Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kostel sv. Jana Křtitele - Radomyšl
 kostel v okrese Strakonice
Nejmonumentálnějším projevem baroka v Radomyšli je nový poutní kostel sv. Jana Křtitele na návrší východně od městečka, který v letech 1733 - 1736 nahradil starší renesanční stavbu. Architektura kostela se již stala vedle typické siluety vlastní Radomyšle trvalou dominantn&iacut...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Zátoň
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel doložen již v 11. století. Ve středověku byla ke starší stavbě neznámé podoby připojena sakristie. Kolem 1485 začala stavba kněžiště dokončena 1491 (datace na klenbě). Kolem 1510 (zmizelá datace na štítu lodi) budována loď, dokončena před 1517 (datovaná okenní vitráž). 1928 renovace, 1976 – 19...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Hluboká nad Vltavou (kostel) První stavební kámen kostela byl položen v roce 1845. Protože stavba podle plánů architekta Franze Beera v novogotickém slohu rychle rostla, mohlo již 2. září 1846 dojít k zavěšení zvonů přenesených ze zámecké kaple a následujícího dne k prvnímu zvonění. Původně měl koste...

střední nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Janov
 kostel v okrese Tábor
Kostel zasvěcený Janu z Nepomuku byl postavěn na místě dřívější kaple. Kostel se stal náboženským centrem okolních obcí (Roudná, Sedlečko, Myslkovice, Košice, Doubí), u něho byl zřízen hřbitov a postavena fara....

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Sedlec
 kostel v okrese České Budějovice
Pseudogotický kostel, který pochází z let 1860-1868.   Bohoslužby se konají: NE  11:00 ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zadní Zvonková
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zadní Zvonková (kostel) Kostel sv. Jana Nepomuckého pochází z konce 18. století. Koncem 19. století byl pak novogoticky upraven. Na konci 80. let 20. století z něj zbylo jen torzo. Je zejména zásluhou německých sousedů a původních obyvatel, že se dočkal nákladné opravy i spolu s přilehlým hřbitovem. ...

střední pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého s farou - Větřní
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel sv. Jana Nepomuckého (na staré katastrální mapě nesprávně jako sv. Kryštofa) byl zbudovaný podle plánů Ing. Hanse Foschuma z Českého Krumlova. Převážnou část nákladů na stavbu hradila papírenská firma Spiro. Jedná se o trojlodní baziliku s věží na jižní straně pres...

mírný pokles
Kostel sv. Jiljí - Číměř
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jiljí - Mirotice
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Jiljí - Mirotice (kostel) Původně románský kostel Kostel sv. Jiljí v Miroticích se nachází západně nad náměstím na nevysokém návrší, které bylo jádrem raně středověkého osídlení.. První písemná zmínka je z roku 1254. Jeho základy jsou však asi o víc...

mírný pokles
Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Třeboň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Třeboň (kostel) Původní kostel sv. Jiljí byl postaven ve druhé polovině 13. století. 22. května roku 1368 přišli do Třeboně na žádost Rožmberků Augustiniáni a začali stavět klášter a přestavovat kostel na kostel klášterní. Presbytář kostela byl dokončen asi v roce 1380 a dvoulodí sklenuto v následujíc...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiří - Purkarec
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Jiří s farou - Kaplice
 kostel v okrese Český Krumlov
Gotický kostel z roku 1359, přestavěný barokně roku 1735 je jednolodní s polygonálním závěrem. Při jižní straně lodi stojí hranolová věž s jehlanovou střechou. Před kostelem se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Fara leží západně od kostela. ...

střední pokles
Kostel sv. Kateřiny - Hořice na Šumavě
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel byl vybudován v letech 1483–1510, kdy nahradil původní pozdně románský či raně gotický kostel. Byl vystavěn v několika etapách: v 80. letech 15. století byl postaven nový presbytář (klenba datována r. 1487), počátkem následujícího věku pak dvojlodí. Z původní svatyně zůsta...

obrovský nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Kestřany
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Kateřiny. Původně raně gotický, přestavěný r. 1852, stojí naproti raně gotickému zámku....

mírný pokles
Kostel sv. Kateřiny - Mlýny
 kostel v okrese Tábor
Nejvýznamnější památkou Mlýnů je kostel sv. Kateřiny s dosud používaným hřbitovem a okolní hřbitovní zeď. Kostel se nachází na malém návrší v horní části obce. Jedná se o jednolodní, původně gotický kostel z poloviny 14.století, na jehož třech oknech ...

velký nárůst
V obci stojí gotický, částečně barokizovaný chrám sv. Kateřiny ze 13. století. Když v Čechách převládlo náboženství pod obojí, býval spravován farářem  téhož vyznání. Po jeho odchodu roku 1624 se dostal pod správu faráře vožického a v roce 166...

střední pokles
Kostel sv. Kateřiny - Varvažov
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Kateřiny - Varvažov (kostel) Raně gotický kostel sv.Kateřiny, stojí v těsné blízkosti Varvažovského zámku. Raně gotický kostel v polovině 13. století postavili johanitští rytíři z nedalekých Strakonic. Dochoval se z něj pětiboký presbytář. Loď pochází z barokní přestavby roku 1718. Východní č&...

stgnace
Kostel sv. Kateřiny - Volary
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Kateřiny - Volary (kostel) Dnes zelená, dříve červená, předtím bílým plechem a původně dřevěným šindelem krytá věž volarského kostela je symbolem volarského panoramatu od středověku po dnešek. Tyčila se tu po staletí nad shlukem mohutných roubených dvorců v místě, kde Zlatá stezka přecházela Volars...

obrovský nárůst
Kostel sv. Klimenta - Mirovice
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Klimenta - Mirovice (kostel) Nejskvělejší pamětihodností Mirovic je kostel sv. Klimenta. Tradice klade vznik kostela do doby cyrilo-metodějské. Zdá se, že při kostele  bylo dříve i malé feudální sídlo, střežící brod na důležité obchodní cestě. Určitým důkazem může být místí pojmenování „Na hradě“ či „Na hradci“. Dochované části zdiva kostela sv. Klimenta a severní portál ukazují na vznik přibližně ve 40. létech 13. století. J...

obrovský nárůst
Kostel sv. Lamberta - Lipolec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Lamberta byl vystavěn v gotickém slohu ve 14.století, v této době byl i opevněn. Po roce 1860 byl kostel stavebně upraven....

mírný pokles
Kostel sv. Linharta - Čakov
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Linharta zmiňovaný v Čakově roku 1343 má na hlavním oltáři řezbářské sochy pozdní gotiky rok 1520 a to sv. Linharta, sv. Korbiliána a sv. Prokopa. Na bočním oltáři je madona Čakovská. Tyto plastiky jsou v současné době umístěny v Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou. Na druhém bočním oltáři je obraz Máří Magdaleny, taktéž socha sv. Máří Magdaleny ze 16.století. pocházející ze zdejšího k...

obrovský nárůst
Kostel sv. Linharta - Pohorská Ves
 kostel v okrese Český Krumlov
Jednolodní kostel s trojbokým závěrem má na severní straně sakristii. Z hlavního průčelí vyrůstá dřevěná hranolová zvonice. Základní kámen pozdně barokního kostela svatého Linharta byl položen 30. září 1787. Samostatná farnost zde existovala od roku 1856. V letech 1940 až...

velký nárůst
Kostel sv. Ludmily - Zadní Zborovice
 kostel v okrese Strakonice
V Zadních Zborovicích, ve středu obce, je postaven novogotický kostel sv. Ludmily. Na jeho místě byla původně v 17. století vybudována malá zvonička a vedle ní rybníček, když bylo císařským patentem Marie Terezie nařízeno budování návesních rybníčků a zvoniček, aby se zvoněn&iac...

obrovský nárůst
Kostel sv. Ludmily - Zdíkov
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Ludmily je situován přibližně ve středu obce Zdíkov. Jedná se o rozměrnou zděnou stavbu, postavenou na režném kamenném soklu, v jehož jednom kameni na průčelní stěně je vytesán letopočet zahájení stavby 11.7.1921. Stavba je založena na obdélném půdorysu s půlkruhově ukončeným presbyt&aac...

mírný pokles
Kostel sv. Marka - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Marka - Soběslav (kostel) Pozdně renesanční hřbitovní kostel, doplněný barokními přístavbami. V současnosti galerie. Stojí na břehu Černovického potoka, u cesty od nádraží do historického centra. Hřbitovní kostel nechal postavit roku 1650 soběslavský primátor Zachariáš Markovský. Roku 1729 přistavěna sakristie,...

mírný pokles
Kostel sv. Markéty - Horní Planá
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel sv. Markéty - Horní Planá (kostel) Původně raně gotický kostel byl v polovině 16. století přestavěn. Nachází se na severním konci náměstí a pohledově ho uzavírá. Kostel je dvoulodní stavba s odsazeným presbytářem zakončeným polygonálně. Při západním průčelí je přisazena hranolová věž. ...

střední pokles
Kostel sv. Markéty - Strakonice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Markéty - Strakonice (kostel) Sálový orientovaný kostel bez rozlišení presbytáře s hranolovou věží v západním průčelí byl postaven v letech 1580-1583 ve stylu pozdní gotiky s četnými renesančními prvky. V roce 1777 byl kostel barokně upraven, zejména východní průčelí. Cenné interiéry Kostel sv...

velký nárůst
Kostel sv. Markéty - Vítějovice
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Markéty je nejvýraznější stavební památkou Vitějovic, i když ne tou nejstarší. Areál kostela s přilehlým hřbitovem, ohradní zdí a márnicí tvoří zásadní část urbanistické struktury obce, vyplňuje střed svažité přibližně trojúhelné n&a...

obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Bernartice
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Martina - Bernartice (kostel) Kostel sv. Martina vznikl asi ve 12. století, patrně na starším základě v okruhu stavební činnosti milevského kláštera. Tvořil jádro osídlení – patrně s feudálním sídlem východně od kostela, dnes zaniklým. Z doby románské dochována věž a patrně část zd...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Martina - Chelčice
 kostel v okrese Strakonice
Původně románský z 1.poloviny 13.století, barokně přestavěný v 17.století, s freskami z roku 1759. Loď kostela je pozdně románská asi z doby po r. 1225 (portál na jižní straně lodi z doby kol r. 1240, vzniklý patrně pod vlivem strakonické huti, stejně tak okno v čelné zdi západního průčelí), ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)