Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 4761-4780 z 4941 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zaplavený lom - Bořená Hora
 zaplavený lom, přírodní koupaliště v okrese Příbram
bez fotografie

Jedním z největších a nejhlubších lomů na Sedlčansku je Bořená Hora, potápěči hojně navštěvovaná. V době největšího rozmachu v šedesátých letech zde pracovalo kolem stovky kameníků. V následujících deseti letech však byla těžba zdejší kvalitní žuly snižována a v roce 1970 byl dílo uzavřeno. Po celou dobu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zaplavený lom - Kosova Hora
 zaplavený lom, přírodní koupaliště v okrese Příbram
bez fotografie

Zaplavený žulový lom vhodný ke koupání a potápění. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Zápona
 rybník v okrese Kutná Hora
bez fotografie

velký pokles
Zápy
 městys v okrese Praha-východ

Polabská osada je poprvé zmiňována v listině, podle níž kníže Břetislav I. - snad roku 1052 - daroval řadu majetků v Čechách a na Moravě kolegiátní kapitule v Staré Boleslavi. Ačkoliv listina je pozdějším padělkem, značné stáří Záp tím není zpochybněno. Již ve 14. století bylo místo farní vsí a v 16. století je označováno jako městečko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Dobřichov-Pičhora je celoevropsky významná lokalita ze starší doby římské. V roce 1896 zde bylo dělníky při těžbě štěrku a písku pro stavbu silnice objeveno žárové pohřebiště. Výzkum následně prováděl Jan Waněk pod dohledem Josefa Ladislava Píče. Do roku 1906 bylo prozkoumáno 160 žárových hrobů, zhruba polovina popelnicových. Pohřebiště t...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Záryby
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec Záryby leží na levém břehu řeky Labe v severozápadním cípu okresu Praha-východ mezi městy Brandýsem nad Labem - Starou Boleslaví a Kostelcem nad Labem. Je obklopena převážně obdělávanými poli, na severní straně končí Labem a západ lemuje borový les. Průměrná nadmořská výška je 170 m. Původně ji tvořily dvě samostatné obce Záryby a Marti...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Záskalská
 vodní nádrž v okrese Beroun
bez fotografie

střední pokles
Zásmuky
 obec v okrese Kolín

První zmínka o obci Zásmuky se datuje k roku 1285, kdy byl majitelem zdejšího panství Sulislav ze Zásmuk. Ve století 14. a 15. patří panství rodu Zásmuckých ze Zásmuk. V roce 1533 kupuje Zásmuky Adam z Říčan, v roce 1542 byly povýšeny na město a obdařeny městským znakem. Od roku 1583 se zde střídali různí majitelé, v roce 1637 připadly Zásmuk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Zásmuky
 tvrz, zámek v okrese Kolín
Zásmuky (tvrz, zámek)

Původně středověká tvrz, upravená a rozšířená barokně koncem 17. století na zámek. Fasády dostaly v 19. století pseudogotickou podobu. Trojkřídlý dvoupatrový zámek se štíhlou věží v sv. koutě nádvoří, nižší spojovací křídlo uzavírá obdélné nádvoří. Zámek je od náměstí oddělen vstupním patrovým křídlem hospodářského dvora s vysokou hranolovou čtyřpatrovou věží nad průjezdem. Nad hlavním portálem šternberský znak. Východně od zámku ve zpustlém zámeckém parku barokní pavilón, jehož interiér je upr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Zásmuky
 železniční stanice v okrese Kolín
bez fotografie

střední pokles
Zavidov
 obec v okrese Rakovník

Zavidov odedávna patřil ke statkům královského hradu Křivoklát. V roce 1360 byl postoupen králem Karlem knížeti Janovi, synu rýnského falckrabího Rudolfa II. k užívání jako ves příslušející k hradu Angerbach. Ves zahrnovala lán dědin, vysázená právem manským, a krčmu výsadní se čtyřmi podsedky při Zemské cestě z Prahy do Rakovn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Zbečno
 obec v okrese Rakovník
Zbečno (obec)

Jak dokládají mohyly halštatské kultury, bylo okolí dnešní obce osídleno již v mladší době bronzové. Samo Zbečno se může pyšnit skutečně dlouhou historií – obec vznikla již v období první kolonizace, pravděpodobně v 10. století, a řadí se tak k nejstarším obcím v Čechách. Původní dřevěný dvorec byl postaven na soutoku vodní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
střední pokles
Zbečno -
 železniční stanice v okrese Rakovník
Zbečno - (železniční stanice)

mírný pokles
Zbenice
 obec v okrese Příbram

První písemná zpráva o Zbenicích je z roku 1293.  Obec Zbenice leží na jižním okraji Středočeského kraje v okrese Příbram, na mírném svahu spadajícího od východu k západu v nadmořské výšce kolem 550 m. Nejvyšší vrchol v katastru obce se nazývá Pteč s nadmořskou výškou 633 m.  Jméno obce vzniklo od zaklad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Zbizuby
 obec v okrese Kutná Hora
bez fotografie

Obec Zbizuby leží 8 km od Uhlířských Janovic směrem na Kácov v malém údolí z něhož vytéká potok do řeky Sázavy. V současné době mají Zbizuby i s přilehlými obcemi 430 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295, když byla vladyckým sídlem, na němž žili Slávek a Jan, vladykové ze Zbizub. Po vzniku CSR v roce 1918 se Zbizuby staly samostatnou obcí s přilehlými osadami Hroznice, Nechyba, Vlková a Koblasko a měly 806 obyvatel. V roce 1926 se ve Zbizubech započalo vyučovat v nově vybud...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zbožíčko
 obec v okrese Nymburk
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1410. Na území žije 207 obyvatel. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zbořený Kostelec
 zřícenina hradu v okrese Benešov
Zbořený Kostelec (zřícenina hradu)

Rozsáhlé zříceniny hradu nad pravým břehem Sázavy, nedaleko Týnce nad Sázavou. Založen snad na přelomu 13. a 14. stol. panovníkem, poprvé se připomíná až r. 1342; r. 1356 byl nakrátko vykoupen Karlem IV. R. 1449 jako sídlo loupežného rytíře Kuneše Rozkoše z Dubé obležen, dobyt byl ale až při druhém obležení o rok později. Pobořený hrad byl obnoven, r. 1467 však znovu dobyt královskými vojsky Jiřího z Poděbrad. Poté byl úmyslně zbořen, podkopání zdí je dodnes patrné. Tuto okolnost odráží i jeho s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zbraslavice
 obec v okrese Kutná Hora
Zbraslavice (obec)

O založení Zbraslavic nemáme žádné přesné historické záznamy, ale žil prý kdysi dávno jakýsi potulný rytíř Zbraslav, který si vybudoval srub v lesích na svahu Poupilu. Kolem srubu potom vznikala osada, v níž žili potomci a poddaní rytíře Zbraslava - Zbraslavici. Osada potom přijala název po nich - Zbraslavice. Již ve 12. století byl v blízkosti tvrze vybudován románský kostelík a v jeho sousedství potom postupně vznikalo rozlehlé čtvercové tržiště (dnešní náměstí). Zbraslavický kostel je v souča...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný nárůst
Zbraslavice
 zámek v okrese Kutná Hora
Zbraslavice (zámek)

Zámek byl postaven Trauttmannsdorfy ve dvou stavebních fázích v průběhu 18. století jako úřednická budova a pivovar. Adaptován do dnešní podoby po požáru v roce 1809 přístavbou dvorních arkád. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
78 %
obrovský nárůst
Zbraslavice
 železniční stanice v okrese Kutná Hora
Zbraslavice (železniční stanice)

stgnace


    Strana: 1, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, max - 248,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze