Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kaple se zvoničkou - Svinky
 zvonice v okrese Tábor
Kaple se zvoničkou - Svinky (zvonice) Neobvyklá srostlice barokní zvonice s mohutnou cibulovou bání z 2. poloviny 18. století s připojenou obdélnou kovárnou s otevřeným pracovním prostorem patrně z počátku 19. století. Štít kovárny zdoben štukovou selskobarokní výzdobou. Srostlice původní zvonice a kov&aacut...

střední nárůst
Kaple sv Jana Nepomuckého - Kalenice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple před usedlosi č.p.36. ...

mírný pokles
Kaple sv Jana Nepomuckého - Křepice
 kaple v okrese Strakonice
Ve středu obce Křepice se nachází návesní kaple sv. Jana Nepomuckého. Kaple čtvercového půdoyrsu je završená zvoničkou s valbovou stříškou. Kaple je orientována vstupem k severu. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv Jana Nepomuckého - Svéráz
 kaple v okrese Český Krumlov
Drobná zděná stavba na pravoúhlém půdorysu se nalézá severozápadně od kostela. Kaple pochází ze druhé poloviny 18. století. Kaple se nalézá severozápadně od kostela u kamenné brány na hřbitov, ale již vně ohradní zdi hřbitova. Drobná stavba na pravoúhlé...

velký nárůst
Kaple sv. Anežky České - Krasetín
 kaple v okrese Český Krumlov
Projekt k výstavbě kaple vytvořil zdarma akademický architekt Vojtěch Štorm. „Hlavním motivem při této práci mi bylo přírodní prostředí, neboť kaplička stojí na kopci právě uprostřed přírody. Volil jsem tedy především přírodní materiály, například m&i...

střední pokles
Kaple sv. Anny - Hajany
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Anny  - Hajany (kaple) Kaple byla vystavena v roce 1900. Kapličku dala vystavěti obec na návsi místo staré malé, ale zděné kapličky, která stála před dnešními stájemi č. 8, krytá šindelem. Největší zasluhu měl o postavení Josef sedláček č. 14, u kterého se účty zachovaly. Prováděna sb&ia...

mírný pokles
Kaple sv. Anny - Lnáře
 kaple v okrese Strakonice
Při východním okraji města Lnáře se nachází barokní klasicistně přestavěná kaple sv. Anny, zvaná Kalvárie. Kaple se nachází v blízkosti bývalého hospodářského dvora Anín, kde se dochoval špýchar s hrázděnou výplní stěn, který je rovněž p...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Anny - Borová Lada
 kaple v okrese Prachatice
Kaple sv. Anny - Borová Lada (kaple) Historie kaple sv. Anny u Borových Lad na Šumavě. Místo pro stavbu kaple, která byla posléze zasvěcena sv. Anně, bylo vybráno podle legendy. Tato legenda praví, že jednou v létě napadl sníh, během téhož dne roztál a pouze na jednom místě místě v širokém okolí zůstal. Toto míst...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Kaple sv. Anny - Chřesťovice
 kaple v okrese Písek
Barokní kaple sv. Anny, datována do druhé třetiny 18. století, se nachází jižním směrem asi 600 m od obce Chřešťovice, je situována u komunikace vedoucí do Jehnědna. Kaple je umístěna na úpatí terénního předělu, na travnatém pozemku mezi stromy. Kaple je orientována vstupem...

velký nárůst
Kaple sv. Anny - Dobrohošť
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
V roce 1767 si obec nechala vybudovat kapli sv. Anny, dříve zasvěcenou sv. Prokopu, jehož malá kaplička stojí na silnici za obcí směrem k Budíškovicím. V roce 2004 byla při rekonstrukci vnitřní části kaple objevena pod omítkou nástěnná malba. U ...

mírný pokles
Kaple sv. Anny - Češnovice
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv. Anny - Češnovice (kaple) Kaple sv. Anny v Češnovicích pochází z roku 1892. ...

mírný nárůst
Kaple sv. Anny - Kamenný Malíkov
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Anny - Kamenný Malíkov (kaple) Drobná zděná omítaná kaple na čtvercovém půdorysu. Fasádu člení lisenové rámce, střecha je stanová završená polygonální zvoničkou. Pochází z přelomu 18. a 19. století. ...

mírný pokles
Kaple sv. Anny - Košice
 kaple v okrese Tábor
Kaple postavena v roce 1884. Oprava kaple proběhla v roce 2013. Oltář kaple zdobí obraz děkana Bedřicha Kamarýta z Deštné. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Anny - Kožlí u Čížové
 kaple v okrese Písek
Kaple sv. Anny - Kožlí u Čížové (kaple) Kaple sv. Anny je cenným dokladem drobné sakrální architektury, která tvoří významný urbanistický prvek v obci. Hodnotu kaple podtrhuje štuková výzdoba kaple, trojúhelný štít a kovová zvonička zakončená jehlancovou stříškou. Kaple je datována do ...

mírný pokles
Kaple sv. Anny - Pojbuky
 kaple v okrese Tábor
Roku 1937 se začalo s výstavbou kapličky zasvěcené Svaté Anně. Celkové náklady činily 15000 Kč. Na stavbě se podíleli občané z Pojbuky....

střední pokles
Kaple sv. Anny - Protivín
 kaple v okrese Písek
Kaple sv. Anny - Protivín (kaple) Hřbitovní kaple sv. Anny, raně barokní z let 1690 - 1707, jednolodní, obdélníková, se třemi apsidami. ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
60 %
Kaple sv. Anny - Přechovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Anny - Přechovice (kaple) V jižní části obce je situována kaple sv. Anny, při staré silnici do Volyně. Kaple datována do první poloviny 19. století, do roku 1836 je vstupním průčelím orientována k východu, do přilehlé komunikace. Kaple obdélného půdoyrsu s trojbokým závěrem. Vstupní průčelí vrchol...

mírný pokles
Kaple sv. Anny - Sedlo
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Anny - Stará Lipka
 kaple v okrese Prachatice
Kaple svaté Anny je římskokatolická kaple ve Staré Lipce, místní části Lipky, která patří pod město Vimperk. Dříve se v kapli konaly mše při příležitosti svátku patronky kaple ...

mírný pokles
Kaple sv. Anny - Žíšov
 kaple v okrese Tábor
Na místě zvoničky (dva sloupy se zavěšeným zvonem) nechal v roce 1837 rychtář Jan Šafránek postavit kapličku, protože byl zvon ze zvoničky několikrát ukraden. Kaplička byla původně postavena na počest sv. Jana Nepomuckého, ale vysvěcena byla  26.6.1907  na sv. Annu. O sedm let později zde položili kámen a Mší ...

velký pokles
Kaple sv. Antonína - Černěves
 kaple v okrese Strakonice
Kaple na návsi je z roku 1827 a byla ovlivněna stavbou kostela na nedalekém Lomci. Centrální stavba postavená na kvadratickém půdorysu se segmentovými výdutěmi na všech stranách, orientovaná k západu. Kaple je situována ve středu obce. Hlavní vstup do kaple je prostým obdéln&yacu...

střední pokles
Kaple sv. Antonína a Panny Marie - Dubičné
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv. Antonína a Panny Marie pochází z roku 1834. Je umístěna na návsi v Dubičném. ...

střední pokles
Kaple sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého - Prachatice II (kaple) Kaple sv. Antonína /1. polovina 18. století (1730)/ a sv. Jana Nepomuckého se nachází na křižovatce Solní a Hradební ulice. Kaple sv. Antonína je jednou z nečetných ukázek církevního baroka ve městě a má svůj význam jako pohledový prvek, ovládající své okolí...

velký nárůst
Kaple sv. Antonína Paduánského - Javorník (kaple) Kaple postavena v roce 1938 na počest Antonína Švehly ve tvaru rotundy stojí ve svahu nad vsí Javorník. Stavbu financovala pojišťovna Slavia a Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze. Projekt kaple zpracoval prof. ing. František Fiala. Její hodnota spočívá zejména v její krajinotvorn&eacu...

velký nárůst
Kaple sv. Antonína Paduánského - Lčovice
 kaple v okrese Prachatice
Chronogram na oltáři datuje kapli do roku 1714, toto datum přejímá i literatura, kaple barokní Výtvarně mimořádně hodnotná stavba, tradiční šumavská architektura na rozhraní zvonice a kaple, mimořádně působivá hmota barokní střechy zakončená cibulovou bání s lucernou, klenut&ya...

mírný pokles
Kaple sv. Barbory - Doudleby
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple byla postavena kolem roku 1680 stavitelem Cyprianem z Velešína. Podnět ke stavbě dal tehdejší farář Vavřinec Ferdinand Král a také důchodní písař třeboňského panství Ferdinand Matěj Taychl, který odkázal 20 zl. na vystavení „kaple nad studánkou“. Již tehdy zde tedy vyvěral p...

obrovský nárůst
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Čábuze.
 kaple v okrese Prachatice
Kaple sv. Cyrila a Metoděje ze 2. pol. 19. století. uprotřed malebné vesničky Čábuze. Před vchodem do kaple stojí kamenný kříž s korpusem Ježíše Krista. ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Nahořany
 kaple v okrese Strakonice
Návesní kaple v Nahořanech je zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s pětibokým závěrem, orientovaná k severu. V ose vstupního jižního průčelí je prolomen valený vstup s kamenným ostěním. Středem štítu prochází z líce vystupuj&...

mírný pokles
Kaple sv. Ducha - Hrazany
 kaple v okrese Písek
V Hrazanech je kaple z roku 1926. Tato kaple je zasvěcena Duchu svatému.  ...

mírný pokles
Kaple sv. Ducha - Vlachovo Březí
 kaple v okrese Prachatice
Kaple sv. Ducha - Vlachovo Březí (kaple) Barokní kaple sv. Ducha na návrší nad městem, téměř zcela ukrytá v košatých korunách lip pochází z druhé poloviny 18. století a její další rozšíření je z roku 1903. Uvnitř poutní kaple je umístěno čtrnáct reliéfních dřevořezeb kř&...

mírný pokles
Kaple sv. Floriána - Bernartice
 kaple v okrese Písek
Čtvercová zděná kaple sv. Floriána, je datována do r. 1726, se nachází na travnatém vyvýšeném tarasovitém prostranství mezi stromy a je situována uprostřed obce Bernartice, SV směrem od návsi. Kaple je orientována k JZ, je pohledově velmi exponovaná a je významným pr...

střední pokles
Kaple sv. Floriána - Dehtáře
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv. Floriána - Dehtáře (kaple) Návesní kaple sv. Floriana pochází z poloviny 19. století. ...

mírný pokles
Kaple sv. Floriána - Hornosín
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Floriána - Hornosín (kaple) Dominantou Hornosína je nepochybně kaple svatého Floriána vystavěná roku 1860 a kompletně zrekonstruovaná roku 1933. Z její věže zní každého dne ráno, v poledne a večer hlas zvonu zakoupeného z veřejné sbírky a vysvěceného roku 2001. ...

velký nárůst
Kaple sv. Floriána - Litochovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Floriána - Litochovice (kaple) Kaple sv.Floriána stojí na návsi. ...

stgnace
Kaple sv. Františka - Kalenice
 kaple v okrese Strakonice
Návesní kaple sv. Františka z roku 1832 je obdélná stavba s trojbokým závěrem. Střecha sedlová, nad závěrem valbová, je krytá bobrovkami na šupinu. Ze střechy hřebene vyrůstá oplechovaná hranolová zvonice s vysokou jehlancovou střechou s rozšířenou základnou. Interie...

mírný pokles
Kaple sv. Huberta - Hubenov
 kaple v okrese Český Krumlov
Kaple stojí v Rožnově za Hubenovem. Dnes září novotou. Město Kaplice ji nechalo zrekonstruovat zvenku i zevnitř, navíc nechalo upravit i prostranství kolem. U kapličky stojí také stůl a lavičky.  Po opravě kaplický farář Pavel Šimák za přítomnosti desítek obyvatel především Hu...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)