Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z roku 1352 jako farní. Nedávno byl restaurován....

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Únětice
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích založil již zmíněný kněz-kanovník Zbyhněv roku 1132. Kostel byl vystavěn v románském slohu z kamene a byly v něm čtyři oltáře - Panny Marie, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a sv. Kříže. V rejstřících papežských desátků z roku 1352 je kostel uváděn mezi farními kostely děkanátu Řipského. Roku 1752 byla pro kostel zhotovena nová stříbrná pozlacená monstr...

střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Úžice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Nanebevzetí Panny Marie z 12. století stojí uprostřed obce. Byl vybudován v románském slohu a tento charakter si zachoval dodnes a patří k významným architekturám své doby....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Uprostřed obce stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie z 50. let předminulého století, který je v současné době za přispění církve, občanů a obce v rekonstrukci....

obrovský nárůst
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl stavěn v letech 1727 -1735. Obě věže byly dostavěny v roce 1744, a to slavným stavitelem Dientzenhoferem....

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava - Kralupy nad Vltavou (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou byl postaven v letech 1894 – 1895 dle plánů arch. Kaury, které dále přepracoval arch. Živný. Stavbu kostela umožnil velkolepý finanční dar probošta metropolitní kapituly Msgr. ThDr. Eduarda Tersche. Jde o novogotický jednolodní kostel...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rozsáhlý areál (kostel s márnicí, fara s hospodářskými budovami a ohradními zdmi) stojí uprostřed vsi. Původně středověký kostel byl barokně a neobarokně přestavěn; fara pochází z 18. století. Kostel se sousední farou a hospodářským dvorem tvoří rozlehlý přirozeně narost...

střední pokles
Kostel Narození Panny Marie - Holubice
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel Narození Panny Marie - Holubice (kostel) Ve vsi Holubice můžete objevit nádhernou rotundu s mnoha přístavbami zasvětcené Narození Panny Marie. Rotunda byla postavena ve třicátých létech 13. století. Dnešní stav je výsledek několika přestav. Jádro tvoří románská rotunda z opukových kvádrů s válcovou lucernou ...

velký nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Hýskov
 kostel v okrese Beroun
Kostel Narození Panny Marie je novorománská stavba, která pochází z roku 1850. Jednolodní obdélná stavba s polygonálně ukončenou sakristií na východní straně. V interiéru se nachází hlavní oltář z r. 1860 s obrazem Narozeni Panny Marie od Jana Kroupy, varhany z r. 1846. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Narození Panny Marie - Kácov
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Narození Panny Marie - Kácov (kostel) Stojí na náměstí.Jeho autory jsou sochaři O.Doubka a J.Hofer.Na výstavbě se podíleli také polír Bláha a kameník Baumgartner. Nejstarší zmínku o škole najdeme v matrice z r.1692 a farní kronice z r.1750. Obec Kácov převzala povinnost pečovat o školní budovu v r.1709.Posloupnost u...

stgnace
HODNOCENÍ
60 %
Společně se zříceninou někdejšího královského hradu je kostel Narození P. Marie jednou z nejvýznamnějších památek Kamýku nad Vltavou. Původně byl zřejmě zasvěcen sv. Mikuláši, a připomíná se již na konci 13. století jako farní kostel městečka Nový (též Dolní) Kamýk. Dodnes zachovalý mariánský kostel v Novém Kamýku si uchoval mnoho ze své původní raně gotické podoby. Ze 13. století pocházípravoúhl...

mírný pokles
Kostel Narození Panny Marie - Kly - Záboří (kostel) Kostel Panny Marie je situován v malebné horní části obce Záboří u Kel a jedná se o nejmladší stavbou v Mělnické farnosti. Původně gotický kostel poprvé připomínaný počátkem 14. století, byl roku 1884 přestavěn v novorenesanční stylu do podoby jednolodního prostoru s...

střední pokles
Kostel Narození Panny Marie - Košice
 kostel v okrese Kutná Hora
Románský kostel, pocházející z poloviny 13. století, byl v roce 1563 upraven. V této době byla přistavěna věž. Jedná se o dvouosou stavbu s čtvercovým presbytářem a s novou sakristií z r. 1822, s hranolovou věží, která byla r. 1892 snížena.   Bohoslužby se konají: NE  12:00 ...

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Křivsoudov
 kostel v okrese Benešov
Kostel Narození Panny Marie, postavený jako opevněný gotický kostel na konci 13. století . V té době byl majitelem tvrze Křivsoudova purkrabí Pražského hradu Oldřich z Říčan. Ten zde založil hrad a opevněný kostel, se kterým je spojeno jméno biskupa Tobiáše z ...

velký pokles
Kostel Narození Panny Marie - Miličín
 kostel v okrese Benešov
Miličín je poutní místo. Nad náměstím k západu, stojí chrám zasvěcený Narození Panny Marie, vystavěný v letech 1380-85 bratřími Petrem a Janem z Rožmberka. Původně byl slohu čistě gotického. Při opravách, hlavně po požáru  roku 1639 a 1644, pak i v XVIII. století, změněn tak, že z...

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Mnichovice
 kostel v okrese Praha-východ
V Kosmově kronice sázavský mnich, který po smrti Kosmově samostatně v kronice pokračoval, píše, že opat Silvestr "ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských.“ To bylo v roce 1140. Mnichovice nabývaly na významu a románský kostel brzy svou velikostí nedostačoval, a tak byl kolem roku 1330 přestavěn na kostel gotický – zasvěcený Narození Panny Marie....

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku je národní kulturní památkou od 3. května 1958, číslo rejstříku ÚSKP 16612/2-1414. Umístění kostela v krajině poukazuje na složitější historický vývoj ve spojení se starším osídlením v památkově i archeologicky významné lokalitě na návrší, na kterém kromě kostela se hřbitovem stojí ještě zvonice a škola. Značná síla zdiva a technické detaily zpracování naznaču...

velký nárůst
Původně gotický kostel, který se uvádí jako farní již v polovině 14. století. Z té doby se zachoval presbytář prosvětlený původně hrotitými okny, jejichž torza jsou uchována ve zdivu nad záklenky dnešních oken. Kostelní loď byla přistavěna po roce 1553, celek posléze prošel barokní úpravou. Bezvěžovou stavbu kostela obklopoval hřbitov. Před západním průčelím stála mohutná šestiboká zvonice, v její...

velký nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Olešky
 kostel v okrese Praha-východ
Původní románský tribunový kostel byl postaven nejspíše v 1. polovině 13. století. Kostel byl později goticky a barokně přestavěn. První zmínka o kostele v Libri confirmationi z roku 1386 uvádí, že prezentační právo ke kostelu měl Chval z Kostelce, jinak ze Rzavého, pur...

střední pokles
Kostel Narození Panny Marie - Pakoměřice
 kostel v okrese Praha-východ
Malý gotický kostel s barokní úpravou ve 2. pol. 18. století, kdy byla např. dosazena doposud dobře zachovaná dřevěná barokní kazatelna. Na oltáři nápis informující o věnování Janem Hertwigem, hrabětem z Nostic léta páně 1678. V 90 letech byl odsvěcený kostel necitelně...

mírný pokles
Kostel Narození Panny Marie - Páleč
 kostel v okrese Kladno
Již roku 1384 byl tento kostel farním. Opravem byl slohově r. 1891. Po straně epištolní vede do chrámu vchod, nad nímž v trojhranném, koso položeném stítě je vytesán znak biskupa Jana IV. z Dražic – haluz se třemi révovými listy. Presbytéř, 8,20 m dlouhý a 5,50 m široký, pozůstává z pěti stran osmiúhelníku a klenbou rozdělen jest na paprskovitý závěr a obdélníkové travée s křížovým klenutím, v ob...

velký nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Sudoměř
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Areál barokního kostela Narození Panny Marie z 18. století se nachází uprostřed návsi. Kolem kostela je funkční hřbitov s historickým ohrazením. Areál je tvořen kostelem, obklopeným hřbitovem obehnaným ohradní zdí. Kostel je jednolodní stavba z pískovcových kvá...

mírný pokles
Dominantou obce a celého okolí je kostel zasvěcený "Narození Panny Marie", postavený v létech 1301 až 1340 v gotickém slohu. Později byl několikrát přestavován a doplňován barokními prvky. Ke kostelu patřila stará fara, která byla v roce 1912 přestavěna v moderním slohu a dnes slouží jako rekreační objekt. Farnost újezdského kostela tvořily obce Teletín, Větrov, Nedvězí, Rabyně, Blaženice, Malešic...

mírný pokles
Kostel Narození Panny Marie - Žleby
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Narození Panny Marie - Žleby (kostel) Kostel Narození Panny Marie s hrobní kaplí: Renesanční orientovaná stavba z roku 1540, upravená v 19. století. Patrová neorenesanční hrobní kaple Auersperků je z roku 1822....

obrovský nárůst
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Hovorčovice
 kostel v okrese Praha-východ
Pochází z 1. poloviny 13. století, pozdní románská architektura. Filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele, původně prostá stavba z posledního románského období, byl v roce 1392 přestavěn v gotický (zachovalý presbytář). V roce 1784 byla z podnětu tehdejšího majitele F. A. Nostice provedena další oprava. Z tohoto období pochází iluzivní malba oltáře, pravděpodobně od J. Kramolína (Josef Kramol...

obrovský nárůst
Obec Zeměchy je připomínána již v r. 1238. Z údaje z r. 1264, že arcijáhen Radoslav daroval plat ze Zeměch k oltáři sv. Štěpána v kostele sv. Víta v Praze lze odvodit, že zde již tehdy patrně stál farní kostel. Ten byl za třicetileté války pravděpodobně devastován a k jeho nové výstavbě přikročila v letech 1723 – 1733 Anna Marie Toskánská. Kostel je barokní, jednolodní, loď a presbytář je kryta ma...

mírný pokles
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Noutonice
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel byl původně nazýván "na horkách", protože je vystavěn na mírné vyvýšenině nad vesnicí a je zdálky dobře viditelný. Podací právo nad farním kostelem, který se připomíná se v rejstřících desátků papežských již r. 1352 náleželo klášt...

velký nárůst
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Plaňany (kostel) Kostel stojí východně od středu obce při silnici do Cerhenic. Jedná se o pseudogotický kostel z let 1908–13 vystavěný stavitelem Gabrielem z Prahy podle staršího plánu z roku 1901 od architekta Františka Mikše. Kostel byl slavnostně vysvěcen 18. září 1913. Jelikož došlo při stavbě k použit&iacut...

mírný pokles
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Svatý Jan pod Skalou (kostel) Je to raně barokní stavba mohutných rozměrů s bohatou vnitřní výzdobou. Na hlavním oltáři je velký obraz „Zjevení sv. Jana Křtitele poustevníku Ivanovi“ z r. 1695. Nad oltářem stojí velký kříž, který sem byl kdysi darován od poutníků ze Starého města pražského. Původně stával na památném Karlově mostě v Praze. Na kruchtě je veliký barokní obraz (3,5 x 6 m) „Položení základního kamene zdejšího kost...

střední pokles

    Strana: 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)