Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 421-440 z 44467 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Farní kostel sv. Markéty - Jaroměřice nad Rokytnou (kostel)

Rovnocennou a nedílnou součást zámeckého souboru tvoří děkanský chrám sv. Markéty.  Klenba v kupoli lodi nese fresku, oslavující sv. Markétu, namalovanou roku 1734 Karlem Františkem Tepperem. Baroknímu hlavnímu oltáři dominuje obraz Neposkvrněného početí s třinácti výjevy ze Starého a Nového zákona Před dolní část...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kašna - Jaroměřice nad Rokytnou
 kašna v okrese Třebíč
Kašna - Jaroměřice nad Rokytnou (kašna)

Pozdně barokní kamenná kašna s figurální sochařskou výzdobou tvoří důležitou kompoziční složku hlavního náměstí. Uprostřed šestiboké nádrže ukončené profilovanou obrubou stojí na hranolovém soklu dvojice skulptur představující sv. Alžbětu a sv. Kateřinu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka)

Bíle olíčená kamenná pilířová boží muka s dozvuky pozdně gotického tvarosloví pochází ze závěru 16. stol. a jsou umístěna při silnici na Mor. Budějovice. Hranolový dřík s okosenými hranami nese čtyřbokou kaplici otevřenou do tří stran pravoúhlými otvory. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Špitál s kaplí sv. Kateřiny - Jaroměřice nad Rokytnou (budova)

Soubor architektonicky hodnotných raně barokních staveb z let 1671-72 zahrnuje centrální kapli sv. Kateřiny a navazující budovu špitálu s reprezentativním průčelím a původní interiérovou dispozicí. Areál uzavírá ohradní zeď s poklonou a litinovým křížem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Sýpka - Jaroměřice nad Rokytnou
 budova v okrese Třebíč
Sýpka - Jaroměřice nad Rokytnou (budova)

Rozlehlá raně barokní sýpka bývalé Ústřední vojenské zásobárny byla vystavěna jaroměřickou vrchností v neklidných dobách třicetileté války. Mohutná dvoukřídlá čtyřpodlažní stavba se i přes novodobé účelové adaptace dochovala v takřka nezměněné podobě. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sousoší Tvůrce a jeho sestra Bolest - Jaroměřice nad Rokytnou (sousoší)

Náhrobek od Františka Bílka vznikal v letech 1929 - 1932. Bronzové sousoší odlil dle modelu Františka Bílka Franta Anýž v roce 1932. Na hrobě umístěné mísy s ohněm a rozevřenou knihou vytepal Jaroslav Krula taktéž dle návrhu Františka Bílka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Zámek s kostelem sv. Markéty - Jaroměřice nad Rokytnou (tvrz, zámek)

Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěna na trojkřídlý renesanční zámek dochovaný ve zdivu dnešní barokní budovy. Do barokní podoby byl zámek přebudován podle projektu rakouského architekta Jakuba Prandtauera za Questenberků v letech 1700 – 1737. Současně se zámkem byl v duchu vrcholného baroka postavený i sousední farní, původně záme...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
50
velký pokles
Socha sv. Floriána - Jaroměřice nad Rokytnou (socha)

Pozoruhodná pozdně barokní skulptura sv. Floriána pocházející z konce 18. století je hodnotným příkladem rustikální sochařské práce lokální provenience. Na reliéfně zdobeném čtyřbokém soklu spočívá poněkud statická figura světce držící praporec a vědro. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka)

Barokní zděná boží muka z druhé poloviny 18. století jsou umístěna při silnici do Ratibořic. Hranolový dřík prolomený nikami s konchou je zakončen bohatě profilovanou kordonovou římsou, na které spočívá mírně užší čtyřboká kaplice s pravoúhlými výklenky. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Sochařská výzdoba mostu - Jaroměřice nad Rokytnou (sochy)

Barokní skulpturální soubor vysoké kamenosochařské kvality zdobící nároží silničního mostního tělesa je dílem třebíčského sochaře Štěpána Pagana z 20. let 18. stol. Jednotlivá ikonograficky bohatě komponovaná sousoší jsou osazena na hranolových soklech. Výzdoba silničního mostu: sousoší sv. Jana Nepomuckého ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Jaroměřice nad Rokytnou (socha)

Barokní plastika sv. Floriána datovaná do r. 1745 je situovaná na náměstí, kde výrazně oživuje okolní prostředí. Mírně podživotní socha světce ztvárněná v tradiční ikonografické kompozici spočívá na reliéfně zdobeném hranolovém soklu s volutovými křídly. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka)

Architektonicky hodnotná raně barokní zděná boží muka z roku 1678 jsou situována při silnici na Boňov. Hranolový dřík prolomený hlubokými nikami s konchou je v horní čtvrtině členěn profilovanou římsou oddělující hmotově shodnou kaplici s nikami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka)

Poklona je situována cca 1,5 km severozápadně od Jaroměřic nad Rokytnou, při silnici na Třebíč. Poměrně vysoký samostatně stojící objekt je vyzděný z cihel na čtvercovém půdorysu. Stavbu lze rozdělit na dvě části, horní část zmenšeného půdorysu je oddělena od spodní v celém obvodu pultovou stříškou. Spodní část je prolomena z každé strany osovou nikou s pů...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Radnice a spořitelna - Jaroměřice nad Rokytnou (budova)

Avantgardní budova radnice a spořitelny inspirovaná funkcionalistickými zásadami představuje hodnotný doklad meziválečné architektury z r. 1931. Dvoupodlažní stavba situovaná v nárožní pozici jižní fronty náměstí se dochovala v mimořádně intaktním stavu. Současné využití objektu zůstalo v souladu s jeho původním určením. Budovu tak využívá M...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Jaroměřice nad Rokytnou
 město v okrese Třebíč
Jaroměřice nad Rokytnou (město)

První písemná zpráva pochází z roku 1325. Město se nachází v nadmořské výšce 422 metrů. Na území žije 4219 obyvatel. Ve městě lze navštívit Zámek, který patří k nejmohutnějším zámeckým architekturám první poloviny 18. stol. v Evropě. Již z doby prehistorické pochází první doklady zdejší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Vendelína - Bolíkovice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Vendelína - Bolíkovice (socha)

Pozdně barokní sochařské dílo představuje sv. Vendelína, patrona pastýřů a sedláků. Světec stojící na čtyřbokém tvarovaném soklu s aliančním znakem je oděný v dobový šat s volně přehozeným pláštěm, na hlavě má široký klobouk. U nohou mu leží ovečka. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Moravacamp - Mohelnice
 kemp v okrese Šumperk
Moravacamp - Mohelnice (kemp)

Kemp - Motel Morava je umístěn na okraji rozsáhlého lesoparku u města Mohelnice. Příjezd do kempu je po silnici č. 35, směr Hradec Králové - Svitavy - Mohelnice - Olomouc. Po celý rok nabízíme ubytování v Motelu, a to ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC). Každý pokoj má vlast...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
45 %
mírný pokles
Stejskal - Zahrádka
 rybník v okrese Třebíč
bez fotografie

Vodní plocha v rybniční soustavě 3km východně od Náměště nad Oslavou. V jihovýchodní části se nalézá menší ostrov porostlý stromy. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hřibojedy
 obec v okrese Trutnov

Obec rozkládající se na Libotovském hřbetu se dělíla na Hřibojedy Malé Hřibojedy a Hvězdu. Nedaleko obce se nacházela řada lomů, ve kterých byl těžen pískovec,byl zde prováděn i archeologický výzkum mesolitického tábořiště.Spodní vody prorážely na mnoha místech na povrch a vytvářely četné studánky - vítaný zdroj pitné vody pro ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
bez fotografie

Kaple blahoslavené Panny Marie je římskokatolická kaple. Patří do farnosti Dvůr Králové nad Labem. Majitelem kaple je obec Hřibojedy. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, max - 2224,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze