Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 3401-3420 z 3725 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Venkovská usedlost čp.41 - Bratronice
 architektůra v okrese Strakonice
bez fotografie

Venkovská usedlost čp. 41 se nachází v intravilánu obce, podél středové komunikace. Areál je situován na jižní straně od komunikace a spolu se sousedním objektem čp. 42 tvoří významnou dominantu obce. Průčelí obytného stavení je orientováno k severu, k přilehlé komunikaci. Areál s úzkým protáhlým dvorem je tvořen patrovým obytný...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Venkovská usedlost čp.54 - Velká Turná
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Nejvíce hodnotných staveb v obci Velká Turná se dochovalo na severovýchodní straně návsi. Mezi ně patří i usedlost čp. 54 s areálem. Areál se skládá z obytného domu, chlévů a stodoly. Na dům navazuje brána se segmeentovým vjezdem. Ve dvoře se nacházejí nechráněné objekty - přístavky a oplocení z pletiva. Dům usedlosti má dochovan&yacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovská usedlost čp.7 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům je situován v SV rohu návsi, jehož přestavěné štítové průčelí je orientováno k západu do přilehlé návsi a spolu se sousedním objektem tvoří jednotný celek. Jde o selskobarokní statek z pol. 19. století tvořící celek se sousedním objektem čp.8, který je rovněž zapsán jako nemovitá kulturní památka. Usedlost je tvořena obytn&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost čp.8 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice
bez fotografie

V obci se dochoval zajímavý soubor obytných domů, reprezentující vývoj lidové architektury. Venkovská usedlost čp. 8 se nachází v centru obce Mnichov, na východní straně návsi. Venkovská usedlost tvoří cenný urbanistický prvek v obci. Budovy jsou seskupeny kolem obdélného protáhlého dvora. Na jižní straně se nachází obytné...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Venkovská usedlost čp.8 - Škvořetice
 usedlost v okrese Strakonice
bez fotografie

Jedná se o usedlost s obytným domem s polovalbovým štítem z počátku 20. století a s hospodářskými budovami z 19. a 20. století. Usedlost byla zmodernizována ve druhé polovině 20. století.Špýchar usedlosti je zaznamenám již na stabilním katastru z roku 1837 a je zde znázorněn již jako nespalný objekt. Obytné stavení je zde již také zachyceno, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost čp.93 - Sedlice
 architektůra v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.93 - Sedlice (architektůra)

Usedlost s obytnou budovou a hospodářskými budovami je datována do první poloviny a do 80. let 19. století. Usedlost byla postavena stavitelem Procházkou. Dům má plastickou fasádu s ornamentálními prvky, v interiéru dochované klenby, trámové stropy. Usedlost se nachází na území městské památkové zóny Sedlice. Venkovská usedlost je sit...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice
 zajímavost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice (zajímavost)

Venkovský dům byl postaven ve 2. pol. 19. století. Areál je tvořen obytným stavením a chlévy, keré byly zmodernizovány na obytnou část. Dům má atikový štít se segmentovým ukončením, členěn pilastry a římsami. Dochovány klenby v chlévech. Venkovský dům městského typu se nachází uprostřed obce Sedlice, podél hlavní silnice do Bla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovský dům č. p.39 - Meziříčí
 usedlost v okrese Tábor
bez fotografie

Dvoukřídlý venkovský dům s obytným pavlačovým domem a hospodářským zázemím byl postaven pravděpodobně v první třetině 19. století. Klasicistní patrový dům s pavlačí, s arkádami má dochovanou dispozici, zděné a dřevěné konstrukce a prvky. Dům je umístěn volně v jihozápadním svahu při cestě na severním okraji obce. Patrový dům tvaru L j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Venkovský dům č.27 - Mačkov
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovský dům č.27 - Mačkov (usedlost)

Autenticky dochovaná poloroubená chalupa s roubenou světnicí a se zděnými chlévy byla postavena pravděpodobně ke konci 18. století. Chalupa má cenné interiéry, konstrukce (roubení, trámové stropy, klenby). Chalupa je hodnotným příkladem poloroubené lidové architektury. Objekt vykazuje vysoký stupeň autenticity, neboť v minulosti neprošel žádnými radik&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Venkovský dům č.p.159 - Sedlice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovský dům č.p.159 - Sedlice (usedlost)

Dům s dochovaným křídlovým štítem s prvky zlidovělého baroka je datován do první poloviny 19. století. Dům i navazující chlévy mají cenné interiéry, dochované klenby. Dům se nachází v Nádražní ulici, mimo intravilán obce. Objekt se nachází na území městské památkové zóny Sedlice. Chalupa čp. 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Jednoduché stavení se nachází v nepříznivé situaci. Z východní strany je rušná komunikace Praha - Č. Budějovice, z jihu stojí nový jedenapůlpatrový rodinný domek s vysokou ohradní zdí přímo na hranici pozemku, ze severní strany je velká vyasfaltovaná plocha se stanovištěm kontejnerů pro tříděný odpad a ze západní strany j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Vesce
 obec v okrese Tábor
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1421. Na území žije 272 obyvatel. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Veselí nad Lužnicí
 město v okrese Tábor

Kdy Veselí vzniklo, můžeme pouze hádat. Jisté je, že nejdříve zde byla vybudována tvrz na místě zvaném „Na Talíři“. Tu dnes připomíná zalesněný pahorek a obepínající příkop v severozápadní části města. Blízké okolí, na němž pravděpodobně stávaly stráže, se dodnes nazývá „Na Strážkách“...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Veselí nad Lužnicí
 železniční stanice v okrese Tábor
bez fotografie

mírný pokles
Veselí nad Lužnicí zastávka
 železniční stanice v okrese Tábor
bez fotografie

mírný pokles
Veselíčko
 obec v okrese Písek
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1488. Na území žije 196 obyvatel.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Veselíčko
 zámek v okrese Písek
bez fotografie

Původní tvrz zboží milevského kláštera, poté Rožmberků, Švamberků - 1540 a Šternberků 1630, kteří ji odkázali svému preceptoru Grünerthalovi, ktetý nechal tvrz moderně přestavět na zámek.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Veský rybník - Lnáře
 rybník v okrese Strakonice
Veský rybník - Lnáře (rybník)

Veský rybník je o celkové ploše 17 ha z celé lnářské rybniční soustavy největším průtočným na řece Lomnici. Pravděpodobné jeden z majitelů lnářského panství, Volf Novohradský, povolal v první polovině 14. století do Lnář největšího mistra českého rybníkářství Jakuba Krčína. Ten se podílel na dokončení...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Veverský rybník
 rybník v okrese České Budějovice
bez fotografie

mírný pokles
Veveří
 osada v okrese České Budějovice
bez fotografie

střední nárůst


    Strana: 1, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, max - 187,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze