Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita




Typ:
Okres:
Region:
Řazení:





   Zobrazujeme 41-60 z 43010 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Velký rybník - Balkova Lhota
 rybník v okrese Tábor


obrovský pokles
Kaplička - Balkova Lhota
 kaplička v okrese Tábor


obrovský pokles
Žaloudek
 rybník v okrese Tábor


obrovský pokles
Balkova Lhota
 železniční stanice v okrese Tábor

Ze stanice jezdí vlaky směr Protivín, Tábor, Milevsko, Ražice a Branice. ... podrobnosti >

střední pokles
Kaple - Nový Přerov
 kaple v okrese Břeclav

U silnice mezi Novým Přerovem a Novosedly stojí kaple půdorysu obdélníka s půlkruhovým závěrem. V hlavním průčelí s trojúhelníkovým štítem je prolomený vstup se závěrem stlačeného oblouku osazený mříží. Stěny kaple jsou hladké ukončené vyloženou profilovanou římsou, která nese střechu sedlovou, nad závěrem střechu kuželovou. ... podrobnosti >

obrovský pokles
Kaple - Nový Přerov
 kaple v okrese Břeclav

V blízkosti státní hranice u silnice vedoucí z Nového Přerova se nachází kaple obdélného půdorysu se závěrem. V průčelí je prolomen vstup uzavřený lomeným obloukem, osazený mříží. Vstup je dekorován profilovaným ostěním. Průčelní fasáda s trojúhelníkovým štítem je členěná nízkým soklem a liz&ea... podrobnosti >

obrovský pokles

Na travnatém pásu u silnice se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Na obdélné základně spočívá sokl opticky rozdělený na dvě části - na hladkou spodní část a tvarově členitější a vyšší horní část. Dolní dvoustupňová část nese oblounovou patku horní partie soklu ukončené vyloženou římsou, v níž se stř&... podrobnosti >

střední pokles
Socha sv. Floriána - Nový Přerov
 socha v okrese Břeclav

Na travnaté ploše u silnice je na masivním soklu umístěna socha sv. Floriána. Na nízkou čtvercovou podstavu přiléhá dolní část soklu ukončená okosenou hranou. Vyšší část soklu je dekorována na čelní straně rytým rámem s ujmutými rohy a ukončena vyloženou římsou, z dolní části s profilací podbrádky a s okosenými hor... podrobnosti >

střední nárůst
Kamenný kříž - Nový Přerov
 kříž v okrese Břeclav

Na travnatém prostranství u silnice se nachází kamenný kříž. Na nízké čtvercové základně je umístěn sokl opticky rozdělený na podstavu a pilíř. Podstava s probranými rohy je hladká, bez dekorace, nahoře ukončená pravoúhlým ústupkem, na němž spočívá oblounová patka pilíře s probranými rohy. Pilíř je po stranách zdob... podrobnosti >

obrovský pokles
Kamenný kříž - Nový Přerov
 kříž v okrese Břeclav

Kamenný kříž s korpusem a nápisem na čelní straně soklu se nachází po pravé straně vstupu do kostela sv. Michala. Na základně čtvercového půdorysu spočívá oblounová patka soklu. Sokl má stěny hladké, bez dekorace, jen na čelní straně je rytý nápis a je ukončen vyloženou římsou s profilací, v níž se střídají pravoúhlé tvary s tva... podrobnosti >

obrovský pokles
Kostel sv. Michaela - Nový Přerov
 kostel v okrese Břeclav

Kostel sv. Michaela archanděla vybudován barokně r. 1690 z kaple postavené r. 1600, novogoticky přestavěn r. 1885. Objekt je jednolodní obdélná stavba s půlkruhově ukončeným presbytářem, dvěma bočními kaplemi a sakristií u jihozápadní zdi je orientovaná podle osy S - J. Fasády jsou hladké, rytmizované jednou odstupňovanými opěráky a prolomené okny s hrotitými z&... podrobnosti >

mírný nárůst
Nový Přerov
 obec v okrese Břeclav

Obec v jihozápadním cípu břeclavského okresu jižně od Novosedel obklopují na severu stepi se slanomilnou vegetací. Na Přerovském vrchu a na návrší Lange Wart v těsné blízkosti rakouské hranice se nacházejí pozoruhodné ukázky stepní vegetace s chráněnou teplomilnou květenou. Ves ležela původně na místě, kde je dnes při rakousko-moravské hranici dvůr ... podrobnosti >

velký nárůst
Dožice
 osada v okrese Plzeň-jih

Ves Dožice je připomínána v písemných pramenech již roku 1318 jako sídlo vladyků Racka a Lva. Z toho někteří autoři soudí, že zde již stála tvrz. V 15. stol. patřila ves ke Lnářům a v polovině 16. stol. koupil Dožice od Martinkovských z Roseče, kteří zde seděli od počátku 16. stol. a v jejich majetku je zapsána i tvrz, Mauric (Mořic) Chanovský z Dlouhé Vsi a jeho rod zde sídlil až do... podrobnosti >

střední pokles
Kamýk
 vrchol v okrese Plzeň-jih


velký pokles
Kostel sv. Michala archanděla - Dožice
 kostel v okrese Plzeň-jih

Kostel stojící severozápadně od zámku na vrchu Kamýk, Kostel sv. Michaela Archanděla se nachází severozápadně od zámku v dominantní poloze na kopci Kamýk. Byl postavený nákladem Maurice Chanovského z Dlouhé Vsi v roce 1575. V roce 1906 – 1907 vyzdoben znaky maltézských velkopřevorů. Dříve k němu vedla nepochybně přímá cesta od zámku, dnes je v... podrobnosti >

obrovský pokles
Pomník Obětem 1. světové války - Dožice
 pomník v okrese Plzeň-jih

Umístění: na návsi Nápis: PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ SEDLÁK JOSEF SEDLÁK JAN MAROUŠ VÁCLAV MAROUŠ MICHAL BLÁHA JOSEF ARNOŠT FRANTIŠEK KONVÁŘ VÁCLAV BYSTRÝ VÁCLAV KEC JAN KŮŽEL JOSEF KŮŽEL FRANTIŠEK LUKÁŠ JOSEF RODINA JOSEF ŠIŠKA JAN NEZVĚSTNÍ KOLOBZA JOSEF MAROUŠ FRANTIŠEK Spěte sladce v dáln&e... podrobnosti >

obrovský pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dožice
 socha v okrese Plzeň-jih

Na návsi stojí historicky velmi cenné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Soubor tří pískovcových soch, dříve polychromovaných s menšími obměnami v obrysech rytých rámů na soklu a podstavci. Jedna ze soch (sv. J. Nepomucký) opatřena dedikačním n&aacut... podrobnosti >

obrovský pokles
Socha sv. Anny Samotřetí - Dožice
 socha v okrese Plzeň-jih

Na návsi stojí historicky velmi cenné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Soubor tří pískovcových soch, dříve polychromovaných s menšími obměnami v obrysech rytých rámů na soklu a podstavci. Jedna ze soch (sv. J. Nepomucký) opatřena dedikačním n&aacut... podrobnosti >

obrovský pokles
Socha sv. Antonína Paduánského - Dožice
 socha v okrese Plzeň-jih

Na návsi stojí historicky velmi cenné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Soubor tří pískovcových soch, dříve polychromovaných s menšími obměnami v obrsech rytýh rámů na soklu a podstavci. Jedna ze soch (sv. J.Nepomucký) opatřena dedikačním náp... podrobnosti >

obrovský pokles
Bohutín
 obec v okrese Šumperk

Bohutín je podhorská obec s 860 obyvateli a najdeme ji na levém břehu řeky Moravy a západním směrem od města Šumperk. Severním směrem se nad obcí zvedají zalesněné stráně Burdova vrchu (489 m.n.m.) a východním směrem Zborové (445 m.n.m.). Na západním úbočí Zborové je oblast bývalého kamenolomu a u severního úpatí vrcholku byla v... podrobnosti >

střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 2151,      předchozíPředchozí   Dalšídalší