Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46642                Mapa
Boží muka - Benešov nad Černou
 boží muka v okrese Český Krumlov
Žulový toskánský sloupek stojící na žulovém tesaném odsazeném postamentu kvádrového tvaru. Na čelní stěně je dnes již nečitelný původní letopočet, tesaný, v tomto místě rovněž datace patrně přenesení sloupku či jiné úpravy. Sloupek je ukončen prstencem, na němž spoč&iacut...

mírný pokles
Boží muka - Besednice
 boží muka v okrese Český Krumlov
Naproti budově základní školy stojí torzo pozdně gotických božích muk, jež ještě v době sestavování návrhu pro Státní seznam nemovitých kulturních památek neslo na zbytku osmihranného pilířku mladší, náhradní kaplici. Tato kaplice evokovala, i když ve...

mírný pokles
Boží muka - Bělá
 boží muka v okrese Český Krumlov
Původní umístění vlevo na místní cestě za budovou někdejší školy. Jednoduchá, plochá žulová pilířková boží muka v tvarosloví druhé pol. 19. století. Méně obvyklá forma završení kaplice stříškou, jež je uprostřed ší...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Bílý Potok
 boží muka v okrese Liberec
Boží muka na pozemku OÚ. ...

mírný pokles
Boží muka - Blansko
 boží muka v okrese Český Krumlov
Jedná se o žulový tesaný pilířek na čtyřbokém podstavci s formovanou hlavicí s nikou náležící do souboru pozdně gotických kamenických prací souvisejících patrně s produkcí rožmberské kamenické huti nebo z ní přímo plynoucí. Původem pozdní gotika. Žul...

mírný pokles
Boží muka - Blatná
 boží muka v okrese Strakonice
Boží muka - Blatná (boží muka) U hlavní komunikace ve směru Blatná - Sedlice se zhruba 1.5 km od města Blatná, v blízkosti dvora Lapač, se nacházejí památkově chráněná boží muka patrně z poč. 18. století. Boží muka se nacházejí při pravé straně silnice. Boží muka jsou situována v příkopovém n&aa...

mírný pokles
Boží muka - Blížkovice
 boží muka v okrese Znojmo
Hranolová boží muka s otevřenou lucernou za obcí na kraji pole. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Bobrová
 boží muka v okrese Žďár nad Sázavou
Boží muka - Boháňka
 boží muka v okrese Jičín
Sloupová Boží muka stojí na ostrůvku zeleně uprostřed křižovatky a kolem nich jsou dva vzrostlé staré stromy (javory vysoké asi 17 m, evidované jako skupina památných stromů). Ostrůvek uprostřed křižovatky je trojúhelného tvaru, navýšený nad vozovkou křižovatky asi 1 m. Boží muka jsou sloupek...

velký pokles
Boží muka - Bohdalovice
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka v Bohdalovicích jsou patrně poslední připomínkou někdejšího rozkvětu obce. Jsou jedněmi z typických, se zachovanou kaplicí včetně křížku.  Kaplice je originálně opracována a je završena nízkým kuželovitým útvarem. Patrně neúplně vysoký, druhotně scelov...

velký nárůst
Boží muka - Bratrušov
 boží muka v okrese Šumperk
Boží muka za potokem naproti kostelu - empírová pilířová boží muka z 1. třetiny 19. století ...

mírný pokles
Boží muka - Broumov
 drobná památka v okrese Náchod
Boží muka - Broumov (drobná památka) Doklad technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné, uměleckořemeslné a umělecké produkce v regionu té doby. Boží muka jsou umístěna u hlavní silnice ve Velké Vsi z Olivětína vlevo u čp.7. Boží muka jsou poměrně členitým architektonickým celkem soklu s postranními sokly s ...

obrovský nárůst
Boží muka - Brusné
 boží muka v okrese Kroměříž
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Boží muka - Buchlovice
 boží muka v okrese Uherské Hradiště
Drobná kamenná pilířová Boží muka, patrně z konce 17. století, jsou situovaná na rozcestí mezi hřbitovem a zámkem. Boží muka mají podobu vysokého čtyřbokého pilíře, který spočívá na nízké čtvercové základně. Pilíř je opatřen dvakrát ods...

velký nárůst
Boží muka - Budišov
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Budišov (boží muka) Boží muka Na Jazírku_u č.p. 379 ...

mírný nárůst
Boží muka - Budišov
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Budišov (boží muka) Boží muka se nachází v zalesněné části u silnice na Hodov. ...

střední pokles
Boží muka - Budětsko
 boží muka v okrese Prostějov
Boží muka - Bulhary
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Bulhary (boží muka) Na čtvercové základně ukončené stlačeným komolým jehlanem s oblounovou patkou pilíř boží muky opticky rozdělený na dvě části. Dolní část je na všech stranách členěná mělkými nikami se segmentovým záklenkem ukončená vyloženou kordónovou římsou, v jejíž...

velký nárůst
Boží muka - Býkovice
 boží muka v okrese Benešov
Boží muka - Bystřice pod Hostýnem
 boží muka v okrese Kroměříž
Při silnici na Hostýn po pravé straně cca 20 - 30 m od hřbitova mezi stromy stojí boží muka. Samotná památka čtvercového půdorysu na hranolové podnoži se zkosenými hranami. Na zadní straně podnože je vyryt a černou barvou zvýrazněn nápis “LÉTA PA/1680/ KNEZ TOBIASS SSWACH/ Z FRYSSTACZKU/ MODLI SE ZA ...

střední pokles
Boží muka - Břeclav
 drobný objekt v okrese Břeclav
Sloupová boží muka situovaná v rovinaté krajině u silnice do Ladné. Původní stavba z r. 1734 stála u bývalé dobytčí cesty. Drobný objekt byl v r. 1942 stržen a r. 1949 nově vystavěn.Váže se k němu několik různých lidových pověstí a folklórní píseň.  Boží muka...

střední nárůst
Boží muka - Březka
 boží muka v okrese Žďár nad Sázavou
Boží muka - Březka (boží muka) Architektonicky náročnější barokní zděná hranolová třípodlažní boží muka jsou situovaná u silnice do Holubí Zhoře. Jednotlivá nestejně vysoká patra jsou oddělena profilovanými římsami. V prvním a třetím patře se nacházejí mělké pravoúhlé v&yacu...

mírný pokles
Boží muka - Březnice
 boží muka v okrese Tábor
Boží muka - Březnice (boží muka) Kamenná pilířková boží muka jsou pravděpodobně datována do 17. století. Stojí asi 1 km severně od Březnice na křižovatce staré cesty z Týna nad Vltavou do Hodonic. Základnu božích muk tvoří čtvercová betonová deska zapuštěná do terenu. Na základovou desku je přičepována p...

mírný pokles
Boží muka - Březnice
 boží muka v okrese Tábor
Kamenná pilířková boží muka jsou datována pravděpodobně do 16. století. Stojí na západním okraji vsi u čp. 41, na křižovatce cest. Základnu božích muk tvoří nepravidelná kamenná deska posazená na travnatý terén, není zapuštěna do země. Ze středu desky vyrůst&a...

obrovský nárůst
Boží muka - Březník
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Březník (boží muka) Barokní zděná trojboká boží muka z 19. století jsou situovaná za obcí u silnice do Mohelna. Dřík ve tvaru trojbokého hranolu je v horní třetině prolomen pravoúhlými mělkými nikami. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu ve tvaru trojbokého stanu. ...

obrovský nárůst
Boží muka - Chlum
 boží muka v okrese Příbram
Pilířová zděná Boží muka s drobnou kapličkou ve vrcholu z konce 18. nebo začátku 19. století jsou situována při jihovýchodním okraji katastru obce Nalžovice, na vrcholu výrazné terénní vlny, oddělující katastrální území Nalžovic od Kňovic. Struktura zdiva nen&...

mírný pokles
Boží muka - Chlum
 boží muka v okrese Prachatice
Muka stojí u komunikace I/39 v severní části katastru obce. ...

střední nárůst
Boží muka - Chmelná
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka stojí na křižovatce cest v západní části katastru Chmelná. ...

velký nárůst
Boží muka - Chrášťovice
 drobná památka v okrese Strakonice
Boží muka - Chromeč-Postřelmov
 boží muka v okrese Šumperk
Boží muka - Chromeč-Postřelmov (boží muka)  Boží muka u spojovací silnice obcí Chromeč a Postřelmov...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
30 %
Boží muka - Chudčice
 boží muka v okrese Brno-venkov
Originální polygonální pilíř božích muk s neogotickým tvaroslovným aparátem členění stěn byl ozdobou okolní otevřené kulturní krajiny pohlcované nyní expandující zástavbou velké příměstské obce. V nikách s jeptiškovými zák...

mírný pokles
Boží muka - Chvalšiny
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka původně stávala při cestě na Brloh, dnes jsou přenesena do severní travnaté části náměstí ve Chvalšinách. Žulový toskánský sloupek na hranolovém soklu. Kaplička je hranolová, čtyřstranná, se čtyřmi mělkými nikami, strany kaplice zakončeny půlkruhy. Jedna strana kaplice m&aacu...

střední pokles
Boží muka - Chvalšiny
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka stávala na rozcestí polních cest, dle záznamu ze Soupisu památek „cca 0,5 km od Chvalšin“. Boží muka pozdně gotického tvarosloví, nad patkou nebyly vytesány drápky jen sklopené plošky. Nahoře na dříku se plošky neuplatnily tento tvar přechodu na čtvercovou z&aacut...

mírný pokles
Boží muka - Chřešťovice
 boží muka v okrese Písek
Boží muka jsou datována do 19. století. Nacházejí se při východním okraji vsi Chřešťovice, podél komunikace, která vede ke kostelu sv. Jana Křtitele. Boží muka jsou umístěna na úpatí teréního předělu mezi dvěma stromy. Boží muka jsou cenným dokladem drobné lidov&ea...

střední pokles
Boží muka - Dehtáře
 drobná památka v okrese České Budějovice
Boží muka - Dehtáře (drobná památka) Zděná pilířková boží muka v Dehtářích jsou umístěna na východním okraji vsi na rozcestí Žabovřesky - Břehov na mírně vyvýšeném místě ve svažitém terénu. Jejich celková výška bez soklu je cca 4,9 m. Pocházejí z 1. poloviny 19. století. Kl...

střední pokles
Boží muka - Desky
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka u usedlosti č.p.2 ...

mírný pokles
Boží muka - Desky
 boží muka v okrese Český Krumlov
Boží muka v jižní části obce. ...

mírný pokles
Boží muka - Dobšice
 boží muka v okrese České Budějovice
Boží muka - Dobšice (boží muka) Boží muka je situována na rozcestí v jižní části obce Dobšice. ...

velký nárůst
Boží muka - Domamil
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Domamil (boží muka) Boží muka v podobě kamenného sloupu jsou završena kaplicí, do které jsou po třech stranách v plochých nikách vsazené obrázky sv. Jana Křtitele, sv. Cyrila a Metoděje a Panny Marie s Ježíškem, na čtvrté straně se nacházejí letopočty 1836 a 1959. Boží muka stojí za obcí...

střední pokles

    Strana: 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)