Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Klučov
 obec v okrese Kolín
V písemných památkách se Klučov připomíná poprvé k roku 1250. Na místní vodní tvrzi, jedné z typických venkovských staveb na Kolínsku, zmiňované teprve v památné knize staroměstského špitálu sv. Pavla k r. 15...

mírný pokles
Klučov
 železniční stanice v okrese Kolín
Kluky
 obec v okrese Kutná Hora
Obec Kluky leží 6 km západně od Čáslavi. První písemný záznam o existenci obce Kluky se da-tuje do r. 1289, ale archeologické nálezy prokazují život lidí nejméně před 7000 lety. V prostoru nynější obce byly vhodné podmínky pro pravěké osídlení. Sídliště z mladší doby kamenné byloumístěno poblíž potoka a v okolí se rozprostíraly lesy. Lidé po-stupně tyto lesy káceli - klučili a od této činnosti vzn...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kluky
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Kluky je malá vesnice se 78 obyvateli. První historický záznam je z roku 1264. Roku 1420 byla ves zapsána Janu a Fridrichovi z Kolovrat. Po bitvě na Bílé hoře dostal panství mnišský řád Jezuitů. Za napoleonských válek měly Kluky 43 domy a 252 obyvatel. V roce 1924 došlo k elektrifikaci obce a roku 1927 byl zaveden telefon, v roce 2006 byl zaveden i internet. V obci se nachází obchod se smíšen...

mírný pokles
Kluky
 zámek v okrese Kutná Hora
Kluky (zámek) První zmínka o zdejší vsi je již z roku 1289, ale prvního majitele známe až z roku 1440, kdy je vlastní Petřík ze Solopisk. Dalším majitelem byl Jan ze Solopisk – 1482 a od roku 1500 Jan z Libodřic , který se pak nazýval Jan Klucký z Libodřic. Někdy v tomto období zde vzniká tvrz. Ta je...

obrovský nárůst
Kly
 obec v okrese Mělník
První písemná zpráva pochází z roku 1344. Na území žije 12008 obyvatel. ...

mírný pokles
Kmetiněves
 obec v okrese Kladno
Charakteristika obce: První zmínka o obci Kmetiněves se objevuje již ve 2. polovině třináctého století.Obec se rozkládá na obou březích Vranského potoka, který protéká středem obce. Katastrální území Kmetiněvsi má rozlohu 685 ha, z toho je většin...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kmetiněves
 železniční stanice v okrese Kladno
Kněž
 osada v okrese Kutná Hora
Obec Kněž leží jižně 2,5 km od Čestína ve výšce 460 m n.m. Obec se rozděluje podle historických záznamů na dvě části. První se nazývá v „Úvoze“ a druhá část u „Karbanových“ a dvůr Víska. Západně od obce teče Čestínka a východně pramínek od Čenovic sem spěchá, aby své vody vlil do potoka Krasoňovického. V malebném údolí se pak pod vsí jihozápadně spojí s Čestínkou. Údolí lemují kopce které měří 49...

mírný pokles
Kněževes
 městys v okrese Rakovník
První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. V modrém štítě stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím a branou se zlatými zavřenými vraty na černých závěsech. Za hradbou ...

střední nárůst
Kněževes
 obec v okrese Praha-západ
Prvotní osídlení katastru zde proběhlo již v době kamenné. Snad největší měrou byly zastoupeny nálezy z období tzv. Únětické kultury. Našli se však i starší památky. Trvalejší osídlení provedli zřejmě až keltské kmeny jejichž sídliště a tak&eac...

střední nárůst
Kněževes
 železniční stanice v okrese Rakovník
Kněžice
 obec v okrese Nymburk
Původně stála na zeměpanských pozemcích, odtud pochází i jejich jméno – Kněžice, ves lidí knězových = knížete. V roce 1295 je znám Zdeslav z Kněžic, vznikla zde i tvrz, na které sídlila drobná šlechta (Mikeš, Přech, Oldřich, Zbyněk z K.). Přímo pod tvrzí ve vesnici byl zal...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kněžičky
 obec v okrese Nymburk
Starobylá osada Kněžičky připomíná se r. 1391, kdy byla sídlem Ivana. Do roku 1410 sídlel v Kněžičkách Zikmund z Kněžiček. Poblíž vedla stará obchodní cesta, důležitá stezka zemská kladsko-polská, později královská či slezská, jež vedla od Prahy přes Brandýs, Lysou, Kos...

obrovský nárůst
Kněžívka
 přírodní památka v okrese Praha-západ
Kněžívka leží v jižní části Tuchoměřic a patří k jedné z nejlépe zachovaných i odborně dokumentovaných lokalit tzv. příbojového vývoje. Byly zde odkryty křídové sedimenty, a to díky lomu, který zde kdysi fungoval. Těžily se zde proterozoické buližn&...

střední pokles
Kněžmost
 obec v okrese Mladá Boleslav
Jak napovídá sám název obce, vznikla původní osada při starém knížecím mostě - jednalo se o most s celnicí na původní zemské stezce z Pšovska do Charvát (od Mělníka k Jičínu), který sloužil k překonání bažin a močálů Koprnické pánve. Kdy přesně byla t...

střední pokles
Kněžmost
 železniční stanice v okrese Mladá Boleslav
Knovíz
 obec v okrese Kladno
Prehistorické osídlení území dnešní obce dokládá řada archeologických nálezů z mladší doby kamenné /období asi před 6000 lety/ přes pozdní dobu kamennou. Na katastrálním území obce v letech 1892 - 93 bylo nalezeno sídliště lidu popelnicových polí z mladší doby bronzové a tato kultura z let 1300 až 800 před Kristem nazvána "knovízskou". První písemná zmínka o vsi je z roku 1086, kdy český král Vra...

obrovský nárůst
Koblasko
 osada v okrese Kutná Hora
Obec leží nalevo poblíž silnice Uhlířské Janovice - Kácov. V blízkosti Koblaska se nachází bývalý Dolský mlýn. V obci je soukromá zemědělská farma. V současné době je zde 31 domů, z toho jich je 12 obydlených trvale....

střední nárůst
Kobylnice
 obec v okrese Kutná Hora
Krajina patřila v 10. stol. Slavníkovcům s centry v Libici a Malíně. Týnec nad Labem sloužil Vršovcům za pohraniční hradiště. Od 11. století podléhal Přemyslovcům, kdy se významným centrem stává Záboří. Kobylnice, zvláště dvůr v Kobylnici se připomíná již ve XII. století jako královský majetek. Kobylnice nebo Kobylníky znamená ves Kobylníků - strážců kobyl, pastevců koní. Kobylnice se nazývá i obe...

mírný pokles
Kobylnice
 obec v okrese Mladá Boleslav
Kobylnice, staré pojmenování Kobylníky, pochází z dob, kdy byli hojně chovány koně pod širým nebem na takzvaných "kobylích polích" .Koně zde pěstované náleželi biskupství a hospodářství v Žerčicích.Roku 1228 náležely Kobylnice klášteru Sv. Jiří...

velký nárůst
Kocanda
 rybník v okrese Příbram
Kochánky
 obec v okrese Mladá Boleslav
Informace o obci jsou získány ze zachovalých písemných pramenů - purkrechtních knih panství brandýského a archivů země České, novodobé obecní kroniky a vzpomínek pamětníků. Původně Kochánek, nyní po jazykových úpravách v r.1924 Kochánky. V úrodn&eacu...

velký nárůst
Kojetice
 obec v okrese Mělník
Historie obce sahá zřejmě až do doby mezolitické (5 000 let př.n.l.), o čemž svědčí archeologické nálezy provedené na území obce.  O historii Kojetic jsou písemné zmínky již z roku 1070, ale nikde není doloženo, o kterých Kojeticích ..... ..... se zde psalo. Zda o Kojeticích u Ústí nad Labem, nebo o Kojeticích u Třebíče, nebo o Kojeticích v domažlickém okrese.  Lze odhadovat, že k založení naší o...

velký nárůst
Kojetice u Prahy
 železniční stanice v okrese Mělník
Kojovice
 železniční stanice v okrese Mladá Boleslav
Kokos - Kladno
 restaurace v okrese Kladno
Kokořín
 hrad v okrese Mělník
Kokořín (hrad) Gotický hrad z 1. pol. 14. stol. na pískovcovém ostrohu nad Pšovkou nedaleko Mšena. Vystřídal mnoho majitelů, pobořen za husitských válek r. 1426; r. 1544 se již sice uvádí jako pustý, byl však ještě částečně udržován a teprve na konci 30-leté války byl na císařův rozkaz ponechán svému osudu, aby nemohl být vojensky zneužit. Podle pověstí zda sídlili loupeživí rytíři vedení Petrovským. V l. 1911-1...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kokořín
 obec v okrese Mělník
První písemná zpráva pochází z roku 1320. Na území žije 378 obyvatel....

střední nárůst
Kokořínský Důl
 vodní mlýn v okrese Mělník
Kokořínský Důl (vodní mlýn) Mlým pravděpodobně existoval již v 16.století.Původní kolo na vrchní vodu bylo na přelomu 19. a 20.století vyměněno za malou Bankího turbínu. Ta poháněla mlecí stroj a dynamo vyrábějící elektrický proud pro potřeby oběktu. ...

obrovský nárůst
Kolaje
 obec v okrese Nymburk
Obec Kolaje je ve Středočeském kraji v okrese nymburském. Rozkládá se na severovýchodním svahu kopce Oškobrhu v délce asi 700 m po obou stranách silnice vedoucí do Libněvsi (nyní osada Dobšice). Tato silnice je odbočkou státní silnice Praha – Hradec Králové. Nejblíže polo...

mírný pokles
Koleč
 obec v okrese Kladno
Obec Koleč se skládá ze tří částí - Koleč, Mozolín a Týnec. Nejmladší je část Mozolín, o které jsou zprávy až z 18. století jako o součásti panství Koleč. Obyvatelé Mozolína se v polovině 19. století živili především prací v uhelných dolech a díky těžké mozolnaté práci byla tato část nazvána. Z výše uvedených tří částí obce Koleč jsou nejstarší zprávy v písemných historických pramenech o Týnci. Zm...

střední pokles
HODNOCENÍ
80 %
Koleč
 železniční stanice v okrese Kladno
Kolešov
 obec v okrese Rakovník
První písemná zmínka o obci (villam feodalem Colessow) pochází z roku 1319. Prvním známým majitelem Kolešova byl v  Aleš Litvurm z Chlumu, dále následovali: 1320 Albert z Chlumčan, 1337 Ješek z Litvurmu, 1527 Jan ze Strojetic, 1535 Bedřich Maštovský z Kolovrat, 1583 Radslav ze Vch...

stgnace
Kolešovice
 zámek v okrese Rakovník
Kolešovice jsou poprvé připomínány k roku 1318 jako sídlo vladyky Vojslava z Kolešovic. Ten také pravděpodobně nechal postavit ve vsi tvrz. Vladykům z Kolešovic patřil majetek do roku 1396, kdy ho získali Kolovratové a po nich, roku 1541, Jeroným Hrobčický z Hrobčic. Ten nechal starou tvrz přestavět v renesančním slohu na pohodlnější sídlo. V březnu 1707, kdy byl majitelem panství Jan Ferdinand No...

mírný pokles
Kolešovice
 obec v okrese Rakovník
Kolešovice leží severozápadně od Prahy ve vzdálenosti 60 km a 10 km od Rakovníka, na území Rakovnické pahorkatiny a do jejího územního plánu patří obce Zderaz a Heřmanov.Vzhled a postavení obce zásadně ovlivnil i vývoj po II.světové válce (osidlování a kolektivizace), neboť Kolešovice, Zderaz a Heřmanov byly pohraničními obcemi Sudet, přičemž sudetští Němci tvořili před válkou převážnou část obyva...

mírný pokles
Kolešovice
 železniční stanice v okrese Rakovník
Koliba u Elišky - Karlštejn
 restaurace v okrese Beroun
Tato restaurace se nachází hned vedle centrálního parkoviště na Karlštejně. Původní myslivecká koliba byla postavena v roce 1981. V roce 2005 byla zrekonstruována a přebudována na stylovou restauraci rytířského stylu. Koliba nabízí 220 míst v saloncích a 140 míst na dvou zahrádkách....

obrovský nárůst

    Strana: 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)