Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Louny


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 21-40 z 381 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bývalý Dreherův pivovar - Měcholupy
 historická budova v okrese Louny
bez fotografie

velký pokles
Březno u Postoloprt
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

velký pokles
Břvany
 obec v okrese Louny

Zemědělská obec na Lounsku, kdysi stávala na břehu bahnitého jezera, vysušeného v letech 1807-1808. Pozdně gotický kostel sv. Martina pevnostního typu z r. 1501, vybavení je barokní. První písemná zmínka o obci je z roku 1436. Jak to bylo v roce 1918 a také před ním ve BřvanechPřed časem jeden reportér na burze pohlednic narazil na zají...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Břvany
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

velký pokles
Chlumčany
 obec v okrese Louny
bez fotografie

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1316, kdy u zemského soudu vystupuje vladyka Vikart z Chlumčan jako svědek v právní při. Přídomek „z Chlumčan“ naznačuje, že se jednalo o ves s panským sídlem, obvykle představovaným drobnou opevněnou stavbou. Skutečný vzhled obce v předhusitské době lze přiblížit jen částečně. Není jisté,zda ji...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Chlumčany u Loun
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

velký nárůst
Chmelový maják - Žatec
 rozhledna v okrese Louny
Chmelový maják - Žatec (rozhledna)

Chmelový maják je novou dominantou mesta Žatec. Jedná se o 40 metrů vysokou rozhlednu. Z věže je pěkný výhled na město Žatec a jeho okolí. Jestliže jsou večer osvětleny chmelové sloupy, lze rozhlednu vidět i z Chomutova a Mostu. Připomenout tradici a věhlas žateckého chmelařství si dal za cíl ambiciózní projekt výstavby Chrámu chmele a piva, který vyrost v centru Žatce. Přesněji v čá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Chotěbudice
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

mírný pokles
Chožov
 obec v okrese Louny
bez fotografie

Farní osada Chodžov v okresu Lounském, viktariát Libochovský, diecése Litoměřická náležela před válkami husitskými k děkanství Třebenskému. Farář platil 30 gr. desátku papežského. Listina kollegiatní kapitoly Litoměřické sv. Štěpána uvádí asi r. 1057 Chodžov, s jedním poplužím a zvoníkem Přestanem darovan&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Chraberce
 obec v okrese Louny

Přesně datum první zmínky o Chrabercích nelze s jistotou určit. V listině vzniklé mezi léty 1100 až 1107 se konstatuje, že Vršovec Nemoj, zavražděný roku 1088, daroval vesnici kostelu v Praze na Vyšehradě. Slovo „chrabřec" vyjadřovalo udatného muže. Chrabérce tudíž znamenaly vesnici statečných lidí. Vyšehradské kapitule patřily Chraberce až do husitských válek; roku 1437...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Chrám Nanebevzetí Panny Marie - Žatec (kostel)

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších památek města Žatce. Její založení spadá již do románského období. Dnešní stavba stojí v místechvelké románské baziliky a dodnes je do značné výšky současné stavby dochováno dvouvěžové románské průčelí. Z původní stavby pochází patrně i reliéf s poprsím sv. Petra, zazděný po pravé straně hlavního portálu. Kostel je dále doložen v roce 1206. Podle listiny z roku 1336 daroval král Jan Lucemburský Žateckým desátek z tržních poplatků a clo z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Cítoliby
 městys v okrese Louny
Cítoliby (městys)

Historicky první dochovaná zmínka o Cítolibech pochází ze dne 22. dubna 1325. Cítoliby jsou v ní označovány za vesnici patřící králi. Obec však zajisté vznikla již dříve, pravděpodobně někdy koncem 13. století, a možná ještě dříve - nedlouho po Lounech, založených v 60. letech 13. století Přemyslem Otakarem II.. Cítoliby vznikly pravděpodobně...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Cítoliby
 zámek v okrese Louny
bez fotografie

Zámek tvoří součást nevelkého náměstí městyse Cítoliby, které je půdorysně řešeno v podobě nepravidelného lichoběžníka. Výškově značně diferencovaný terén, kde jižní část silně převyšuje severní, dává všem objektům situovaným na vyvýšeninu přirozeně dominantní postavení. Na jižní polovině také ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Cítoliby
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

střední pokles
Deštnice
 obec v okrese Louny
bez fotografie

První písemná zpráva o Deštnici je z r. 1368, kdy se stal jejím majitelem Jindřich z Bezděkova (Heinrich von Bezdiek). Tehdy pravděpodobně stála ve zmizelé osadě Nedvídkov (Nedwidkow) tvrz. Majitelé obou osad zřejmě náleželi témuž rodu, neboť r. 1392 byli uváděni Hrzek z Nedvídkova (též uváděn jako Hrzko nebo Hrčko) (Hrzko von Nedwidkow) a jeho dědic Mikoláš z Deštnice (Nikolaus von Teschnitz). Také byl Hrzek nazýván z Deštnice nebo z Nedvídkova. Ves Nedvídkov zanikla někdy v 17. století, bližší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Deštnice
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

střední pokles
Dětské hřiště Velká Osada - Podbořany
 dětské hřiště v okrese Louny
bez fotografie

obrovský nárůst
Divice
 část obce v okrese Louny
bez fotografie

Divice je malá vesnice, část obce Vinařice. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Divice
 tvrz v okrese Louny
Divice (tvrz)

V Divicích se nacházejí zbytky známé tvrze. Dochované prameny hovoří o zdejším vladyckém sídle už k roku 1318, věž tu byla zbudována kolem poloviny 14. století. Po 200 letech došlo k rozšíření tvrze na renesanční zámek s pivovarem a přilehlým dvorem. Tehdejší lobkovické panství Divice měnilo později vícekrát své majitele, kteří však pustnoucí zámek neobývali. Proto, když velkostatek začátkem 19. století získali Schwarzenbergové, dali většinu zdejších objektů strhnout. Vzniklý nový hospodářský d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Dobroměřice
 obec v okrese Louny

Obec Dobroměřice leží 1 km severně od Loun v nadmořské výšce 180 m. Nalézá se na úpatí Českého Středohoří v Házemburské tabuli. Založena byla kolem r. 936. Z nejstarších dob se uprostřed obce zachoval kostel sv. Matouše. Tato jednoduchá, gotická stavba z lámaného kamene je připomínána od 1331. Z mnohem pozdějšího období je mohut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, max - 20,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze