Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Klatovy

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 542                Mapa
Zámek Mačice
 zámek v okrese Klatovy
Původní tvrz připomínána již v 14. století, zámek vznikl na jejím místě po roce 1600....

střední pokles
Zámek Starý - Chudenice
 zámek v okrese Klatovy
Původní středověká tvrz, ve 2. polovině 16. století renesančně přestavěna a r. 1776 pozdně barokně upravena; hraběcí pivovar rovněž staršího založení (provoz v l. 1564-1947), současný vzhled výsledkem klasicistní přestavby. Areál zámku leží v severní části obce nad kostelem. Zámek tvo...

obrovský nárůst
Zámek Týnec
 zámek v okrese Klatovy
Již ve 14. století zde vznikla tvrz pánů z Týnce, připomínaná rokem 1555 coby pustá. Později byla obnovena, ale kolem roku 1720 za Krakovských z Kolovrat a Týnce (snad na jejím místě) vybudován velký barokní zámek podle plánů J. Augustona....

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zavlekov
 obec v okrese Klatovy
Ves Zavlekov se poprvé připomíná v r. 1334, kdy ji držel Dlouhomil z Velhartic, zmiňovaný ještě v r. 1377. Patrně již on postavil na vysoké skále nad vsí tvrz, kterou po něm držel jeho syn Bušek. Buškova manželka prodala v r. 1404 ves Zavlekov, v níž se tehdy poprvé připomíná tvrz, Janovi z Her&scar...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Zavlekov
 zřícenina tvrze v okrese Klatovy
Založena zřejmě kolem poloviny 14. století pány, kteří se později psali ze Zavlekova. Roku 1544 připomínána jako pustá, zbytky v roce 1856 romanticky upraveny. ...

střední pokles
Zborovy
 obec v okrese Klatovy
Legenda první Na sklonku XI. stol. vzniklo v Evropě náboženské hnutí, jehož cílem bylo vysvobození Svaté země z rukou Mohamedánů. Papež svolal sněm, na němž byla vyhlášena křižácká výprava a tak r. 1095 byla vyzvána šlechta, aby šla vysvobodit Boží hrob a Jerusalem z moci nevěřících. Mnozí rytíři všech evropských zemí se vydali do boje, zdobili se kříži. V té době žil ve zdejší krajině v dřevěné...

mírný pokles
Zbůz - Břežany
 rybník v okrese Klatovy
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zbynice
 osada v okrese Klatovy
Zdouň
 osada v okrese Klatovy
Mezi obcemi Hrádek u Sušice a Tedražice se nachází místo, kde stávala rýžovnická osada Zdouň. Její zánik je zahalen tajemstvím, které se do dnešní doby nepodařilo rozluštit. Jedinou památkou na zaniklou osadu Zdouň, nebo chcete-li Vzduny, je románsko-gotický kostel sv. V...

velký pokles
Železná Ruda
 město v okrese Klatovy
Železná Ruda vznikla počátkem 16.stol. při obchodní stezce spojující řezenské biskupství s Prahou. Stezka založená Přemyslem Otakarem II. ve 2. pol. 13. století vedla od Dunaje k dnešnímu Zwieselu a odtud údolím Řezné až k soutoku s Železným potokem. Odtud stoupala přes dnešní H...

střední nárůst
Železná Ruda
 železniční stanice v okrese Klatovy
Železná Ruda město
 železniční stanice v okrese Klatovy
Železný kříž - Prášily
 kříž v okrese Klatovy
Železný kříž - Prášily (kříž) Železný kříž na pískovcovém soklu s kropenkou pocházející s roku 1872. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Žichovice
 železniční stanice v okrese Klatovy
Žichovice
 obec v okrese Klatovy
Prvními trvalými obyvateli Pootaví se stali rýžovníci zlata. Žili zde již řadu století před naším letopočtem. Největší proslulosti z nich dosáhli Keltové, jimž bezpochyby vděčíme za řadu vybudovaných hradišť útočného typu.  V místech s příhodnými podm&i...

velký nárůst
Židovský hřbitov - Klatovy
 hřbitov v okrese Klatovy
Až do poloviny 19. Století město praktikovalo různá protižidovská opatření a proto zde byla židovská komunita velmi malá. Židovští obyvatelé se začali v Klatovech usazovat od druhé poloviny 19. století v souvislosti s josefínskými reformami a rozvojem průmyslu. V roce 1892 zde žilo 532 židů. V roce 1871 byl za městským hřbitovem založen židovský hřbitov. Synagoga byla postavena v roce 1876 a sestá...

velký pokles
Židovský hřbitov - Velhartice
 hřbitov v okrese Klatovy
Hřbitov byl založen roku 1858, náhrobky se datují od doby založení až do roku 1934. Poslední pohřeb se uskutečnil v roce 1941. Na hřbitově soubor 65 náhrobků - nejstarší z nich barokizujících tvarů, provedené z pískovce, mladší mají podobu vysokých stél z leštěné žul...

velký nárůst
Žihobce
 obec v okrese Klatovy
Už jistě tisíc let žijí lidé na úpatí šumavských kopců.Možná ještě déle.Vesnici Žihobce písemné prameny poprvé zmiňují roku 1045. Tenkrát se jmenovala Sivohibice a kníže Břetislav ji daroval klášteru v Břevnově u Prahy. Jemu pak žihobečtí dávali desátky více než dvě stě let. Ve 13. století břevnovský opat Žihobce prodal. Neví se přesně kdy a komu, ví se však, že nový majitel byl zeman a že ve vsi ...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Zimní stadion - Sušice
 zimní stadion v okrese Klatovy
První zmínky o kluzišti najdete již v kronice města Sušice z roku 1899, kdy se dočtete, že: „Tělovýchovná jednota Sokol zřídila opět pod mostem vedoucím k Čápovně kluziště, jež je mládeží i dospělými hojně navštěvováno.“ Jednalo se o přírodní kluziště s půjčov...

mírný pokles
Žižkův vrch
 vrchol v okrese Klatovy
Žižkův vrch (vrchol) Jeden z nejhezčích pohledů na malebně položené město Sušice je z Žižkova vrchu. Východiskem pro tento nenáročný výlet, hodící se pro všechny věkové kategorie návštěvníků, je náměstí Svobody v centru Sušice. Výstup na Žižkův vrch nám zabere necelou hodinu, trasa je ...

velký nárůst
Zřícenina kostela sv. Bartoloměje -
 zřícenina kostela v okrese Klatovy
Zřícenina kostela sv. Bartoloměje - (zřícenina kostela) Zřícenina jednolodního gotického kostela,který se nachází východně od obce Běšiny.Postaven kolem roku 1370.Původně farní kostel pro obec Podolí.Po požáru v roce 1579 znovu opraven.Zrušen při josefínských reformách v roce 1788.Okolní hřbitov používán do roku 1804. ...

velký pokles

    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, max - 14,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)