Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Praha-východ


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 61-80 z 508 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Dřevčice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Archeologické průzkumy a nálezy v katastru obce a jejím těsném okolí prokázaly trvalejší osídlení již v mladší době kamenné. Osídlení trvalo i v době mezi 8. a 5. stoletím tedy v časové éře označované za dobu halštatskou. Od této doby byla lokalita téměř nepřetržitě osídlena až do 1. století př.n.l. ze kterého se zde nalezlo sídliště keltských a germánských kmenů. V dalším období až do 10. století se zde nepodařilo osídlení prokázat a tak se spoléhejme na průzkumy, které zde odhalily pohřebiště ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dřevčice
 tvrz v okrese Praha-východ
bez fotografie

Velké množství dochovaných dokladů a záznamů řadí tuto stavbu k výjimkám mezi českými památkami tohoto typu. Tvrz leží na samém konci obce při silnici z Prahy na Brandýs nad Labem. V současné době patří mezi několik málo historických památek ve zdejší oblasti, které přežily husitskou revoluci, třicetiletou válku a éru "ochrany památek" v užívání zemědělských družstev při budování socialistické společnosti. Tvrz, při ní dvůr a ovčín, byla založena na jednom z mála chráněných míst zdejšího okolí,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dřísy
 obec v okrese Praha-východ

Obec Dřísy byla podle archeologických nálezů založena již v období prvních Přemyslovců na původně knížecí půdě.První písemná zpráva pochází z roku 1052, kdy byla darována Knížetem Břetislavem I. kapitule Boleslavské, čímž se stala poddanskou vsí. Již v této listině je zdůrazněna i vinice na vrchu Cecemín.Velký význam pro dějiny Dřís mě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dřísy
 železniční stanice v okrese Praha-východ
Dřísy (železniční stanice)

obrovský nárůst
Čelákovice
 děkanství v okrese Praha-východ
bez fotografie

Příklad památkově hodnotného barokního areálu děkanství, situovaného v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jihovýchodně od kostela se rozprostírá areál děkanství. Jádro tvoří budova děkanství na západní straně, jihozápadně od děkanství stojí pak nová brána, severozápadně směrem linie ohradní kamenné ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Čelákovice
 město v okrese Praha-východ

Čelákovice, město vybudované při levém břehu Labe, leží v severovýchodní části současného okresu Praha - východ. Nížina kolem středního toku Labe s nadmořskou výškou kolem 200 m byla osídlena téměř nepřetržitě od mladší doby kamenné, což dokládá množství archeologických nálezů. Již v raném středověku existovala na vyvýšené labské terase slovanská osídlení. Nejpozději ve 12. století zde vzniklo menší dřevěné opevněné sídlo, s nímž souvisel románský kostel. Někdy kolem roku 1300 zde byla vybudován...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký nárůst
Čelákovice
 tvrz v okrese Praha-východ
Čelákovice (tvrz)

Venkovské šlechtické sídlo. V době hradištní zde stávala dřevěná tvrz na kamenné podezdívce. Kolem roku 1300 byla postavena zděná patrová budova, roku 1730 snížena a opatřená mansardovou střechou. Na konci 15. století byla tvrz rozšířena o severní patrový trakt. V 16. století byla vybudována hospodářská budova dnes zv. dvorn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Čelákovice
 železniční stanice v okrese Praha-východ
bez fotografie

mírný pokles
Čelákovice - Sedlčánky
 boží muka v okrese Praha-východ
Čelákovice - Sedlčánky (boží muka)

Kamenná omítnutá boží muka z počátku 19. století je situovaná při okraji cesty západně od obce. Tvoří ji nízký sokl čtvercového půdorysu, hranolový dřík zakončený stylizovanou stříškou s římsou a ve vrcholu latinský kříž s jetelovitě ukončenými rameny a reliéfem Ukřižovaného. Kamenná boží muka stojí při polní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Čelákovice - Sedlčánky
 škola v okrese Praha-východ
bez fotografie

Škola je umístěna na urbanisticky významném místě, v dominantní poloze na jižní straně návsi. Je největší a architektonicky nejvýznamnější budovou v obci. Byla postavena kolem roku 1900 (uvádí se rok 1909, ale snad se jednalo o přestavbu) stavitelem J. Podařilem, podle plánu A. Novotného z Prahy (c.k. stav. rada). Bývalá místní škola čp. 45 j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Čelákovice zastávka
 železniční stanice v okrese Praha-východ
bez fotografie

mírný pokles
Čelákovice-Jiřina
 železniční stanice v okrese Praha-východ
bez fotografie

mírný pokles
Čenětice
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Osada na východní hranici okresu, pod lesem Okrouhlíkem, na pravém břehu potoka Olešky. Osada Čenětice "Csanatih" se poprvé uvádí v listině knížete Vratislava I. z r. 1088 v soupisu zboží darovaného Vyšehradské kapitule. V r. 1222 se píše ve tvaru "Csanaticih", roku 1318 "Czeneczicz", roku 1392 jako "Czenyeticz". Jméno označovalo ves lidí Čaňatových. Dříve patř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Černé Voděrady
 obec v okrese Praha-východ

  1088-první zprávy o Voděradech (Voderady) 1291-první písemná zmínka o Černých Voděradech Od roku 1344 pastevní víska Obec patřívala k Ratajům,ale již před rokem 1844 náležely Voděrady ke Kostelci n.Č.l. První škola zde byla zřízena roku 1790 v č.p. 45. Vyučoval v ní vojenský vysloužilec a tkadlec Drbal Ještě na počátku 20.stol. byly Černé Voděrady proslulé svými milíři,v nichž se pálilo dřevěné uhlí V roce 1937 měla obec 420 obyvatel,z tohe 120 dětí.Byla zde obecní škola - dvoutřídka ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Čestlice
 obec v okrese Praha-východ

V osadě ležící dnes v těsném sousedství Prahy měly v první polovině třináctého století majetky benediktinky z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. V následujícím století se mezi držiteli zboží v Čestlicích objevují šlechtici, měšťané i církevní hodnostáři. Již v předhusitském období byla ves sídlem farnosti. V roce 1457 je poprvé doložena čestlická tvrz, avšak v roce 1508 se hovoří pouze o poplužním dvoře. V mladším období sdílely Čestlice osudy průhonického panství. V roce 1880 žilo v obci zhru...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
el Dorado - Brandýs nad Labem
 restaurace v okrese Praha-východ
el Dorado - Brandýs nad Labem  (restaurace)

Nabízíme tradiční mexická jídla a speciality. Poskytujeme pořádání soukromých i firemních večírků, k dispozici 2 salónky s celkovou kapacitou 60 míst....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Farní chrám sv. Jakuba Většího - Sluštice
 kostel v okrese Praha-východ
bez fotografie

Farní chrám sv. Jakuba je připomínaný jako farní již ve XIV. stol. Původně gotický, v letech 1746-1749 zcela přestavěn, ze staré budovy bylo ponecháno pouze zdivo presbytáře, který si podržel svoje původní trojboké zakončení s opěrnými pilíři v nárožích. Na tyto opěrné pilíře byly nasazeny barokní voluty přecházející v pilastry s kompositními hlavicemi. Okna široká, obdélníková, segmentová, segmentovitě sklenutá, s římsovím nahoře. V průčelí vysoký římsovaný barokní štít s prázdným výklenkem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Farní kostel sv. Andělů strážných na náměstí Smiřických je jednolodní barokní stavba vystavěná v letech 1735 - 37. Přední věž dostavěna v letech 1889 - 94. Hlavní oltář zřízen roku 1739 nákladem Marie Terezie Savojské, zobrazuje Anděla strážce ujímajícího se mladého poutníka....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
FaunPark Žirafa - Čestlice
 dětské centrum v okrese Praha-východ
bez fotografie

Funpark Žirafa nově nabízí také zábavu pod širým nebem! Venkovnímu dětskému hřišti vévodí hrad o reálné velikosti plný klouzaček a prolézaček. Součástí areálu jsou také nafukovací skluzavky, trampolíny a houpačky. Rodiče ocení příjemné posezení pod slunečníky na venkovní zahrádce. Autodrom: Popul&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Herink
 obec v okrese Praha-východ

Prvopočátek osídlení katastru můžeme dle archeologických nálezů datovat do období mezi 6. a 8. stoletím našeho letopočtu. Z této doby pocházejí také zbytky hradištních valů, které byly objeveny v první polovině minulého století. Při datu první zmínky je ves vedena v majetcích neznámé pražské měšťky. Proto se domníváme, že zdejší hospodářství bylo založeno poněkud dříve, než je uváděno datum první zmínky (1442) Obec sama spadala z historicko správního hlediska pod říčanské zboží s nímž sdílela os...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 26,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze