Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kaple sv. Josefa - Čestice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple je cennou drobnou stavbou z polovina 19. století. Kaple tvoří významný urbanistický a krajinotvorný prvek v extravilánu obce, v blízkosti areálu kostela. Kaple na téměř čtvercovém půdorysu je orientována hlavním vstupem k východu. Kaple má shodně architektonicky pojednány fas&aa...

obrovský nárůst
Kaple sv. Josefa - Podolí II
 kaple v okrese Písek
Kaple sv. Josefa - Podolí II (kaple) Návesní kaple je zasvěcena svatému Josefovi.[ ...

střední pokles
Kaple sv. Josefa - Týn nad Vltavou
 kaple v okrese České Budějovice
Stojí při silnici z Malé Strany k Hněvkovicím na pravém břehu, u hospodářského dvora Čihovice. Její původ je z počátku 17. století. Podle pověsti zabil na tomoto místě majitel hněvkovického zámku Jeroným Hozlauer z Hozlau svého sluhu. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Josefa - Vyšší Brod
 kaple v okrese Český Krumlov
Původně gotická trojboce zakončená kaple z roku 1347 byla do dnešní podoby rozšířena roku 1678. Původní kaple souvisela se zrušeným špitálem, který nechal postavit Petr z Rožmberka. Kaple stojí přes silnici proti klášterní zahradě. ...

mírný pokles
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory - Kaplice
 kaple v okrese Český Krumlov
Bývalá kaple sv. Josefa a sv. Barbory se nachází západně od náměstí, poblíž hřbitova. Budova kaple pochází ze 16 století, poč. 18. století částečně přestavěna na špitál. Bývalá kaple slouží v prostorách bývalého kněžiště jako koncertní a...

mírný pokles
Kaple sv. Kříže - Dunajovice
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Kříže - Dunajovice (kaple) Kaple byla zbudována na Dunajovické hoře (504 m ),  na bývalé rušné křižovatce cest z Lomnice nad Lužnicí do Ledenic a Dvorců (Dvorecká) nebo  do Lišova, jako kaple sv.Anny.    Ke stavbě kaple se váže několik pověstí. Podle jedné kapli postavil SLEPEC, který se omyl léčivou vodou...

velký nárůst
Kaple sv. Kříže - Rovná
 kaple v okrese Strakonice
V prostoru sportovního hřiště stojí kaple sv. Kříže pocházející z roku 1717, jejíž stěny jsou uvnitř členěny pilastry. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Kříže a sv. Prokopa - Rojšín
 kaple v okrese Český Krumlov
Nezvyklá sakrální stavba z 1. poloviny 19. století, kombinující novorománské a empírové prvky v drobnějším charakteru staveb venkovského prostředí. Kaple je centrální stavba na kruhovém půdorysu s obdélnou předsíní na západní straně, nad n&iac...

velký nárůst
Kaple sv. Martina - Strakonice
 kaple v okrese Strakonice
Pozemek ve východní části města (za městskými hradbami u Řepické či Písecké brány) koupil primátor města Strakonice Wincenc Karel Siebert v Liliensteinu. Jeho syn zde roku 1685 založil špitál. Viktorinův bratr Theobald Karel Siebert z Liliensteinu, schwarzenberský knížecí rada, v poslední vůl...

mírný pokles
Kaple sv. Máří Magdalény - Chelčice
 kaple v okrese Strakonice
U pramene, kterému byla přičítána zázračná moc, nechal Charles Albert de Buquoy postavit v letech 1660–63 postavit osmibokou kapli. Její zasvěcení mělo připomínat památku jeho matky Marie Magdaleny, rozené de Biglia. Poblíž kaple u hospodářského dvora vznikly nedlouho poté malé lá...

velký nárůst
Ve středu obce Horní Poříčí, na návsi se nachází návesní kaple sv. Máří Magdaleny. Vstup je orientoán k jihu. Zděná stavba na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k severu. Kaple sv. Máří Magdaleny v Horním Poříčí je cenný...

obrovský nárůst
Kaple sv. Panny Marie - Chřešťovice
 kaple v okrese Písek
Návesní neorenesanční kaple v Chřešťovicích je zasvěcena Panně Marii. V jejím těsném sousedství je litinový kříž. ...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Panny Marie - Vrbice
 kaple v okrese Prachatice
V roce 1949 vrbičtí postavili na návsi kapli Panny Marie – Prostřednice všech milostí (pouť připadá na 8. května). Dříve stávala vedle křížku (v místě dnešní autobusové zastávky ) dřevěná zvonice na čtyřech sloupech. Stavbu kapličky projektoval stavitel Matějka. Malí...

mírný pokles
Kaple sv. Pavla - Višňová
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
V roce2012 proběhla oprava Kaple sv. Pavla ...

střední pokles
Kaple sv. Prokopa - Drachkov
 kaplička v okrese Strakonice
Kaple sv. Prokopa - Drachkov (kaplička) Návesní kaple sv. Prokopa s barokizujícími prvky byla postavena v 19. století, upravena byla v roce 1925. Obdélná stavba s valbovou střechou vrcholící štítem a zvonicí má plochostropý interiér s fabionem krytou prejzy. Kaple je orientovaná k západu. Vstupní průčel&ia...

střední nárůst
Kaple sv. Prokopa - Loučovice
 kaple v okrese Český Krumlov
Kaple se nalézá na břehu Vltavy, u železniční trati, proti kostelu sv. Oldřicha. Prostá gotická kkaple pochází z druhé poloviny 14. století, písemně doložena k roku 1361. Kaple je významným urbanistickým prvkem, který spolu se sousedním kostelem sv. Oldřicha dotváří charakter z...

mírný pokles
Kaple sv. Prokopa - Měkynec
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Prokopa, postavená kolem poloviny 19. století, se nachází na návsi. Jedná se o novorománskou rotundu s jednou apsidou a lucernovou zvonicí. Nízká kuželová střecha je kryta bobrovkami na korunu. Zděná stavba rotundového tvaru postavená na kruhovém půdorysu s malou půlkruhovou ap...

mírný pokles
Kaple sv. Prokopa - Zborov
 kaple v okrese České Budějovice
Nepravidelnou náves zdobí secesní kaple sv. Prokopa z let 1908–1909 od schwarzenberského architekta Jana Sedláčka, která skrývá pamětní desku padlým a starobylý varhanní pozitiv. ...

mírný pokles
Kaple sv. Šimona a Judy - Stožice
 kaple v okrese Strakonice
Novogotická kaple na návsi ve Stožicích s průčelím ozdobeným freskami sv. Floriána a sv. Prokopa. ...

velký nárůst
Kaple sv. Václava - Běleč
 kaple v okrese Tábor
Návesní kaple v Bělči je zasvěcená sv. Václavovi. ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Václava - Buzice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Václava - Buzice (kaple) Pozdně barokní návesní obdélná kaple sv Václava s rovným závěrem je datována do počátku 19. století, do roku 1810. Zděná stavba na obdélném půdorysu s rovným závěrem je situována ve středu obce, na návsi. Trojúhelný štít. Střecha sedlová...

velký nárůst
Kaple sv. Václava - Chotýčany
 kaple v okrese České Budějovice
Chotýčanské návsi vévodí opravená gotická kaple sv. Václava. Kaple byla vysvěcena roku 1882. ...

mírný pokles
Kaple sv. Václava - Domanín
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Václava - Domanín (kaple) V kronice nacházíme zápis o tom, že obec postavila (rok dokončení stavby chybí) novou kapli a od třeboňského kláštera obdržela pro ni darem obraz. Na jedné straně tabulového obrazu české malířské školy ze 14. století bylo „Kladení Krista Pána do hrobu” a na straně dr...

velký nárůst
Kaple sv. Václava - Kozlov
 kaple v okrese Strakonice
Ve středu obce se nachází neobvyklá zděná stavba - kaple sv. Václava - na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k západu. Východní část kaple tvoří otevřená arkádová předsíň tvořená dvěma oblouky. Trojúhelníkový št&ia...

obrovský nárůst
Kaple sv. Václava - Lčovice
 kaple v okrese Prachatice
Kaple sv. Václava - Lčovice (kaple) Návesní kaple zasvěcena sv. Vaclavovi v obci Lčovice. ...

mírný nárůst
Kaple sv. Václava - Netěchovice
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv. Václava - Netěchovice (kaple) V roce 1902 byla v obci postavena kaple sv. Václava, podnět k její stavbě dal významný a slavný netěchovický rodák, hudební skladatel a kapelník Karel Komzák ml., který rovněž na stavbu finančně přispěl  ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Václava - Okrouhlá Radouň
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Na místě původní kaple s věží, která musela být v roce 1975 zbořena, stojí nová menší výklenková kaplička. Vysvěcena byla 28. 9. 2012. ...

mírný pokles
Kaple sv. Václava - Přibraz
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Václava - Přibraz (kaple) Husův sbor Jedná se o kapli Církve československé husitské. Československá církev byla založená v r. 1920 a vykazuje 2 farní obce v Jindřichově Hradci a to Příbraz a Suchdol nad Lužnici.Výstavba objektu byla v roce 1925 a poslední úpravy v roce 1966. Trochu z historie: Pod hrází rybníka "Hav...

velký nárůst
Kaple sv. Václava - Srlín
 kaple v okrese Písek
Návesní kaple sv. Václava je datována do 2. poloviny 19. stol. ...

obrovský pokles
Kaple sv. Václava - Tchořovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Václava z roku 1878. ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Václava - Újezdec
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Václava - Újezdec (kaple) Návsi v obci Újezdec vévodí dva rybníčky, mezi nimiž se nachází pozdně barokní kaple sv. Václava. Kamenná kaple pochází z přelomu 18. a 19. století, kdy nahradila původní dřevěnou zvonici. ...

střední pokles
Kaple Sv. Václava - Úsilné
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple Sv. Václava - Úsilné (kaple) Na místě malé kapličky, od které se nedochovala žádná dokumentace, postavila obec v roce 1900 novogotickou kapli podle vzoru kaple Těšínské (je k vidění v nedalekých Hrdějovicích) nákladem 2.500 zlatých. Projekt zhotovil pan Bendík z Lišova. Stavbu kaple provedl k úplné spokojenosti zedník pan Jan Mráz z Voselna. Dne 12.března 1900 se začala bourat stará kaplička a již 19. srpna téhož roku byla n...

obrovský nárůst
Kaple sv. Václava - Vráž u Písku
 kaple v okrese Písek
Kaple sv. Václava pochází z roku 1877....

velký nárůst
Kaple sv. Václava - Zaboří
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv. Václava - Zaliny
 kaple v okrese České Budějovice
Novogotická kaple sv. Václava z roku 1929 je dominantou obce. Kaple je opií kaple v nedalekém Miletíně. Na náuvsi a na okraji osady stojí opravené křížky. U cest do Ledenic a do Zvíkova nalezneme dva pmníčky v podobě kamenných křížů na paměť zalinských občanů padlých v první světov&eac...

mírný pokles
Kaple sv. Václava - Zvíkov
 kaple v okrese Písek
Zámecká kaple hradu Zvíkov....

mírný pokles

    Strana: 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)