Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kosobody
 železniční stanice v okrese Rakovník
Kosova Hora
 obec v okrese Příbram
První zmínka o Kosově Hoře je z roku 1272, kdy zde páni z Landštejna vybudovali tvrz, z níž se dodnes zachovaly sklepy. Okolo pak vznikla vesnice, zprvu jako hornická osada. Povrchová naleziště však byla brzy vyčerpána a lidé se začali věnovat zemědělství. Až do husitských válek patřila vesnice v&ia...

velký pokles
Kosova Hora
 železniční stanice v okrese Příbram
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kosoř
 obec v okrese Praha-západ
Archeologické nálezy prokázaly osídlení již v 10. století. Na místě pozdějšího hradiště vyrostla ve 13. století tvrz vladyků Kosořských z Kosoře z Kosoře. Tento rod zde udržuje své statky až do posledních let 15. století, kdy byla Kosoř dána Černínům z Chudenic. Tento verdikt by...

střední pokles
Kosořice
 obec v okrese Mladá Boleslav
Název obce Kosořice je odvozen od zaměstnání původních obyvatel – kosení nebo sekání. Jasněji to vyplývá ze staršího tvaru Kosařice. První zmínka o šlechtickém držiteli vsi je z roku 1347, kdy se uvádí „Gallus de Cossorzicz.“ O tři roky později známe Har...

mírný pokles
Kostel - Dobrovítov
 kostel v okrese Kutná Hora
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel - Drobovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel - Čečelice
 kostel v okrese Mělník
Kostel - Krchleby
 kostel v okrese Kutná Hora
kostel - Pyšely
 kostel v okrese Benešov
kostel - Pyšely (kostel) ...

velký pokles
HODNOCENÍ
50 %
Kostel - Rašovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel - Starkoč
 kostel v okrese Kutná Hora
kostel - Štolmíř
 kostel v okrese Kolín
kostel - Štolmíř (kostel) Kostel svatého Havla ve středočeské vsi Štolmíř (součásti města Český Brod) je jednolodní barokní stavbou, která byla postavena mezi roky 1710-1750 zkušeným zednickým mistrem Kristiánem Minedim. Vstupní průčelí je rozčleněno pilastry, portálem, oknem a ukončeno volutovým štítem. Presbytář je zaklenutý elipsovitou kupolí, kostelní loď pak kupolí na pendativech. Hlavní oltář je raně barokní (1688...

velký nárůst
HODNOCENÍ
75 %
Kostel - Řepín
 kostel v okrese Mělník
Kostel a zvonice sv. Vavřince - Velim
 kostel v okrese Kolín
Kostel a zvonice sv. Vavřince - Velim (kostel) Původně zřejmě románský kostel, který je připomínán již na počátku 13. století. Dnešní stavba je převážně raně gotického původu z konce 13. a počátku 14. století. V roce 1753 byla zahájena velká pozdně barokní oprava, která dala stavbě dnešní podobu. Většina zařízení kostela je pseudogotická z počátku 20. století....

mírný pokles
Kostel Archanděla Michaela - Kosova Hora
 kostel v okrese Příbram
Areál hřbitovního kostela sv. Michaela Archanděla se rozkládá na severním okraji městečka mezi rybníkem Dolejším a železniční tratí ve stráni, která poměrně strmě stoupá z širokého mělkého úžlabí malého bezejmenného potůčku směrem k severozápadu. Vlas...

obrovský nárůst
Kostel Archanděla Michaela - Skryje
 kostel v okrese Rakovník
Kostel Archanděla Michaela - Skryje (kostel) Barokní kostel, který stojí na bývalém hřbitově, pochází z roku 1712. Oltářní obraz sv. Michaela Archanděla je dílem Josefa Hellicha z let 1854-55. Věž je opatřena dvěma zvony. Zvon pocházející z r. 1598 je zdoben reliéfem Matky Boží a druhý s reliéfem sv. Jana Nepomuckéh...

obrovský nárůst
Kostel Církve československé husitské - Jílové u Prahy (kostel) Kostel církve Českoslovesnké husitské vybudovaný v duchu prvorepublikové architektury, unikátní výhled z kostelní věže a okrasná zahrada přiléhající ke kostelu. ...

mírný nárůst
Kostel Cyrila a Metoděje - Opočnice
 kostel v okrese Nymburk
Kostel Cyrila a Metoděje - Opočnice (kostel) ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Českobratrské církve evangelické....

střední pokles
Pseudogotický kostel pochází z let 1868–1871. V letech 1948–1949 došlo k úpravě podle návrhu Ing. Bareše. Při opravě v letech 1987–1989 byla odstraněna výrazná secesní až historizující štuková výzdoba průčelí a zjednodušen štít. Zařízen&iac...

mírný pokles
Kostel Českobratrské církve evangelické - Kutná Hora (kostel) Komplex kostela a fary vznikal na místě zbořeného domu 308 postupně v letech 1887–1930 v dórsko-novoempirovém slohu  Samotnou budovu navrhl pražský architekt F. Buldra a od května do prosince 1887 ji postavil místní stavitel J. Procházka. Interiér kostela byl nově upraven v letech 1972-79 podle projektu manželů M. a J. Rad...

mírný pokles
Výstavba českobratrského evangelického chrámu byla zahájena roku 1863. Kostel je postaven ve stylu dobového historismu. Na průčelí je umístěna deska s Husovým reliéfem. K libčickému kostelu bylo přiděleno mnoho dalších obcí, neboť je jediným českobratrským evangelickým chrámem v okolí. Evangelický hřbitov byl již před vznikem kostela vybudován mimo obydlené území města....

mírný pokles
Evangelický kostel byl vystavěn v roce 1902 podle projektu stavitele Josefa Schindlera z Podbořan. ...

velký pokles
Krajina zdejší od válek husitských až do r. 1620 byla osazena českými bratry. Po bitvě bělohorské r. 1624 byli všichni kněží českobratrští z far vypuzeni. Císařským patentem r. 1627 bylo nařízeno vystěhovati se všem obyvatelům jiného vyznání než katolického. Ti, kdož se nechtěli vystěhovati, přijali na oko víru katolickou, v srdci však zůstali při staré víře i dítky v ní tajně vychovávali. Zakukle...

mírný pokles
Kostel Českoslovens. církve husitské - Uhlířské Janovice (kostel) Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojuje snaha navrátit se k Bohu cestou, kterou nám ukázal Ježíš z Nazareta, kterou hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce, putovali po ní Mistr Jan Hus a husité i dr. Karel Farský a zakladatelská generace této c...

velký nárůst
V moderním slohu, vystavěn v roce 1934....

střední pokles
Kostel čs. církve husitské - Plaňany (kostel) V Plaňanech je doložena židovská komunita až od 19. století. Nikdy nebyla příliš velká, svého maxima – 44 lidí – dosáhla v roce 1880. Přesto zde byla v roce 1864 vystavěna synagoga a v jejím sousedství i škola, ve které byl rovněž byt kantora a mikve. Již v roce 1926 byla ale prodána Cír...

velký nárůst

    Strana: 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)