Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Liberec

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 435                Mapa
Chrastná
 osada v okrese Liberec
Denní bar Laura - Chrastava
 restaurace v okrese Liberec
Provozování denního baru s nabídkou teplé i studené kuchyně....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dětřichov
 obec v okrese Liberec
Obec Dětřichov leží v těsné blízkosti hranic mezi Čechy a Moravou. Asi 6 km na severovýchod od Svitav. První listinný doklad, ve kterém je zmínka o obci, pochází z roku 1167. V roce 1278 vrcholí osídlování převážně německými osadníky.V roce 1855 koupil obec v dražbě kníže Maxmilián Karel Thurn-Taxis. To již k obci patřila osada Vysoké Pole, jenž byla založena v roce 1777. V roce 1857 žilo v obci 1...

mírný pokles
Divadlo F. X. Šaldy - Liberec
 divadlo v okrese Liberec
Historie divadelní budovy dnešního Divadla F. X. Šaldy se začala psát krátce poté, co Soukenické divadlo 24. dubna 1879 ze záhadných příčin vyhořelo. O vypracování projektu byli požádáni vídeňští architekti Ferdinand Fellner (1847 - 1916) a Hermann Helmer (1849 - 1919), jejichž ateliér patřil po řadu let k nejvýznamnějším v Evropě. Zaměstnávali v něm celý tým odborníků a ve spolupráci s nimi vybav...

střední pokles
Dlouhý Most
 obec v okrese Liberec
Dlouhý Most vznikl jako luteránská osada německých uhlířů v polovině šestnáctého století při zemské stezce, která spojovala Čechy s Lužicí. V jednom úseku stezky se vyskytovaly mokřiny, proto musela být cesta zpevňována. Vznikl jakýsi dlouhý most, podle kterého byla osada pojmenována. Oblast náležela k českodubskému panství, o kterém jsou první zmínky v zakládací listině kladrubského kláštera z r...

mírný pokles
Dolní zámek - Grabštejn
 veterinární základna, zámek v okrese Liberec
Veterinární a výcviková základna Grabštejn - V roce 1704 získali Grabštejn i s panstvím Gallasové, aby jej připojili ke svým severočeským državám se střediskem ve Frýdlantu. Několika přestavbami dolního předhradí získal novou podobu i dnešní Nový záme...

velký nárůst
HODNOCENÍ
72 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dolní Řasnice
 obec v okrese Liberec
První písemná zpráva pochází z roku 1381. Obec se nachází v nadmořské výšce 355 metrů. Na území žije 512 obyvatel. Památky a zajímavosti: Kovárna Ondřeje Stelziga a statek Český svět. Budova kovárny pochází asi z roku 1640 a připomíná vůdce ne...

velký nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Doubí u Turnova
 železniční stanice v okrese Liberec
Duli restaurant - Plzeňka - Liberec
 resturace v okrese Liberec
Nabídka točeného piva a teplých i studených jídel a alkoholických či nealkoholických nápojů. K dispozici je terasa.  ...

velký pokles
Dům řemesel - Kryštofovo Údolí
 muzeum v okrese Liberec
Keramický a výtvarný atelier AMi manželů Michálkových najdete v Kryštofově Údolí. Atelier má již třicetiletou tradici. Zde jsme se rozhodli sdružit všechny naše činnosti a vzniká Dům Řemesel, kde pro vás připravujeme: Prohlídku 250 let starého podstávkového domu Nahl&ea...

střední pokles
Černá hora
 vrchol v okrese Liberec
Černá hora (vrchol) Vrchol Černé hory tvoří velmi plochá, nevýrazná vrcholová plošina bez výhledu. Na jejím jihovýchodním okraji se nachází Čertův odpočinek – izolovaná skalka s výhledem k jihu. Po vrcholovém průseku vede oplocení přírodní rezervace Černá hora. V rezervaci jsou zřejmě nejzachovalejší zbytky původních smrčin Jizerských hor. Ostatní části vrcholu jsou též porostlé smrky, bohužel však většinou odumírají...

střední pokles
Černousy
 obec v okrese Liberec
Součástí obce Černousy je od roku 1963 Ves, nejsevernější osada libereckého okresu. Dříve se zde setkávaly zemské hranice Čech, Saska a Pruska. Obec byla původně lenním statkem frýdlantského panství. Školu zde založil v roce 1616 leník Kryštof von Spiller. Docházeli sem děti ze Vsi, Č...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Černousy
 železniční stanice v okrese Liberec
Čerti na Ještědu - Liberec
 restaurace v okrese Liberec
Jedná se o ryzí pivnici, prostor je kuřácký, ale s dokonalou ventilací a je tak vhodným doplňkem k nekuřáckému Sportu. Hospoda pojme 45 hostů a točí se tu až z osmi píp SVIJANSKÉ PIVO, Rohozecký ležák, Plzeňský Prazdroj a jiná speciální piva jako je kvasničák, malinové pivo a další. Hospoda je zaměřena na speciality typicky české kuchyně se speciálním menu pro více osob u jídel připravovaných v p...

střední pokles
HODNOCENÍ
88 %
Čertův odpočinek
 vrchol v okrese Liberec
Čertův odpočinek (vrchol) Skalisko nedaleko vrcholu Černé hory s půlkruhovým jihovýchodním rozhledem. Stejně jako na jiných místech Jizerských hor i zde pomalu dorůstají nové smrky a skála zmizí v lese. Název dostala podle skalního hrnce, který je na horní části skály - podle pověsti si na ni sedl čert a vypálil do ní svůj zadek i s ocasem....

mírný pokles
Česká hospoda - Heřmanice v Podještědí
 restaurace v okrese Liberec
Penzion je určen pro všechny věkové kategorie hostů, s dětmi i bez dětí, pro sportovce i pro milovníky přírody s celoroční otevírací dobou. Penzion Česká hospoda je umístěn ve dvou kompletně zrekonstruovaných budovách, které jsou od sebe vzdáleny cca 700 metrů.Celková kapacita: 86 pevných lůžek a 59 přistýlek. Hlavní budova - čp. 116, světle zelená omítka, uprostřed obce:recepce, restaurace, let...

střední nárůst
Český Dub
 město v okrese Liberec
Historie Českého Dubu sahá do románského období. Město patří k nejstarším sídlům severních Čech, vzniklo při kupecké stezce jako tržní osada na vyvýšenině obtékané potoky Ještědka a Rašovka. Újezd Vladislavice včetně hradu, raně románského kostela a přilehlé osady svěřil roku 1115 kníže Vladislav I. Benediktinskému klášteru v Kladrubech. Novým majitelem se stal v roce 1237 Markvartic Havel z Lembe...

mírný pokles
Čtveřín
 obec v okrese Liberec
Počátky osídlení středního Pojizeří a Českého ráje jsou úzce spjaty s příchodem zemědělců mladší doby kamenné, kteří k nám přicházejí v šestém tisíciletí před naším letopočtem. Pro pravěkého člověka nastává zásadní zlom v jeho dosavadním životě. Z lovce – sběrače navštěvujícího naší oblast ve starší a střední době kamenné se stal relativně usedlý zemědělec, který počal zásadním způsobem měnit okol...

mírný pokles
Za tratí západně od středu města stojí Evangelický kostel. Postaven byl v roce 1911 a byl vysvěcen roku 1912. Nyní jej vlastní Církev českobratrská evangelická....

střední pokles
Evangelický kostel Krista Spasitele - Frýdlant (kostel) Církev československá husitská - kostel z roku 1903....

střední pokles
Filipovka
 osada v okrese Liberec
Osada Filipovka nebo Filipka byla dosti pozdě založena. Roku 1723 prodal hrabě Filip Josef Gallas pozemky k založení a vybudování osady prvně šesti kolonistům. Během času vzrostla Filipka na osadu čítající 20 čísel obytných domů. Asi v době jejího rozkvětu byl v domě čp.3 otevřen hostinec pod jménem "Kretscham", který ale už dlouhou řadu let neexistuje. V posledních letech století 19. byl v provoz...

mírný pokles
Filipovka
 železniční stanice v okrese Liberec
Fojtka
 osada v okrese Liberec
První zmínka o obci Fojtka je z roku 1559 v Městské knize liberecké. Fojtka byla součástí libereckého panství, lesy však patřily panství frýdlantskému. Obec Fojtka leží podél potoka stejného jména. Název obce je patrně odvozen od "Vogt" (správce vrchno...

velký nárůst
Fojtka
 přehrada, přírodní koupaliště v okrese Liberec
Fojtka (přehrada, přírodní koupaliště) Přehradní hráz je gravitační, zděná z lomového kamene, obloukového půdorysu o poloměru křivosti 175 m. Návodní líc je od základů až po kótu 389,10 m n. m. svislý a odtud až po korunu hráze ve sklonu 10 : 1. Sklon vzdušného líce se mění plynule. Pro převádění velk&y...

velký pokles
Formanka - Liberec
 restaurace v okrese Liberec
Nabídka teplých a studených jídel, alkoholických i nealkoholických nápojů....

mírný pokles
HODNOCENÍ
82 %
Formule 5 - Liberec
 restaurace v okrese Liberec
Nabídka teplých i studených jídel a alkoholických i nealkoholických nápojů....

obrovský nárůst
Frýdlant
 hrad a zámek v okrese Liberec
Frýdlant (hrad a zámek) Frýdlant patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v Čechách. Areál představuje velmi cenné spojení dvou architektonických útvarů - středověkého hradu a renesančního zámku. Vznik hradu Frýdlant spadá do poloviny 13. století. Jeho prvními majiteli byli Ronov...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Frýdlant
 město v okrese Liberec
Frýdlant (město) Město Frýdlant rozkládající se na obou březích řeky Smědé tvoří přirozené centrum celého Frýdlantského výběžku. Vznikalo a rozrůstalo se ve stínu stejnojmenného hradu střežícího zemskou stezku do Lužice. Zvláštní jméno bývá vysvětlováno ...

velký nárůst
Frýdlant v Čechách
 železniční stanice v okrese Liberec
Frýdlant v Čechách předměstí
 železniční stanice v okrese Liberec
Frýdlantská výšina u Frýdlantu
 rozhledna v okrese Liberec
Frýdlantská výšina u Frýdlantu (rozhledna) V roce 1889 byl založen okrašlovací spolek pro město Frýdlant, jehož zásluhou na severním okraji města, na tzv. Resselově kopci 399m.n.m, vznikla dřevěná rozhledna. Na stavbě se aktivně podílel Josef Haupt - pozdější předseda spolku. 15m. věž byla slavnostně otevřena 6. června 1890 a sloužila až do jara 1906, kdy musela být pro celkovou zchátralost stržena. Spolek ale hned v následujcím roce započ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Frýdlantské cimbuří
 skály v okrese Liberec
Frýdlantské cimbuří (skály) Frýdlantské cimbuří (900 m n.m.) je výrazný skalní útvar v hřebeni Poledních kamenů Jizerských hor. Nachází se vysoko nad romantickým údolím Černého potoka s vodopády. Cimbuří má dva vrcholy od sebe oddělené hlubokou propastí. Na západnějš&iacu...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
83 %
Golf Ještěd
 restaurace v okrese Liberec
Grabštejn
 hrad v okrese Liberec
Grabštejn (hrad) Hrad Grabštejn - Hrad a zámek Grabštejn stojí na strmém ostrohu nedaleko údolí řeky Lužické Nisy v místech, kde tok řeky opouští hornatou krajinu severočeského pohraničí a poté i Čechy. O tom, kdy byl původní hrad Grafenštejn založen, dodnes nepanuje mezi historiky shoda. Jisté však je, že se zde ve 2.polovině 13.století, v době vlády Přemysla Otakara II, objevují purkrabí z Donína, pánové na Graf...

střední pokles
Grandhotel Zlatý lev - Liberec
 hotel v okrese Liberec
Hotel nabízí jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností přistýlky. K dispozici jsou též nekuřácké pokoje a Královské apartmá. Do výbavy všech pokojů patří: Telefon s přímou provolbou Barevný televizor se satelitními programy a programem ...

obrovský nárůst
Habartice
 obec v okrese Liberec
Habartice (obec) Zdejší kraj byl díky kupecké cestě vedoucí do „Lužice“ osídlen daleko před 10 stoletím ( zmínka : l.p.968 přešlo farnictví z míšeňského na závidovské). V roce 1278 padla obec k Frýdlantskému panství Biebrstejnům. Prvá soudní zmínka je z roku 1399, kdy byl popraven ve Zhořelci /dnes Görlitz BRD/ 16.9.1399 známý lupič a lapka - pán zdejšího Dol.dvora / později rychtářského domu – dnes čp.22 rest.Zám...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
Hajní kostel
 skála v okrese Liberec
Hajní kostel (skála) Hajní kostel je fakticky nejsevernějším výběžkem Frýdlatského cimbuří cca 730 m n.m. Jedná se o skálu s upravenou vyhlídkou. Název pochází z německého překladu Hainskirche. Název byl kdysi odvozen od pověsti o starogermánském obětišti. Vrchol Hajního kostela nabízí obdobnou vyhlídku na Frýdlantsko a údolí Smědé, jako výše položená vyhlídka Frýdlantského cimbuří. Výstup k vyhlídce je do strmého...

střední nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, max - 11,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)