Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Plzeň-jih


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 281-300 z 418 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Pomník Obětem 1. světové války - Borovno
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník Obětem 1. světové války - Borovno (pomník)

Umístění: při silnici na Míšov Nápis: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1918 VĚNUJÍ OBČANÉ BOROVENŠTÍ PROTI SVÉ VŮLI JSME BOJOVALI SVOBODNÉ VLASTI SE NEDOČKALI ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Pomník Obětem 1. světové války - Dožice
 pomník v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Umístění: na návsi Nápis: PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ SEDLÁK JOSEF SEDLÁK JAN MAROUŠ VÁCLAV MAROUŠ MICHAL BLÁHA JOSEF ARNOŠT FRANTIŠEK KONVÁŘ VÁCLAV BYSTRÝ VÁCLAV KEC JAN KŮŽEL JOSEF KŮŽEL FRANTIŠEK LUKÁŠ JOSEF RODINA JOSEF ŠIŠKA JAN NEZVĚSTNÍ KOLOBZA JOSEF MAROUŠ FRANTIŠEK Spěte sladce v dáln&e...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Pomník Obětem 1. světové války - Jarov
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník Obětem 1. světové války - Jarov (pomník)

Umístění: střed obce Nápis: 1920 PADLÝM VOJÍNŮM JAROVSKÝM. VÁC. ŠINDELÁŘ 1916             VÁC. BOČAN 1914 FRANT. FLAJŠMAN 1914         VÁC. TOBRMAN 1914 JAN MILOTA 1915                  JAN SILOVSKÝ 1915 JOSEF HOUDEK 1916             JOS. HEREJK 1915 JAN NĚMEC 1915   &...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Pomník Obětem 1. světové války - Letiny
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník Obětem 1. světové války - Letiny (pomník)

    Umístění: ve středu obce Nápis: NAŠIM VOJÍNŮM PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918 BAUMRUK JAN                       BAUMRUK JAROSLAV BENDA FRANTIŠEK                BUDILOVSKÝ JOSEF DUCHEK MATĚJ                     DUCHEK JOSEF   FIALA VÁCLAV &...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Pomník Obětem 1. světové války - Střížovice (pomník)

Umístění: střed obce Nápis: NAŠIM PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚT. VÁLCE 1914-1918 VÁC. KULLE 1915                       VÁC. BUDEK 1915 FRT. HOLPUCH 1915                   VÁC. HEŘMAN 1915 VOJT. KRUPA 1915                      VOJT. RYJÁČEK 1915 FRT. HRUB&Y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Pomník Obětem 1. světové války - Zdemyslice (pomník)

    Umístění: v parčíku na návsi   Nápis: 1914. 1918. K UCTĚNÍ PAMÁTKY VĚRNÝM BOJOVNÍKŮM ZA NAŠI SAMOSTATNOST. VÁC. VOŘÍŠEK 1914                   JOS. KOTORA 1915 FRANT. LEVÝ 1916                     VÁC. KUDRA 1914 VÁC. KOC 1915           &nb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Pomník padlých - Chynín
 pomník v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

mírný pokles
Pomník padlých - Lipnice
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník padlých - Lipnice (pomník)

obrovský nárůst
Pomník padlých - Milínov
 pomník v okrese Plzeň-jih
Pomník padlých - Milínov (pomník)

Pomník padlých ve světové válce 1914 - 1918 Vystaven roku 1920...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Prádlo
 obec v okrese Plzeň-jih

Ves se rozkládá ne pravém břehu Úslavy severozápadně od Nepomuka. V minulosti přináležela k nepomuckému cisterciáckému klášteru, první písemná zmínka je datována až rokem 1552, byť vesnice je nepochybně značně staršího založení. Jak již sám název napovídá, ve středověku se zde pral zlatonosný písek. Podél Ús...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Prusiny
 osada v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

obrovský nárůst
Ptenín
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Vznik vsi Ptenín se datuje pravděpodobně do období konce 12. a počátku 13. století. Již v roce 1228 je na místě dnešního zámku zmiňována dřevěná tvrz, která spolu se vsí ve 13. století náležela klášteru sv. Jiří v Praze. Zdejší obyvatelé se díky příznivým podmínkám věnovali především zemědělství, byli zde však i řemeslníci a také horníci, kteří za prací docházeli do uhelných dolů v okolí. Roku 1379 byla ves rozdělena mezi několik vladyků, podle dochovaných záznamů to byli Albert z Újezda, Vyšemí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Ptenín
 zámek v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

mírný pokles
Ptenínská hora
 vrchol v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

mírný pokles
Předenice
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

První písemná zmínka o existenci vsi se objevuje na listině Kladrubského kláštera z roku 1239. Tehdy ves patřila k přeštickému zboží kláštera. Neznámo kdy, ale před rokem 1379 přešla ves do světských rukou. Toho roku jsou připomínáni v Předenicích Otík, Hedvika, Vítek, Kyselice, Ješek, Němec a Johan. Byli to v podstatě vladykové, svobodní sedláci s pevnými dvorci. K roku 1411 je připomínán Jan Němec z Předenic, který si koupil v Plzni dům. V 15. století se dvorce rozdělily postupně ve dvě části ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Přešín
 vodní mlýn v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

vodní mlýn Na KrahuliciPřešín, čp.44...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Přestavlcký rybník
 rybník v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

25.února 1960 bylo rozhodnuto o rozšíření stávajícího a zbudování nového rybníka v Přestavlkách a tím i započata fáze budování nové rybniční soustavy. Výsledkem bylo vybudování soustavy šesti chovných rybníků o výměře 2,3 hektarů. Nezůstalo jen u Přestavlk. Budoval se i chovný rybník ve Všelibic&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Přestavlky
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Obec Přestavlky je poprvé připomínána r. 1243, kdy se tu uváděl sezením Purkart se synem Zdislavem a r. 1250 s Olbramem a Vilartem. Ve 14. století tu byl farní kostel, jehož podacími pány byli předci Chlumčanských z Přestavlk, r. 1358 Vlach, od roku 1376 Racek, Jan a Petr, od roku 1389 Mikuláš, r. 1416 Jan, o šest let později Racek a v roce 1454 Jan s bratry. Na počátku 16. století zde s&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Přestavlky u Plzně
 zámek v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Koncem 17. století se majitelem panství stal chotěšovský klášter, který obnovil poplužní dvůr a v rámci něj nechal postavit barokní budovu zámku. Ta sloužila jako sídlo správy dvora a k občasnému ubytování představitelů kláštera. Po zrušení řádu v roce 1782 byl majitelem až do uplatnění pozemkové reformy v letech 1925-26 rod Thurn-Taxi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Přeštice
 město v okrese Plzeň-jih

Historie města sahá do dávné minulosti a souvisí pravděpodobně se starou obchodní cestou, vedoucí povodím Berounky přes Plzeňskou kotlinu a dále proti proudu řeky Úhlavy až do Bavor. První písemná zmínka o Přešticích se váže k roku 1226. Tehdy se Přeštice jako trhová ves poprvé objevily na listině krále Přemysla Otakara I. V roce 1239 Přeštice koupi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
velký nárůst


    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, max - 21,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze