Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46642                Mapa
Boží muka - Drnholec
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Držovice
 boží muka v okrese Prostějov
Boží muka - Držovice (boží muka) Boží muka trojúhelníkového tvaru stojí při staré silnici na Olomouc, dnes před benzínovou čerpací stanicí v obci Držovice. ...

velký nárůst
Boží muka - Čechovice
 boží muka v okrese Prostějov
Boží muka - Čechovice (boží muka) Boží muka se nacházejí na jižním konci obce....

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Černěves
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka se nacházejí jihovýchodním směrem od obce Libějovice, podél komunikace do Černěvesi.  Zděná stavba postavená na trojúhelném půdorysu s konkávně prohnutými stěnami a zaoblenými nárožími. Stěny ohraničují před nárožími štukové ploché pil...

velký nárůst
Boží muka - Černov
 boží muka v okrese Pelhřimov
Pro daný region typická barokní kamenná sloupková boží muka s hranolovým dříkem vyrůstají z vysokého čtyřbokého soklu s nápisy. Hmotově výrazná profilovaná hlavice nese hranolovou kaplici završenou konkávně projmutým jehlancem s mohutnou koulí. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Černovír
 Boží muka v okrese Olomouc
Boží muka - Černovír
 Boží muka v okrese Olomouc
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Čertyně
 boží muka v okrese Český Krumlov
Pilířek z roku 1608 s jedinečnou výzdobou náleží do souboru pozdně gotických kamenických prací a souvisí patrně s produkcí rožmberské kamenické huti. cové základně je vztyčen žulový tesaný hranol, jenž se kónicky zužuje směrem vzhůru. Postament je téměř ve tvaru krychle, dř&iac...

mírný pokles
Boží muka - Červené Pečky
 boží muka v okrese Kolín
Boží muka - Červené Pečky (boží muka) Boží muka - Červené Pečky postaveny roku 1837 na památku padlých vojáků evangelického vyznání v bitvě u Kolína roku 1757. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Heřmanův Městec
 boží muka v okrese Chrudim
Kamenná pozdně barokní boží muka z r. 1796, představují hodnotnou ukázku drobné plastiky, která se jako typický krajinný prvek podílí na utváření historického okolí Heřmanova Městce. Tvarovaná pilířová boží muka s kaplicovým nástavcem jsou situovan&a...

obrovský nárůst
Boží muka - Hlízov
 drobná památka v okrese Kutná Hora
Boží muka - Hluboká nad Vltavou
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Hlušovice
 Boží muka v okrese Olomouc
Boží muka - Hlušovice (Boží muka) Barokní boží muka z r. 1795 u silnice na Dolany  ...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Hlušovice
 Boží muka v okrese Olomouc
Boží muka - Hlušovice (Boží muka) Boží muka u silnice na Týneček ...

velký pokles
Boží muka - Hodolany
 boží muka v okrese Olomouc
Boží muka - Hodolany (boží muka) Tovární ulice-Boží muka rytíře z Doloplaz ze 16. stol.  ...

velký nárůst
Boží muka - Hodonice
 boží muka v okrese Tábor
Boží muka - Hodonice (boží muka) Boží muka je situována na vyvýšeném místě u usedlosti č.p.54. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Hojkov
 boží muka v okrese Jihlava
Kamenná sloupková boží muka z roku 1726 vyrůstají ze čtvercového konkávně tvarovaného soklu. Robustní sloupek zakončený hmotově výraznou hlavicí nese hranolovou kaplici završenou nízkým komolým jehlanem, na němž spočívá mohutná kamenná koule s křížkem. ...

mírný pokles
Boží muka - Horní bouda
 boží muka v okrese Olomouc
Boží muka - Horní bouda (boží muka) Trojboká zděná boží muka z počátku 19. stol u silnice do Pohořan. ...

střední nárůst
Boží muka - Horní Kounice
 boží muka v okrese Znojmo
Drobná sakrální architektura na okraji obce je příkladem typu trojboké barokní boží muky nenáročného zpracování, dožívající v 19. století. Na trojbokém základě pilířová trojstěnná boží muka, v čelní stěně prolomeno gotizující ok&...

velký pokles
Boží muka - Horní Kounice
 boží muka v okrese Znojmo
Robustnější hranolová boží muka u silnice v obci jsou příkladem zlidovělé sakrální architektury 18. století. Zděná jednopatrová boží muka pilířového typu se zdůrazněným hranolovitým soklem, vyrůstajícím ze čtvercové, dvakrát odstupňované podnože, hor...

velký pokles
Boží muka - Horní Studénky
 boží muka v okrese Šumperk
Boží muka - Horní Studénky (boží muka) Charakteristická patrová boží muka. Památka, která spoluutváří prostředí obce. Na nízkém podstavci o rozměrech cca 1 x 1m, vyzděného z lomového kamene usazen dřevěný masivní tubus kmene, uprostřed mírně zúžený. V tubusu vytesán vysoký výklenek půlkruhově uk...

velký nárůst
Boží muka - Horní Třebonín
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka mimo obec v jižní části katastru Horní Třebonín. ...

střední nárůst
Boží muka - Horní Věstonice
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Horní Věstonice (boží muka) Mohutná zděná sloupková boží muka s lucernou situovaná u zaniklé komunikace. V lese pod Děvičkami u zaniklé komunikace na Klentnici se nachází mohutná boží muka. Na kvadratický sokl navazuje profilovaná patka a hladký dřík, v jehož horní části obíhá oblounov&aacut...

mírný pokles
Boží muka - Horní Záblatí
 boží muka v okrese Prachatice
Umístění: Severní část obce u křižovatky cest. ...

mírný pokles
Boží muka - Hosín
 boží muka v okrese České Budějovice
Zděná hranolová boží muka z 1. poloviny 19. století se nachází asi 350 m východně od návsi. Kaplička v horní části je oddělena od dříku obíhající římsou. Niky mají půlkruhové ukončení. Boží muka jsou zakončena stanovou stříškou krytou prejzy. Jde o do...

mírný pokles
Boží muka - Hořepník
 boží muka v okrese Pelhřimov
Zděná boží muka přechodového typu představují zajímavou drobnou sakrální architekturu klasicistního vzhledu zušlechťující intravilán obce. Objekt obdélného půdorysu je prolomen velkou nikou zaklenutou konchou a členěn nárožními pilastry s čočkami. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Hořice na Šumavě
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka jsou jedněmi z těch prostších, jen velmi nepatrně zdobených. Kaplice ani na čelní straně ani vzadu hmotově nepřesahuje profil dříku, po stranách její přesah uzavírá malá sešikmená plocha. Kaplice je otevřena jedinou nikou na přední straně, zasahující až do trojúheln&ea...

mírný pokles
Boží muka - Hrabětice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Hrabětice (boží muka) Na ulici Hrušovanská se nachází boží muka se zaskleným výklenkem. Obdélná základna ukončená dvojicí ústupků nese sokl opticky rozdělený vyloženou pravoúhlou římsou na nižší část s hladkými stěnami bez členění a vyšší část, ...

mírný pokles
Boží muka - Hradčany
 boží muka v okrese Nymburk
Boží muka v západní části obce. ...

velký nárůst
Boží muka - Hrušovany nad Jevišovkou
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Hrušovany nad Jevišovkou (boží muka) Boží muka se nachází v severní části obce, je významným prvkem drobné sakrální architektury přelomu 18. a 19. století. Jednou odstupňovaná čtvercová základna vyrovnávající svažitý terén nese čtyřboký pilíř, který je v horní části ...

střední pokles
Boží muka - Hubenov
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka stojí v severovýchodní části obce u hlavní komunikace I/3. ...

mírný pokles
Boží muka - Hynčina
 boží muka v okrese Šumperk
Boží muka - Ivančice
 boží muka v okrese Brno-venkov
Na návrší u zákruty silniční komunikace výrazně situovaná drobná sakrální architektura z 18. století zušlechťuje okolní kulturní krajinu. Na kubickém předstupujícím soklu zděný omítaný hranolový pilíř členěný v horní části...

velký nárůst
Boží muka - Jaroměř
 boží muka v okrese nezařazeno
Žulový tesaný pilířek je nesen čtyřbokým podstavcem nahoře kolem obvodu s mírným vyžlabením. Dřík má svůj pevně spojený čtyřboký postament, jenž je posléze otesán do osmihranu, z nároží podstavce vybíhají drápky, stejným způsobem je dřík ukončen nahoře. Dř&i...

mírný pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka) Poklona je situována cca 1,5 km severozápadně od Jaroměřic nad Rokytnou, při silnici na Třebíč. Poměrně vysoký samostatně stojící objekt je vyzděný z cihel na čtvercovém půdorysu. Stavbu lze rozdělit na dvě části, horní část zmenšeného půdorysu je oddělena od spodní v celém obvodu pultovou st...

mírný pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka) Architektonicky hodnotná raně barokní zděná boží muka z roku 1678 jsou situována při silnici na Boňov. Hranolový dřík prolomený hlubokými nikami s konchou je v horní čtvrtině členěn profilovanou římsou oddělující hmotově shodnou kaplici s nikami. ...

mírný nárůst
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka) Barokní zděná boží muka z druhé poloviny 18. století jsou umístěna při silnici do Ratibořic. Hranolový dřík prolomený nikami s konchou je zakončen bohatě profilovanou kordonovou římsou, na které spočívá mírně užší čtyřboká kaplice s pravoúhlými výklenky. ...

mírný pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka) Bíle olíčená kamenná pilířová boží muka s dozvuky pozdně gotického tvarosloví pochází ze závěru 16. stol. a jsou umístěna při silnici na Mor. Budějovice. Hranolový dřík s okosenými hranami nese čtyřbokou kaplici otevřenou do tří stran pravoúhlými otvory. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)