Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kadlín
 obec v okrese Mělník
Za dob dávno minulých (11 - 12. či dokonce v 10. století), zde byla původně osada tkalců a tkadlen a nesla tedy jméno Tkadlín ( Profous Antonín: Místní jména v Čechách). Občané Tkadlína měli specializovanou služebnost k některému hradu (traduje se hrad Kamenec, vždyť Kadlín patřil do děkanátu Kameneckému). Se zánikem služebnosti tkalcovské změnilo se i její jméno na Kadlín a občané začali se věno...

mírný pokles
Kačice
 obec v okrese Kladno
Zásadně ta Kačice (singulár). V Kačici, do Kačice atd. Jméno odvozeno od vodní drůbeže - od kachen. Možná, že mívala zprvu název jiný (snad obdoba chodského Mrákova?). Místní nezaručená pověst mluví o přestěhování Kačice z jiného místa, snad ze zaniklé Německé Lhoty (proti nádraží Kamenné Žehrovice). Polesí Mrákavy má někdy název Mrákov. Kačice - z dějin Připomíná se již r. 1319. V 16. stol. koupi...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kačice
 železniční stanice v okrese Kladno
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaliště
 obec v okrese Praha-východ
První dochovaná písemná památka o vsi Kaliště pochází z roku 1428, kdy patřila pánům z Dubé, právě tak jako osada Poddubí ležící u řeky Sázavy. S protějšími Hvězdonicemi spojuje Poddubí visutá lávka s předpjatým pásem pro pěší o d...

střední nárůst
Kalivody
 obec v okrese Rakovník
Kalivodské údolí bylo osídleno již v laténském období (400 př. n. l. – začátek n. l.), o čemž svědčí nálezy výroby sapropelitových náramků. Sapropelit je hořlavý lupek tvořící nadloží uhelných slojí, lidově nazývaný švartna. Užíval se k výrobě náramků a jiných předmětů. Těžil se pravděpodobně v prostoru mezi Kalivody a Jedomělicemi a zpracovával se buď na místě, nebo se rozvážel do vzdálenějších o...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Kalý rybník - Hostivice
 rybník v okrese Praha-západ
Kalý rybník je jedním ze 3 rybníků tvořících soustavu Hostivických rybníků, která je vyhlášena přírodní památkou. Krajina byla z původních rozsáhlých bažin v pramenné oblasti Litovického potoka přetvořena dlouholetou činností člověka, čímž získ...

obrovský nárůst
Kamberk
 obec v okrese Benešov
Obec Kamberk se nachází v České republice, ve Středočeském kraji, v jižní části okresu Benešov - na jeho hranicích s Jihočeským okresem Tábor. Kamberk měnil v historii několikrát název (z Karrenberg, Caremberk, přes Zlaté Hory až zpět k dnešnímu názvu Kamberk), příslušnost k okresu a kraji, i statut (městečko, městys). Jediné, co mu zůstává pořád je jeho malebnost v krajině pod Blaníkem, blízkost ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kamberk
 tvrz v okrese Benešov
Mezi nejstarší památky v obci patří jednoznačně objekt bývalé tvrze na břehu Kamberského rybníka. Tvrz byla založená ve 13.století pány z Landštejna, ale už v polovině 15 století zpustla a znovu byla obnovena až na konci 15 století. Stála až do roku 1785, kdy byla přestavěna na faru, která ovšem v roce 1869 vyhořela. K její rekonstrukci došlo v roce 1871. V objektu se zachovaly pozůstatky původní ...

mírný pokles
Kamenice
 obec v okrese Praha-východ
Ve středověku byla Kamenice vladyckým zbožím s tvrzí, která stála na místě dnešního kamenického zámku. Založení tvrze samotné není historicky doloženo. Jako první z majitelů tvrze se připomíná r.1266 vladyka Ratmír z Kamenice. Z 11. století pocházejí doklady o rodu Ťepťoviců z Těptína. V 15. století náležela kamenická tvrz obci Nového Města pražského a až do roku 1763 se zde vystřídalo více majit...

mírný pokles
Kamenná deska - Hořany
 deska v okrese Nymburk
Pískovcová deska s erbem, druhotně osazená na fasádě domu čp. 2, je jediným pozůstatkem zaniklé renesanční tvrze. Deska je umístěna na jihovýchodním  nároží domu čp. 2 osazena na straně do dvora v úrovni půdního polopatra obdélná deska z červeného pískovce s reli&ea...

střední nárůst
Kamenná kašna - Kutná Hora
 kašna v okrese Kutná Hora
Kamenná kašna - Kutná Hora (kašna) Pozdně gotická kašna vznikla jako součást kutnohorského vodovodu. Byla vytvořena v roce 1497 ve svatobarborské stavební huti Matyáše Rejska podle návrhu stavitele Brikcia z Vratislavi....

velký nárůst
Kamenná kašna - Neustupov
 kašna v okrese Benešov
Kašna stojí naproti škole na náměstí. Obec ji koupila v roce 1934 od města Votic, odstranivši dřívější dřevěnou. ...

mírný pokles
Kamenná Lhota
 osada v okrese Kutná Hora
Uprostřed lesů zažínající Českomoravské vysočiny leží osada Kamenná Lhota, která se nachází 550 m.n. s drsnějším podnebím. Leží velmi vysoko v prameništi potoků, odtud plynou k řece Sázavě a část potoku teče přes Kutnou Horu k Labi a tvořila odlehlou část, která patřila ke zboží pečeckému. V roce 1689 hrabě Hanuš Frydrych z Trautmansdorfu od jezuitů koupil statek Žandov s rozsáhlými lesy, připoji...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kamenná zvonice - Přistoupim
 zvonice v okrese Kolín
Vedle kostela sv. Václava stojí gotická zvonice s pamětními deskami z let 1590 - 1591. ...

mírný pokles
Kamenná zvonička - Břišejov
 zvonička v okrese Příbram
Zvonička je umíetěna v severní části obce. ...

velký nárůst
Kamenná zvonička - Klimětice
 zvonička v okrese Příbram
Zvonička pochází z roku 1896 a je umístěna ve středu obce. ...

mírný pokles
Kamenná zvonička - Suchdol
 zvonička v okrese Příbram
Na návsi stojí žulová zvonička z roku 1868. ...

střední nárůst
Kamenné Zboží
 obec v okrese Nymburk
První záznam o obci pochází z roku 1495, kdy bylo přiděleno právo emfitentické k těžbě opuky. Těžba opuky však byla doplňkovou činností k zemědělskému hospodaření. Proto již v roce 1553 bylo v obci 15 hospodářů a tohoto roku byla ve vsi i svobodná krčma. Generál Jan Špork obdržel roku 1647 od c&iacu...

mírný pokles
Kamenné Zboží
 železniční stanice v okrese Nymburk
Kamenné Žehrovice
 obec v okrese Kladno
Obec je situována na bývalé zemské chebské stezce 6 km jihozápadně od města Kladna. Katastr obce má výměru 905 ha. Obcí protéká potok Kačák a na jejím území leží Turyňský rybník, který byl v roce 1956 obnoven. Je využíván k vodním sportům a sportovnímu rybářství. Značná část katastru je zalesněna a na západní straně sousedí s Lánskou oborou. V současné době žije na území obce 1 560 obyvatel a obec...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kamenné Žehrovice
 železniční stanice v okrese Kladno
Kamenný dům - Kutná Hora
 muzeum v okrese Kutná Hora
Kamenný dům - Kutná Hora (muzeum) Kamenný dům je pozdně gotický měšťanský dům v Kutné Hoře čp. 183 na Václavském náměstí. Je součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dům si dal v letech 1485-1499 postavit měšťan Prokop Kroupa, který byl roku 1499 pov&yacut...

mírný pokles
Kamenný kříž - Horky nad Jizerou
 kříž v okrese Mladá Boleslav
Kříž v západni části obce na zatravněné ploše před domem č.p. 43. ...

velký nárůst
Kamenný kříž - Hořany
 kříž v okrese Nymburk
Kamenný kříž stojí u okraje silnice na Klučov asi 170 m pod obcí Hořany. ...

velký nárůst
Kamenný kříž - Hraběšín
 kříž v okrese Kutná Hora
Kamenný kříž - Hraběšín (kříž) Kamenný kříž, který darovala obec Hraběšín na památku padesátiletého panování Františka Josefa I. 1848 - 1898- ...

mírný pokles
Kamenný kříž - Kostelní Hlavno
 kříž v okrese Praha-východ
Kříž u hlavní silnice ve středu obce.(roh parcely domu č.p.34) ...

mírný pokles
Kamenný kříž - Kozinec
 kříž v okrese Praha-západ
Barokní kamenný kříž stojí mezi vzrostlými stromy u silnice Kozinec - Tursko asi 360m od části obce Kozinec. ...

mírný pokles
Kamenný kříž - Lipec
 kříž v okrese Kolín
Kamenný pískovcová křížek z konce 19. století je umístěn v jižní části obce Lipec v blízkosti silnice do Krakovan. Je obehnán železnou ohrádkou, Na čtvercovém podstavci stojí sokl, který se zužuje do hranolové obdélné části, ukončené stříško...

mírný pokles
Kamenný kříž - Nedomice
 kříž v okrese Mělník
Kamenný kříž - Nedomice (kříž) Dnes na katastru sousední obce Ovčáry stojí za vesnicí směrem k obci Chrást křížek, který pochází z doby, kdy byly obě obce Nedomice i Ovčáry sloučeny pod názvem Nedomice. Stojí v místě, kde se silnice křižovala s cestou vedoucí od mostu u Kostelce přes Cecemín k Čečelicím. Tento kř&ia...

mírný nárůst
Kamenný kříž - Nedomice
 kříž v okrese Mělník
Kamenný kříž - Nedomice (kříž) Druhý z kamenných křížů stojí asi 200 metrů za vesnicí směrem od Nedomic ke Všetatům na křižovatce silnice s cestou a je obrácen k jihu. Je z pískovce a nese v podstavci dobře čitelný nápis, psaný kurentním písmem: 1846 Kříž tento darovali ke cti a chvále též lásky k Kristu Ježi...

velký nárůst
Kamenný kříž - Ovčáry
 kříž v okrese Mělník
Kamenný kříž - Ovčáry (kříž) Křížek na návsi u obecního úřadu stojí ve vsi u silnice. Letopočet na něm není již znát. Býval na něm i nápis, ale během let byl vyškrábán od dětí, které si po všechna léta okolo křížku hrály. Ve farních záznamech bohužel není zápis, kter&yacut...

mírný pokles
Kamenný kříž - Vykáň
 kříž v okrese Nymburk
Kamenný kříž stojí ve středu obce Vykáň. ...

mírný pokles
Kamenný kříž - Zeleneč
 kříž v okrese Praha-východ
Pískovcový kříž, umístěný na podstavci s vyrytým nápisem a hranolovém pylonu s reliéfním dekorem, pochází z roku 1820. Kříž stojí při rozcestí na severozápadním cípu obce, obklopený lípami. Materiálem je pískovec. Na kamenné zákl...

mírný pokles
Kamenný kříž - Řitonice
 kříž v okrese Mladá Boleslav
Kříž stojí za obcí v severní části katastru. ...

mírný pokles
Kamenný Most
 obec v okrese Kladno
Kamenný Most se nachází v severovýchodní části okresu Kladno, cca 5km od Velvar. Obcí protéká Svatojířský potok, který pramení v katastru obce Libušín. První písemně doložená zpráva o obci je již z roku 1088. V roce 1988 tak oslavila 900 let svého trv&aacut...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kamenný Most u Kralup nad Vltavou
 železniční stanice v okrese Kladno
Kamenný Přívoz
 obec v okrese Praha-západ
Původně zdejší osada patřila klášteru sv. Kiliána na Ostrově. Předtím zde byl pouze přívoz. Zprávy o obci se různými prameny podstatně liší a zatím co jeden pramen uvádí historii Kamenného Přívozu od 16. století, jiný pramen udává již století 11. Snad tedy nejsprávnější bude umístit vznik obce do období století 14. Na místě Kamenného Přívozu stávala původně osada Hostěradice k níž patřil brod a po...

velký nárůst
HODNOCENÍ
73 %
Kamenný Přívoz
 železniční stanice v okrese Praha-západ

    Strana: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)