Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel sv. Bartoloměje - Ledce
 kostel v okrese Benešov
Kostelní stavba ze druhé poloviny 13. stol. V roce 1736 byl kostel upravován barokně. Jednáse o jednolodní obdélnou stavbu se zaobleným presbytářem, po jehož severní straně se nachází sakristie, s hranolovou západní věží otevřenou v přízemí. V kostele se nekonají pravideln&eacu...

velký pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Libčice nad Vltavou
 kostel v okrese Praha-západ
Na místě původního románského, později goticky přestavěného kostelíku byl v letech 1763 až 1766 postaven barokní kostel sv. Bartoloměje. Malby připomínají mučení sv. Bartoloměje, sv. Josefa a dalších světců. Zvon sv. Bartoloměj přečkal všechna válečná období v minulosti, kdy se zvony zabavovaly. Kostel je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek....

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov (kostel) Kostel sv. Bartoloměje - od roku 1352 jako kostel farní. K severnímu boku presbytáře přiléhá gotická kaplička, která na počátku 20.století sloužila jako sakristie (prostor k úschově bohoslužebných knih, rouch apod.) Hlavní oltář pochází z roku 1695 a jeho čelní stěna je zdobena vyřezávanými ornamenty. V kobce pod věží se nachází jemně tesaný náhrobní kámen z pískovce staršího sládka přerovského pi...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Bartoloměje - Okřesaneč
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Bartoloměje patří v rámci regionu k významným sakrálním stavbám pozdně románského založení. Kostel má zajímavý stavební vývoj zahrnující všechna velká slohová období od 13. do 18. století. Kostel sv. Bartoloměje je situovaný ...

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Podmoky
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Bartoloměje - Podmoky (kostel) Kostel stojí v severní části obce na návrší uprostřed bývalého hřbitova. Kostel je připomínán už v roce 1305 a jeho výstavba souvisela pravděpodobně s vedlejší tvrzí. Po roce 1634 byl kostel zbořen a následně po roce 1817 – 18 byl znovu vyst...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Bartoloměje - Sezemice
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Nejstarší zmínka o kostele sv. Bartoloměje je z roku 1352, kdy podací právo měla johanitská komenda křížovníků Svatomářských v Dubu. Kostel je uváděn jako farní, odváděl 6 grošů, farnost tedy patřila spíše k menším. Farnost v Sezemicích patřila k děkanátu turnovskému a obsahovala ještě Drahotice, Buda, Kobyly, Sedlisko a díl Havlovic. Fara v Sezemicích za husitských válek zanikla a nebyla již obno...

velký nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Solopysky
 kostel v okrese Kutná Hora
Jde o památkově hodnotný areál kostela sv. Bartoloměje středověkého původu, barokně pak přestavěný v l. 1750-51 stavitelem A. Palliardim. Původně zde stával středověký kostel. Jedná se o jednolodní obdélníkovou stavbu s pravoúhlým kněžištěm, u jehož jižní strany je sakristie a oratoř, s hrano...

mírný pokles
Kostel Sv. Bartoloměje - Strenice
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Bartoloměje se poprvé připomíná r. 1362. U vchodu po pravé straně ve zdi jsou zachovány čtyři unikátní náhrobky pánů rodu Klusáků z pol. 16. století. Oltáře sv. Barbory a sv. Kateřiny dala zhotovit r. 1696 hraběnka Sylvia Šliková, rozená Kinská. Roku 1888 byly na kostel...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Trhový Štěpánov (kostel) Areál kostela s hřbitovní zdí s ozdobnými branami s nástavci a výklenkovou kaplí. Kostel s obdélnou lodí, užším pětibokým presbytářem a hranolovou věží při severní straně lodě. Stavba kostela z doby po pol. 14. století s neogotickými úpravami. Mimořádně cenná...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Blažeje - Vysoká Libyně
 kostel v okrese Rakovník
Nejvýznamnější historickou památkou obce je jednolodní gotický kostel sv. Blažeje raně feudálního původu se skupinou barokních soch - sv. Florián z roku 1717, sv. Jan Nepomucký z 1. třetiny 18. století a sv. Vavřinec z roku 1723. V blízkosti kostela dříve stávala jednopatrová obdélná budova zámku, která byla zbořena až v roce 1988. Další cenností obce je patrová budova bývalé fary s klasicistní fa...

mírný pokles
Kostel sv. Bonaventury - Mladá Boleslav
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Ve 14. století sloužil kostel jako benediktinský klášter, ve kterém byla v 15. až 17. století zřízena škola českých bratří. Po bitvě na Bílé hoře byl kostel barokně přestavěn. V 18. století zde sídlilo piaristické gymnázium a kolej. Ve 20. století byl kostel poničen a sloužil ja...

mírný pokles
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Hořovičky
 kostel v okrese Rakovník
Bývalý evangelický kostel, dnes pravoslavný, postavený v letech 1901-2 v pseudorománském slohu. Dominanta obce. Dodnes slouží k mším a modlitbám....

střední pokles
Kostel byl poprvé připomínán v polovině 14. stol. V roce 1806 byl stavebně upravován. V interiéru původní gotické malby, inventář převážně barokní. Jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem, s obdélníkovou sakristií na severní straně, s předsíňkou na ji...

střední pokles
Kostel sv. Františka a Ignáce - Březnice
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Františka a Ignáce stojící na náměstí v Březnici je raně barokní. V letech 1642-50 jej postavil Carlo Lurago....

mírný pokles
Kostel sv. Františka Serafinského
 z Assisi - Starý Knín v okrese Příbram
Kostel sv. Gotharda - Český Brod
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Gotharda - Český Brod (kostel) Původně románský kostelík z období kolem roku 1135 byl v 1.pol. 14. století přestavěn na gotický trojlodní kostel. V roce 1421 byl vážně poškozen a v letech 1613-1614 renesančně opraven. V letech 1765-1772 prošel barokní přestavbou podle projektu pražského architekta J.J.Wircha. Hlavní oltář kostela...

velký pokles
Kostel sv. Havla - Chotýšany
 kostel v okrese Benešov
Ve farní kronice jsou zaznamenány počátky kostela do roku 1315. Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého....

mírný pokles
Kostel sv. Havla - Mladá Boleslav
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Pravoslavný kostel. Postaven na hřbitově v pozdně gotickém slohu v roce 1539, klenba dokončena kolem roku 1600, ve druhé třetině 18. století zbarokizován. V 50. letech 20. století byl zavřen a teprve po roce 1989 rekonstruován. Nyní je používán Českobratrskou církví evangelickou (CČE). Uvnitř umístěny renesanční a barokní náhrobky z původního hřbitova, mj. náhrobek biskupa Jednoty bratrské Jana A...

obrovský nárůst
Kostel sv. Havla - Neveklov
 kostel v okrese Benešov
Kostel sv. Havla - Neveklov (kostel) Existoval pravděpodobně již ve 13. století. Středověký kostel byl ve 2. polovině 17. století zbarokizován, jeho zdivo je však zřejmě z velké části gotické. Jednolodní, obdélný, s kaplí po severní straně a s pravoúhlým presybytářem; k němu přiléhá věž se sakristií v...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)