Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 321-340 z 43982 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Na Vinici - Malá Hraštice
 vrchol v okrese Příbram
bez fotografie

střední pokles
bez fotografie

Umístění: ve středu obce u obecního rybníka Nápis:PAMÁTCE PADLÝCHPADLÍ 1914-1918 JOSEF BATULKA, JOSEF BOUŠKA, JAN DĚDINA, FRANTIŠEK DRÁŽĎANSKÝ, BOHUMIL HNUT, FRANTIŠEK HOLÝ, KAREL HRUBÝ, JOSEF JAROLÍMEK, JOSEF JAROLÍMEK, VÁCLAV JAROLÍMEK, JOSEF KADLEC, FRANTIŠEK KOLÁŘ, ANTONÍN MORAVEC, JOSEF PAZDERA, JOSEF ROUSEK, FRANTIŠEK SOUČEK, A...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Zikmunda - Velká Hraštice
 kostel v okrese Příbram
bez fotografie

Nevelký chrámový areál se rozkládá téměř ve středu (je posunut mírně k jihu) rozlehlé rovinaté, jen neznatelně k severu se svažující návsi severně od návesního rybníčku. Vlastní kostelík zaujímá většinu plochy malého recentního hřbitova, jehož úroveň je proti okolnímu terénu lehce zvýšena umělý...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Malá Hraštice
 obec v okrese Příbram

Obec Malá Hraštice se v současnosti skládá ze dvou částí tj. z Malé Hraštice a Velké Hraštice. Obecně je známo, že Velká Hraštice se nachází v polích okolo kostela sv. Zikmunda, cca 1 km od Malé Hraštice. Velká Hraštice však začíná již od rybníka Dolejšák a pokračuje směrem k Novému Knínu po obou stra...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hřbitov - Malé Březno
 hřbitov v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

velký pokles
Pomník vojákům Rudé armády - Malé Březno
 pomník v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Umístění: místní hřbitov Nápis:VÁM PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU VÁMNA PAMĚŤ NEZNÁMÝM SOVĚTSKÝM VOJÁKŮM NAŠIM OSVOBODITELŮMНА ПАМЯТЬНЕЗНАКОМЫМCОВЕТСКИМ СОЛДАТАМНАj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Pomník Rudé armády - Malé Březno
 pomník v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Památník v podobě čtyřboké mohyly vyzděné z pískovcových kvádrů vznikl v roce 1950. Mohyla stála na stupňovitém soklu, završena byla pěticípou hvězdou, v ploše nesla nápisovou desku. Umístění: v severní části obce Nápis:Z VDĚČNOSTI RUDÉ ARMÁDĚ SČSP V M. BŘEZNĚ 2.7.1950. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple - Malé Březno
 kaple v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Kaple obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a sedlovou střechou. Hlavní průčelí členěno nárožními pilastry, na které dosedá kladí s hladkým vlysem a vyloženou římsou, nad vstupem trojúhelníkovitě vyloženou. Kapli v roce 1704 postavil Joannes Keckert. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Malé Březno
 obec v okrese Ústí nad Labem

Obec je původně okrouhlice z 9. až 10. století. Je asi totožná s lokalitou Breznec doloženou v majetku velmože Hroznaty v roce 1178 a pak johanitů 1188. Není to však dokázáno. Během třicetileté války byla ves zcela zničena a zůstala dlouho pustá. Roku 1843 byla teplickým panstvím prodána panství Velkému Březnu. Dne 2. 7. 1891 byla obec zničena bouří a následnou povodní na Lučn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Tato hodnotná skulptura z roku 1744 je spolu s blízkou kaplí dominantou návsi. Má vysoký trojdílný sokl s německými nápisy. Sedící Bolestný Kristus si podpírá hlavu pravou rukou, rovněž sedící Bolestná P. Marie je o něj opřena zády. Dvojsocha se skládá ze soklu a vlastní dvojsochy – Bolestného Krista a P. Marie Bolestné. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Hodnotná socha z roku 1730 pochází ze zbořených Ervěnic. Na vysokém soklu s reliéfní výzdobou s erby stojí dvě postavy světce, spojené zády - až na drobné odchylky provedené stejně. Balustráda kolem sochy a sošky dvou andílků ze soklu byly odcizeny. Kvalitní barokní dílo v méně častém konceptu dvojsochy, zobrazujcí na obou stranách ste...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Kvalitní socha z počátku 18. století pochází ze zbořených Ervěnic. Má vysoký sokl s nápisem a reliéfy (ukřižovaný Kristus, erb Oldřicha Felixe z Lobkovic a jeho manželky). Světec se sklání k hořícímu domu u své pravé nohy, který hasí vodou ze džberu. Socha stojí na betonové základně o půdorysu šestiúhelníku. Sklád...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kamenný kříž - Vysoké Březno
 kříž v okrese Most
bez fotografie

Kvalitní sochařské dílo, původně situované na křižovatce dnes již neexistujících cest Kříž má dvoudílný sokl s volutami, na jehož horní části je na přední stěně reliéf Panny Marie Zahražanské a na zadní straně je prázdné zrcadlo. Na soklu stojí kamenný krucifix, doplněný dole po obou stranách postavou andílka. Památka poch&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Malé Březno
 socha v okrese nezařazeno
bez fotografie

Socha z roku 1728 má zaoblený sokl, na jehož přední stěně je nápisová kartuše s datací. Světec je zobrazený tradičním způsobem, výraznými prvky je zvlněný dolní okraj rochety a pravá ruka, držící biret. Provedení sochy má dobrou uměleckou kvalitu. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na kamenné desce s širším horním okrajem,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Umístění: pod kůrem v kostele sv. Jana Evangelisty  Nápis:Gewidmet den in Weltkrieg1914 - + 1918gefallenen u. gestorbenen Helden (Věnováno světové válce 1914 - + 1918 padlý a mrtví  hrdinové)Rudolf RabiWenzel GoblirschFranz SchäferJosef MalinaAnton KohlertAnton WieneltJosef WiesnerFranz HönlKarl WeissAnton KampfRuhet sanft in fremder Erde. (Lehce odpočívejte v cizí půdě.) ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Původně gotický orientovaný jednolodní kostel má věž z roku 1597, přestavován byl v roce 1644 a upravován v 18. a 19. století. Výrazné je západní průčelí se štítem, na severu částečně vystupuje nízká hranolová věž s cibulovitou střechou. Kostel je zděná omítnutá stavba na obdélném půdorysu s užším presbytářem s ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Malé Březno
 obec v okrese Most

Obec Malé Březno leží v jihovýchodní zemědělské části okresu Most. Nejstarší doklady o trvalém osídlení této oblasti pochází z 2. poloviny 13.století. Jde o období, kdy poprvé vzniká prostorově stabilní struktura vesnice jako sídelního typu v takové podobě, jak je známá dodnes. Název je odvozován od původníh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Umístění: křižovatka cest u OÚ Nápis:OBĚTI  SVĚTOVÉ  VÁLKY.JOSEF DAVIDRICHARD LEVITUSVÁCLAV SKÁLAFRANTIŠEK PRŮŠABOHUMIL PECHARVÁCLAV PREISLERKAREL TENKONOHÝ1914 - 19181937. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaplička se zvonicí - Málkov
 kaplička v okrese Beroun
bez fotografie

Lidová barokní kultovní stavba dotvářející náves z přelomu 18. a 19. století. Kaplička členěná pilastry při okosených nárožích. Nad dvěřmi segmentovými nahoru se rozevírající segmentový otvor. Římsa nad vchodem obloukem zvedlá. Nad valbovou střechou zděná zvonička. V interiéru valená klenba. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Málkov
 obec v okrese Beroun

Vzrostlé traviny na loukách v mírných kopečcích se vlní ve vánku, slyšíme z nich cvrkot cvrčků a ze stromů zpěv ptáků, na loukách se popásají koně… Nenacházíme se kdesi v Toskánsku, nýbrž v malé vesničce jménem Málkov v malebné krajině Českého krasu pod vrchem Lejškovem. Vesnička působí starobyl&yacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, max - 2200,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze