Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Plzeň-jih

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 427                Mapa
Klášter
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Klášter patří k historicky nejstarším sídlům mikroregionu Nepomucko. Vznik je datován již od 12. století, kdy zde byl založen mnichy z Erbrachu cisterciácký klášter. Jeho zbytky, které se zachovaly po vypálení husity v 15.století, tvoří jednu z dominant obce - řada mohutn&y...

obrovský nárůst
Klášter Chotěšov
 klášter v okrese Plzeň-jih
Svým původem sahá historie obce Chotěšov hluboko do středověku. První písemná zmínka je z roku 1115. V roce 1202 byl Hroznatou založen ženský premonstrátský klášter. Roku 1278, po smrti Přemysla Otakara II. na Moravském poli, vítězné vojsko klášter úplně vyplenilo. Rozkvět kláštera je zaznamenám až v roce 1284 za vlády krále Václava II. V roce 1406 probošt Sulka zorganizoval vojsko proti vpádu Rup...

velký nárůst
Klášterský rybník
 rybník v okrese Plzeň-jih
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kornatický rybník
 rybník v okrese Plzeň-jih
Rybník v lesích západně od Kornatic, resp. východně od hradu Lopaty. Možnost koupání, neveřejné tábořiště. V bezprostřední blízkosti se nachází železniční zastávka Kornatice rybník. Hráz rybníka byla protržena pri povodních v roce 2002. V soucasnosti je hráz již opravena. Jedná se o sypanou hráz, která se obvykle protrhne, pokud pretece. Aby v budoucnosti hráz rybníku vydržela i abnormální srážky...

mírný pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Přeštice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Přeštice (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel, nacházející se ve městě Přeštice v Plzeňském kraji. Nahradil malý gotický kostel z roku 1245 postavený řádem sv. Benedikta z Kladrub, který městečko zakoupil od Anežky Přemyslovny. V první pol. 18. stol. však přestal stačit zástupům věří...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Seč u Plzně (kostel) Dominantou vesnice Seč je jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z původního gotického kostela z 2. poloviny 14. století se do dnešních dnů dochovala jen zvonice a snad části zdiva lodi. V průčelí jsou viditelné sekundárně použité části zdobných gotických ostění. Barokní pod...

střední pokles
HODNOCENÍ
95 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Těnovice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Těnovice (kostel) V Těnovicích byl již v 16. stol. farní kostel. Připomíná se v registrech desátků papežských r. 1352. Z farářů nejstarší doby se jako první uvádí Matěj (do r. 1380). V 16. stol. zde již byla katolická fara a r. 1573 se zde připomíná katolický farář Ondřej Lomnický. V&aacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Narození Panny Marie - Kotouň
 kostel v okrese Plzeň-jih
Vystavěný v letech 1703 - 1705 stavitelem Antonie Di Maggi na místě původního vyhořelého kostelíka z roku 1475.Ve sklepení je rozsáhlá zachovalá kostnice. Kostel obklopuje hřbitov, v jehož horním rohu stojí nízká barokní zvonice z roku 1696.Jižně od areálu kostela stojí farní budova z roku 1736. Jedná se o hodnotnou ranně barokní budovu, s řadou dochovaných autentických detailů, významně dotvářejí...

mírný pokles
Kostel Narození Panny Marie - Starý Plzenec
 kostel v okrese Plzeň-jih
Areál kostela se nachází při SZ okraji městečka ve vyvýšené poloze, v bývalém podhradí, v části Starého Plzence zvané Malá Strana. Kostel je usazený na nevýrazně spádovanou terasu, která přerušuje poměrně strmý svah klesající k jihu a JZ. Kostel je ob...

mírný pokles
 Tato církevní stavba vznikla patrně na počátku 11. stol. a je tedy po rotundě sv. Petra a Pavla a po kostele Narození Panny Marie na Malé Straně naším nejstarším kostelem. Jeho zakladatelem byl patrně přemyslovský kníže Jaromír, který byl údělným knížetem...

mírný pokles
Kostel sv. Ambrože - Vícov
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Ambrože a ohradní zeď Kostel stojí osamoceně asi 2 km severovýchodně od Přeštic, situován do mírného svahu v blízkosti řeky Úhlavy, ze všech stran obklopen ohradní zdí. Dnešní samota s kostelem a myslivnou je místem zaniklé stejnojmenné vesnice, která byla již ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jakuba Většího - Nepomuk
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jakuba Většího - Nepomuk (kostel) Kostel původně pozdně románský z l. 1142-53 v místech kdysi samostatné vsi Přesanice. Na nejstarší zjistitelnou etapu stavebního vývoje kostela poukazuje jižní portál presbytáře. Lze ho považovat za pozdně románský ze 2. čtvrtiny 13. století. Do jaké míry je v presbytáři a př&i...

střední pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Prusiny
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jakuba Většího - Prusiny (kostel) ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice (kostel) Vystavěn v letech 1760-67. R. 1844 a r. 1939 prošel objekt kostela rozsáhlejšími opravami. Obdélníková loď má ve východní části výrazný centrální prostor, který je rozšířen bočními kaplemi a půlkruhovým presbytářem. Nad západním průčel&i...

velký nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk (kostel) Kostel byl postaven podle datace na hlavním portálu v roce 1688. V letech 1734 – 1738 (údaj převzatý z literatury) byla provedena rozsáhlá přestavba, s níž je více či méně hypoteticky spojovaná osobnost Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Do jaké míry však byl při ní raně barokn&iacut...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Kostel byl postaven pravděpodobně v letech 1722 – 1726, snad podle návrhu J. Santiniho. Okolo termínu stavby a architekta panuje mnoho nejasností a pravděpodobně i záměn. Podle některých autorů měl být stavitelem Jan Blažej Santini Aichl, uváděný jako J.B. Santiny nebo také jako G. Santiny - Giovanni Santini Aichl, ten v&scaron...

mírný pokles
Kostel sv. Martina - Chválenice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Martina - Chválenice (kostel) Jen málo obcí v naší vlasti se může vykázat tak významným uměleckým architektonickým dílem jako Chválenice. Autorem zdej­šího farního kostela je totiž největší architekt českého baroka, K. I. Dienzenhofer. Uměleckohistorická věda mohla tuto stavbu zařadit do jeho d&ia...

velký nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Stod
 kostel v okrese Plzeň-jih
Filiální kostel byl vysvěcen na místě původní kaple 20. srpna 1567. Přestavba na trojlodní kostel s věží proběhla v letech 1841-43. Vybavení interiéru je převážně barokní. Konají se zde pravidelné nedělní bohoslužby. ...

mírný pokles
Kostel sv. Michala archanděla - Dožice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel stojící severozápadně od zámku na vrchu Kamýk, Kostel sv. Michaela Archanděla se nachází severozápadně od zámku v dominantní poloze na kopci Kamýk. Byl postavený nákladem Maurice Chanovského z Dlouhé Vsi v roce 1575. V roce 1906 – 1907 vyzdoben znaky maltézských vel...

mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Spálené Poříčí
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Mikuláše - Spálené Poříčí (kostel) Kostel sv. Mikuláše, který stojí na náměstí Svobody, je doložen od 14. století. Byl několikrát přestavován, současná podoba pochází z roku 1882. V interiéru cenný inventář a zvon z počátku 16. století. Na dřevěných lavicích se nachází dvojí pro...

stgnace
Kostel sv. Mikuláše - Zdemyslice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Mikuláše - Zdemyslice (kostel) Kostel sv. Mikuláše s areálem hřbitova a křížem. Kostel s obdélnou lodí, užším pětiboce uzavřeným kněžištěm se sakristií na jihu. Nad průčelím vztyčena drobná věžička. Průčelí upraveno novogoticky. Okna lodi jsou lomená bez ostění, v kněžišti širší lomen&aac...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Petra a Pavla - Dolní Lukavice
 kostel v okrese Plzeň-jih
První písemná zpráva ke kostelu se vztahuje k roku 1352. Za nejstarší část stavby můžeme považovat přízemí věže s žebrovou klenbou, která má ještě raně gotický charakter (rámcově 2. polovina 13. století); okénko v jižní stěně nejspíše autentické. Obvodov&eac...

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Mileč
 kostel v okrese Plzeň-jih
Dominantou vsi je kostel sv. Petra a Pavla, obnovený do dnešní podoby nákladem vlastního kostelního jmění roku 1764 na místě starší svatyně zřejmě ze 14. století. ...

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Přestavlky
 kostel v okrese Plzeň-jih
Velmi hodnotná, původně gotická sakrální architektura s dochovanými gotickými kamenickými prvky, přestavěná barokně. Kostel je obklopen hřbitovem, tvořícím spolu s ohradní zdí s barokní vstupní branou historický komplex. Kostel byl vystavěný asi někdy v 1. polovině 14. století;...

velký nárůst
Kostel sv. Prokopa - Letiny
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Prokopa - Letiny (kostel) Kostel svatého Prokopa, dnes hřbitovní kostel, je připomínán již ve 13. století. Roku 1230, za vlády Václava I., koupil opat Kladrubský Přeštice a k nim náležejících 10 far včetně kostela sv. Prokopa v Letinech. Sídlo duchovního zde bylo již roku 1358. V Husitském období byl...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Ždírec u Plzně
 kostel v okrese Plzeň-jih
Gotický kostel sv. Václava, který je nejvýznamnější památkou obce, byl postaven v 1. poloviě 14. století. Z této doby se dochoval jižní portál odkrytý pod nánosy omítky a především unikátní fresková výzdoba presbytáře z doby kolem r. 1350 zachycuj&iac...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Václava - Žinkovy
 kostel v okrese Plzeň-jih
Původně gotický kostel Sv. Václava stojí v centru návsi. Jako farní byl připomínán již k r. 1352. R 1734 vyhořel a o rok později byla postavena nákladem Marie Terezie, hraběnky z Vrtby, rozené ze Steinau, zcela nová barokní svatyně. Architektonický návrh je přisuzován staviteli F.J. Préemu. Unikátní bohatou sochařskou výzdobu stavby a kostelního areálu vytvořil proslulý L. Widmann....

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Vavřince - Žákava
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Vavřince - Žákava (kostel) Kostel sv. Vavřince s venkovním osvětlením je dominantou obce Žákava. Kostel má gotické základy.     Bohoslužby se konají: NE  11:00 (pravidelně se střídá mše svatá s bohoslužbou slova)   ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, max - 11,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)