Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Plzeň-jih


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 341-360 z 418 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Spálené Poříčí
 město v okrese Plzeň-jih
Spálené Poříčí (město)

Město Spálené Poříčí je centrem jižního Podbrdska, nachází se v lesnaté krajině asi 25 km na jih od Plzně. První zmínka o Poříčí, čili o místu založeném u řeky, pochází z roku 1239. V 17. století získalo Poříčí přídomek Spálené, neboť bylo několikrát postiženo rozsáhlými požáry.V roce 1992 byl střed Spáleného Poříčí prohlášen městskou památkovou zónou. Rozsáhlými úpravami prošel renesanční zámek, barokní fara s vedle stojícím lidovým roubeným domem (dnes Infocentrem), bývalý židovský kupecký dům...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný nárůst
Spálené Poříčí
 zámek v okrese Plzeň-jih
Spálené Poříčí (zámek)

Zámek Spálené Poříčí, náměstí Svobody 1, zámek částečně přístupný veřejnosti. Zámek byl Adamem Vratislavem postaven na místě původní gotické tvrze v r. 1617, stavba ovlivněna rozhraním renesance a baroku a završena romantickým cimbuřím. Na d vstupem ve věži jsou umístěny znaky Vratislavů z Mitrovic a manželky Kocové z Dobrše. V 19. století dostavěna novogotická věž. Velmi zchátralý objekt začal být opravován v r. 1990. Za shlédnutí stojí výstavní prostory, původní restaurovaný strop v koncertním...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Špejchar ve dvoře - Spálené Poříčí
 historická budova v okrese Plzeň-jih
Špejchar ve dvoře - Spálené Poříčí (historická budova)

Budova špejcharu byla postavena v 1. polovině 18. století jako součást spálenopoříčského zámeckého velkostatku. O samotném vzniku objektu neexistují podrobnější záznamy, dendrochronologickým průzkumem však bylo zjištěno, že trámy, použité ke stavbě původního krovu, jsou z jedlového dřeva a stromy pro výrobu trámů byly pokáceny v letech 1723 a 1724. Ke svému původnímu účelu, uskladnění obilovin, sloužil špejchar až do konce 20. století, kdy byl objekt již v havarijním stavu. Postupná záchrana obj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Špitální kaple - Stod
 kaple v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Městký špitál s kaplí byl zřízen v roce 1617 chotěšovským proboštem A. Rudrischem. V kapli se nachází oltář svatého Jana Nepomuckého z roku 1720. Dnes je po rekonstukci využívána pro nejrůznější kulturní akce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Spolkový dům - Přeštice
 hotel v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Hotel Spolkový dům najdete ve městě Přeštice, které leží asi 20 km na jih od Plzně. Hotel je situován přímo na výpadovce směr Plzeň - Klatovy, Železná Ruda, případně Nepomuk, Písek. Nabízíme Vám ubytování v našich dvou až čtyřlůžkových pokojích, disponujeme vlastní restaurací, salonkem a velkým sálem s barem. Můžeme také poskytnout naše prostory a služby pro pořádání školení, kongresů, svateb, oslav a večírků....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sport - Přeštice
 hotel v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Nabízíme ubytování v pokojích s vlastní koupelnou a WC. K dispozici hotelová restaurace, kde nabízíme jídla tradiční české kuchyně. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Sportovní stadion - Nezvěstice
 stadion v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

obrovský nárůst
Spořitelna - Přeštice
 areál v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Důležitá městská stavba je významným příkladem kvalitní architektury 30. l. 20. stol., vystavěné podle návrhu vyhlášené pražské projekční kanceláře Freiwald–Böhm. Architektonicky pozoruhodné je i nádvoří s kašnou a sochou dívky sochaře Josefa Matějů. Objekt vystavěný původně jako Okresní hospodářská záložna - nyn&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Srby
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Nejstarší písemné zprávy o Srbech 14. stol. - o Srbech (Srbi) zmínky již za Karla IV. a Václava IV. cca 1420 - bylo zboží kláštera zapsáno císařem Zikmundem p. ze Švamberka. V zápisu uvedena i ves Srby, dvůr kmetcí Batov a Havránek, ves Chejlava 1514 - Albrecht ze Šternberka potvrdil ...i ves Srbí, dostala farnosti k Nepomuku (archiv nepomucký) 1552 - převedl věn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Srnčí vrch
 vrchol v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

mírný pokles
Starý Plzenec
 město v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Starý Plzenec se nalézá 9 km jv. od středu Plzně v údolí řeky Úslavy mezi Radyní a Hůrkou. Archeologické nálezy svědčí o osídlení místa již od 5.tisíciletí př.n.l. První písemná zpráva se vztahuje k roku 976 a vítězné bitvě Čechů s Bavory pod „iuxta Pilisini urbem". Od 8. stol. lze podle archeolog. n&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Starý Smolivec
 osada v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Obec Starý Smolivec byla roku 1413 připojena k řesanickému zboží a později k bezděkovskému zboží. Za Ondřeje Řesanického z Kadova zde byla postavena tvrz. Jeho dcera Zuzana se provdala za Jana Lipovského z Lipovic a jejich potomci zde sídlili téměř do konce 17. stol. Roku 1697 koupil ves Jiří Vojtěch Janovský z Janovic a připojil ji k oseleckému panství. Dnešní zámek je pokládán za barokní stavbu z počátku 18. stol. Ještě do roku 1910 si zámek zachoval svůj vzhled. Po roce 1945 byl zámek přestav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Štěnovice
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Významná vesnice asi 4 km jižně od Plzně při řece Úhlavě. Vesnice má svůj původ v raně feudální osadě, vzniklé při přechodu řeky na významné cestě spojující knížecí správní hrad v Plzenci s klášterem v Chotešově a dále bavorským Řeznem. Nad osadou vzniklo asi na přelomu 12. a 13. století opevněné sídlo snad jednoho z knížecích plzeňských úředníků na území jeho výsluhy, získané od panovníka. Sídlo stojí na pomezí mezi hradem a hradištěm, způsob opevnění mohutným zemním valem má ještě mladohradišt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Štěnovice
 zámek v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

· Přesné založení Štěnovic se neví (mělo být v době, kdy vznikal knížecí hrad Plzně). · Jméno Štěnovice vzniklo podle jazykovědců buď ze jména zakladatele vsi nebo ze jména prvního osadníka, který měl příjmení Štěně (psí mládě), nebo se jmenoval Štěňa (domácká zkratka Štěpán). · V dob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Štěnovický Borek
 obec v okrese Plzeň-jih

Štěnovický a Nebílovský Borek Obec Štěnovický a Nebílovský Borek má raně feudální původ a je oficiálně připomínána již od roku 1379. Od roku1700 byla rozdělena na dva díly, z nichž jeden patřil ke statku v Nebílovech a druhý ke statku ve Štěnovicích. Z toho také vychází názvy obou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Štítov
 osada v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Ves Štítov leží asi 3 km vzdušnou čarou směrem severovýchodním od Blovic, k nimž správně náleží. První písemná zpráva o osadě Štítov je z r. 1545. Na návsi se nachází kaple p. Marie z r. 1933. Poštovní směrovací číslo je 33601. V obci působí již dlouhá desetiletí Sbor dobrovolných hasičů.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Stod
 město v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Město Stod je položeno asi 25 km jihozápadně od Plzně v mírném údolí, kterým protéká řeka Radbuza s přítokem Merklínky. S první historickou zmínkou o lokalitě se setkáváme v roce 1235, kdy král Václav I. věnoval ves zvanou Stod nedalekému klášteru premonstrátek v Chotěšově. Osídlení v prostoru nynějšího města je však daleko starší vzhledem k archeologickým nálezům. Pro obec je velmi důležitý letopočet 1315, kdy nechal král Jan Lucemburský povýšit vesnici Stod na městys. To svědčí o rychlém rozvo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Struhaře
 osada v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Vesnice na návrší nad údolím Jiříkovského potoka asi 4 km východně od Blovic. Vznikla jako nová velká kolonizační ves zřejmě poříčských Švamberků nejpozději ve 2. pol. 14. stol. Až do počátku následujících století byla nazývána novou vsí při poříčském statku. Název vesnice souvisí s povoláním struhařů - lidí opracovávajících dřevo. Vesnice v 15. stol připadla, majetkově rozdělena, mimo Poříčí. Ve druhé pol. 15. stol. příslušela ves ke Žďáru, od 16. stol. byla trvale součástí hradišťského panství...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Střelice
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

První zmínka o existenci osady ležící 4km jihozápadně od Stoda pochází z roku 1248, kdy ji král Václav I. daroval ženskému premonstrátskému klášteru v Chotěšově. Od patnáctého století byly Střelice často zastavovány světským osobám,na čas se dostaly k Horšovskému Týnu, ale po roce 1621 se opět řeholnicím vrátily.V majetku kláštera pak zůstaly až do jeho zrušení císařem Josefem II. v roce 1781. Ve Střelicích nejsou evidovány významnější historické památky.Místní význam mají dvě kaple,jedna z 1. p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Střížovice
 obec v okrese Plzeň-jih
Střížovice (obec)

První písemná zmínka o existenci osady, ležící asi 9 km severozápadně od Blovic, pochází z roku 1379. Byla příslušenstvím hradu Vlčtejna, v té době patřícího pánům z Rožmberka. Již tehdy byla zřejmě rozdělena na více majetkových dílů, v roce 1562 se uvádí při nebílovsk&eacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, max - 21,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze