem na Hlínu  ...

velký nárůst
Boží muka - Netěchovice
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Netěchovice (boží muka) Boží muka_za vsí směrem na Týn nad Vltavou  ...

mírný pokles
Boží muka - Nezabudice
 boží muka v okrese Rakovník
Boží muka - Nišovice
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka jsou datována do 17. století a situována při cestě do Volyně. Zděná sloupová boží muka. Hladký válcový dřík stojí na nízkém kruhovém soklu, připojeném dvakrát odstupněnou římsou. Dřík ukončuje drobná oblounová římsička nesoucí ...

střední pokles
Boží muka - Nová Buková
 boží muka v okrese Pelhřimov
Kamenná sloupková boží muka s hranolovým dříkem s okosenými hranami plynule přechází ve čtyřbokou hlavici. Na ní je umístěna kaplice členěná mělkými půlkruhově zaklenutými nikami s reliéfem erbu na čelní straně. Kaplice vrcholí trojúhelnými štítky. ...

mírný pokles
Boží muka - Nové Sady
 boží muka v okrese Žďár nad Sázavou
Boží muka - Nové Sady (boží muka) Zděná trojboká boží muka barokního typu pocházející z 19. stol. jsou situována u křižovatky na Holubí Zhoř. Objekt je v průčelí prolomen hlubokou segmentovou nikou uzavřenou prosklenými dvířky. Současný vzhled stavby je po nevhodné opravě simplifikován. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Novosedly (boží muka) Raně barokní boží muka náročnějšího architektonického typu představuje důležitý orientační bod v krajině. Boží muka se nacházela poblíž studniční kaple. V polích za obcí se nachází boží muka pilířového typu. Čtvercová cihlová základna nese pil...

velký nárůst
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Novosedly (boží muka) Jde o renesanční pilířovou boží muku pocházející z poloviny 17. století pohledově se uplatňující v krajině. Z předstupující základny čtvercového půdorysu ukončené zúžením s profilem zvonovnice vyrůstá kvadratický sokl završený profilovanou soklovou ří...

mírný pokles
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Strakonice
Mohutná pilířková boží muka sv. Jana Nepomuckého s hmotnou nástavbou zakončenou trojúhelníkovými štítky a členěná nikami jsou datována do prvrní poloviny 19. století.  Boží muka se nacházejí při západník okraji obce, při komunikaci do Volenice. Hmotn&a...

mírný pokles
Boží muka - Nový Petřín
 drobná památka v okrese Znojmo
Boží muka z 19. století, vzniklá snad za použití staršího, gotizujícího pilířku. Památka lidového stavitelství dochovaná v prostředí svého vzniku, výtvarná pointa okolního prostranství. ...

velký nárůst
Boží muka - Olbramovice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Olbramovice (boží muka) Pozdně gotická boží muka se sochařskou výzdobou z první čtvrtiny 16. století je hodnotnou kamenickou prací, oživující kulturní krajinu na okraji sídla. Stojí v západním konci obce na zatravněné ploše před domem č.p.250. ...

střední pokles
Boží muka - Olbramovice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Olbramovice (boží muka) U kostela sv. Jakuba Většího stojí hodnotná kamenná gotická Boží muka z roku 1518 s vinařskými symboly na podstavci. ...

mírný pokles
Boží muka - Omlenička
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka za obcí ve východní části katastru u komunikace do města Kaplice. ...

mírný pokles
Boží muka - Opařany
 drobná památka v okrese Tábor
Boží muka jsou umístěna na okraji vsi při silnici do Skrýchova. Zděná pilířková boží muka na trojúhelném půdorys pochází pravděpodobně kolem poloviny 18. století. Zděná stavba ze smíšeného omítaného zdiva, postavená na trojúhelném půdorysu, orien...

obrovský nárůst
Boží muka - Osová Bítýška
 boží muka v okrese Žďár nad Sázavou
Boží muka - Osová Bítýška (boží muka) Kamenná boží muka z roku 1778 společně se sochuo Immaculaty, jako sakrální skupina barokních kamenosochařských děl. vytváří významnou kompoziční složku na návsi. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Pavlov
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Pavlov (boží muka) Na čtvercové základně masivnější pilířová boží muka prolomená v čelní straně mělkou nikou, zaklenutou segmentovým záklenkem. Pilíř, členěný na čelní straně nikou, se segmentovým závěrem, umístěnou nezvykle nízko nad zemí, je ukončen vyloženou římsou tvaru dv...

obrovský nárůst
Boží muka - Pavlov
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Pavlov (boží muka) Architektonicky náročně řešená boží muka z konce 17. století. Pohledově výrazný prvek.U silnice mezi obcemi Milovice a Pavlov se nachází tvaroslovně bohatá pilířová boží muka. Sokl se ztrácí ve zvýšeném terénu. Dřík je členěný pilastry, uplatňuj&iacut...

mírný nárůst
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Perná (boží muka) Pilířková zděná boží muka z roku 1839 vystavěné radním Johannem Trnkou. V trati zvané U Mikuláška se nachází zděná pilířová boží muka. Vysoký sokl s hladkými stěnami, na čelní straně členěný obdélnou vertikálně orientovanou mělkou vpadlinou s n&aacut...

mírný pokles
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Perná (boží muka) Ve vinohradech pod Pálavskými vrchy, západně od obce Perná, se nachází zděná pilířová boží muka. Drobná sakrální stavba vyrůstá z předsazené patky se zaoblenými hranami. Stěny dříku jsou členěny mělkými vpadlinami tvaru vertikálně orientovaného obdéln...

mírný pokles
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Perná (boží muka) Do členitého terénu vinohradů, sadů a drobných polí obklopených mezemi s křovinatým porostem jsou ve svahu nad obcí vsazena barokní kamenná pilířová boží muka. Hranolová vertikála božích muk spočívá na horizontále masivní kubické základny završ...

obrovský nárůst
Boží muka - Peruc
 boží muka v okrese Louny
Kamenný, hrubě opracovaný hranolový sloupek. V dolní i horní části je mírně rozšířený a zakončený nízkým jehlancem. Původně byl snad na vrcholu kovový křížek, na konci 60. let 20. stol. již nepřítomný. ...

střední nárůst
Boží muka - Petrovice
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Petrovice (boží muka) Mimořádně hodnotná pozdně gotická boží muka z konce 15. století se řadí mezi nejstarší stavby tohoto druhu na Vysočině. Na polygonálním pilíři spočívá čtyřboká kaplice otevřená do tří stran půlkruhovými otvory a završená stříškou přecházej&iacu...

střední pokles
Boží muka - Pištín
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Pištín (boží muka) Boží muka stojí v severozápadní části obce na rozcestí staré silnice na Vodňany.Zděná pilířková boží muka postavená v pseudogotickém slohu. Cihlová pilířková boží muka,hladce omítaná, nově opatřená bílým nátěrem. Postavena v pseudogotick...

střední pokles
Boží muka - Pitín
 boží muka v okrese Uherské Hradiště
Drobná zděná hranolová Boží muka z poloviny 19. století. Dřík ze tří stran prolomen nikami, ukončen kordonovou římsou, na níž lucerna s jehlancovou stříškou a dvouramenným křížem na vrcholu. ...

obrovský pokles
Boží muka - Podhradní Lhota
 boží muka v okrese Kroměříž
Boží muka - Podhradní Lhota (boží muka) Na okraji obce Podhradní Lhota umístěná, při komunikaci do Rajnochovic, boží muka pomístního názvu U sv. Anny. Objekt je umístěn na izolovaném základě v podobě čtvercové podesty o jednom schodišťovém stupni, silně zapuštěného v terénu, tvořeném kamennými hladce opracovan&...

velký pokles
Boží muka - Pohoří na Šumavě
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka v západní části obce. ...

mírný pokles
Boží muka - Poštorná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Prostějovičky
 boží muka v okrese Prostějov
Boží muka - Prostějovičky (boží muka) Boží muka nelezneme před místním hřbitovem, při silnici na Plumlov. ...

střední nárůst
Boží muka - Ptení
 boží muka v okrese Prostějov
Boží muka - Ptení (boží muka) Boží muka stojí při silničce pod jižním křídlem zámku. ...

mírný pokles
Boží muka - Předín
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Předín (boží muka) Tvarově neobvyklá kamenná sloupková boží muka z roku 1887 jsou situována v železné ohrádce jihozápadně za obcí. Z oblého soklu s rytým pamětním nápisem vyrůstá válcový sloupek završený čtyřbokou kaplicí s rytými rámy a půlkruhově zaklenutou čeln&iacut...

velký nárůst
Boží muka - Předmíř
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka - Předmíř (boží muka) Boží muka je situována na jižním konci katastru u silnice Lnáře - Mladý Smolivec a autobusové zastávky. ...

velký nárůst
Boží muka - Přední Výtoň
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka ve východní části obce u domu e.č.22. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)