Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 45161-45180 z 45224 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Ploština
 památník v okrese Zlín
bez fotografie

Ploština, Památník protifašistického odboje - Pomník obětem odboje za 2. světové války. Dne 19. dubna 1945 byla vypálena valašská dřevorubecká osada Ploština. Tento čin byl odvetou fašistů za pomoc ploštinských obyvatel partyzánům. Jedna oběť podlehla při výslechu, 3 oběti zavražděny, 24 obětí zaživa upálených zůstaly po brutálním zásahu německých vojáků zvláštní skupiny SS „Josef“, jejíž štáb byl v dubnu 1945 ve Vizovicích dne 19. dubna 1945. Důvodem byla spolupráce obyvatel této malé obce, vzd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
střední pokles
Rodlen - Lechovice
 přírodní rezervace v okrese Šumperk
bez fotografie

Přírodní rezervace Rodlen - Výměra 34,74 ha. V lesním porostu východně od osady Lechovice se nalézá přibližně 800 hnízd mravence množivého. Většina mravenišť je na prosvětlených místech lesa....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Střítež
 kaplička v okrese Šumperk
bez fotografie

Střítež byla ve 14. století lénem olomouckých biskupů, stával zde farní kostel a dvůr s tvrzí, na níž sídlili místní vladykové. Tvrz byla zničena na přelomu 14. a 15. století a Střítež definitivně zanikla začátkem 16. století. Z někdejší vsi zde zůstala jen myslivna. Pozůstatkem zdejšího kostela je pískovcová pozdně románská křtitelnice, která dnes stojí před vchodem do expozice mohelnického muzea. Od konce 19. století se vždy v neděli, po svátku narození Panny Marie (8. září), konají k zdejší ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Lidice
 památník v okrese Kladno
bez fotografie

Památník v Lidicích - Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí fašistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. "Areál Lidice" byl prohlášen kulturní památkou 30.3.1962 (Usnesení vlády ČSR č. 251/62). Nařízením vlády č. 262/1995 Sb. byl 16.8.1995 prohlášen za národní kulturní památku. Návštěvníci zde uvidí moderní audiovizuáln...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
48 %
střední pokles
Bílá hora
 kopec v okrese Praha-západ
bez fotografie

Historie Bílé Hory a okolí - Bílá hora je pomístní název pro 381 m vysoký kopec, nacházející se na severozápadním okraji Prahy. Údajně je pojmenovaná podle opukových lomů, které zde bývaly a svítily do dálky, nebo podle pohanského boha Běloboga. Přesně vymezit velikost území je nemožné, ale vrchol kopce se nalézá v místě mohyly, připomínající známou bitvu. Tento vrchol se nachází na katastrálním území Ruzyně, dnes součást Městské části Praha 6, ale definovat pouze toto území jako Bílou horu n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Na stráži
 ostroh v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Na Stráži (354 m) Jménem Na Stráži se označuje vysoký skalnatý ostroh, strmě spadající do údolí Dobranovského potoka asi 0,5 km jižně od Sloupu. Původně se nazýval Široký kámen (Breiter Stein) a jeho dnešní jméno bylo odvozeno od strážního stanoviště, které si zde v roce 1634 zřídili Švédové. Ostroh souvisí s rozsáhlejší pískovcovou plošinou, vybíhající od Slavíčku směrem k západu, a byl odedávna pěkným vyhlídkovým místem. Jeho atraktivita ještě vzrostla v roce 1933, kdy zde byla postavena dřevě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Samuelova jeskyně
 jeskyně v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Samuelova jeskyně je skromné obydlí poustevníka, uměle vyhloubené v pískovcovém skalním masivu, vyčnívajícím z nevelkého návrší nad jižním okrajem Sloupu. Skála s jeskyní se původně nazývala Špičatý kámen (Spitziger Stein) a nejsnáze je přístupná boční strží ze Sloupu nebo z rozcestí jižně od vyhlídky Na Stráži. Z dolní části strže odbočuje k jeskyni serpentinová stezka, nově upravená v létě roku 2003. Jeskyni vyhloubil na počátku 18. století sloupský rodák Samuel Görner, pocházející ze starého...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Vinný vrch
 kopec v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Vinný vrch (427 m) - Z jižního svahu Tisového vrchu vybíhá nad osadu Plesa u Svojkova nevelký čedičový Vinný vrch, na jehož vrcholu kdysi stával dřevěný gloriet, postavený údajně již v roce 1781. Na osluněných svazích kopce měli majitelé Svojkovského hradu již koncem 16. století vinice a později zde byly založeny ovocné sady....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Tisový vrch
 kopec v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Tisový vrch je rozložitý zalesněný čedičový kopec (540 m), ležící nad severovýchodním okrajem Svojkova asi 2 km jihovýchodně od Sloupu. Jeho temeno tvoří okrouhlá náhorní plošina s několika vyčnívajícími skalkami a nenápadným vrcholkem na severovýchodním okraji. Pod ním je strmý skalnatý sráz se suťovými poli. Vrcholová plošina je porostlá převážně bukovým lesem, v jehož podrostu se vyskytuje například zvonek broskvolistý, lilie zlatohlavá nebo jaterník podléška, na čedičových skalách roste kost...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Uhličité a Plynové lázně
 lázně v okrese Cheb
bez fotografie

Plynový pramen, nad kterým stojí dnešní lázně je znám již od středověku, kdy se mu pro hlučnost při výstupu říkalo "Hřmotící pramen". S kysličníkem uhličitým začal již v počátcích lázní experimentovat jejich zakladatel dr. Adler První, dřevěný pavilón nad pramenem byl postaven v roce 1811, pozdější důstojné, zděné lázně z roku 1826 měly již tři koupelny a společenskou místnost. Dnešní Plynové lázně byly vystavěny společně s přilehlou kolonádou v roce 1912 a po několika inovací...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Myslivny
 osada v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Osada Myslivny - Malá rekreační osada na jihovýchodním úpatí Luže je součástí Horní Světlé. Původně se jmenovala Jägerdörfel a vznikla jako osada dřevařů a lovců kolem výstavné myslivny. Později se stala letoviskem s horským hostincem. V roce 1924 byla v jedné starší chalupě zřízena německým turistickým spolkem Přátelé přírody (Die Naturfreunde) Lužická chata, která sloužila až do záboru pohraničí v roce 1938, kdy skončila i činnost spolku. Po přestavbě v 80. letech byla využívána jako rekreační...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Janské kameny
 skály v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Janské kameny - Skupina čedičových skal (604 m) těsně u státní hranice severovýchodně od Krompachu byla údajně pojmenována podle bývalé sochy sv. Jana Křtitele. Skály jsou částí čedičové žíly, která v třetihorách vyplnila rozsáhlou puklinu v měkčích křídových usazeninách. Pozvolným působením povětrnostních vlivů byly okolní pískovce erodovány a čedičová žíla byla vypreparována do podoby několika skalních zdí vystupujících nad okolní terén. Vodorovným uspořádáním čtyř až šestibokých čedičových sl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Babí kámen
 skalka v okrese Liberec
bez fotografie

Babí kámen (498 m) Asi 200 m severně od Panenského kamene vybíhá z úbočí Jezevčího vrchu nevýrazný hřbítek, na jehož konci je Babí kámen. Je to malá osamělá pískovcová skalka, ve které je vytesaný malý výklenek se sedátkem. Výhledu do okolí dnes brání vzrostlé stromy, mezi nimiž je možné zahlédnout jen zalesněný svah Jezevčího vrchu s vyčnívajícím vrcholem Panenského kamene....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Jezevčí vrch
 kopec v okrese Liberec
bez fotografie

Jezevčí vrch je výrazný rozložitý kopec (665 m), ležící asi 1,5 km jihozápadně od Heřmanic. Místní lidé jej často nazývají starým jménem Limberk a na některých mapách se také označuje jako Jílový vrch. Znělcový vrchol hory vystupuje nad podložní křídové pískovce, které budují dolní část hory a na jejím západním úpatí vytvářejí nevelké rokle a skalní stěny. K jihovýchodu vybíhají z masivu Jezevčího vrchu dva hřbety s čedičovými vrchy Dubina (467 m) a Dubový vrch (469 m). Ve vrcholové části kopce...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Antonínovo Údolí
 osada v okrese Česká Lípa
Antonínovo Údolí (osada)

Osada Antonínovo Údolí - Malá osada ležící v údolí Hamerského potoka západně od Mařenic byla pojmenována podle kapličky sv. Antonína Paduánského, vyhloubené ve skále poblíž mostku přes potok. Ve 40. letech 19. století zde pánové Schicht a Wiesner vystavěli přádelnu, která později několikrát změnila majitele, a v listopadu 1878 vyhořela. Po požáru byla budova snížena o jedno patro a po opravě sloužila dále jako strojní zámečnictví. Ve 20. letech byla bývalá tovární budova vykoupena tehdejším okre...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
střední pokles
Křížová věž
 skála v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Křížová věž je štíhlá pískovcová skála, vyčnívající ze zalesněného severovýchodního výběžku Trávnického vrchu přímo nad jižním okrajem osady Naděje. Podle původního německého jména Rabenstein se někdy označuje jako Krkavčí nebo Havraní skála, ale nejčastěji se užívá názvu Křížová věž, podle kříže na jejím vrcholku. Železný kříž na vrcholu skály dali v roce 1833 údajně postavit pánové Schicht a Wiesner, majitelé továrny v Antonínově Údolí. Koncem 19. století odtud svítila lidem do údolí lucerna,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sirný pramen
 pramen v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Sirný pramen - Nedaleko Nové Hutě je uprostřed lesů pod Bouřným a Malým Stohem rozcestí zvané U Jana. Nedaleko od rozcestí je na levém břehu Hamerského potoka vydatné okrouhlé prameniště železité vody se žlutohnědým povlakem, podle něhož je tradičně nazýváno Sirný pramen, ačkoliv jev se sírou nijak nesouvisí. V železité vodě žije bakterie Leptothrix ochracea, která shromažďuje železité sloučeniny a vytváří rezavé kašovité shluky. K prameni vede po dřevěných můstcích upravená odbočka ze zelené zn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
U Jana
 rozcestí v okrese Česká Lípa
bez fotografie

U Jana - Nedaleko Nové Hutě je uprostřed lesů pod Bouřným a Malým Stohem rozcestí zvané U Jana. Kromě silničky do Horní Světlé se sem ke kamennému mostu přes Hamerský potok sbíhá z různých stran několik lesních cest. Rozcestí bylo pojmenováno podle sochy svatého Jana Nepomuckého, která zde kdysi stála. Její podstavec ležel dlouho povalený a zasypaný v lese, než jej v roce 1995 objevili a znovu postavili Varnsdorfští turisté. Dodnes je na něm nápis, udávající donátora Josefa Waltera i rok postave...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Suchý vrch
 kopec v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Suchý vrch je výrazný znělcový kopec (641 m), vystupující nad údolím Hamerského potoka asi 1,5 km jižně od Horní Světlé a 1 km severozápadně od Naděje. Jeho svahy jsou porostlé převážně smrkovými lesy s vtroušenou borovicí, jeřábem a břízou, vrcholovou část kopce porůstá bučina s chudým podrostem kapradin a trav. Na svahových sutích se vyvinula také pozoruhodná společenstva mechorostů. Z plochého temene kopce vyčnívají čtyři skalnaté vrcholky. Na jihozápadní straně je strmé skalisko, z něhož kd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hamr u Naděje
 osada v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Osada Hamr Asi 1 km severně od Naděje je v zalesněném údolí rekreační osada Hamr. Původně zde stávala stoupa na drcení v okolí těžené rudy, která se potom dopravovala do blízkých tavíren, později tu byl mlýn, pila a hostinec. V roce 1706 zde byl údajně objeven důl, v němž byla nalezena ruda bohatá na zlato a stříbro. Vévodkyně Anna Marie Františka na Zákupech ale těžbu nepovolila. Pro pohon pily v Hamru byla roku 1938 pod Suchým vrchem v hlubokém zalesněném údolí Hamerského potoka postavena př...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
obrovský nárůst


    Strana: 1, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, max - 2262,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze