Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 301-320 z 43007 nalezených lokalit        zobrazit v mapě

U silnice na Drnholec východně od obce se nachází litinový kříž na kamenném soklu. Čtvercová základna nese sokl opticky rozdělený na tři části. Dolní část je na stěnách členěná rytým obdélníkovým rámem a ukončený okosenou hranou, na ní nasedá střední část, do jejíž čelní strany je vsazena oválná horiz... podrobnosti >

obrovský pokles
Kamenný kříž - Hraběšice
 kříž v okrese Šumperk

Kamenný kříž je umístěn u vchodu do areálu kostela sv. Filipa a Jakuba. ... podrobnosti >

obrovský pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hraběšice
 socha v okrese Šumperk

Samostatně na okraji louky a u vodního příkopu stojící socha zhotovená z maletínského pískovce, vysoká cca 2,5 m; plint má rozměry 110x100 cm. Na masivním hranolovém hladkém soklu stojí postament se subtilnějším hranolovým hladkým soklem, dřík je na přední straně ozdoben reliéfem jazyka lemovaného svatozáří a obláčky, ř&i... podrobnosti >

obrovský pokles
Hraběšice
 obec v okrese Šumperk

Vesnice byla nazvána po Hrabišovi ze Švábenic a Úsova. Do němčiny bylo jméno přejato v podobě Rabenseifen, a tím snadno spojeno s havranem (Rabe). Mluvící znamení havrana měla obec také na pečeti. Částí Hraběšic byla osada a katastrální obec Krásné (do roku 1948 Šentál). V roce 1976 byly Hraběšice připojeny k Šumperku a touto integrací... podrobnosti >

velký nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Hraběšice
 kostel v okrese Šumperk

Kostel svatého Filipa a Jakuba v Hraběšicích je slohově nezařazenou stavbou, vybudovanou v letech 1818–1825. Původně byla postavena jen kaple s dřevěnou věží. Kamenná věž byla přistavěna v letech 1846-7. Byly v ní zavěšeny tři zvony, které však byly během druhé světové války odvezeny k rozlití. V roce 1841 byl v Hraběšicích zřízen farní úřad, budova fary byla post... podrobnosti >

obrovský pokles
Kostel sv. Havla - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.

Původní románský farní kostel svatého Havla vznikl v rozmezí let 1232–63 současně s Havelským městem, německou čtvrtí, založenou králem Václavem I. krátce po jeho nástupu na trůn v roce 1230 a za spoluúčasti mincmistra Eberharda. Založení Havelské čtvrti připravilo podmínky pro založení Starého Města, se kterým pak v průběhu 13. století splynulo v je... podrobnosti >

velký nárůst
Hospoda U Sejků - Hrusice
 restaurace v okrese Praha-východ

Hospoda v centru Hrusic, vedle kostela, je lákavým cílem výletníků v letních i zimních měsících. Byla oblíbeným místem malíře Josefa Lady. Hospoda je vyzdobena jeho obrázky, je obnoveno i vnitřní uspořádání stolů a výčepu, jako za doby, kdy tu Josef Lada sedával. V hopodě se můžete dobře najíst, napít a odpočinout si po výletě po pam&... podrobnosti >
HODNOCENÍ
80 %

mírný nárůst

Za kostelem sv. Štěpána se nachází kamenný kříž z konce 19. století, který významně doplňuje soubor drobné sakrální architektury v obci. Čtvercová základna nese sokl opticky rozdělený na dolní část s hladkými stěnami, na jejíž čelní straně jsou patrné stopy po čtyřech vrutech, takže v minulosti zřejmě nesla desku s nápisem, a horní č&a... podrobnosti >

obrovský nárůst

Rustikální kamenný kříž v krajině, severovýchodně od obce, je ukázkou nalidovělé tvorby drobné sakrální architektury. Na jednou odstupňované obdélníkové základně s okosenými hranami spočívá dvoudílný sokl, jehož spodní část je na čelní straně členěna obdélnou horizontálně orientovanou vpadlinou a ukončena okoseným... podrobnosti >

obrovský nárůst
Boží muka - Hrušovany nad Jevišovkou
 boží muka v okrese Znojmo

Boží muka se nachází v severní části obce, je významným prvkem drobné sakrální architektury přelomu 18. a 19. století. Jednou odstupňovaná čtvercová základna vyrovnávající svažitý terén nese čtyřboký pilíř, který je v horní části na čelní straně prolomen hlubokou nikou obdélného tvaru. Nad nikou obíh&... podrobnosti >

obrovský nárůst
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou
 tvrz, zámek v okrese Znojmo

Areál raně barokního zámku ze 17. století na návrší v centru města se nachází nedaleko kostela pravděpodobně na místě bývalé tvrze. Trojkřídlá dvoupatrová budova zámku je upravená klasicistně a je obklopena parkem a hospodářským zázemím. Empírový trojkřídlý zámek- Byl vystavěn po roce 1669 Michale Adolfem hrabětem... podrobnosti >

velký nárůst

Pozdně barokní stavba kostela sv. Štěpána z roku 1758 na návrší v obci je významnou historickou stavbou a dominantou sídla. Součástí kostela je hrobka rodu Althannů. Pozdně barokní farní kostel sv. Štěpána  Stavba kostela byla dokončena r. 1758 podle projektu Josefa Emanuela Fischera z Erlachu na místě budovy kostela připomínaného již r. 1339. Součást&ia... podrobnosti >

střední nárůst
Hrušovany nad Jevišovkou
 město v okrese Znojmo

Území na kterém se nachází dnešní město Hrušovany nad Jevišovkou patřilo k bezledovcovému pásu mezi severním vnitrozemským ledovcem a mohutným alpským ledovcem. V ranné době bronzové přicházely na toto území severoindogermánské kmeny, které později vystřídali Keltové. O jejich přítomnosti svědčí četné... podrobnosti >

obrovský nárůst

Kostel svatého Antonína Paduánského je římskokatolický kostel svatého Antonína Paduánského v centru Hrabětic na Znojemsku. Původně filiální, nyní farní) kostel Vznikl kostela se datuje do roku 1784 a to rozšířením barokní kaple z roku 1698. Původně barokní kaple pak byla přestavěná v roce 1826 na kostel v historizujícím stylu, se sochou sv. ... podrobnosti >

mírný pokles
Kamenný kříž - Hrabětice
 kříž v okrese Znojmo

V obci před kostelem sv. Antonína se nachází kamenný kříž s novogotickými dekorativními prvky. Na čtvercové základně ukončené pravoúhlou vyloženou římsou spočívá několikrát odstupňovaný sokl, jeho jednotlivé části jsou zakončeny okosenými hranami. Nejvyšší část je na čelní straně členěna vpadlým rámem tvaru jepti&s... podrobnosti >

velký nárůst

Jedna ze soch souboru šesti kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyšší část, jejíž stěny jsou zdobeny rytými rámy s ujmutým... podrobnosti >

velký nárůst

Jedna ze soch souboru šesti kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyšší část, jejíž stěny jsou zdobeny rytými rámy s ujmutým... podrobnosti >

stgnace

Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem a vyšší část, jejíž stěny jsou zdobeny rytými rámy s ujmutými... podrobnosti >

mírný nárůst

Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyšší část, jejíž stěny jsou zdobeny rytými rámy s ujmutým... podrobnosti >

mírný pokles

Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. V roce 1698 vystavěl Michael Christian Graf von Althan v Hraběticích soukromou kapli zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému. Ta byla později rozšířena na kostel, který byl v roce 1826 obnoven. Po straně tohoto kostela byla dříve dřevěná zvonička s třemi malými zvony. Sochy před kostel... podrobnosti >

střední pokles


    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, max - 2151,      předchozíPředchozí   Dalšídalší