Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 321-340 z 3282 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Dukovanský mlýn - Dukovany
 rezervace v okrese Třebíč
bez fotografie

Dvě samostatné plochy (spojené ochranným pásmem) na pravém údolním svahu hluboce zaříznutého údolí řeky Jihlavy a přilehlé náhorní roviny, asi 2 km severo severozápadně od Dukovan, nad vodní nádrží Mohelno. Lokalitu I. (Nad Vodou) tvoří svah severní a severozápadní expozice nad údolím Jihlavy. Lokalita II. (Pohaniska) lež&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Dukovany
 kamenný kříž v okrese Třebíč
Dukovany (kamenný kříž)

Klasicistní kamenný kříž vysoké kamenosochařské úrovně pocházející z roku 1825 je situovaný před domem čp. 27. Z hranolového ořímsovaného soklu s volutovými křídly vyrůstá mohutný latinský kříž nesoucí plastický korpus Krista a nápisovou blánu INRI. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dukovany
 litinový kříž v okrese Třebíč
Dukovany (litinový kříž)

Litinový kříž stoji na konci severozápadní části obce Dukovany, v blízkosti domu č.p. 180 a křižovatky silnice k Jaderné elktrárny Dukovany. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dukovany
 obec v okrese Třebíč
Dukovany (obec)

Ves Dukovany jest původu velmi starého. Jisto jest, že nad kostelem a kolem rozkládala se vesnička. Není však určitě známo, jakého jména. Dle jedněch Děkovany, dle druhých Tokovany. Již roku 1263 činí se zmínka o kostelíčku Tokovanském - Godefridus, plebář (farář) z Petrovic, činí ve svých zápiscích dne 29. prosince r. 1263 zmínku o kostelíčku Tokovansk&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dukovany
 zámek v okrese Třebíč
Dukovany (zámek)

Původní zámeček byl roku 1790 přestavěn na pozdně barokní zámek s klasicistními prvky. Přestavbu provedl stavitel Johann Amon pro hraběnku Marii Brigitu z Canalu. Dva velké zámecké sály jsou zdobeny freskami významného moravského pozdně barokního malíře Josefa Winterhaltera. Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý anglický park s ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Důl
 obec v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Obec Důl se nachází asi 3 km. jihovýchodně od Pacova. Obec leží ve výšce 520 m n.m. a trvale zde žije 55 obyvatel. První, dochovaná, písemná zmínka o obci Důl je z roku 1542. K historickým památkám v obci patří kaplička svatého Jana Nepomuckého se sochou, obrazem a křížem uvnitř kapličky. K obci patří i místní část Nová Ves. V obci v j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Dům Gustava Mahlera - Jihlava
 muzeum v okrese Jihlava
bez fotografie

Gustav Mahler, hudební skladatel a dirigent. Narozen 7. 7. 1860 v Kalištích u Humpolce, rodiče Bernard Mahler a Marie, rozená Herrmannová. Zemřel 18. 5. 1911 ve Vídni. Expozice Gustav Mahler a Jihlava: Dům Gustava Mahler, Znojemská ulice 4, Jihlava Pro statutární město Jihlava připravili podle scénáře Jiřího Rychetského k expozici Mladý Gustav Mahler a Jihlava, instalované v letech 1994-2006 v Kosmákově ulici 9, Petr Dvořák, Alena Jakubíčková a Renata Pisková Překlady Alena Jakubíčková (němč...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dům Gustava Mahlera - Jihlava
 muzeum v okrese Jihlava
bez fotografie

Muzeum světově proslulého skladatele a dirigenta Gustava Mahlera. Počátky domu ve Znojemské ulici 4 spadají do 16. století. Na začátku 19. století prošel klasicistní přestavbou, byl pravděpodobně zvýšen o druhé patro a opatřen zajímavou fasádou. Mahlerova rodina přišla do Jihlavy v roce 1860 a usadila se v domě v tehdejší Brtnické ulici čp. 265. Bernard Mahler získal v roce 1861 povolení k prodeji alkoholu, postupně právo výčepu piva, kořalky, vína, výroby esencí, octa a sladkých likérů. Ve dvo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč
 budova v okrese Třebíč
Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč (budova)

Příklad začlenění moderní stavby do uliční čáry historické zástavby Karlova náměstí. Ačkoliv byla stavba koncipována v době, kdy centrum Třebíče podléhalo rozsáhlým asanačním zásahům historické zástavby a nové výstavbě, Dům obuvi, dvoupodlažní stavba v severní uliční čáře Karlova nám. (tehdejšího Gottwa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dům Viktorin - Golčův Jeníkov
 historická budova v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Viktorin dům proslul především pověstí, že jej vlastnil Viktorin, jeden ze synů krále Jiřího z Poděbrad. Sám král prý zde nocoval před bitvou u Úhrova. Písemné doklady potvrzující tuto legendu však neexistují. Přesto má stavení dlouhou a velmi pestrou historii. Nejstarší zmínka o něm pochází již z roku...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dům Zlaté slunce - Golčův Jeníkov
 historická budova v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Mohutná budova bývala majetkem vrchnosti, která ji od roku 1762 pronajímala nájemcům. Roku 1819 ji prodala Janu Kolářovi za 30 000 grošů. Kupní smlouva však byla výnosem vysokého gubernia zrušena, peníze Kolářovi vráceny a hospoda zůstala v majetku vrchnosti až do roku 1823, kdy ji Otto Herberstein prodal manželům Klüglovým.Pozdě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dušejov
 obec v okrese Jihlava
bez fotografie

Že vesnice povstala teprve po roce 1226 vysvítá z potvrzovací listiny papežské želivskému klášteru, neboť v této listině ještě ves Dušejov uvedená není.Že však vesnice existovala ke konci 13. století můžeme odvodit z toho, že kostel stával již ve 13. století, neboť v knize faráře Hurky z roku 1420 čteme: Dušejov - panství kláštera želivského.Roku 1654 měla zdejší obec osm hospodářství a pět chalup vez gruntovních polí.Dušejov náležel klášteru želivskému do roku 1468 a potom různým majitelům pans...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dvorce
 obec v okrese Jihlava
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1360. Na území žije 168 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dvorce
 železniční stanice v okrese Jihlava
bez fotografie

mírný pokles
Dvorec - Černíč
 tvrz v okrese Jihlava
bez fotografie

Unikátní složitý stavební soubor vyrůstající postupně z rozlehlého renesančního opevněného dvorce z 2. poloviny 16. století tvoří romantické zákoutí pod hrází Černíčského rybníka. Areálu vodního mlýna s pilou vévodí kamenná dvoupatrová hranolová věž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Dvouhrázník - Častrov
 rybník v okrese Pelhřimov
bez fotografie

střední pokles
Dvouobloukový historický most - Žďár nad Sázavou
 most v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Most byl pravděpodobně vystavěn v roce 1834 na místě původního dřevěného mostu, který přemosťoval řeku Sázavu. Přes most dnes vede cyklostezka č. 5061, po které se dá dojet ze Žďáru nad Sázavou do Polničky kolem vodní nádrže Pilská. Po vedlejší dřevěné lávce pro pěší je značen červený vycházkový okruh a také tudy vede zajímavá n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dvořiště
 osada v okrese Žďár nad Sázavou
Dvořiště (osada)

  Vesnice se vyvinula z původního dvora, jenž patřil k hradu Aueršperku. V roce 1474 jsou poprvé jmenováni v městské knize bystřické Tomáš a Filip z Dvořišť. Velikost vesnice známe z roku 1656 a od té doby se příliš nezměnila. Patřila k bystřickému statku, ale roku 1579 ji daroval Vratislav z Pernštejna bystřickému špitálu. Na pečeti měla Dvořiště jetelový list.Od roku 1850 bylo osadou, dnes částí obce Bystřice nad Pernštejnem.V Dvořištích najdete výletiště, hasičskou zbrojnici s nedávno obn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dyjice
 obec v okrese Jihlava
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1361. Na území žije 127 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dřevěná zvonice - Ježov
 zvonice v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Jihozápadně od kostela sv.Lucii stojí ve hřbitovní zdi dřevěná zvonice, její vznik lze spojit s výstavbou vedlejšího kostela. Uvnitř visely tři zvony pocházejících z 16.-17. století. Dodnes na Zvonici zůstaly dva. Oprava zvonice proběhla v roce 1935. Jedna ze dvou štenýřovo-vzpěradlových zvonic v České republice. Jedná se o unikátní dřevěnou zvonic...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, max - 165,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze