Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Břeclav

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 635                Mapa
Kaple P. Marie - Břeclav-Charvátská Nová Ves (kaple)      Na křižovatce ulic Lednická a kpt. Nálepky v městské části Charvátská Nová ves stojí kaple zasvěcená Panně Marii. Byla postavena na počátku 19 století a je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi.     Vedle kaple stojí kříž z 1. poloviny 19 století....

střední nárůst
Kaple Panny Marie - Bavory
 kaplička v okrese Břeclav
Kaple Panny Marie - Bavory (kaplička) Kaple stojí u hlavní silnice z Brna do Mikulova na katastru obce Bavory. Je to kaplička obdélného půdorysu, se sedlovou střechou. Průčelní fasáda je členěna lizénovým rámem, nad ní je štít přibližně trojúhelníkového tvaru. V průčelí na osu prolomen vchod se segmentovým zá...

střední pokles
Kaple Panny Marie Třídubské - Brod nad Dyjí
 kaplička v okrese Břeclav
Kaple Panny Marie Třídubské - Brod nad Dyjí (kaplička) U silnice, před budovou kostela sv.Jana, na téměř čtvercovém půdorysu, se nachází kaple Panny Marie Třídubské. Stěny kaple jsou hladké, ukončené jednoduchou vyloženou pravoúhlou korunní římsou nesoucí plochou sedlovou střechu, v jejímž vrcholu se nachází kříž s jetelovým ukončen...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple se zvonicí - Břeclav
 kaple v okrese Břeclav
Kaple se zvonicí - Břeclav (kaple) Prostá venkovská kaple se nachází ve Staré Břeclavi na křižovatce ulic generála Šimka a Školní. Byla postavena v roce 1833 na ochranu před morem a cholerou po epidemii, která postihla Břeclav v letech 1831-32 a při níž zemřela více než stovka obyvatel. Některé prameny uvádějí, že je zasvěcena...

střední nárůst
Kaple sv. Anny - Vrbice
 kaple v okrese Břeclav
Kaple se nachází naproti obecnímu úřadu obce Vrbice a pochází z roku 1870. ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Antonína - Perná
 zřícenina kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Antonína - Perná (zřícenina kaple) Zbytky poutní kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce představují doklad významu tohoto místa v 17. století. Kaple se nachází na západním svahu vápencového bradla Kotle, na hlavním hřebenu Pavlovských vrchů. Byla postavena v roce 1652 jako poutní kaple obyvateli Pe...

mírný pokles
Kaple sv. Barbory - Klobouky u Brna
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Barbory - Klobouky u Brna (kaple) Novodobé dějiny Klobouk u Brna se datují od 13. století, na jehož počátku zde měl sídlo významný feudální pán a sudí hradského obvodu brněnského Lev, zvaný z Klobouk. Ten založil kolem roku 1210 zábrdovický premonstrátský klášter, pod jehož panství Klobouky spadaly. Král Václav II. vyňal v roce 1298 Klobouky z pravomoci hradského úřadu a soudu, podřídil je v tomto přímo klášteru a povýšil je na mě...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Břeclav
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Břeclav (kaple) Novogotická stavba kaple v parku před nádražím pochází z let 1853 až 1856. Před postavením nového kostela svatého Václava sloužila jako provizorium místní katolické farnosti. Kapli nechal postavit princ Alois z Lichtensteinů jako dík za uzdravení z těžké choroby. Kaple byla posvěcena 15. září 1856 a dána k užívání hlavně zaměstnancům Severní dráhy. V roce 1910 byla kaple rozšířena o dvě boční ram...

střední pokles
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Podivín
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Podivín (kaple) Kaple stojící na středověkých základech vsazená do ohradní zdi kostela. Její nynější historizující podoba z poloviny 19. století je dokladem dobového romantického proudu. Původně se jednalo o tzv. křtící kapli, chránící zdejší pramen. Za vstupn&i...

obrovský nárůst
Kaple sv. Huberta - Valtice
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Huberta - Valtice (kaple) Novogotická kaple Svatého Huberta v Bořím lese se sochami F. Bauera, navrhl J. Wingelmüller, stavitel J. Popelak. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Kaple sv. Rocha - Boleradice
 kaple v okrese Břeclav
Kaple svatého Rocha je jednou z hezkých dominant obce a je v mnoha směrech památná. V lidovém podání někde pod ní si měl postavit nějakou chýši poustevník a v ní žít. Později na jeho paměť tam lidé postavili dřevěnou kapličku. Reálnější základ může být ten, že určitá církevní stavba tam stála již v době staroslovanského pohřebiště a z toho důvodu tam přežívala pieta k tomu prostoru, proto byl ozna...

mírný pokles
Kaple sv. Rocha - Břeclav
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Rocha - Břeclav (kaple) Památka na choleru z roku 1892, novogotická stavba, výrazná, cihlová, v režném zdivu, zvyšující estetické prostředí parku, doklad doznívání novogotiky na Břeclavsku a ukázka produkce liechtenštejnské stavební huti. Orientovaná kaple z režného cihlové...

střední nárůst
Kaple sv. Rocha - Hustopeče
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Rocha - Hustopeče (kaple) Na Křížovém vrchu nad Hustopečemi, lidově zvaném Krajcák, byla pravděpodobně r. 1680 postavena na místě drobné kapličky barokní kaple sv. Rocha. Původní název kopce zněl Volský vrch – Ochsenberg a sloužil jako rozsáhlé pastviště pro přihnaný dobytek určený zdejšímu trhu. Stával zde i dřevěný větrný mlýn beraního typu. Dnes je kaple obklopená zanedbaným lesoparkem a na loučce za ní se nachází stejn...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Rozálie - Pouzdřany
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Rozálie - Pouzdřany (kaple) Malá sakrální stavba, umístěná u cesty směrem do Popic. Byla postavena koncem 18. století, v roce 1993 pak restaurována a o rok později znovu vysvěcena....

mírný pokles
Kaple sv. Šebestiána - Mikulov
 kostel v okrese Břeclav
Kaple sv. Šebestiána - Mikulov (kostel) Tato kaple na Svatém kopečku, původně nazývaném Tanzberg, tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Její základní kámen byl vysvěcen 2. července 1623, rok poté, co se v Mikulově a okolí rozšířila epidemie moru. Olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina se rozhodl vyj&aacu...

mírný pokles
Kaple sv. Terezie - Kostice
 kaple v okrese Břeclav
 Kaple svaté Terezie se zvonicí se nachází v Kosticích na hlavní křižovatce....

velký nárůst
Kaple sv. Urbana - Jevišovka
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Urbana - Jevišovka (kaple) Datovaná drobná architektura klasicistních forem z roku 1889. Výrazný prvek v mírně zvlněné krajině Drnholecka. U silnice se nachází kaplička sv. Urbana na půdorysu kruhové výseče. Průčelí je prolomeno půlkruhově zaklenutým vstupem flankovaným dvojicí nárožních pilastrů, z nich...

mírný pokles
Kaple sv.Cyrila a Metoděje - Nejdek
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv.Cyrila a Metoděje - Nejdek (kaple) Kaple je v majetku Římskokatolické farnosti Lednice na Moravě. Jedná se o pozdně barokní kapli bez věže pochízející z poloviny 18. stol. V současnosti je kaple opravená. 5. července se v kapli koná Cyrilometodějská mše svatá. ...

obrovský nárůst
Kaple sv.Michala - Ladná
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv.Michala - Ladná (kaple) Obdélná stavba se čtyřbokou zvonicí v závěru. Antikizující průčelí se vyznačujeme charakteristickými znaky klasicistní architektury Trojúhelníkový ořímsovaný štít s dvouramenným křížem završuje průčelí. V jeho tympanonu se uplatňuje bohatý štukový dekor s motivy ovoce, rokajů a akantů. Do kapličky se vchází půlkruhově zaklenutým vchodem s dvěma schůdky. Ještě v roce 1663 v obci údajně stál filiál...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kaple sv.Rozálie, sv.Rocha a sv.Šebestiána - Popice (kaple) Kaple byla vystavěna v letech 1716 až 1717. Původně měla i věž, ale ta byla v roce 1806 zbourána. Zasvěcení kaple dokládá úmysl, proč byla postavena - byla poděkováním za přežití strastí moru a válek 17. století - Třicetiletá válka, řádění Turků (v roce 1663 byla značná část obyvatelstva obce odvlečena do otroctví) a následné morové epidemie (v letech 1645 a 1709). Pro vděčné obyvatele obce bylo ...

mírný pokles
Kaple Vzkříšení Páně - Břeclav
 kaple v okrese Břeclav
Kaple byla postavena na obdélném půdoryse s tříbokým závěrem a malou obdélnou předsíní. U kaple se nachází litinový kříž z r. 1866, který je zasazen do čtyřbokého kamenného odstupňovaného soklu na čtvercové základně. ...

velký nárůst
Kaplička - Březí
 kaplička v okrese Břeclav
Kaplička - Březí (kaplička) Drobná sakrální architektura jednoduchých forem z počátku 19. století zachycená již v mapách Stabilního katastru. Kaple přibližně čtvercového půdorysu, jejíž hladké stěny, členěné pouze nízkým soklem, jsou ukončeny vyloženou profilovanou korunní římsou tvaru opakujíc&iac...

střední nárůst
Kaplička - Březí
 kaplička v okrese Břeclav
Kaplička - Březí (kaplička) U silnice do Mikulova stojí na úpatí Ořechové hory pozdně barokní kaplička téměř čtvercového půdorysu. Průčelí je členěno nízkou průběžnou podezdívkou, nárožními lesenami a na osu je prolomeno půlkruhově zaklenutým vchodem, uzavřeným kovanou mříží. Průčelí je završeno oli...

mírný pokles
Kaplička sv. Urbana - Velké Pavlovice
 kaplička v okrese Břeclav
Kaplička sv. Urbana - Velké Pavlovice (kaplička) Kaplička svatého Urbana se nachází nad Velkými Pavlovicemi pod rozhlednou Slunečná. Je na trase pěší stezky žluté barvy i cyklostezky Modré Hory. Kaplička má kuželovitý tvar, z jehož středu dohlíží na počínání a práci vinohradníků a vinařů svatý Urban, jejich...

velký pokles
Kašna - Břeclav
 kašna v okrese Břeclav
Kašna - Břeclav
 kašna v okrese Břeclav
Kašna na náměstí - Mikulov
 kašna v okrese Břeclav
Kašna na náměstí - Mikulov (kašna) Kolem roku 1700 byla do horní části náměstí instalována kašna ve tvaru kamenné polygonální nádrže s hranolovým pilířem s chrliči uprostřed. Ta sloužila jako zdroj vody pro obyvatelstvo vnitřního města. Na pilíři je alegorická socha Pomony s rohem hojnosti a štítem s rodový...

velký nárůst
Kašna pro stáje - Mikulov
 kašna v okrese Břeclav
Kašna pro stáje - Mikulov (kašna) V roce 1690  byla kašna postavena v přízemí západního traktu zámku, v západním bastionu, kde již byla vybudována grotta (umělé jeskyně), v pramenech o kášnách je pak zmiňovaná jako „horní“. ...

střední pokles
Kašnice
 obec v okrese Břeclav
Kašnice je nejmladší a nejmenší obcí klobouckého regionu. Nachází se po obou stranách silnice Brno - Hodonín. Kašnice byla založena 30. 6. 1785 ředitelem státních panství, svobodným pánem Kaschnitzem z Veinbergu. První osídlenci pocházeli z Čech od Chrudimi.        Po druhé světové válce patřila obec správně pod Klobouky u Brna. V roce 1989 díky sametové revoluci občané Kašnice pocítili potřebu op...

mírný pokles
Kemp Mars - Šakvice
 kemp v okrese Břeclav
Kemp Mars - Šakvice (kemp) Kemp MARS se nachází na jižní Moravě, v malebném kraji podpálavských jezer, poblíž hraničního městečka Mikulov v okrese Břeclav.Ubytování v kempu MARS je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách s možností vlastního vaření a dále omezenou kapacitou míst s elektrickou pří...

mírný nárůst
Kino - Hustopeče
 kino v okrese Břeclav
Kino - Hustopeče (kino) Program kina Kino promítá filmy pro děti i dospělé....

střední pokles
Kino Drnholec
 kino v okrese Břeclav
V budově kulturního domu, která se nachází v centru obce na ulici Tyršova 368, je kinosál. Kino je promítáno 1x týdně a to vždy jeden týden ve středu v 18.00 hodin a druhý týden v pátek v 19.00 hodin jako večerní představení.Cena vstupenek je  40Kč dětské představen&iac...

obrovský nárůst
Kino Hvězda - Mikulov
 kino v okrese Břeclav
Městské kino se nachází v blízkosti centra. Objekt je využíván k pořádání kulturně společenských akcí během celého roku, například pro koncerty, pořady pro děti, festivaly, přehlídky, divadelní představení a k filmové projekci ve dnech pátek a sobota. V roce 2007 proběhla v Městském kině rekonstrukce, stará dřevěná sedadla byla vyměněna za nová, komfortní sedadla. Instaloval se nový a kvali...

mírný pokles
HODNOCENÍ
35 %
Kino Koruna - Břeclav
 kino v okrese Břeclav
Kino Koruna - Břeclav (kino) Nabídka filmových projekcí obecního kina. Prodej vstupenek v den představení od 17.00 do 20.30 hodin. Rezervace se ruší 30 minut před představením....

střední pokles
Kino Krumvíř
 kino v okrese Břeclav
Kino Krumvíř jako jedno z mála v okolí pravidelně promítá každou sobotu a neděli! Budova se nachází v samotném centru obce hned vedle Obecního úřadu. Příjemně překvapí stylový sál vybavený pohodlnými sedačkami a také výrazně nižší ceny lístků (50 Kč), než na jaké jste zvyklí z městských kin....

obrovský nárůst
Kino Lednice
 kino v okrese Břeclav
Kino Lednice (kino) Kino naleznete hned na náměstí. Je v budově radnice v prvním patře.Auto můžete zaparkovat hned na náměstí a nezapomeňte, lístky na parkovné se platí pouze do 19.00, pak je parkování zdarma. Kinosál obce Lednice byl v lednu 2014 nově vybaven kvalitním full HD projektorem s vysokou svítivostí 5000 An...

střední nárůst
Kino Velké Pavlovice
 kino v okrese Břeclav
Kino Velké Pavlovice (kino) Budova KINA je nejenom tradičním místem sloužícím k promítání filmů, ale díky svému jevišti a zázemí se často stává kulturním centrem, kde se konají školní besídky, besedy s významnými osobnostmi a vys...

velký nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, max - 16,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)