Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 43001-43020 z 43165 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Víckov
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou

Zříceniny hradu, jimž dominuje i z údolí viditelné torzo paláce, na okraji srázu do údolí Bobrůvky u stejnojmenné obce. Byl zřejmě vystavěn na poč. 14. stol. jako náhrada za opuštěný hrad Lísek, poprvé se připomíná r. 1340. R. 1454 jej král daroval jako pustý a na základě keramických nálezů lze předpokládat, že byl v té době opuštěn již několik desetiletí. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Varta
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Labem

Pozůstatky po hradu na ostrohu u stejnojmenné osady nedaleko Velkého Března. Postaven již ve 2. pol. 13. stol., mezi druhou čtvrtinou 14. stol. a r. 1378 zřejmě neobydlen, znovu doložen v l. 1378, 1383 a 1415; zbořen patrně na poč. 15. stol. Zachovaly se skromné zbytky několika zdí a mohutné opevnění (příkopy, val), poškozené však lomem a dalšími novodobými zásahy. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
SKI areál Kareš - Rejhotice
 lyžařský areál v okrese Šumperk

- Délka vleku 308 m, 200 m, 290 m - Typ vleku TATRA POMA P, EPU300, VL315 - Provozovatel: Tomáš Kareš - Parkování zdarma - V areálu je zajištěn provoz lyžařské školy - Noční lyžování - Svah je udržován rolbou... podrobnosti >
HODNOCENÍ
48 %

velký nárůst
Mechanická přádelna lnu - Loučná n. Desnou
 zajímavost v okrese Šumperk

Podhorská a horská krajina vždy předurčovala tuto oblast pro pěstování nenáročného lnu. Tato plodina bez větších nároků na půdu i klima dávala po dlouhá staletí lidem i v chudých oblastech plátno na oděv. S příchodem průmyslové revoluce přichází i do této lidské činnosti nová moderní technologie. Modernizaci v tomto oboru přinesl do kraje Eduard Oberleithner. Pod jeho vedením vzniká v blízkosti zámku moderní mechanická přádelna lnu. Během pár let se Oberleithnerova továrna stala jedním z nejvý... podrobnosti >

obrovský nárůst
Lesní železnice - Kouty nad Desnou
 zajímavost v okrese Šumperk

Lesní železnice v Koutech nad Desnou je soustava čtyř na sebe navazujících pozemních lanovek určených ke svážení dřeva ze strmé stráně k silnici. Tuto málo známou dopravní stavbu nalezneme vysoko v lese nad nádražím Kouty nad Desnou a na Černé stráni. V dnešní moderní době lze jen pokorně smeknout před mistrnou ukázkou, jak stavět v místních podmínkách. I po stoleté existenci, přičemž byla 45 let bez využití a jakékoli údržby, jsou stavby přírodou nedotčené, přestože je kromě pečlivého srovnán... podrobnosti >
HODNOCENÍ
10 %

obrovský nárůst
Hrobka rodiny Kleinů - Loučná nad Desnou
 památka v okrese Šumperk

Hrobka rodiny Kleinů v Loučné nad Desnou menší areál umístěný ve svahu se západní expozicí. V jeho ústřední části na hlavní pohledové ose je umístěn vlastní objekt hrobky vymezený negotickým litinových plotem. Dominantním prvkem celého areálu je patrně bronzová socha sv. Alžběty. Přístup k hrobce tvoří státem chráněná lipová alej.... podrobnosti >

mírný pokles
Na Růžku - Loštice
 restaurace,hotel v okrese Šumperk

Restaurace Na růžku - Jiří Vykydal... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký nárůst
Sousoší Kalvárie ve Vikýřovicích
 kříž v okrese Šumperk

V roce 2002 byla obcí provedena rekonstrukce pískovcového sousoší Kalvárie, které je vysoké zhruba 4 m a zobrazuje Ježíše Krista na kříži, k němuž vzhlížejí Sv. Jan Evangelista a Panna Marie. V březnu 2007 prohlásilo Ministerstvo kultury toto dílo z roku 1813 nemovitou kulturní památkou. Jedná se o sousoší neznámého autora, které je kvalitním sochařským dílem slohově zařaditelným do klasicismu s prvky lidového baroka.... podrobnosti >

mírný pokles
Mostkov
 osada v okrese Šumperk

Roku 1960 byla přičleněna k obci Oskava osada Mostkov, název získal zřejmě podle místa s mostkem, čemuž odpovídá i poloha této lokality. První písemná zmínka se vztahuje k roku 1344, kdy ves příslušela k hradu Úsov. Jednalo se převážně o zemědělskou obec. Leží v nadmořské výšce kolem 320 m, západně od údolí horního toku říčky Oskavy.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
90 %

obrovský nárůst
Železný – Železnice, Těšín
 zaniklý hrad v okrese Jičín

Terénní pozůstatky (příkop, val) po hradu pravděpodobně ze 13. stol. na vrchu nad Železnicí u Jičína. Mohl patřit k nejstarším šlechtickým hradům u nás, vědomosti o něm jsou však velmi neúplné. Zanikl již ve 14. stol., areál byl později poškozen lámáním kamene. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Mladkov - Kostel sv.Jana Křtitele
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí

Raně barokní stavba z r.1697, přestavěna 1736 - 44, jednolodní, podélná s polygon. presbytýřem a hranolovitou věží. Po obou stranách křížově sklenuté lodi jsou tři arkádové kaple. Zařízení kostela je barokní, hlavní oltář se sochami sv. Anny a sv. Jáchyma a obrazem křtu Kristova z l. 1841 - 1842. ... podrobnosti >

velký nárůst
Captain Morgan's - Olomouc
 pizzerie v okrese Olomouc

HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Žampach
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí

Hrad byl založen nejspíše okolo roku 1300 rodem, který se poté po něm psal. V roce 1355 byl jako sídlo známého loupeživého rytiře Jana Pancíře ze Smojna dobyt vojsky Karla IV. V letech 1367-74 patřil Žampachům z Potštejna, za nichž byl v roce 1469 obnoven. V průběhu třicetileté války byl Žampach několikrát vydrancován a poté zpustl. Dispozice hradu na táhlém vrcholu je dvojdílná. K bočním stranám dlouhého předhradí se přikládaly především hospodářské budovy, dobře dochované v podobě teré... podrobnosti >

mírný pokles
Lázek památník
 památník v okrese Ústí nad Orlicí

Vrch Lázek je také symbolem odboje vlastenců ze severní Moravy proti okupantům za Druhé světové války. Padlé příslušníky organizace Národní sdružení vlastenců připomíná památník nedaleko vrcholu na okraji lesa. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

velký nárůst
Českobratrská modlitebna - Sudkov
 kaple v okrese Šumperk

Postavena roku 1937. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
85 %

mírný pokles
Kaple Panny Marie Klatovské
 kaple v okrese Klatovy

Kaple Panny Marie Klatovské - Byla postavena v roce 1696 na místě chalupy v níž žili manželé Hirsperkovi a přechovávali tam obraz Panny Marie, která se stala zdrojem zázraku v roce 1685. Později byl při kapli postaven špitál.... podrobnosti >

mírný pokles
Klatovská Hůrka v Klatovech
 rozhledna v okrese Klatovy

Západním směrem od centra Klatov, nedaleko zimního stadionu, se do výšky 498 metrů nad mořem vypíná zalesněný vrch Klatovské Hůrky. Obyvatelům Klatov slouží téměř celé století k rodiným a svátečním procházkám, a chvílím oddechu. Na jeho špici byl zřízen v rozvalinách kostela sv. Anny pozoruhodný vyhlídkový objekt. Opravena a zastřešena byla čtyřboká kamená věž, která tak pravděpodobně od roku 1900 začala sloužit jako rozhledna. Po druhé světové válce byl objekt doplněn prosklenou vyhlídkovou r... podrobnosti >

velký pokles
Dominikánský klášter - Klatovy
 klášter v okrese Klatovy

Dominikánský klášter Klášter byl roku 1786 zrušen a objekt předán k užívání gymnáziu. V roce 1796 koupilo město klášter i s kostelem a pronajalo jej na skladiště. Na počátku 19.století byl objekt přidělen Benediktům z Emauz, kteří obnovili v kostele obřady, ale v roce 1866 byl kostel opět ve správě města. Městu zůstal doposud a celá dlouhá léta chátral. Až v konci 80. a na počátku 90.let dvacátého století byla provedena rozsáhlá rekonstrukce kostela. V r. 2000 byl kostel zpřístupněn a zača... podrobnosti >

velký pokles
Kostel svatého Vavřince - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy

Kostel svatého Vavřince V těsné blízkosti kostela sv. Vavřince stával dominikánský klášter, který si ze své původní podoby nezachoval do dnešních dob zhola nic. Klášter s kostelem byly postaveny ve 14. století, ale vypleněny za husitských válek roku 1419. V pobořených budovách zřídila obec sýpky a klášter byl obnoven až po třicetileté válce. Znovu však vyhořel roku 1689 a až v létech 1694 - 1707 byl definitivně dokončen v barokním slohu M. A. Gilmettim.... podrobnosti >

mírný pokles
Lipník nad Bečvou
 židovský hřbitov v okrese Přerov

Starý židovský hřbitov: - V r. 1567 Židé v Lipníku n. B. koupili pozemek pro hřbitov jižně od centra města. Pochováno zde bylo sedm lipenských rabínů, včetně B. T. Fränkela – právě jeho tumba z r. 1828 bývala hojně navštěvována zbožnými chasidskými Židy. Pohřbívalo se zde do roku 1883. Celá plocha byla tehdy hroby hustě zaplněna, odhadem se zde nalézalo 1500 až 1800 náhrobků. Nevysoká ohradní zeď bývala masivní, z hrubého lomového kamene. V r. 1942 byl hřbitov zničen německým vojskem. Po válce b... podrobnosti >
HODNOCENÍ
30 %

mírný pokles


    Strana: 1, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, max - 2159,      předchozíPředchozí   Dalšídalší