Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 1079                Mapa
Velký Údrčský rybník
 rybník v okrese Karlovy Vary
Venkovská usedlost č.p.1 - Chlum
 usedlost v okrese Karlovy Vary
Objekt je mimořádně hodnotným a výjimečným dokladem architektonické kvality a stavebního vývoje, který dokumentuje proměny historického jádra části Chlum. Velice důležitou skutečností je nutnost zachování uceleného areálu, v jehož hmotě jsou patrné jeho jednotlivé stavebn...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.10 - Salajna
 usedlost v okrese Cheb
Původně dvorcová uzavřená usedlost je součástí vesnické památkové zóny Salajna, která je významným dokladem tradiční lidové architektury na Chebsku. Obytné stavení je bočně situované, v přízemí zděné o dvou okenních osách. V patře hrázděn&eacu...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Venkovská usedlost č.p.12 - Salajna
 usedlost v okrese Cheb
Venkovská usedlost z přelomu 18. a 19. století, ze které se zachovalo obytné stavení a chlévy. Částečně roubený a částečně zděný dům s roubeným věncem a hrázděným patrem je typickým dokladem tradiční lidové architektury na Chebsku. Představitel lidové architektury - tzv. fr...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.13 - Salajna
 usedlost v okrese Cheb
Venkovská usedlost z doby kolem roku 1800 skládající se z obytného stavení, stodoly, kolny a chlévů. Areál je součástí vesnické památkové zóny Salajna, která je významným dokladem tradiční lidové architektury na Chebsku. Patrové stavení má zdě...

stgnace
Venkovská usedlost č.p.3 - Kosmová
 usedlost v okrese Karlovy Vary
Jedná se o příklad typické hospodářské usedlosti pro zdejší oblast. Spolu s čp. 4 tvoří pohledově exponovanou část návesní fronty. Hospodářská usedlost. Brána předsazena, zděná. Vpravo vjezdová vrata, zaklenuta stlačeným obloukem, vlevo branka s převýšeným ...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.4 - Kosmová
 usedlost v okrese Karlovy Vary
Venkovská usedlost z přelomu 18. a 19. století skládající se z obytného stavení, chlévů, stodoly a brány s brankou.Jedná se o příklad hosp. usedlosti charakteristické pro zdejší oblast. Uzavřená hospodářská usedlost. Vlevo obytné patrové stavení čelně k n&a...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Vernéřov
 část obce v okrese Cheb
Vesnice ležící na západě České republiky spadající pod město Aš. Nachází se v nadmořské výšce 600 metrů, v údolí mezi vesnicemi Horní a Dolní Paseky. Od Aše je Vernéřov vzdálen zhruba 4 kilometry. Vernéřov je ve spole...

velký nárůst
Vernéřov
 přehrada v okrese Cheb
Verušičky
 obec v okrese Karlovy Vary
První písemná zpráva pochází z roku 1572. Na území žije 362 obyvatel ...

obrovský nárůst
Verušičky
 zámek v okrese Karlovy Vary
Na počátku 18. století byla původní renesanční tvrz upravena tehdejším majitelem Františkem Nesslingerem ze Schelchengrabenu na dvoukřídlý barokní zámek. Koncem 19. století byl pseudogoticky upraven, kdy hlavní křídlo získalo dvě nárožní věžičky. Po roce 1945 prostory z&aac...

mírný pokles
Viadukt - Pernik
 viadukt v okrese Karlovy Vary
Viadukt - Pernik (viadukt) Kamenný viadukt...

střední nárůst
Vila Lützow - Karlovy Vary
 historická budova v okrese Karlovy Vary
Tzv. Lützowova vila se nachází na strmém skalnatém svahu vrchu U tří křížů, pod ulicí Na Vyhlídce v Karlových Varech. Nechal si ji postavit v letech 1853-1854 podle vlastního plánu baron August von Lützow (*13. prosince 1795- + srpen 1872), jenž pocházel z Meklenburgu v Německu. Byl to člověk velmi uměnímilovný a sám vynikal výrazným uměleckým talentem. Baron von Lützow byl také známý svou láskou ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Vildštejn - Skalná
 hrad v okrese Cheb
Vildštejn - Skalná (hrad) Hrad byl založen po roce 1200 snad Vojtěchem Nothaftem a pojmenován Vildštejn, kteréž jméno převzali i potomci Vojtěcha. Dále hrad vlastnili Šparnekové a Gummerauerové, za nichž v 15. století upravován, další stavební zásahy v 16. století za Wirspergů a Trautenbergů (drželi jej v letech 1613 ...

velký nárůst
Vintířov
 obec v okrese Sokolov
Historicky je Vintířov doložen poměrně pozdě, a to až v loketském urbáři hrabat Šliků z let 1523 až 1525. Tento mimořádně bohatý dokument k dějinám celého Loketska zachycuje Vintířov nejdříve k datu 1. listopadu 1523 již jako rozvinutou poddanskou ves v držení Sebastiána Thüssela z Daltitz, příslušníka rodu nižší šlechty sídlícího v Novém Sedle.Zřejmě již do roku 1550, kdy se s Vintířovem v thüsse...

mírný pokles
Věžovitá studna - Bochov
 zajímavost v okrese Karlovy Vary
Věžovitá studna, která byla postavena na náměstí Míru v polovině 18. století, byla hlavním zdrojem pitné vody. Voda byla čerpána ze studny z hloubky 8 metrů pumpou, u které se nacházely také dva žlaby. Studna je zapsána v seznamu kulturních památek. ...

mírný pokles
Vlkovice
 obec v okrese Cheb
Obec se nachází asi 4 km severně od Mariánských Lázních. Dalšími nejbližšími sousedy jsou Obec Zádub-Záviším, Ovesné Kladruby a Chodová Planá. Z toho vyplývá, že obec tvoří hranici okrseů Cheb a Tachov a tím také krajů, Karlovarského a P...

střední pokles
Vlkovice
 železniční stanice v okrese Cheb
Vodní mlýn - Březová
 vodní mlýn v okrese Karlovy Vary
Vodní mlýn - Starý mlýn...

střední nárůst
Vodní mlýn - Salajna
 mlýn v okrese Cheb
Vodní mlýn Gahmühle spolu s hospodářským dvorem byl založen v 17. století na břehu Šitbořského potoka uprostřed vsi Salajna. Současná podoba objektů s hrázděnými štíty pochází ze 2. poloviny 18. století. Později vznikla u mlýna pila s katrem. Je to jeden z nejhezčích a nej...

mírný pokles
Vodní nádrž Skalka
 přehrada v okrese Cheb
Vodní hladina začínající těsně před hranicí s Německem o rozloze 340 ha umožňuje provozování plachetních sportů, koupání i rybolov.    ...

střední pokles
Vodní nádrž Žlutice
 přehrada v okrese Karlovy Vary
Vodní nádrž na řece Střele vybudována v letech 1965-1968, přehradní hráz o délce 235 m a výšce 27 m vytvořila jezero o rozloze 161,5 ha. Nádrž zásobárnou pitné vody pro Žatecko, její břehy proto nepřístupné. ...

střední pokles
Vodní tvrziště - Údrč
 tvrziště v okrese Karlovy Vary
Vojenský újezd Hradiště
 obec v okrese Karlovy Vary
Vojenský újezd Hradiště je vojenský újezd se 605 obyvateli. Nachází se mezi městy Karlovy Vary, kde také sídlí jeho újezdní úřad, Bochov, Kadaň a Podbořany v Doupovských horách. Má plochu 331,61 km², je tedy největ&scaron...

mírný pokles
Vojkovice
 obec v okrese Karlovy Vary
Nejstarší doklad o již existující obci Vikvice je z roku 1088 a nalézá se v pražském archivu. Pozdější zmínka o naší obci je také v pražském archivu z roku 1226, kdy župa Sedlecká přechází pod správu hradu loketského, při čemž se mluví o Vojkovicích j...

mírný nárůst
Vojkovice n.Ohří
 železniční stanice v okrese Karlovy Vary
Vojtanov
 obec v okrese Cheb
První zmínka o Vojtanovu je z roku 1299, kdy byla tehdy největší vsí na Chebsku. Její název je v písemné podobě dochován jako Voitesrewt, později jako Voidersreuth a nakonec se ustálil na podobě Voitersreuth. Jméno obce vzniklo z německého „Reutung eines Vogtes“ – „Rychtářova...

střední pokles
Vojtanov
 železniční stanice v okrese Cheb
Vojtanov obec
 železniční stanice v okrese Cheb
Vokov
 osada v okrese Cheb
Vrbice
 obec v okrese Karlovy Vary
Historicky nejstarší dochovaná zmínka o obci Vrbice pochází z roku 1384. Ves je v ní označována jako "in Wrbyczi". O původu tohoto názvu existují dvě teorie - podle první jméno obce vzniklo z appelativu vrbice, které znamená malá vrba. Druhá teorie vysvětluje význam jména...

obrovský nárůst
Všeborovice
 část obce v okrese Karlovy Vary
Všeborovice byly samostatnou obcí až do r. 1960, kdy byly připojeny k Dalovicím. Všeborovice, část obce Dalovice, bývaly samostatnou obcí (dříve se nazývaly Schobrowitz, Šobrovice). První oficielní zmínky o Všeborovicích jsou v daňovém výnosu z r. 1523, proto se tento rok bral jako rok založení obce. Nejstarší část Všeborovic vznikla jako osada během 10. – 12. století a stála v místech dnes nazýv...

velký nárůst
Výhledy
 část obce v okrese Cheb
Ves Výhledy, od roku 1950 ve společné obci s Hazlovem, leží v nadmořské výšce 687 m a vznik můžeme datovat až před rok 1224....

mírný pokles
Vyhlídka Karla IV.
 rozhledna v okrese Karlovy Vary
Vyhlídka Karla IV. (rozhledna) Rozhledna je postavena asi 1 km J od centra města Karlovy Vary na ostrohu nad údolím říčky Teplé. Karlova vyhlídka je postavena v pseudogotickém stylu a je nejstarší rozhlednou v Karlových Varech. Její inspirací byla rozhledna postavená v severoněmeckém Schleswigu. Městská rada vybrala pro stav...

mírný pokles
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 19. století.. Kapllička je obdélného půdorysu krytá sedlovou střechou (tašky) je vyvrcholena trojúhelným štítem s nikou. V průčelí obloukem zaklenutý výklenek s polychromovanou pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuck&ea...

mírný pokles
Vysoká
 část obce v okrese Karlovy Vary
Obec Vysoká byla samostatnou obcí do r. 1952, kdy byla připojena k Dalovicím. Vysoká, část obce Dalovice, vznikla jako osada patřící k Dalovicím v 15. století (nazývala se Hohdorf, Hochdorf, Hohendorf). Poprvé se Vysoká, jako samostatná obec, uvádí r. 1655 při mapování majetku drobné šlechty. Na rozdíl od Dalovic a Všeborovic, na jejichž založení se podíleli obyvatelé slovanského původu, Vysoká b...

mírný pokles
Vysoká Pec
 obec v okrese Karlovy Vary
Dějiny Vysoké Pece jsou výrazně poznamenány hornictvím a hutnictvím. První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1590, ale železná ruda se tu těžila již od 14. století. Vytěžená ruda se tavila ve zdejší vysoké peci (odtud název obce) nebo byla vyvážena do blízkého Saska. V 17. a 18. století se obyvatelstvo živilo vedle upadajícího dolování také krajkářstvím, domácími řemesly, povoznictvím a chove...

střední pokles
Vysoká Pec
 železniční stanice v okrese Karlovy Vary

    Strana: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 27,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)