Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kaplička - Věžníkov
 kaplička v okrese Kutná Hora
Kaplička - Vranice
 kaple v okrese Kutná Hora
Kaplička - Vranice
 kaplička v okrese Kutná Hora
Kaplička je situována při úvozové cestě do Otryb. Je to strohá kaple z lomového kamene na obdélném půdoryse s nízkými štíty a sedlovou střechou, kterou kryje keramická drážková taška Nad segmentovým vstupem římsička s jednoduchým kovovým křížem. Drobná...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaplička - Zvěřinek
 kaplička v okrese Nymburk
Kaplička - Zvěřinek (kaplička) Při silnici vedoucí k Hořátvi stojí obecní zvonice, postavená v roce 1865, v níž se zvoní ráno, v poledne, večer a umíráček. ...

obrovský nárůst
Kaplička a zvonice - Bobnice
 kaplička v okrese Nymburk
Kaplička a zvonice - Bobnice (kaplička) ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaplička Boží voda - Benešov
 kaplička v okrese Benešov
Kaple stojí v severní části města při úpatí železničního náspu po pravé straně trati z Benešova do Prahy v ulici Ke studánce. Kaple, lidovou tradicí označovaná jako "Boží dobrá voda", je zasvěcena pravděpodobně Nejsv. Srdci Ježíšovu. Kaple byla postavena v roce 1871 patrně v souvislost...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaplička Nanebevzetí Panny Marie - Oplany
 kaplička v okrese Praha-východ
Kaplička Nanebevzetí P. Marie z roku 1849, byla dne 15. srpna vysvěcena za účasti velkého množství lidu, panem Janem Šafránkem, lokalistou konojedským. ...

mírný pokles
Kaplička Panny Marie - lázně Roztěž
 kaplička v okrese Kutná Hora
Kaplička Panny Marie - lázně Roztěž  (kaplička) Roku 1819 byla vybudována na mírném návrší okrouhlá zděná kaple Panny Marie Pomocné namísto původní dřevěné. Podle pověsti rostl na místě, kde dnes stojí kaplička, v 17. stol. strom, a na něm visel obraz Panny Marie. Poblíž stromu tehdy stávala mohutná olše a pod ní...

střední pokles
Kaplička Panny Marie - Netřebice
 kaplička v okrese Nymburk
Kaplička Panny Marie - Netřebice (kaplička) ...

velký pokles
HODNOCENÍ
75 %
Kaplička se zvonicí - Limuzy
 kaplička v okrese Kolín
Kaplička se zvonicí - Limuzy (kaplička) ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaplička se zvonicí - Málkov
 kaplička v okrese Beroun
Lidová barokní kultovní stavba dotvářející náves z přelomu 18. a 19. století. Kaplička členěná pilastry při okosených nárožích. Nad dvěřmi segmentovými nahoru se rozevírající segmentový otvor. Římsa nad vchodem obloukem zvedlá. Nad valbovou střechou zděn&aacu...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaplička sv. Eustacha - Křivoklát
 kaplička v okrese Rakovník
Kaplička sv. Eustacha - Křivoklát (kaplička) Placidus – Eustach, jako velitel legií do jejichž čela jej postavil sám císař Traján odmítl po vítězném boji proti bouřícím se Parthům přinášet oběti pohanským bohům a tak jej nový císař Hadrián, jako nástupce po smrti Trajánově, odsoudil k smrti roztrháním &...

velký pokles
Kaplička sv. Gotharda - Horní Kruty
 kaplička v okrese Kolín
Z dalších památek si zaslouží pozornost barokní výklenková kaplička sv. Gotharda. U domu č.p. 45 v severní části obce. Jedná se o zajímavou stavbu na trojbokém půldorysu, která byla vybudována nákladem hornokrutského faráře Josefa Löbela v návaznosti na dokončen&iacu...

mírný pokles
Kaplička sv. Huberta - Hředle
 kaplička v okrese Beroun
Kaplička sv. Huberta - Hředle (kaplička) Kaplička slouží zároveň jako studánka. ...

obrovský nárůst
Kaplička sv. Jana Nepomuckého z r. 1739....

mírný pokles
Kaplička sv. Ludmily - Dřísy
 kaplička v okrese Praha-východ
Kaplička sv. Ludmily - Dřísy (kaplička) Kaplička sv. Ludmily stojí na okraji cesty ke kapli sv. Jana Křtitele. ...

střední pokles
Kaplička sv. Václava - Vrbová Lhota
 kaplička v okrese Nymburk
Kaplička sv. Václava z 19. století. ...

mírný pokles
Kaplička sv. Vojtěcha-Bylany
 kaplička v okrese Kutná Hora
Kaplička sv. Vojtěcha-Bylany (kaplička) Kaplička sv. Vojtěcha nad pramenem. Vedle kapličky je chráněný strom. Ve středověku byla voda z tohoto pramene vedena dřevěným potrubím do Kutné Hory a rozváděna do městských kašen a do domů bohatých měšťanů. ...

velký nárůst
Kaplička sv.Lazara - Kutná Hora
 kaplička v okrese Kutná Hora
Kaplička sv.Lazara - Kutná Hora (kaplička) Kaplička v těchto místech stávala až do 80. let 20. století. Svědectvím její bývalé polohy je i dobová fotografie, zachycující například výjev z probíhající výstavby plaveckého bazénu se zchátralou kapličkou, po které byla pojmenována i ulice U Lazara...

velký nárůst
Kaplička u Kokořína
 kaplička v okrese Mělník
kaplička u Zvěřínku
 kaplička v okrese Nymburk
kaplička u Zvěřínku (kaplička) Kaplička stojí u silnice ze Sadské na Zvěřínek. Byla postavena jako poděkování za přežití v době morové epidemie ...

mírný pokles
Kapucínský klášter - Mnichovo Hradiště
 klášter v okrese Mladá Boleslav
Barokní klášterní areál z přelomu 17. a 18. století navazující na zámek. Součástí je kostel sv. Tří králů, konvent a pohřební kaple Valdštejnů- Areál kláštera navazuje na SV na zámecký park. Na vnitřní dvůr konventní budovy čp. 151 s hospod&aa...

mírný pokles
Káraný
 obec v okrese Praha-východ
Prvopočátek osídlení katastru, je archeology kladen již do doby kamenné. Toto místo, mezi soutokem Labe a Jizery, poskytovalo přirozenou obranu a také umožňovalo lov ryb a na záplavových nivách úrodnou půdu. Proto snad bylo toto místo obýváno již takřka neustále. Ve druhém století př.n...

velký nárůst
Karáskův mlýn
 mlýn v okrese Kutná Hora
Karbanův rybník
 rybník v okrese Kutná Hora
Karel IV. - Kolín
 hotel v okrese Kolín
Hotel Karel IV. se nachází v městě Pečky v polabské nížině , v okrese Kolín, 7 km od Lázní Poděbrady, 15 km od Kolína a 40 km od hlavního města Prahy. V blízkosti se také nachází historické město Kutná Hora a starobylá Kouřim. V okolí je množství lužních lesů, příjemné klima a řada vodních nádrží vhodných pro rybaření a koupání. Město leží na železniční trati Praha – Kolín a na trati lok...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Karhule
 osada v okrese Benešov
Karhule je malá osada s přibližně 35 obyvateli situovaná na úpatí Velkého a Malého Blaníka. Místní rodinné usedlosti slouží nejen k trvalému pobytu, ale i k rekreaci. Je jednou z obcí chráněné krajinné oblasti Blaník, v níž nemohou občané volně zasahovat do rázu této přírodní lokality. Malou historickou zajímavostí je místní kaplička....

střední pokles
Karkoška
 vrchol v okrese Praha-východ
Karlík
 obec v okrese Praha-západ
  Karlík v době předhistorické Několik nálezů památek v okolí karlického hřbitova a jeho okolí, které jsou uloženy v depositáři dobřichovické školy svědčí o osídlení tohoto místa již v době kamenné. Jsou to především: zlomek provrtané sekyrky, kostěná...

mírný pokles
Karlík
 zřícenina hradu v okrese Praha-západ
Nevelké pozůstatky po gotickém hrádku na ostrohu nad Karlickým údolím SZ od Dobřichovic. Založil jej r. 1358 Karel IV. k ochraně blízkého Karlštejna, první zpráva o něm však pochází až z r. 1400. R. 1422 byl dobyt a od té doby pustl. Zachovaly se malé zbytky základových zdí a šíjový příkop. – Podle legendy zde nocovaly ženské návštěvy Karlštejna, které podle domnělého nařízení Karla IV. nesměly zů...

mírný pokles
Karlova Huť
 městská část v okrese Beroun
Místní část Karlova Huť je přinejmenším od poloviny 14. století spjata s výrobou železa. Svůj název získala pravděpodobně podle Karlů ze Svárova, kteří huť vlastnili v 16. století, krátce před tím, než se stala opět komorním majetkem. V roce 1595 zde byla postavena vůbec první vysoká pec v Čechách. Huť zpracovávala rudu z Krušné hory a od druhé poloviny 19. století také z dolu Hrouda u Zdic a z nu...

mírný pokles
Karlova Ves
 obec v okrese Rakovník
Obec Karlova Ves je typickou ukázkou kolonizační vesnice. Založena byla roku 1828 majitelem křivoklátského panství knížetem Karlem Egonem II. Z Fürstenberka jako osada drvoštěpů, kteří těžili dřevo v kouřimeckém revíru pro potřebu železné huti v Roztokách u Křivoklátu. Část obyvatel Karlovsi (tak zněl původní název obce postavené v lokalitě U Buku) pracovala také jako nádeníci na panském dvoře v n...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)