Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita




Typ:
Okres:
Region:
Řazení:





   Zobrazujeme 41-60 z 43298 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Boží muka - Podhradní Lhota
 boží muka v okrese Kroměříž
Boží muka - Podhradní Lhota (boží muka)

Na okraji obce Podhradní Lhota umístěná, při komunikaci do Rajnochovic, boží muka pomístního názvu U sv. Anny. Objekt je umístěn na izolovaném základě v podobě čtvercové podesty o jednom schodišťovém stupni, silně zapuštěného v terénu, tvořeném kamennými hladce opracovanými bloky s kovovými vaznicovými sponami. Pilířová čtyřboká...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Staré Sedlo (kostel)

Kostel je mimořádně zajímavá a hodnotná sakrální architektura, jejíž původ náleží patrně až do závěru 13. stol. s dalšími gotickými a pozdně gotickými stavebními fázemi. Barokizace v 18. stol., gotické prvky však dobře dochovány.  Vesnice se v pramenech uvádí v roce 1113 a kostel v roce 1384. Někdy ve 2. čtvrtině 14. století byl postave...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Bílavsko
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Na návrší svažitého terénu osídlení, v blízkosti návsi jihozápadním směrem, stojí jednolodní kostelní stavba s věží v průčelí na přibližně obdélném půdorysu s mírně odsazeným presbytářem a půlkruhovým závěrem. Objekt kostela sv. Bartoloměje je obklopen hřbitovním okrskem, vymezeném ohradní zdí s márni...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Socha sv. Vavřince - Loukov
 socha v okrese Kroměříž
bez fotografie

Ve středu obce na návsi u hlavní komunikace umístěna socha sv. Vavřince. Výškově odstupňovaný sokl je umístěn na kamenném izolovaném dvoustupňovém základě. Podstavec se skládá z paty s vrcholovou oblounovou profilací, středovým hranolovým tělem a ve vrcholu vyloženou profilovanou korunní římsou. Čelo sokl je zdobeno sekaným lineárním rámem s ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Kamenný kříž - Loukov
 kříž v okrese Kroměříž
bez fotografie

Na okraji obce Loukov při vidlici cest umístěn obklopen vzrostlými stromy kamenný kříž. Objekt je umístěn na izolovaném kamenném základě o jednom schodišťovém stupni výrazně zarostlém a z velké části zapuštěného do úrovně okolního terénu. Vstředu je umístěn výškově odstupňovaný sokl s patou ve vrcholu profilací přecházej&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Pomník Obětem 1. světové války - Loukov
 pomník v okrese Kroměříž
bez fotografie

Umístění:  u hasičské zbrojnice Nápis:PAMÁTCE PADLÝCH  VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 1918BAĎURA LUDVÍK       22/10.1898,†30/8.1917.    JANEČKA FRANT.          3/2.1879,†3/10.1917.JANČÍK METHOD.       5/8.1896,†28/10.1918.JANEK ALOIS             5/8.1888,†23/10.1915.JANEK JOSE...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Kostel sv. Václava - Loukov
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Na okraji centra obce při hlavní komunikaci umístěn obklopen ohrazeným hřbitovním okrskem farní kostel sv. Václava. Orientovaná přibližně obdélná stavba je členěna v průčelí hmotou čtyřboké věže, přisazené k obdélné hlavní lodi a mírně odsazenému presbytáři s půlkruhovým závěrem. Na evangelní straně se připojuje přízemní sakristie s bo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Vítonice
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Jednolodní orientovaný kostel s odsazeným, polygonálně zakončeným kněžištěm a zvonicí v západním průčelí. Stavba novorománského tvarosloví byla vystavěna v letech 1886 – 1890 v centru obce. Jde o budovu obdélného půdorysu na kamenné podezdívce, s odsazeným kněžištěm s pavoúhlým závěrem a v západním průčelí s předsa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Pospíšilův Mlýn - Vítonice
 mlýn v okrese Kroměříž
bez fotografie

Z historie Pospíšilového mlýna ve Vítonicích: O mlýně ve Vítonicích je psáno v knize XIII pána herolda z Kunštátu a na Plumlově již v r. 1490. V r.1675 byl v lánském rejstříku zaznamenán mlýn o dvou složeních. V r. 1695-1871 byl mlýn v držení mlynářské rodiny Machačové, v r. 1867 je zde uváděn mlynář Litera. Ml&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Krucifix zvaný Zelený kříž . Vítonice
 kříž v okrese Kroměříž
bez fotografie

Kamenný krucifix situovaný v parčíku v jihovýchodní části obce. Na čtvercové betonové podložce zaoblená podnož, hranolový podstavec s pravoúhlou patkou a profilovanou římsovou deskou, na níž stojí čtyřhranný dřík členěný rytými rámy s ujímanými rohy. Na čelní straně patky podstavce rytý letopočet 1793, nad ním v mělké...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Socha sv. Floriána - Bílavsko pod Hostýnem
 socha v okrese Kroměříž
bez fotografie

Ve středu návsi obce Bílavsko při vidlici cest mezi vzrostlými stromy umístěna socha sv. Floriána. Socha světce je umístěna na vysokém soklu čtvercového půdorysu na vyzděném základu v okrsku vymezeném kovanou ohradní mříží klasické osnovy s vertikálně řazených prutů, oddělených dvěma horizontálními liniemi. Ve vrcholu jsou zdůrazněny zejména n&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Kaple Panny Marie - Slavkov pod Hostýnem
 kaple v okrese Kroměříž
bez fotografie

Kaple P. Marie v katastru obce Slavkov pod Hostýnem je umístěna nad obcí při okraji lesa. Obdélná stavba se segmentovým závěrem je členěna podezdívkou, celkově hladkou nečleněnou fasádou ve vrcholu s fabionovou podstřešní římsou, nesoucí sedlovou střechu v závěru zvalbenou. Průčelí je otevřeno osově pravoúhlým dveřní otvorem, zakončeným úsekem segmentov&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Slavkov pod Hostýnem
 obec v okrese Kroměříž

Na západním úpatí Hostýna, v okrese Kroměříž se rozkládá malebná ves Slavkov pod Hostýnem. Do vínku jí byla dána zajímavá poloha na rozhraní mezi Hanou a Záhořím, s krásným rozhledem na široširou rovinu Hané, k níž se národopisně přiklání. Katastr obce (519 ha) má značně protáhlou podobu. Od ne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kamenný kříž - Bystřice pod Hostýnem
 kříž v okrese Kroměříž
bez fotografie

Pískovcový krucifix stojí při silnici na Valašské Meziříčí. Na podestě čtvercového půdorysu a dvou schodišťových stupňů stojí vlastní sokl, skládající se z široké základny, završené obloukem, středové části a předložené římsy. Na zadní straně široké základny soklu je vyryt letopočet 1836. Nad ř&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Soubor domů - Bystřice pod Hostýnem
 městský dům v okrese Kroměříž
bez fotografie

Objekt z let 1948-1949 od architektů Honzíka a Kándla. Jde o torzo zamýšleného rozsáhlejšího celku.  Jedná se o obytný jednopatrový dům na kamenné podezdívce. V bloku je deset bytů, každý se samostatným vchodem, u každého bytu terasa přístupná 5 schody. V každém modulu francouzské okno, v patře pásová okna. Zastřešeno pultov&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Zámek Hněvkovice - Týn nad Vltavou
 zámek v okrese České Budějovice
Zámek Hněvkovice - Týn nad Vltavou (zámek)

Na místě dnešního prostého zámku stávala od 16. století renesanční tvrz postavená Jeronýmem Hozlauerem z Hozlau. Po roce 1620 byly Hněvkovice nejprve krátce v majetku Častolárů z Dlouhé Vsi a vzápětí jsou připojeny k Týnu nad Vltavou, který vlastnilo pražské arcibiskupství. Zpustošená tvrz byla v roce 1685 arcibiskupem ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
bez fotografie

Areál tvořící součást městského hřbitova. Sestává z novorománské, neorientované kaple obdélného půdorysu, pocházející z roku 1894 a souboru 14 šlechtických náhrobků, přenesených ze starého hřbitova. Hřbitovní kaple rodu Laudonů je umístěna na bývalém panském hřbitově, dnes součást občanského hřbitova, při o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Kaple sv. Vavřince - Bystřice pod Hostýnem
 kaple v okrese Kroměříž
bez fotografie

Areál kolem bývalé hřbitovní kaple, nacházející se na návrší ve východní části města. Součástí areálu je i soubor 6 kamenných náhrobků ve zdivu kaple, jeden samostatně situovaný židovský náhrobek a dvojice kamenných skulptur – krucifix a smírčí kříž. Jedná se o barokně klasicistní stavbu z 2. polo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
bez fotografie

Obytný měšťanský dům obdélné dispozice v sousedství zámeckého parku na ulici Meziříčské. Dnešní podobu určila přestavba F. A. Grimma z pozdního 18. století.Architektonicky řešen jako jednoposchoďový, v přízemí s pásovou rustikou v celé ploše fasády, naopak v patře rustika pouze nárožní. Čtyřosé hlavní a nádv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Litinový kříž - Bystřice pod Hostýnem
 kříž v okrese Kroměříž
bez fotografie

Při silnici hostýnské u městského hřbitova je umístěn kříž v kombinaci kamene a železné litiny. Je umístěn na podestu s jedním schodišťovým stupněm, částečně zapuštěným do terénu, nepravidelného půdorysu s konkávně probranými stranami a zkosenými rohy. Spodní část soklu čtvercového půdorysu je zakončena profilací s oblounem a na zadní ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 2165,      předchozíPředchozí   Dalšídalší