Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel Narození sv. Jana Křtitele je nejhodnotnější vranskou památkou. Nynější kostel byl Metropolitní kapitulou zcela nově vystavěn na místě původního románského a později gotického kostela (asi z XI.stol.) v letech 1751-1761. Autorství kostela zůstává otevřeno, snad jím mohl být „Dom Capitular Baumaister“ Otto Gabriel Juschka, k čemuž napovídá tehdejší situace a jeho pozdější projektování a sta...

mírný pokles
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Zbýšov
 kostel v okrese Kutná Hora
Novorománský kostel pocházející z r. 1884. Jednolodní orientovaná stavba s krátkou příčnou lodí a s polygonálním presbytářem. Na západě se nachází štíhlá věž s jehlancovou helmicí. Bohoslužby se konají: NE  09:30ST  06:30ČT  18:00&nbs...

mírný pokles
Kostel Naštívení Panny Marie-Suchdol
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Naštívení Panny Marie-Suchdol (kostel) Románský jednolodní kostel s odstupněným pravoúhlým presbytářem, obdélnou sakristií s nesymetricky protáhlou apsidou a mohutnou hranolovou věží po severní straně Fasády jsou hladké, okna hrotitá profilovaná, s hlubokou špaletou. Hrotitý jižní vstupní po...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zasvěcení kostela V letech 35-42 byl sv. Petr biskupem v Antiochii, odkud v roce 42 odešel do Říma. Svátek Nastolení sv. Petra v Antiochii (na biskupský stolec) se slavil 22. února. Dějiny Kostel se připomíná roku 1343. Dřevěná zvonice stála zřejmě už při tomto středověkém kostele. Bezpečně je doložena při novém jednolodním barokním kostele jehož presbytář vznikl r. 1743 a loď r. 1762. Kostel by...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hřbitovní kostel ze 14. století, barokizovaný v letech 1770-1771. Součástí areálu je funkční hřbitov a ohrazení s branami. Areál se nachází ve vyvýšené poloze na západním okraji obce. Kolem kostela se rozkládá hřbitov, vymezený kamennou ohradní zdí, ...

obrovský nárůst
Filiální kostel Navštívení Panny Marie stojí na návsi. ...

mírný pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Třebětín
 kostel v okrese Kutná Hora
Původně gotický kostel pochází ze 14. století. Později byl stavebně upraven. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem, s pozdně gotickou hranolovou věží s portálem v západním průčelí. Inventář pochází z 19. století. V kostele se nekonaj&iacut...

střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Dobřichov (kostel) Podle některých pramenů byl na výrazném návrší postaven již v 10. století předrománský, zřejmě opevněný kostel. V tom případě by se jednalo o jednu z nejstarších dochovaných staveb v regionu. Podle nejnovějších výzkumů se však zdá pravděpodobnější, že...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Nejsvětější Trojice - Dobříš
 kostel v okrese Příbram
Kostel Nejsvětější Trojice - Dobříš (kostel) Historie kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši  Děkanský chrám Nejsvětější Trojice v Dobříši (do r. 1901 farní) byl vystavěn v letech 1794 - 1797 za Františka Gundakara I. knížete z Colloredo-Mannsfeldu (1731 - 1837) a jeho manželky Marie Izabely Anny Lidmily (1712 - 1780) a to z jistiny, kterou k tom...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nejsvětější Trojice - Drahobudice (kostel) Dominantou obce je bezesporu kostel. Nevíme, kdy byl poprvé kostel na hradišti postavený.K dispozici nejsou archeologické nálezy ani písemné prameny. První údaj o kostelu je až z r. 1352 kdy platil 21 grošů povinného desátku papežského. Duchovní správ...

střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Hluboš
 kostel v okrese Příbram
Kostel Nejsvětější Trojice - Hluboš (kostel)  kostel Nejsvětější Trojice z roku 1877 ...

velký pokles
Barokní kostel z roku 1674 je kvalitní architekturou, postavenou řádem theatinů podle plánů některého ze špičkových architektů, snad Carla Luraga. Spolu s loretou, dokončenou na konci 17. století a s mariánským sloupem, tvoří působivý komplex. Kostel - výrazná jednolodní barokní stavb...

střední pokles
Kostel Nejsvětější trojice - Hořovičky
 kostel v okrese Rakovník
Jednoduchý pozdně barokní kostel, postavený v letech 1801 - 1805, jednolodní kostel s obdélníkovou lodí, s hranolovou věží v západním průčelí. Fasáda členěná lisénovými rámci, okna obdélníkového tvaru, segmentovitě zakončená....

mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Kutná Hora
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Nejsvětější Trojice - Kutná Hora (kostel) Gotický kostel postavený pravděpodobně a 1. polovině 15. století ve dnes již neexistující hornické osadě Vrchlice. V průběhu stoleti byl několikrát přestavován. Poslední restaurace byla ukoncena roku 1898. Je to typická stavba gotického slohu s velmi zajímavým interiérem, který je však...

velký nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Lipec
 kostel v okrese Kolín
V jádru renesanční stavba přestavěná v 18 století barokně a v 19. století empírově. Kolem kostela je funkční hřbitov s márnicí. Kostel je jednolodní orientovaná stavba se čtyřbokou věží, předsazenou před západní průčelí a s odsazeným presbytářem s půlkruhovým závě...

mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Slaný
 kostel v okrese Kladno
Kostel Nejsvětější trojice - původně protestantský, postavený v letech 1581-1602 na místě jednoho z městských popravišť zvané Golgata, byl roku 1623 zpustošen. V letech 1655 - 1662 k němu byl přistaven klášter, kostel byl obnoven a roku 1657 byla uvnitř postavena Loretánská kaple. Dnes je sídlem řádu Bosých karmelitánů, kteří se po 200 letech vrátili zpět do naší země a sídlí mimo Slaného ještě v ...

obrovský nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Srbeč
 kostel v okrese Rakovník
Kostel Nejsvětější Trojice se nachází  jihozápadně od obce. Býval významným poutním místem v kraji. Původní kostelík byl postaven pravděpodobně v 16. století. K přestavbě v barokním slohu došlo kolem r. 1700 a k dalším úpravám v r. 1896....

velký pokles
Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš - Lány (kostel) Rokoková zámecká kaple z poloviny 18. století, propojená v prvním patře krytou chodbou (prampouchem) s východním křídlem zámecké budovy. Dnes lánský farní kostel. Kněžna Marie Anna, rozená z Valdštejna, provdaná za knížete Viléma Arnošta z Fürstenberka, dala v letech 1748 – 1752 nákladem 14 344 zlatých vybudovat rokokovou zámeckou kapli Nejsvětějšího Jména Ježíš, která od r. 1850 slouží jako láns...

střední pokles
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Kladno-Kročehlavy (kostel) Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně byl postaven na přelomu 20. a 30. let 20. století v původně samostatné obci Kročehlavech. Vysvěcen byl 25. října 1931. U kostela byl klášter kalasantinů, který komunistická StB násilně zlikvidovala spolu s dalšími kláštery u nás v dubnu 1950. Dnes v objektu kláštera působí Základní škola Maltézských rytířů....

střední pokles
Byl vybudován současně s nově zakládaným městem, ale požár v roce 1635 jej až na sakristii úplně zničil. Sakristie je tedy zachovaná v původním gotickém slohu s krásnou křížovou klenbou. V roce 1650 byla věž i chrámová loď obnoveny, přičemž bylo využito zachovaných gotických zdí pětibokého závěru východní části presbyteria. Věž je obdélníkového základu vybíhající ve čtyřboký jehlan....

mírný pokles
Vznikl přestavbou původní zámecké kaple Nejsvětější Trojice, postavené v klasicistním stylu v letech 1814-16. Přestavba byla realizována r. 1896. Obdélná stavba skrývá oválnou loď prodlouženou obdélným přístavkem s polookrouhlým presbytářem. ...

velký nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Kosmonosy
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel Povýšení sv. Kříže - Kosmonosy (kostel) Raně barokní sakrální stavba zbudovaná v 70. letech 17. stol. Jednolodní stavba se dvěma páry postranních pravoúhlých kaplí, obdélníkovým presbytářem a oratořemi. Průčelí kostela zdobí plastický znak rodu Černínů. Hlavní oltář z umělého mramoru zhotov...

obrovský nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Lobeč
 kostel v okrese Mělník
Kostel Povýšení sv. Kříže (rovněž v horní části vsi) původně gotický, ve 14. stol. připomínán jako farní, přestavěn r. 1532, obnoven barokně. Na vnější jižní stěně lodi zazděna pískovcová deska s letopočtem 1532 a se jménem Husovým....

mírný pokles

    Strana: 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)