Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Louny


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 361-380 z 381 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Vršovice
 obec v okrese Louny

Autor Kroniky české Václav Hájek z Libočan má Vršovice u Loun za místo původu rodu Vršovců. I když Hájkova domněnka nemá oporu v pramenech, je jisté, že rodový majetek příslušníků tohoto rodu byl ve 12. a 13.století značný a na velikém území mezi Prahou, Litoměřicemi, Louny a Žatcem. Svědčí o tom i&nbs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Vršovice
 zámek v okrese Louny
bez fotografie

Bývalá tvrz, nynější zámek byl postaven v letech 1735-1736 a často měnil své majitele. Zažil a přežil spoustu válek, drancování či pokus o vypálení. Byl svědkem velkých a hlučných honů. Až do roku 1924 byli vlastníky objektu Schwarzenberkové.Na začátku 20. století se z vršovického dvora a zámku stal zbytkový statek. Po roce 1945 byl majitelem budovy...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Výškov
 obec v okrese Louny

Výškov je vzdálen 12 km severovýchodně od Žatce a 4 km severozápadně od Postoloprt (Postelberg), čítá 70 domů s 313 obyvateli a zaujímá plochu 645 ha a 23 arů. Obec leží v úrodné rovině, která navazuje na severu na nížinu „Sedlina“ a na západě a severozápadě přechází p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Výškov v Čechách
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

velký nárůst
Vysoké Třebušice
 osada v okrese Louny
bez fotografie

mírný pokles
Vysoké Třebušice
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

mírný pokles
Zálužice
 obec v okrese Louny
bez fotografie

Zálužice se nachází asi 2 km východně od Žatce na břehu řeky Ohře. Obec tvoří tři části: Zálužice, Stekník a Rybňany...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámek - Peruc
 zámek v okrese Louny
Zámek - Peruc (zámek)

O Peruci se zmiňují písemné prameny již ve 12. století. Tehdy patřila Strahovskému klášteru a už ve 14. století stála na místě dnešního zámku tvrz a od 16. století pak zámek. Budova se ve dvacátých letech 18. století barokně upravovala za pomoci italských stavitelů – Porta, Columbani. V šedesátých letech 18. století se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Zámek Toužetín
 zámek v okrese Louny
bez fotografie

Původně zde stávala středověká tvrz, která byla zmiňovaná už počátkem 15. století. Z původní tvrze zůstal zachován vodní příkop a základové zdivo. Zámek na tomto místě byl v letech 1697 - 1698 postaven pro knížete Ferdinanda z Schwarzenberka architekty Giacomem a Pietrem de Maggi....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Žatec
 město v okrese Louny
Žatec (město)

Úrodné a klimaticky poměrně příhodné území Žatecké tabule přilákalo první obyvatele již v době kamenné. Bohaté archeologické nálezy, dokumentované v žateckém Regionálním muzeu, dokládají v blízkém okolí města osídlení různých kultur doby kamenné, bronzové i železné. Úrodná oblast Žatecka také po několik století hostila keltské kmeny (od počátku 4. století až do 1. století př. K.). Tlak germánských kmenů a následný odchod Keltů přinesl oblasti úpadek ve všech oblastech. Tomuto období dějin Žateck...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
73 %
stgnace
Žatec
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

mírný pokles
Žatec západ
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

mírný pokles
Zbrašín
 obec v okrese Louny

Obec Zbrašín je tvořena třemi částmi: Hořany, Senkov a Zbrašín. Historie vyjmenovaných míst není shodná.   Z pohledu písemných historických pramenů jsou „nejstarší“ Hořany. Ty se připomínají v roce 1316 nepřímo v přídomku šlechtice Mikuláše z Hořan, a to v zápise knih půhonných vedených při úřadu Desk ze...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Želkovice
 obec v okrese Louny
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1237. Na území žije 82 obyvatel. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Žerotín
 obec v okrese Louny

Jméno hradu a obce Žerotína se v nejstarších pramenech uvádí jako Žirotín. Do roku 1400 se oba termíny uvádějí střídavě. Od konce 16. stol. Převládl název Žerotín. Nejstarší zpráva o vsi pochází z r. 1250, kdy zde seděl Ratiboř ze Žerotína. Ačkoli o vzniku hradu Žerotína nejsou žádné zprávy, je možné klást jeho zal...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Žerotín
 zřícenina hradu v okrese Louny
bez fotografie

Hrad založen ve 13. století. K jeho majitelům patřili Zajícové z Hazmburka, páni z Klinštejna, Chotkové z Vojnína a další. V 16. století byl ještě obýván. Zpustošen za třicetileté války. Lobkovicové kupovali roku 1673 panství již s pustým hradem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Židovská synagoga - Žatec
 synagoga v okrese Louny
Židovská synagoga - Žatec (synagoga)

Historie Židů v Žatci se datuje od 14. století, kdy se začali ve městě usazovat první židovští obyvatelé. Jejich obživou se stal převážně obchod s chmelem. Židovská synagoga, druhá největší v Čechách, byla postavena stavitelem Johanem Staňkem v letech 1871-1873, v roce 1882 byla opatřena dvěma věžemi, které dnes dokreslují charakteristické východní panorama města. Slavnostní vysvěcení provedl rabín Abrahám Frank dne 18.3.1872. V roce 1911 byla renovována a uvnitř kompletně vyzdobena malbami. Ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
obrovský nárůst
Žiželice
 obec v okrese Louny

Území Žiželic bylo osídleno zřejmě již ve 4. století n. l., jak dokazuje nález kostrového hrobu v pískovně u Nového Dvoru z roku 1924. V hloubce 1,5 m byla pod dvojí vrstvou velkých kamenů objevena kostra ženy, bohatě vybavená různými šperky. Nález byl předán do sbírek německého muzea v Žatci. Název zněl původně Žuželice, ves lidí Žuželových a b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Žiželice
 železniční stanice v okrese Louny
bez fotografie

mírný pokles
Zvonice - Peruc
 zvonice v okrese Louny
bez fotografie

Zvonice z rozdvojeného kmene, z poč. 19. stol., dnes uchycená na betonovém sloupku. V horní části rozštěp zakryt stanovou měděnou stříškou završenou latinským křížkem s jetelovými konci. Pod stříškou býval zvonek. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, max - 20,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze