Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kaple Nejsvětější Trojice - Strakonice
 kaple v okrese Strakonice
Výklenková kapel zasvěcená Panně Marii stojí na východním kraji města nedaleko nemocnice mezi panelovou zástavbou naproti výklenkové kapličce. Spodní část stavby představuje výklenková kaple postavená na lichoběžníkovém půdorysu s velkým a hlubokým výklenkem, kter&...

velký pokles
Kaple Nejsvětější Trojice - Strpí
 kaple v okrese Strakonice
Návesní kaple Nejsvětější Trojice vycházející z prvotní funkce zvonice byla pravděpodobně postavena v roce 1833 a nese prvky zlidovělé barokní architektury. Fasády členěny pilastry, v klenutém interiéru dochovány zlidovělé nástěnné malby. Kaple představuje vrcholnou ukáz...

mírný pokles
Umístění: zatravněná plocha ve středu obce. U vchodu do kaple stojí kamenný kříž. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Nejsvětějšího srdce Páně - Dolní Pěna
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple Nejsvětějšího srdce Páně - Dolní Pěna (kaple) Ve střední části obce Dolní Pěna, se nachází novorománská kaple nejsvětějšího srdce Páně s věžičkou a hodinami pocházející z 19. století a která má soudobé zařízení. ...

mírný pokles
Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně - Češňovicíe
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně - Češňovicíe (kaple) Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně v Češňovicích představuje hodnotnou pseudogotickou stavbu lidového původu, jejíž význam je umocněn umístěním na exponovaném místě na rozcestí silnic Č.Budějovice - Písek - Netolice. Pseudogotická kaple, pravděpodobně inspirovaná přestavbou zámku H...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie - Třitim
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie - Třitim (kaple) Zajímavá secesní kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie z r. 1904, jejímž architektem je týnský rodák Jaroslav Vojna. ...

mírný pokles
Kaple P. Marie - Droužetice
 kaple v okrese Strakonice
Zaručeně nejznámějším symbolem obce je Droužetická Madona. Jde o významnou památku vysoké umělecké hodnoty od neznámého autora z doby předhusitské zhotovena kolem roku 1420. Cenná polychromovaná socha Marie s dítětem vysoká 147 cm je dřevořezba z lipového dřeva. Socha pravděpodobně poc...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Bojenice
 kaple v okrese Písek
Kaple ve středu obce. V sobotu 14. května 2011 se konala u příležitosti otevření nově zrekonstruované kapličky Neposkvrněného početí Panny Marie májová bohoslužba. Bernartický farář Zdeněk Vágner posvětil veškeré nové vnitřní zařízení kapličky. Dřevěnou sochu Panny Marie...

obrovský pokles
Kaple Panny Marie - Borovany
 kaple v okrese Písek
Návesní kaple Panny Marie z 18. století se nachází na kamenném tarasu v severovýchodní části návsi obce Borovany. Archaicky působící zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, jejíž hmota se směrem vzhůru zužuje. Oltářem je kaple orientovaná k jihu, umístěn&ia...

obrovský pokles
Kaple Panny Marie - Drážov
 kaple v okrese Strakonice
Kaple datována do 19. století je situována ve středu obce Drážov, na velmi cenném urbanistickém místě. Jedná se o malebnou lidovou stavbu na šestihranném půdorysu, orientovaná k severu. Šestihranný plášť kaple velmi nízký, prolomený na jižní stěně prostý...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Kačlehy
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple Panny Marie na návsi u rybníka ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Panny Marie - Kváskovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Panny Marie pravděpodobně z 2. polovina 18. stoletíse se nachází ve středu obce, na návsi. Tvoří dominantu obce a je orientována vstupem k SZ. Jedná se o obdélnou stavbu s trojbokým závěrem, uprostřed střechy vyrůstá oplechovaná hranolová zvonice s věžovou střechou. Památková ochrana se...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Lažánky
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Panny Marie stojí na návsi. Novogotická stavba je z roku 1884, na oltářním obraze z roku 1884 je vymalována poutní Panna Maria Strašinská, původně gotická socha. ...

stgnace
Kaple Panny Marie - Libotyně
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Panny Marie - Libotyně (kaple) Zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientována k jihu. V ose vstupního severního průčelí je prolomen hluboký obdélný vstup opatřený štukovou hladkou šambránou, nad překladem tvoří iluzi trojúhelníkového tympanon...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Mazelov
 kaple v okrese České Budějovice
Novobarokní kaple Panny Marie z let 1862 až 1865 se nachází na návsi obce. Před kaplí je kamenný kříž s korpusem Ježíše Krista. ...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Předmíř
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Panny Marie - Předmíř (kaple) V obci Předmíř se nachází novorománská kaple Panny Marie z konce 19. století. Před kaplí se dochoval památný kříž. ...

obrovský nárůst
Kaple Panny Marie - Radešov
 kaple v okrese Strakonice
Kaple je situovaná v jihozápadní části obce, mimo komunikace. Pramen pod kapličkou Panny Marie v Radešově (k.ú. Radešov u Čestic): Mnoho kapliček Panny Marie zdobí Podlesí, ale jen některé byly vystavěny kvůli „zázračným“ studánkám a pramenům. V Radešově dokonce „jen“ ...

obrovský nárůst
Kaple Panny Marie - Radošovice
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple Panny Marie - Radošovice (kaple) Mimořádná ukázka návesní kaple postavené v selskobarokním slohu 1. poloviny 19. století, využívající prvky barokní církevní architektury jak v celkovém charakteru stavby (zmenšenina kostela) tak zejména ve zdobných prvcích (lizenové a pilastrové členě...

střední pokles
Kaple Panny Marie - Radošovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple P. Marie na návsi je pseudogotická stavba z roku 1887. ...

velký pokles
Kaple Panny Marie - Smržov
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple Panny Marie - Soběnov
 kaple v okrese Český Krumlov
Rozměrná jednolodní kaple Panny Marie se nachází na vrchu Hájek, severně od Soběnova. Kaple pochází z roku 1789, následně byla upravena v letech 1832 a 1910. Současná podoba je novogotická. ...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Stožec
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Panny Marie - Stožec (kaple) Kaple Panny Matie stojí v lese pod vrcholem Stožecké skály. Původní zděná kaple dnes tvoří presbytář. K němu přistavěna dřevěná loď s trojúhelným štítem v průčelí, zakončeným nakoso postavenou hranolovou zvonicí. Dnešní podoba kaple z 80. let 20. století. Vznik kaple &ua...

mírný nárůst
Kaple Panny Marie - Tábor-Klokoty
 kaple v okrese Tábor
...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kaple Panny Marie - Týn nad Vltavou
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple Panny Marie - Týn nad Vltavou (kaple) Byla postavena v Budějovické ulici na křižovatce silnice do Bohunic koncem 19. století.  ...

střední pokles
Kaple Panny Marie - Velislavice
 kaple v okrese Český Krumlov
Zděná čtvercová omítaná kaple se zvoničkou stojí v zaniklé obci Velislavice, patřící dnes pod Bohdalovice, od kterých je směrem na severpzápad. Průčelí jsou hladká, nároží vpadlá a zaoblená. Vysoký sokl je mírně vystupující; fabionová podstřešn...

velký nárůst
Kaple Panny Marie a sv. Jana Nepomuckeho - Lásenice
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple Panny Marie a sv. Jana Nepomuckeho - Lásenice (kaple) Kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Její současná podoba se datuje od roku 1863. Původně stával na tomto místě od let 1420-21 dřevěný kříž. V uvedených letech tu byl vozový tábor husitského lidu a Táborité tu konaly bohoslužby. V 16. století tu byla postavena dřevěná zvonice ke zvoně...

velký nárůst
Kaple Panny Marie Bolestné - Škvořetice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Panny Marie Bolestné - Škvořetice (kaple) Poutní kaple Panny Marie Bolestné byla postavená pro uctívanou sochu Madony. Základní kámen kaple položen a posvěcen v dubnu 1884. 8. září 1884 pak kapli slavnostně posvětil českobudějovický biskup František hrabě Schönborn. V roce 1905 byla na náklady obce vymalována pražským malíř...

mírný pokles
Kapli z 19. století naleznete na žluté turistické značce západně od Soběslavi. Postavena byla na místě původní kapličky nedaleko svákovského pramene. Voda z pramene je odpradávna považována za zázračnou a léčivou. ...

obrovský nárůst
Kaple Panny Marie Karlovské - Týn nad Vltavou
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple Panny Marie Karlovské - Týn nad Vltavou (kaple) V Tyršově ulici směrem od náměstí k Sokolovně je po pravé straně silnice největší kaple ve městě, nesoucí jméno Panny Marie s poněkud netradičním přívlastkem - Panny Marie Karlovské. Podle pověsti koupili sochu Panny Marie obyvatelé osady Karlov u Všeteče /viz. dále Všeteč/. Když ji vezli od ...

střední nárůst
Kaple Panny Marie Klatovské - Lštění
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Panny Marie Klatovské - Lštění (kaple) Kaple je včleněna do hřbitovní zdi, která obkloupuje farní kostel sv. Vojtěcha ve Lštění. Pochází z 18. století a jsou v ní zbytky původního oltáře. ...

velký pokles
Kaple Panny Marie Loretánské - Prachatice II (kaple) Barokizující poutní kaple Panny Marie Loretánské, zvaná též Hüblerova, se nachází na jižním okraji Prachatic na konci ulice Zlatá stezka. Jejím vlastníkem je město Prachatice, na jehož žádost byla v lednu 2009 prohlášena za kulturní památku. Vystavěna byla na m&iacu...

střední pokles
Kaple Panny Marie Lurdské - Údraž
 kaple v okrese Písek
Kaple ve středu obce. Vedle kaple se na kamenném podstavci nalézá  krásný litinový kříž rodiny Hanusovy. Na kulatém štítku kříže je nápis: TENTO POMNÍK LIDSKÉ SPÁSY VĚNUJÍ JOSEF a MARIE HANUSOVI čís. 28 v ÚDRAŽI památce svého milovaného syna...

mírný pokles
Kaple Panny Marie Pomocné - Ostrov
 kaple v okrese Český Krumlov
Rozměrná kaple na návrší jihozápadně od obce má obdélnou loď s trojbokým závěrem. Kaple byla postavena snad na místě strážního hrádku či věže. Byla postavena v letech 1854–1856 a největší zásluhy na tom měl blízký vyšebrodský klášter. St...

obrovský nárůst
Kaple Panny Marie Pomocné - Rožmitál na Šumavě
 kaple v okrese Český Krumlov
Zřícenina poutní kaple Panny Marie Pomocné se nachází na svahu Jeleního vrchu (též Jelínek či Kirchberg, 752 m n. m.) východně od Rožmitálu na Šumavě. Z obce sem vede několik neznačených lesních cest. Např. kolem nádrže s vodou pod kostelem přímo nahoru, nebo asfaltkou jihovýchodně odt...

obrovský nárůst
Kaple Panny Marie Sněžné - Přešťovice
 kaple v okrese Strakonice
Návesní kaple Panny Marie Sněžné v Přešťovicích je cenným dokladem drobné sakrální architektury. Jedná se o významnou lidovou architektůru 19. století empírového typu s výraznou urbanistickou funkcí určující charakter návsi. Je to zděná stavba na příč...

velký nárůst
Kaple panny Marie, sv.Antonína a sv.Václava - Malé Dubičné (kaple) Kaple pany Marie, sv.Antonína a sv.Václava pochází z let 1927 až 1928, v Malém Dubičném ...

obrovský nárůst
Kaple Panny.Marie a sv.Vojtěcha - Mečichov
 kaple v okrese Strakonice
Kaple byla postavena v roce 1741 a toto datum je rovněž prvním písemným dokladem o obci. Povolení ke stavbě vydal Zikmund Vemn, velebný pán v Záboří. Žádost o vysvěcení byla podána hraběti Königsekovi. Vysvěcena byla 21.9.1741, Administrátorem strakonickým z řádu Malteského, ke cti sv.Vo...

velký nárůst

    Strana: 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)