Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 381-400 z 1213 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Blahoslavené Panny Marie - Topolná
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Kostel zasvěcený Neposkvrněnému Početí Blahoslavené Panny Marie. Byl vysvěcen 28. května 2000 biskupem Josefem Hrdličkou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
bez fotografie

Kostel českobratrské církve evangelickédostavěn roku 1872 Evangelický kostel, s jehož stavbou bylo započato 15. května 1783, a který zanedlouho potom prženští evangelíci dokončili, byl po polovině 19. století již značně sešlý. Narozdíl od tolerančních kostelíků v okolí, byl tento prženský kostel zděný (délka 20m, šířka 10m, výška 6,5m). Jeho...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Mezi nejstarší stavby v Ratiboři patří evangelický kostel z roku 1842 – 61 projektovaný vídeňským architektem Försterem. Původní dřevěný kostel byl z roku 1782. Chráněn je za oltářem zazděný kámen, v němž byly ukrývány v dobách pronásledování náboženské knihy, z kterých kázal lidový kazatel Jan Maniš (1746 &nda...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kostel se nachází na Palackého ulici, při cestě z rožnovského náměstí ke známému skanzenu Valašské muzeum v přírodě. Z pohledu architektury, je dřevěný evangelický kostelík, velmi významnou novodobou památkou. Roubená stavba z let 1950 až 1953, postavená podle projektu pražského architekta Bareše, v sobě snoubí účelnost s umem propojit ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
bez fotografie

Evangelický kostel pochází z roku 1873, Kořeny růždeckých evangelíků sahají až do 16. století, kdy na Valašsko proniká reformační hnutí. Převahy zřejmě nabývá luterství. Ještě v roce 1634 je zmíněn (luterský) kazatel (predikant) Rafael. V místě ale pravděpodobně působila také Jednota bratrská. (Růžďku nalezneme na Komenského mapě Moravy z roku ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Kostel Českobratrské církve evangelické (bohoslužby každou neděli v 9.30 h.), uvnitř barokní varhany z konce 18.století rekonstruované do původní podoby v r.2005...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Českobratrské církve evangelické - Valašské Meziříčí (kostel)

V dnešním evangelickém kostele bývalo původně dívčí gymnázium, které navštěvovaly Gabra a Málinka, známé z knih Amálie Kutinové. Budova,postavená chorvatským architektem Kaldou, zaujme jednak netradičním propojením samotného kostela s farní budovou,jednak jižními architektonickými prvky. Před kostelem se nachází pomník T....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

 Kořeny liptálského sboru sahají až do doby předbělohorské, kdy v Liptále působil kněz podobojí, zatímco několik rodin patřilo k Jednotě bratrské, která měla svůj sbor ve Valašském Meziříčí. Evangelíci se tu udrželi i navzdory protireformačnímu pronásledování až do vydání tolerančního patentu a přihlásili se ke své víře hne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Krista Krále - Prakšice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Někdy kolem roku 1855 se obyvatelé Prakšic rozhodli, že zbourají od nepaměti stojící dřevěnou kapli nad hřbitovem zasvěcenou svatému Václavu a na stejném místě postaví vlastními náklady novou a větší. Tato kamenná kaple byla postavena v roce 1859 a vysvěcena v témže roce P.Janem Riedlem – děkanem a farářem z Bánova. Kaple byla zasvěcena Panně Marii. Od návštěvy olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna v Prakšicích v roce 1898 se v této kapli mohla sloužit kromě pohřbů i mše svatá. Až v roce 1906 b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Holešov
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Holešov (kostel)

V minulosti obvykle stával uprostřed našich měst a větších obcí kostel. Tak i v Holešově měli tehdy gotický kostelík se hřbitovem obehnaným zdí. Fara u něj se připomíná listinou z r. 1322 ve spojení se jménem faráře Fridlina. Po husitských válkách dochází k závažným změnám i v Holešově, šíří se zde Husovo u...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Kostel Nanebevzetí panny Marie - Jankovice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Stavba kostela byla díky počátečním neshodám občanů sousedních vesnic Jankovic a Košíků oddálena o několik desetiletí.Občané Košíků požadovali, aby byl kostel postaven na Rovné, protože by měli farníci z obou obcí stejně daleko. Po zdlouhavé dohodě byli vysláni dva zástupci ( z Jankovic Martin Odstrčilík čp.90,   z Košíků není známo) na deputaci k císaři Ferdinandu do Vídně. Do šesti neděl přišla kladná odpověď. Brzy na to bylo započato se stavbou. Organizací stavby byl pověřen Josef Dúbrava č.p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Valašské Meziříčí (kostel)

Římskokatolický farní kostel Panny Marie, byl původně stavěn v 2. polovině 17. století jako tzv. nový zámek. Tento Valašskomeziříčský farní chrám, je hlavní církevní dominantou toho valašského města, ležícího na ostrohu nad soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Objekt kostela samotného se nachází poblíž hlavní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie - netypická církevní stavba pobělohorského baroka z konce 17. století, která měla původně jiné určení. Majitel panství hrabě Jiří Illésházy chtěl vybudovat nový zámek, ale po vyhoření původního dřevěného kostelíku a fary roku 1683 věnoval nedokončenou stavbu zámku katolické církvi. Po nutných úpravách byl kostel vysvěcen roku 1689. Z původního zámku zůstaly zachovány obranné nárožní rondely se střílnami (středoevropská rarita) a v západní zdi pozůst...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Záhlinice
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Stavba s klenutým interiérem pochází z 1. poloviny 19. století. Jedná se o oientovaný kostel, skládající se z obdélníkové lodi se zkosením směrem k presbyteriu a z presbyteria čtvercového půdorysu, vše zaklenuto plackou. Mezi poli klenební pasy nesené sdruženými pilastry. Na východní straně přiléhá sakristie. V západní č&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Narození panny Marie - Pržno
 kostel v okrese Vsetín
bez fotografie

Katolický kostel Narození p. Mariepostaven roku 1889 Kostel byl vystavěn na místě zbořeného kostela, který měl letopočet údajně 1525. V roce 1880 se pomýšlelo na důkladnou přestavbu nejen věže, ale celého chrámu. Stará dřevěná věž, postavená v roce 1821 byla zbourána a spolu s ní sakristie a kostnice. Oprava kostela se však protáhla. Až roku 1886 na zásah okresní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel Narození Panny Marie a sv. Anny - Rajnochovice (kostel)

Barokní poutní kostel z roku 1716 zhotovený podle plánů G.P. Tencally. Pouť vždy po 26.7....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Morkovice
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Morkovice (kostel)

 Farní kostel Narození svatého Jana Křtitele...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Chrám zasvěcený Navštívení Panny Marie v Zašové je nejznámějším mariánským poutním místem Valašska. Uctíván je vzácný obraz Panny Marie s Děťátkem a poutní místo Stračka s pramenem kvalitní pitné vody opředeným pověstí.  Kostel je orientovaná jednolodní stavba s odsazeným pětibokým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel nejsvětější trojice - Zdounky
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Ze zdouneckých pamětihodností musíme v první řadě vzpomenout původně gotický farní kostel. Poprvé je připomínán v r.1366,datum jeho založení je patrně ještě starší. František Václav Peřinka, kroměřížský rodák a autor Zdouneckého okresu Vlastivědy moravské soudí, že kostel vznikl přestavbou staré tvrze.Ta však zanikla až kolem r.14...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, max - 61,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze