Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kladno
 zámek v okrese Kladno
Dnešní podoba barokního zámku z roku 1705 je dílem K. Dienzenhofera. Ten jej stavěl podle představ břevnovských benediktýnů, kterým nevyhovoval starý zchátralý renesanční objekt. Je to patrová trojkřídlá budova na půdorysu písmene U, s věžičkou uprostřed středního traktu a slep&...

střední pokles
Kladno
 železniční stanice v okrese Kladno
Kladno město
 železniční stanice v okrese Kladno
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kladno*** - Kladno
 restaurace v okrese Kladno
V SOUČASNOSTI HOTEL NENABÍZÍ UBYTOVÁNÍ. V provozu je restaurace a sály. Hotel Kladno *** se nachází v centru největšího středočeského města Kladna, cca 20 km severozápadně od Prahy a 15 min. jízdy od letiště. U hotelu je zastávka autobusové dopravy, která propojuje hotel s centrem hlavního města.  K dispozici kavárna, restaurace s celodenním provozem, bar s diskotékou, kongresový sál, samostatné...

mírný pokles
Kladno-Dubí
 železniční stanice v okrese Kladno
Kladno-Ostrovec
 železniční stanice v okrese Kladno
Kladno-Rozdělov
 železniční stanice v okrese Kladno
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kladno-Švermov
 železniční stanice v okrese Kladno
Kladno-Vrapice
 železniční stanice v okrese Kladno
Kladruby
 obec v okrese Benešov
O vzniku obce Kladruby se nám bohužel nedochovaly žádné historické záznamy, dobu jejího založení proto můžeme jenom odhadovat. Pravděpodobně se tak stalo v druhé polovině 14. století. První zmínka, potvrzující existenci Kladrub, ves uvádí k roku 1405. Název obce vznikl podle stavebn&ia...

velký nárůst
Klášter Hradiště nad Jizerou
 obec v okrese Mladá Boleslav
Necelé tři kilometry na západ od Mnichova Hradiště, na druhém břehu Jizery, leží obec Klášter Hradiště nad Jizerou. Její dominantou je bezesporu pivovar, jež pyšně shlíží na vesnici i okolí.. On to nebyl vždycky pivovar - některé jeho části vypadají spíš jako zámek...

obrovský nárůst
Klášter Hradiště nad Jizerou
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Zámek Klášter Hradiště nad Jizerou je trojkřídlá patrová budova se 2 věžemi na jižní straně, k níž přiléhá terasovitá zahrada se zachovanou hranolovou věží. Při rozsáhlé přestavbě na pivovar byla zničena většina původní renesanční výzdoby a zámek ztrati...

obrovský nárůst
Klášter s kostelem sv. Josefa - Obořiště
 klášter v okrese Příbram
Hodnotný klášterní areál z konce 17. a počátku 18. stol., založený r. 1679 Tomášem Pešinou z Čechorodu. Rozlehlý areál paulinského, dnes filiálního kostela sv. Josefa a bývalého kláštera řádu Paulinů, později rezidence a teologická kolej redemptoristi...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Klášter Skalka - Mníšek pod Brdy
 klášter v okrese Praha-západ
Poutní místo Skalka, založené na sklonku 17. století, patří mezi přední české barokní památky. Kapli sv. Maří Magdaleny, klášter a rekolekční dům projektoval významný architekt Kryštof Dienzenhofer. Na výzdobě zdejších staveb se podíleli přední umělci...

střední nárůst
Klášter Voršilek - Kutná Hora
 historická budova v okrese Kutná Hora
Klášter Voršilek - Kutná Hora (historická budova) První skupina Voršilek přišla do Kutné Hory v roce 1712. Usídlila se v domě pronajatém sedleckými cisterciáky a začala budovat školu pro dívky a hlavně hledat vhodné místo pro novostavbu kláštera. Stavba kláštera ženského řádu sv. Voršily byla provedena v l. 1738 -...

mírný pokles
Klášter-Kutná Hora, Sedlec
 klášter v okrese Kutná Hora
Klášter-Kutná Hora, Sedlec (klášter) Cisterciánský klášter s bohatou historií, založen v roce 1142.  Naposledy přestavěn začátkem 18. století do barokní podoby s refektářem s freskami J.T. Suppera. Zrušen v roce 1812, dnes majetkem firmy Philip Morris ČR. V posledních letech opraven do stávající podoby. ...

stgnace
Klášterní kostel sv. Františka byl vystavěn v roce 1629. Nynější podoba budovy pochází z let 1766-71, kdy byl malý, nevyhovující a dost sešlý klášter rozbourán, a poté přestavěn a rozšířen. Klášter tvoří dlouhé jednopatrové budovy. Chloubou kláštera byla knihovna s mnoha sty krásných a velice cenných, v kůži vázaných knih a tištěných i psaných kancionálů. Klášter existoval do noci ze 13. na 14....

mírný pokles
Klášterní kostel Nejsv. Srdce Páně - Kutná Hora (kostel) Stavba kostela byla zahájena podle projektu K. I. Dientzenhofera. Architekt vypracoval plány konventu na půdorysu pětiúhelníku, přetnutého mohutným kostelem s kupolí na vysokém tamburu a s dvouvěžovým průčelím. Tento návrh patří k nejvýznamnějším Dientzenhoferovým projektům a je &scaro...

velký pokles
Klášterní kostel Nejsvětější trojice - Kolín (kostel) Raně barokní konventní budova s kostelem Nejsvětější Trojice byla postavena v letech 1666–1671. Již v roce 1680 však všichni řeholníci podlehli morové epidemii. Po opětovném osazení řádového domu byla v letech 1739–1741 provedena pozdně barokní přestavba. Dnešní vzhled získ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Klášterní kostel sv. Prokopa - Sázava
 kostel v okrese Benešov
Klášter na Sázavě byl založen roku 1032 z popudu knížete Oldřicha. Prvním opatem byl svatý Prokop. Ustanovení za opata proběhlo pravděpodobně za vlády Oldřichova syna Břetislava. Podle jedné legendy sv. Prokop ustanovil bratřím pravidla podle vzoru sv. Benedikta, avšak klášter nebyl typicky benediktinský. Největší odlišností byla zde praktikovaná slovanská cyrilometodějská bohoslužba. Na základě d...

obrovský nárůst
Klášter byl založen roku 1345 Hynkem Berkou z Dubé pro řeholníky řádu sv. Augustina. Chrám sv. Václava je až z roku 1712. Za husitských válek byl klášter vypálen. Roku 1624 daroval Albrecht z Valdštejna řeholníkům Bezděz. Těm se však na Bezdězi příliš nelíbilo a vrátili se zpět do Bělé. Po smrti Albrechta z Valdštejna klášter chátral. K jeho obnovení došlo kolem roku 1650 architektem Binago a doko...

mírný pokles
Nabídka jídla teplé i studené kuchyně....

velký nárůst
Klášterní Skalice
 obec v okrese Kolín
Není přesně známo, kdy obec Klášterní Skalice vznikla, nejstarší písemné zprávy pocházejí z 8. století. První zmínka o Klášterní Skalici je z roku 1345. Původ názvu vychází zřejmě od množství skal, které okolo břehů Kouřimky vystupuj&iac...

střední pokles
Klecany
 město v okrese Praha-východ
Prvopočátek osídlení katastru Klecan a blízké osady Klecánky položili archeologové, dle svých nálezů, do období kolem 5. století př.n.l. Některé nálezy z 2. století př.n.l. prokazují, že osídlení této lokality bylo trvalejší. Pozdější osí...

střední pokles
Klecany
 zámek v okrese Praha-východ
Postaven na místě tvrze připomínané v 2. poloviny 14. století, často měnil majitele. Roku 1703 uváděn jako nedostavěný, po požáru v roce 1827 přestavěn a v 2. polovině 19. století upraven....

obrovský nárůst
Klíčanka - Klíčany
 restaurace v okrese Praha-východ
Nabídka teplých i studených jídel....

mírný pokles
Klíčany
 obec v okrese Praha-východ
Obec leží severně od Prahy cca 7 km od její hranice. Katastrem prochází dálnice D8 a silnice II. tř. č. 608. Spojení s hlavním městem zajišťuje pražská příměstská doprava.Obec má přibližně 300 obyvatel. Leží v typické zemědělské oblasti, pozemky obhospodařuje jeden soukromý zemědě...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Klíčava
 přehrada v okrese Rakovník
Klíčava (přehrada) Přehrada Klíčava byla postavena v letech 1949 - 1955 jako zdroj pitné vody pro oblast Kladenska. Hráz je vysoká 50m a široká 176m. Zatopená plocha nádrže je 64 ha v prostoru Lánské obory. Až pod přehradu se dá dojet celoročně autem, odtud 500m pěšky na vrchol hráze. Přehradu tvoří gravitační...

střední pokles
HODNOCENÍ
25 %
Klimětice
 část obce v okrese Příbram
O založení vsi nejsou bližší záznamy, pouze jen, že byla založena rodem Kliměticů. Ke Kliměticům paří bývalý dvůr Radějovice založen zemanem Radějem. Před rokem 1538 se Klimětice i Radějovice dostaly k Osečanům. Změna nastala až roku 1931, kdy celý velkostatek(včetně Osečan, Velběh, Prosenic, Prosenické Lhoty, Břišejova, Klimě...

velký pokles
Klínec
 obec v okrese Praha-západ
První písemná zmínka o obci je datována do roku 1310. Tehdy ležela na severním okraji souvislého a hlubokého hvozdu brdsko – sázavského. Klínec byl majetkem královské komory, přesto zde měl významná práva blízký benediktýnský k...

obrovský nárůst
Klínec
 železniční stanice v okrese Praha-západ
Klipec
 osada v okrese Kolín
Obec vznikla dělením císařských dvorů na základě josefinské reforemy zvané „raabizace“, kdy byly pozemky císařských dvorů rozdělovány mezi bývalé robotníky. Ti vytvořili malá rodinná hospodářství, tzv. „familie“. Tito noví majitelé hospodařili sa...

mírný pokles
Klobouček
 vrchol v okrese Příbram
Klobouček (vrchol)  Vrchol Klobouček spadá geomorfologicky do Brdské vrchodviny....

velký pokles
Klobuky
 obec v okrese Kladno
Klobuky mají svůj původ ve středověku. Nedávno obec slavila 770 let od první zmínky o obci v kronice Doksanského kláštera z roku 1226. Obec se rozvíjela bez zvláštních katastrof a válek, poklidně, v souladu s rozvojem státu, zemědělství a řemesel. Největší rozvoj nastal s pěstová...

velký nárůst
Klobuky v Čechách
 železniční stanice v okrese Kladno
Klokočka - Bakov nad Jizerou-Malá Bělá
 restaurace v okrese Mladá Boleslav
Vyhlášená restaurace s bohatou nabídkou jídel jak tradiční české kuchyně, tak i specialit.Posezení v příjemném prostředí a s profesionální obsluhou. Restaurace pro příjemné chvíle strávené se svými nejbližšími při oslavách, svatbách nebo...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
46 %
Klokočná
 obec v okrese Praha-východ
První písemná zpráva pochází z roku 1407. Na území žije 247 obyvatel. ...

mírný pokles
Klub Gurmán - Lysá nad Labem
 restaurace v okrese Nymburk
Nabídka specialit české kuchyně, steaků a zvěřiny. Možnost pořádání společenských akcí v salónku. K dispozici je parkoviště a letní zahrádka....

mírný nárůst

    Strana: 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)