Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Klatovy


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 281-300 z 522 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Malonice
 železniční stanice v okrese Klatovy
bez fotografie

velký nárůst
Malý Bor
 obec v okrese Klatovy

Obec Malý Bor se nachází na rozhraní Plzeňského a Jihočeského kraje, nedaleko malebného městečka Horažďovice a hory Prácheň. Je jednou z nejstarších obcí okresu Klatovy. K obci Malý Bor jsou přidruženy další tři obce, a to Týnec, Hliněný Újezd a Malé Hydčice. Obec vstoupila do dějin především jako místo vítězně bitvy, v níž roku 1420 p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Maňovice
 obec v okrese Klatovy
bez fotografie

Obec leží v jihozápadních Čechách asi 5 km od Nepomuka. Obec získala jméno pravděpodobně od prvního sedláka, který tady žil a jmenoval se Manc. Roku 1340 je písemný záznam o vsi Manůvice, že usedlíci platí desátky faře do Mileč. Jméno vesnice je psáno takto: Manüwitze. Roku 1420 je vesnice připsána Jiřímu ze Šternberka do Lovčic, kam osadníci patří robotou - trháním lnu. Kolem roku 1420 jsou již známa jména osadníků: Jíra Palias, Jan Havlík, Jano Chotěšovec. Roku 1425 patří Maňovice k Plánickému...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Masné krámy - Horažďovice
 historická budova v okrese Klatovy
bez fotografie

střední pokles
Mezihoří
 obec v okrese Klatovy
bez fotografie

Vesnička Mezihoří leží v průměrné výšce 472 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1548. Celková katastrání plocha obce je 181 ha, z toho orná půda zabírá šedesátšest procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Mezihoří
 rybník v okrese Klatovy
bez fotografie

mírný pokles
Měčín
 město v okrese Klatovy

Na konci 12. století se na Plzeňsku rozšířil rod Drslaviců. Tento pán překoupil neznámo od koho statek Měčín. Koncem 15. století se Měčín dostal opět, neznámo jak, zpět k panství hradu Švihova, , jehož držitelem byl tehdy Půta Švihovský. Po něm vládla na panství roupovském a žinkovském místo jeho nezletilých synů, až do roku 1653.Na počátku 18. stolet&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Měčín
 zámek v okrese Klatovy
bez fotografie

Měčínský zámek nechal postavit majitel panství ve Švihově Heralt Kavka Říčanský z Říčan kolem roku 1580 a nazval jej Nový hrad, původní stavbu ze 16. století tvořila pouze levá polovina, pravá byla dostavěna později. Zámek byl původně dvoupatrový, když v roce 1874 vyhořel, bylo druhé patro ubouráno, po následné opravě pak dostal dnešní podobu. Výzdobu zámku tvořila sgrafitová výzdoba z konce 16. století, ta byla objevena v průčelí hlavní budovy při úpravách v roce 1925, tvořil jí rostlinný ornam...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Městské hradby - Klatovy
 opevnění v okrese Klatovy
Městské hradby - Klatovy (opevnění)

Městské hradby a opevnění - původně raně gotické opevnění, zdokonalené v 15. století mělo dvojitý pás hradeb s příkopem, baštami a věžemi. Do dnešního dne se zachovaly obnovené zbytky hradeb rozroušené po městě....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Městské muzeum - Horažďovice
 muzeum v okrese Klatovy
Městské muzeum  - Horažďovice (muzeum)

K velkému rozmachu zakládání muzeí přispěla Národopisná výstava českoslovanská v roce 1895. Výstavě předcházel rozsáhlý sběr materiálů, které se nejdříve vystavovaly v regionech sběrů na Krajinských hospodářsko-průmyslových a národopisných výstavách. V Horažďovicích byla taková výstava otevřena 8. září...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Městské muzeum - Horážďovice
 muzeum v okrese Klatovy
bez fotografie

velký nárůst
bez fotografie

Secesní dům s doznívajícím vlivem historických slohů, postavený r. 1907 stavitelem Bublou. Součástí areálu je secesní drobný altán a kovové oplocení. Areál je cenným architektonickým přínosem přelomu 19. a 20. stol. do historického města. Areál domu sestává z nárožního patrového domu na půdorysu písmene L, secesn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Mlynářův rybník - Podmokly
 rybník v okrese Klatovy
bez fotografie

velký nárůst
Mlýnské Struhadlo
 obec v okrese Klatovy
bez fotografie

Vesnička Mlýnské Struhadlo leží v průměrné výšce 498 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1437. Celková katastrání plocha obce je 404 ha, z toho orná půda zabírá pouze dvacetosm procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Značnou část katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Mlýnský rybník - Frymburk
 rybník v okrese Klatovy
bez fotografie

Mlýnský rybník ve Frymburku je jedním ze dvou rybníků, které byly součástí opevnění menšího hradu, který stával na návrší a jsou z něj dnes jen rozvaliny. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Mochov
 vodní mlýn v okrese Klatovy
bez fotografie

vodní mlýn SterzmühleMochov, čp.10...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Mochtín
 obec v okrese Klatovy
bez fotografie

První zmínky o naší obci jsou velmi kusé. Pravděpodobnost jejího vzniku je mnohem starší, nejsou však písemné doklady z té doby. Proto bereme v úvahu první dochované a dosažitelné rukopisy. Mochtín je ves původu prastarého, která byla v nejstarších dobách samotným statkem. V r. 1398 koupil Mochtín pan Půta z Dolan. Není nám známo, proč se osada Mochtín nalézá v berním rejstříku kraje plzeňského až od r. 1379 jako osady jiné a mladší než Mochtín. Vycházíme z opatření v Zemských deskách I., str. 8...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Modrava
 obec v okrese Klatovy
Modrava (obec)

Modrava leží v samém centru Národního parku Šumava na soutoku tří potoků Modravského, Roklanského a Filipohuťského, jejichž soutokem pak vzniká Vydra. Vznikla jako původně rybářská osada a první dochovaná zmínka se datuje k roku 1614. V letech 1799 - 1801 byl vybudován asi 2 km pod Modravou Vchynicko-Tetovský plavební kanál k plavení dřeva. Jeho dél...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Mohylové pohřebiště - Biřkov
 mohylník v okrese Klatovy
bez fotografie

Mohylové pohřebiště s údávaným počtem 16-30 mohyl, v rámci reidentifikace nalezeno 46 mohyl. Většina mohyl je neporušená, mohyly mají bochánkovitý tvar a různou velikost, největší dosahují průměru cca 12-15 m a výšky kolem 2 m. Mohyly dříve zkoumané mají vybraný střed a v některých případech je jejich výška snížena...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Mokrosuky
 obec v okrese Klatovy
bez fotografie

Ves se připomíná již ve 14. století jako majetek velhartického hradu. Roku 1418 se uvádí v souvislosti s mlýnem a roku 1542 se připomíná ve vsi dvůr. Při rozdělení velhartického panství kolem roku 1560 byla ves připojena k panství kolineckému a novým majitelem se stal Václav Vintíř z Vlčkovic. Roku 1579 prodal ves Mokrosuky Volfovi Gorhardovi Perglarovi z Perglasu a ten, nebo ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 27,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze