Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 61-80 z 43030 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Mariánský sloup - Novosedly
 sloup v okrese Břeclav

Na návsi ve čtvercové balustrádové ohrádce se nachází sloup se sochou Panny Marie. Na dvoustupňové čtvercové základně, jejíž jednotlivé stupně jsou ukončeny oblounovou římsou, spočívá hranolový sokl s rozšířenou patkou ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na soklu na čtvercovém plintu se tyčí sloup s římsovou hlavicí, na kter... podrobnosti >

střední pokles
Kaple Krista Trpícího - Novosedly
 kaple v okrese Břeclav

V obci u silnice se nachází kaplička obdélného půdorysu se sedlovou střechou s dvouramenným křížem s jetelovým zakončením ramen v hřebeni. Průčelí je členěno nízkým soklem a nárožními pilastry s římsovou hlavicí nesoucími hladký pás, na němž spočívá vyložená profilovaná římsa a ořímsovaný trojúhelníkov&yacut... podrobnosti >

obrovský pokles

U silnice z Novosedel do Dobrého Pole se nachází kaplička obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Průčelí je členěno nízkým soklem a nárožními pilastry s římsovou hlavicí nesoucími hladký pás a vyloženou profilovanou korunní římsu a je na osu prolomeno vstupem s půlkruhovým závěrem, který vyplňuje zdobená mříž. Troj&uacu... podrobnosti >

obrovský pokles
Kostel sv. Oldřicha - Novosedly
 kostel v okrese Břeclav

Dominantou obce je původně raně gotický kostel ze 13. století s románským jádrem a pozdějšími úpravami stojící na zdejší návsi. Je to jedna z mála původních románských církevních staveb ve zdejším regionu. Je zasvěcen patronu strádajících a nemocných sv. Oldřichovi. Prvotní románská fáze je sic... podrobnosti >

mírný pokles
Novosedly
 obec v okrese Břeclav

Už samo jméno obce, které zní německy Neusiedel, naznačuje, že se jedná o typickou kolonizační vesnici, založenou pravděpodobně v první púli 13. století. Poprvé se v písemných pramenech připomíná v roce 1276, kdy ji staroboleslavská kapitula předává dolnokounickému klášteru. Rok 1902. Pohled na budovy školy, fary a kostela. Úřední česk&yacut... podrobnosti >

stgnace
Ubytování Dyje - Dyje
 penzion v okrese Znojmo

Pokud hledáte kvalitní ubytování v bezprostřední blízkosti města Znojma, umístěné v čisté přírodě a máte rádi kvalitní jihomoravská vína, tak jste na správné adrese. Nabízíme ubytování v šesti pokojích ( 1x2, 3x4 (u dvou čtyřlůžkových pokojů je možné přidat po jedné přistýlce), 1x5 a 1x7, ... podrobnosti >

velký nárůst
Kříž - Nedvězí
 kříž v okrese Svitavy


obrovský nárůst
Velký rybník - Balkova Lhota
 rybník v okrese Tábor


obrovský pokles
Kaplička - Balkova Lhota
 kaplička v okrese Tábor


obrovský pokles
Žaloudek
 rybník v okrese Tábor


obrovský pokles
Balkova Lhota
 železniční stanice v okrese Tábor

Ze stanice jezdí vlaky směr Protivín, Tábor, Milevsko, Ražice a Branice. ... podrobnosti >

střední pokles
Kaple - Nový Přerov
 kaple v okrese Břeclav

U silnice mezi Novým Přerovem a Novosedly stojí kaple půdorysu obdélníka s půlkruhovým závěrem. V hlavním průčelí s trojúhelníkovým štítem je prolomený vstup se závěrem stlačeného oblouku osazený mříží. Stěny kaple jsou hladké ukončené vyloženou profilovanou římsou, která nese střechu sedlovou, nad závěrem střechu kuželovou. ... podrobnosti >

obrovský pokles
Kaple - Nový Přerov
 kaple v okrese Břeclav

V blízkosti státní hranice u silnice vedoucí z Nového Přerova se nachází kaple obdélného půdorysu se závěrem. V průčelí je prolomen vstup uzavřený lomeným obloukem, osazený mříží. Vstup je dekorován profilovaným ostěním. Průčelní fasáda s trojúhelníkovým štítem je členěná nízkým soklem a liz&ea... podrobnosti >

obrovský pokles

Na travnatém pásu u silnice se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Na obdélné základně spočívá sokl opticky rozdělený na dvě části - na hladkou spodní část a tvarově členitější a vyšší horní část. Dolní dvoustupňová část nese oblounovou patku horní partie soklu ukončené vyloženou římsou, v níž se stř&... podrobnosti >

střední pokles
Socha sv. Floriána - Nový Přerov
 socha v okrese Břeclav

Na travnaté ploše u silnice je na masivním soklu umístěna socha sv. Floriána. Na nízkou čtvercovou podstavu přiléhá dolní část soklu ukončená okosenou hranou. Vyšší část soklu je dekorována na čelní straně rytým rámem s ujmutými rohy a ukončena vyloženou římsou, z dolní části s profilací podbrádky a s okosenými hor... podrobnosti >

střední nárůst
Kamenný kříž - Nový Přerov
 kříž v okrese Břeclav

Na travnatém prostranství u silnice se nachází kamenný kříž. Na nízké čtvercové základně je umístěn sokl opticky rozdělený na podstavu a pilíř. Podstava s probranými rohy je hladká, bez dekorace, nahoře ukončená pravoúhlým ústupkem, na němž spočívá oblounová patka pilíře s probranými rohy. Pilíř je po stranách zdob... podrobnosti >

obrovský pokles
Kamenný kříž - Nový Přerov
 kříž v okrese Břeclav

Kamenný kříž s korpusem a nápisem na čelní straně soklu se nachází po pravé straně vstupu do kostela sv. Michala. Na základně čtvercového půdorysu spočívá oblounová patka soklu. Sokl má stěny hladké, bez dekorace, jen na čelní straně je rytý nápis a je ukončen vyloženou římsou s profilací, v níž se střídají pravoúhlé tvary s tva... podrobnosti >

obrovský pokles
Kostel sv. Michaela - Nový Přerov
 kostel v okrese Břeclav

Kostel sv. Michaela archanděla vybudován barokně r. 1690 z kaple postavené r. 1600, novogoticky přestavěn r. 1885. Objekt je jednolodní obdélná stavba s půlkruhově ukončeným presbytářem, dvěma bočními kaplemi a sakristií u jihozápadní zdi je orientovaná podle osy S - J. Fasády jsou hladké, rytmizované jednou odstupňovanými opěráky a prolomené okny s hrotitými z&... podrobnosti >

mírný nárůst
Nový Přerov
 obec v okrese Břeclav

Obec v jihozápadním cípu břeclavského okresu jižně od Novosedel obklopují na severu stepi se slanomilnou vegetací. Na Přerovském vrchu a na návrší Lange Wart v těsné blízkosti rakouské hranice se nacházejí pozoruhodné ukázky stepní vegetace s chráněnou teplomilnou květenou. Ves ležela původně na místě, kde je dnes při rakousko-moravské hranici dvůr ... podrobnosti >

velký nárůst
Dožice
 osada v okrese Plzeň-jih

Ves Dožice je připomínána v písemných pramenech již roku 1318 jako sídlo vladyků Racka a Lva. Z toho někteří autoři soudí, že zde již stála tvrz. V 15. stol. patřila ves ke Lnářům a v polovině 16. stol. koupil Dožice od Martinkovských z Roseče, kteří zde seděli od počátku 16. stol. a v jejich majetku je zapsána i tvrz, Mauric (Mořic) Chanovský z Dlouhé Vsi a jeho rod zde sídlil až do... podrobnosti >

střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 2152,      předchozíPředchozí   Dalšídalší